Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг


Скачати 324.74 Kb.
НазваПро застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг
Сторінка1/4
Дата08.05.2013
Розмір324.74 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4
сайт: http://ukrzakon.net

форум: http://ukrzakon.net/phpBB3/index.php

                                   

З А К О Н У К Р А Ї Н ИПро застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 28, ст.205 ){ Вводиться в дію Постановою ВР
N 266/95-ВР від 06.07.95, ВВР, 1995, N 28, ст.206 }{ В редакції Законів
N 227/96-ВР від 06.06.96, ВВР, 1996, N 33, ст.155
N 1776-III ( 1776-14 ) від 01.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.315 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1927-III ( 1927-14 ) від 13.07.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.316
N 2156-III ( 2156-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 7, ст.34
N 2746-III ( 2746-14 ) від 04.10.2001, ВВР, 2002, N 5, ст. 32
N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86
N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.300
N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
N 2056-IV ( 2056-15 ) від 06.10.2004, ВВР, 2005, N 1, ст.23
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267
N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160
N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 6, ст.50
N 4014-VI ( 4014-17 ) від 04.11.2011, ВВР, 2012, N 24, ст.248
N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012
N 4834-VI ( 4834-17 ) від 24.05.2012
N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012
N 5316-VI ( 5316-17 ) від 02.10.2012
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012
N 5518-VI ( 5518-17 ) від 06.12.2012 }
{ У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в
усіх відмінках замінено словами "центральний орган
виконавчої влади з питань економічної політики" у
відповідному відмінку згідно із Законом N 860-IV
( 860-15 ) від 22.05.2003 }{ У тексті Закону слова "суб'єкт підприємницької діяльності"
у всіх відмінках і числах замінено словами "суб'єкт
господарювання" у відповідному відмінку і числі згідно із
Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
Цей Закон визначає правові засади застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг. Дія його поширюється на усіх суб'єктів господарювання,
їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб)
суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у
готівковій та/або безготівковій формі. { Абзац перший преамбули із
змінами, внесеними згідно із Законом N 5518-VI ( 5518-17 ) від
06.12.2012 }

Встановлення норм щодо незастосування реєстраторів
розрахункових операцій у інших законах, крім Податкового кодексу
України ( 2755-17 ), не допускається.

{ Преамбула в редакції Закону N 2756-VI ( 2756-17 ) від
02.12.2010 }Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
{ Статтю 1 виключено на підставі Закону N 2756-VI ( 2756-17 )
від 02.12.2010 }
Стаття 2. У цьому Законі терміни вживаються у такому
значенні:

фіскальні функції - здатність реєстраторів розрахункових
операцій забезпечувати одноразове занесення, довготермінове
зберігання у фіскальній пам'яті, багаторазове зчитування і
неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових
операцій, виконаних в готівковій та/або в безготівковій формі (із
застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо),
або про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;

реєстратор розрахункових операцій - пристрій або
програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні
функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій
при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу
іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів
(наданих послуг). До реєстраторів розрахункових операцій
відносяться: електронний контрольно-касовий апарат, електронний
контрольно-касовий реєстратор, комп'ютерно-касова система,
електронний таксометр, автомат з продажу товарів (послуг) тощо;

розрахункова операція - приймання від покупця готівкових
коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем
реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за
повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі
застосування банківської платіжної картки - оформлення
відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій
формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення
товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів
щодо перерахування коштів у банк покупця;

електронний контрольно-касовий апарат - реєстратор
розрахункових операцій, який додатково забезпечує попереднє
програмування найменування і ціни товарів (послуг) та облік їх
кількості, друкування розрахункових та інших звітних документів. У
цьому Законі до електронних контрольно-касових апаратів
відносяться також торговельні автомати або інше подібне
устаткування, що призначене для операцій з продажу товарів
(послуг) без видачі покупцю чека, іншого звітного документа за
готівкові кошти чи їх замінники - жетони, картки платіжних систем
або інші замінники грошей, без участі фізичної особи, яка
контролює здійснення оплати таких товарів (послуг); ( Абзац п'ятий
статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2156-III
( 2156-14 ) від 21.12.2000 )

комп'ютерно-касова система - реєстратор розрахункових
операцій, виконаний із застосуванням комп'ютерних засобів, який
додатково виконує технологічні операції, визначені сферою його
застосування, і забезпечує друкування розрахункових та інших
звітних документів;

електронний контрольно-касовий реєстратор - реєстратор
розрахункових операцій, який додатково забезпечує облік кількості
реалізованих товарів (послуг) найменування, друкування
розрахункових та інших звітних документів; ( Абзац сьомий статті 2
із змінами, внесеними згідно із Законом N 2156-III ( 2156-14 ) від
21.12.2000 )

електронний таксометр - реєстратор розрахункових операцій,
який додатково забезпечує попереднє програмування тарифів за
проїзд та облік вартості наданих послуг з перевезень пасажирів;

автомат з продажу товарів (послуг) - реєстратор розрахункових
операцій, який в автоматичному режимі здійснює видачу (надання) за
готівкові кошти або із застосуванням платіжних карток, жетонів
тощо товарів (послуг) і забезпечує відповідний облік їх кількості
та вартості, та створює контрольну стрічку в електронному вигляді;
{ Абзац дев'ятий статті 2 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4834-VI ( 4834-17 ) від 24.05.2012 }

Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій -
перелік моделей реєстраторів розрахункових операцій та їх
модифікацій, які мають підтвердження відповідності вимогам діючих
державних технічних регламентів та стандартів згідно із Законом
України "Про підтвердження відповідності", а також відповідають
вимогам нормативних актів України, i такі реєстратори
розрахункових операцій дозволені для застосування у сфері,
визначеній цим Законом; { Абзац десятий статті 2 із змінами,
внесеними згідно із Законами N 4834-VI ( 4834-17 ) від 24.05.2012,
N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012 }

фіскальна пам'ять - запам'ятовуючий пристрій у складі
реєстратора розрахункових операцій, призначений для одноразового
занесення, зберігання і багаторазового зчитування підсумкової
інформації про обсяг розрахункових операцій, яку неможливо змінити
або знищити без пошкодження самого пристрою;

виробник - суб'єкт господарювання, який виробляє реєстратори
розрахункових операцій і є власником конструкторсько-технологічної
та програмної документації або відповідної ліцензії на їх
виготовлення;

постачальник - виробник або суб'єкт господарювання, який за
договором з виробником організовує продаж, технічне обслуговування
і ремонт реєстраторів розрахункових операцій;

центр сервісного обслуговування - суб'єкт господарювання,
який за договором з постачальником надає послуги щодо введення в
експлуатацію, технічного обслуговування, гарантійного,
післягарантійного ремонту реєстраторів розрахункових операцій;

розрахунковий документ - документ встановленої форми та
змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція,
проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення)
товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів,
купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках,
передбачених цим Законом, і зареєстрований у встановленому порядку
реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну;

розрахункова книжка - належним чином зброшурована та
прошнурована книжка, зареєстрована в органах державної податкової
служби України, що містить номерні розрахункові квитанції, які
видаються покупцям у визначених цим Законом випадках, коли не
застосовуються реєстратори розрахункових операцій;

книга обліку розрахункових операцій - прошнурована і належним
чином зареєстрована в органах державної податкової служби України
книга, що містить щоденні звіти, які складаються на підставі
відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових коштів,
товарів (послуг);

фінансова санкція - грошова сума, що стягується за порушення
вимог цього Закону з суб'єктів господарювання за місцем їх
реєстрації до відповідного місцевого бюджету;
( Абзац дев'ятнадцятий статті 2 виключено на підставі Закону
N 2156-III ( 2156-14 ) від 21.12.2000 )
уповноважений банк - банк, зареєстрований на території
України, який має ліцензію Національного банку України на
проведення валютних операцій і здійснює валютний контроль за
операціями суб'єктів господарювання, що проводять операції з
купівлі-продажу іноземної валюти на підставі агентських угод з цим
банком;

фіскальний режим роботи - режим роботи опломбованого належним
чином реєстратора розрахункових операцій, який забезпечує
безумовне виконання ним фіскальних функцій; { Абзац двадцять
перший статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

фіскальний звітний чек - документ встановленої форми,
надрукований реєстратором розрахункових операцій, що містить дані
денного звіту, під час друкування якого інформація про обсяг
виконаних розрахункових операцій заноситься до фіскальної пам'яті;

фіскальний звіт - документ встановленої форми, надрукований
реєстратором розрахункових операцій, що застосовується для
реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, який
містить дані про виконані операції з початку робочої зміни касира;

денний звіт - документ встановленої форми, надрукований
реєстратором розрахункових операцій, що містить інформацію про
денні підсумки розрахункових операцій, проведених з його
застосуванням;

контрольна стрічка - копії розрахункових документів
послідовно сформованих реєстратором розрахункових операцій, що
надруковані або створені в електронній формі таким реєстратором, а
також копії фіскальних звітних чеків у разі створення контрольної
стрічки в електронній формі; { Абзац двадцять п'ятий статті 2 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від
02.12.2010, в редакції Закону N 5083-VI ( 5083-17 )
від 05.07.2012 }

місце проведення розрахунків - місце, де здійснюються
розрахунки із покупцем за продані товари (надані послуги) та
зберігаються отримані за реалізовані товари (надані послуги)
готівкові кошти, а також місце отримання покупцем попередньо
оплачених товарів (послуг) із застосуванням платіжних карток,
платіжних чеків, жетонів тощо;

модем - окремий або у складі реєстратора розрахункових
операцій пристрій, призначений для передачі копії сформованих
реєстратором розрахункових операцій розрахункових документів і
фіскальних звітних чеків в електронній формі по дротових або
бездротових каналах зв'язку, до складу якого входить пам'ять для
тимчасового зберігання цих копій. { Статтю 2 доповнено абзацом
згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

  1   2   3   4

Схожі:

К-28396/06 (К-27922/06) ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ДПІ у Шевченківському районі м. Києва №06802308 від 25. 06. 2005, яким до позивача за порушення п п. 1, 9 ст. 3 Закону України «Про...
Користувачам реєстраторів розрахункових операцій
Закон №265 суб’єктам господарювання необхідно подавати до податкових органів звітність про використання реєстраторів розрахункових...
Затверджено Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій
У першій частині реєстру визначені реєстратори розрахункових операцій, дозволені до первинної реєстрації. Тобто моделі зазначених...
Заява про реєстрацію електронного контрольно-касового апарата при...

Категорії та вартість послуг по технічному обслуговуванні реєстраторів розрахункових операцій

ПОЛОЖЕННЯ про порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій
РРО, заходи, спрямовані на забезпечення виконання вимог чинного законодавства щодо застосування реєстраторів, а також обумовлює права,...
Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових...
У тексті Порядку слова "суб'єкти підприємницької діяльності" в усіх відмінках замінено словами "суб'єкт господарювання"
П О С Т А Н О В А від 12 травня 2004 р. N 601 Київ
Затвердити Порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, що додається
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Внести до рішення виконкому міської ради від 22 грудня 2004 року №715 «Про погодження режиму роботи підприємств громадського харчування,...
Нові акцизні марки для алкогольних напоїв та тютюнових виробів
ПДВ лише у межах затверджених норм харчування в грамах або у межах визначеної грошової норми витрат на харчування та за умови, що...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка