5. Базові поняття програмування (5 год.)


Скачати 73.89 Kb.
Назва5. Базові поняття програмування (5 год.)
Дата27.03.2013
Розмір73.89 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Календарно-тематичне планування курсу інформатики

для 11-го класу (рівень стандарту, 1 год. на тиждень)


з/п

Зміст навчального матеріалу

Практичні роботи

Примітка

Тема 5. Базові поняття програмування (5 год.)



Поняття програми як автоматизованої системи. Складові програми: дані, логіка, інтерфейс. Поняття об’єкта у програмуванні. Атрибути об’єкта. Елементи інтерфейсу користувача як об’єкти. Поняття події та обробника події. Поняття про методи об’єкта









Поняття алгоритму. Поняття мови програмування, програмного коду, середовища розробки програм, компілятора. Етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера. Графічне подання алгоритмів









Конструювання лінійних алгоритмів та їх графічне подання. Алгоритмічні конструкції розгалуження та повторення, їх графічне подання. Конструювання алгоритмів з розгалуженнями. Виконання алгоритмів









Принципи роботи у середовищі візуальної розробки програм. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Відкриття програмного проекту, його виконання та збереження









Покрокове виконання та аналіз роботи готових програм. Створення найпростішої програми, що відображає текстове повідомлення у відповідь на клацання кнопки

(Оцінки за тему)

Практична робота № 10. Створення найпростішого програмного проекту




Тема 6. Системи обробки табличної інформації (11 год.)



Запуск табличного процесора, відкриття й збереження документа. Огляд інтерфейсу табличного процесора. Поняття про книги, аркуші, рядки, стовпці, комірки. Навігація аркушем і книгою, виділення елементів книги й аркушу. Введення даних до комірок і редагування їх вмісту. Копіювання, перемі-щення й видалення даних. Автозаповнення. Форматування даних, комірок і діапазонів комірок.

Практична робота № 11. Введення даних і формату-вання таблиць у середови-щі табличного процесора







Використання формул. Абсолютні, відносні та мішані посилання на комірки і діапазони комірок. Посилання на комірки інших аркушів та інших книг. Копіювання формул та модифікація посилань під час копіювання









Розв’язування задач









Практична робота № 12.

Використання формул і функцій в електронних таблицях

*






Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних і текстових функцій табличного процесора









Реалізація розгалуження за допомогою логічних функцій та умовного форматування









Розв’язування задач зі шкільних курсів інформатики, математики, фізики, хімії тощо









Практична робота № 13.

Реалізація алгоритмічної конструкції розгалуження та ітераційних обчислень у табличному процесорі

*






Графічний аналіз рядів даних. Створен­ня та настроювання діаграм, вибір типу діаграми









Сортування та фільтрація даних. Обчислення підсумкових характеристик у таблицях









Практична робота № 14.

Графічний аналіз рядів даних. Фільтрація даних й обчислення підсумкових характеристик

*






Повторення. Підведення підсумків

(Оцінки за тему)







Тема 7. Бази даних (9 год.)



Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем керування базами даних. Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв’язок». Поняття відношення, атрибута, ключа, зв’язку. Класифікація зв’язків за множинністю та повнотою. Правила побудови моделі «сутність-зв’язок» предметної області









Практична робота № 15.

Розробка моделі «сутність-зв’язок» заданої предметної області

*






Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі системи керування базами даних. Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних. Властивості полів, типи даних. Введення даних у таблиці. Форми. Сортування, пошук і фільтрація даних

















Практична робота № 16.

Створення бази даних в середовищі СКБД, створення форм і введення даних

*






Поняття запиту до реляційної бази даних. Створення таблиць, форм, запитів на вибірку даних і звітів з використанням майстрів. Редагування запитів і форм з використанням конструктора

















Практична робота № 18.

Створення запитів і звітів

*






Повторення. Підведення підсумків

(Оцінки за тему)







Тема 8. Створення, публікація та підтримка веб-ресурсів (8 год.)



Структура та різновиди веб-сайтів. Різновиди веб-сторінок. Поняття про мову HTML. Її основні теги і атрибути









Засоби автоматизованої розробки веб-сайтів. Редактор веб-сайтів. Поняття про систему керування вмістом сайту. Поняття про хостинг та розміщення сайту на хостинг-сервері









Автоматизоване створення веб-сайту. Наповнення сторінок сайту текстовою та графічною інформацією, створення гіперпосилань, завантаження файлів на сайт. Структурування інформації на веб-сторінках за допомогою таблиць. Основні принципи ергономічного розміщення інформації на веб-сторінках. Просторовий дизайн веб-сторінок. Дизайн кольору, форми, шрифтів, текстури

























Практична робота № 19.

Автоматизоване створення веб-сайту

*






Огляд технологій веб 2.0. Веб-спільноти та їх різновиди. Створення й адміністрування онлайнової спільноти, публікація на сайті спільноти файлів і повідомлень. Вікі-технології. Служби онлайнового документообігу. Спільна робота з онлайновими документами









Практична робота № 20.

Створення та використання веб-спільнот. Спільна робота з онлайновими документами

*






Повторення. Підведення підсумків

(Оцінки за тему)








Планування підготував завідувач кабінету

інформатики Рівненського ОІППО В.О.Буняк

Схожі:

6. Основи програмування (28 год.)
Поняття програми як автоматизованої системи. Складові програми: дані, логіка, інтерфейс. Поняття об’єкта у програмуванні. Атрибути...
УРОК № З Тема. Базові структури алгоритмів. Конструювання алгоритмів
Базові поняття й терміни: алгоритм, виконавець, базові структури алгоритмів, слідування, розгалуження, повторення, блок-схема
Тернопільський міський центр з нарахування і виплати допомог
Режим роботи: з 00 год до 17. 15 год., п’ятниця з 00 год до 16. 00 год. Обідня перерва з 13. 00 год до 14. 00 год
Згідно з вимогами ISO 9001
...
Основні методології (стилі, парадигми) програмування. Поняття програми....
Дів розробки програм Граді Буча “О’єктно-орієнтоване програмування (ООП) – це методологія програмування, яка заснована на представленні...
23 Алгоритмізація
Алгоритмізація. Поняття алгоритму. Властивості алгоритму. Способи опису алгоритмів. Навчальна алгоритмічна мова. Базові структури...
27. Процедурні мови програмування
Процедурні мови програмування. Характеристика процедурних мов програмування. Алфавіт. Основні поняття мови: числа, рядки, ідентифікатори,...
Уроку
Поглиблене вивчення : 3 год на тиждень. 1 семестр – 48 год. 2 семестр – 57 год. Усього 105 год
ПРОГРАМА З ГЕОМЕТРИ ДЛЯ 7 КЛАСУ (54 год. І семестр 16 год, 1 год...
Геометричні фігури. Точка, пряма, відрізок, промінь, кут та їх влас­тивості. Вимірювання відрізків і кутів. Бісект­риса кута. Відстань...
Програма курсу програмування на мов і С++
Курс націлений на отримання знань і практичних навиків програмування на мовах C і C + + в рамках процедурно-орієнтованого програмування....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка