Тема: Створення текстового документу «Перелік кабельної продукції» Мета


Скачати 71.88 Kb.
НазваТема: Створення текстового документу «Перелік кабельної продукції» Мета
Дата25.03.2013
Розмір71.88 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Тема: Створення текстового документу «Перелік кабельної продукції»

Мета: Навчитись працювати з текстовими редакторами

Обладнання: Комп’ютер з відповідним програмним забезпеченням

Тип уроку: Лабораторна робота

1.Організаційний момент

2.Актуалізація опорних знань

3.Практична робота

Теоретичні відомості
Сучасний текстовий редактор являє собою програмний продукт, який забезпечує користувача ПК засобами створювання, опрацювання та збереження документів будь-якої природи та ступеня складності.

Різноманіття типів документів викликало різноманіття текстових редакторів.

За класифікуючу ознаку, за допомогою якої можна розділити всю множину текстових редакторів на декілька груп, візьмемо тип об’єктів, які обробляються.

Редактори простих текстів призначені для утворення та редагування текстів, наприклад текстів програм (MultiEdit, Brief, Norton Editor, QuickEditor).

Редактори документів призначені для роботи з документами. У структуру документа можуть уходити таблиці, графічні образи, які можуть створюватись в інших програмах. Серед редакторів, призначених для роботи з текстовими документами, можна виділити Лексикон, Ami Pro, MultiEdit, Microsoft Word.

Видавничі системи використовуються для підготовки великих складних документів (книг, альбомів, журналів, газет). Прикладами видавничих систем є Corel Ventura Publisher, Adobe PageMaker, QuarkXPress. Робота з видавничими системами передбачає використання редакторів документів на етапі попередньої підготовки матеріалів. Видавничі системи потрібні для верстки тексту, яка полягає в розміщенні тексту документа за сторінками, вставлянні малюнків, використанні різних шрифтів у документах, уже створених за допомогою редакторів текстів.

Редактори наукових текстів забезпечують підготовку та редагування наукових текстів, які містять велику кількість формул, графіків тощо (наприклад, TgX, MathOr).

Введення і редагування тексту

Створення документа передбачає введення тексту — тобто процес його набору за допомогою клавіатури комп’ютера. При цьому текст заноситься у відеопам’ять та відображається на екрані монітора. Курсор указує позицію на екрані, де буде відображатися символ.

Основний стандарт редагування передбачає такі операції:

• уведення символьної інформації (за допомогою алфавітно-цифрової клавіатури);

• переміщення набраним текстом (за допомогою клавіш управління курсором);

• вилучення та вставка символів (за допомогою клавіш Dеlеte, BackSpace, Insert).

У текстових редакторах реалізована можливість роботи з рядками: розділення рядка на два, об’єднання рядків, вилучення рядка та вставка порожнього рядка.

Більшість текстових редакторів дозволяє працювати з блоками (фрагментами) тексту: виділяти блок, копіювати, знищувати, переміщати в інше місце тексту або в спеціальний буфер («кишеню») і т. д.

У багатьох текстових процесорах редагування дозволяє здійснювати контекстний пошук та заміну символів, друк усього файла або його частини і т. д.

Текстовий процесор Word

Текстовий процесор Word — це спеціальна прикладна програма, яка використовується для створення, редагування, форматування, макетування текстових документів.

Текстовим документом Word називають документ, який створений у прикладному середовищі й складається з різнотипних об’єктів: тексту, малюнків, таблиць, діаграм.

Можливості MS WORD такі:

• набирання та модифікація неформатованої алфавітно-цифрової інформації;

• форматування символів за допомогою шрифтів типу TrueType;

• перевірка правопису, підбір синонімів, автоматичне перенесення слів;

• реалізація можливостей технології OLE;

• виконання багатьох операцій верстки, використання готових шаблонів та стилів оформлення документів.

Головне меню Word. Меню Файл містить команди, за допомогою яких можна створити, відкрити, закрити документи, здійснити автоматичний пошук документів, установити параметри сторінки, роздрукувати документ на принтері, а також закінчити роботу з Word.

За допомогою меню Правка можна редагувати документ: помічати, вилучати, копіювати, проводити пошук необхідних місць тексту, переходити до вказаної сторінки за її номером, відмінити помилково введені команди.

Меню Вид дозволяє вибрати форму представлення документа на екрані. За допомогою цього меню можна керувати елементами вікна Word, які видно (панелями інструментів, лінійок, рядків стану), а також масштабом зображення тексту на екрані.

Меню Вставка дозволяє вставити у текст різноманітні об’єкти і текстові елементи: малюнки, графіки, зауваження тощо.

Меню Формат дозволяє форматувати текст (літери, абзаци).

Меню Сервис дає змогу перевірити орфографію і підібрати слова-синоніми, ввімкнути режим автокорекції для виправлення помилок під час набору тексту, встановити опції захисту для різних режимів роботи Word, записати макрокоманду і здійснити роздрукування документів.

Меню Таблица містить усі команди, необхідні для роботи з таблицями у текстовому редакторі Word.

Меню Окно. Word є багатовіконним текстовим процесором. Це означає, що можна одночасно відкрити декілька документів, кожний з яких розміщується в окремому вікні. Один із цих документів є активним, тобто користувач безпосередньо працює лише з им документом. Але користувач може вільно переходити від одного відкритого документа до іншого. За допомогою пункту меню Окно можна перемикатися з роботи над одним документом на роботу з іншим при одночасному опрацюванні декількох документів, міняти розташування вікон з документами всередині робочої ділянки головного вікна Word.

Меню Справка містить довідку про редактор Word.

Створення нового документа або завантаження тексту з файла. Команда Файл Открыть відкриває існуючий документ. Команда Файл Создать створює новий файл, при цьому відкривається вікно текстового редактора, що міститиме вікно документа з назвою, наприклад Документ 1.

Створюючи документи у Word, можна використовувати шаблони-заготівки для типових документів. Вікно для вибору потрібного шаблону з’являється при створенні нового документа.

Для створення стандартного документа використовується «порожній» шаблон Новый документ. Існують стандартні шаблони для створення звітів, листів, офіційних записок тощо. У Word є також шаблони для створення гіпертекстових документів (web-документів) та повідомлень електронної пошти.

Об’єкти текстового документа. У текстовому процесорі MS Word можна виділити такі групи об’єктів.

Об’єкти середовища (створені в середовищі MS WORD):

1) текст:

• абзац;

• рядок;

• речення;

• слово;

• символ;

2) векторний малюнок;

3) таблиця.

Упроваджені об’єкти (створені в інших прикладних середовищах):

• таблиця;

• формула;

• вибірка бази даних;

• діаграма;

• малюнок.

Кожний об’єкт має свої властивості, які можна змінювати за бажанням користувача.

Текстові об’єкти мають такі властивості:

• вид начертання;

• кегль (розмір);

• колір.

Для абзацу вводяться додаткові параметри:

• втяжка (відступ від лівого або/і правого поля сторінки);

• відступ 1-го рядка (нульовий, виступ, червоний рядок);

• вирівнювання (по лівому краю, по правому краю, по центру, по ширині);

• інтерліньяж (відстань між рядками). Способи виділення об’єктів документа

Об’єкт Спосіб виділення

Слово Двічі клацнути лівою кнопкою миші на будь-якому символі слова

Речення Утримуючи клавішу Ctrl, клацнути лівою кнопкою миші на будь-якому слові речення

Рядок Встановити покажчик миші ліворуч від рядка (вид покажчика зміниться на стрілку, направлену праворуч) і один раз клацнути лівою кнопкою миші

Абзац 1. Тричі клацнути лівою кнопкою миші на будь-якому символі абзацу.

2. Спочатку виділити перший рядок абзацу, потім, не відпускаючи ліву кнопку миші, протягнути до кінця абзацу.

3. Установити покажчик миші ліворуч від абзацу (вид покажчика зміниться на стрілку, направлену праворуч) і двічі клацнути лівою кнопкою миші

Декілька абзаців Виділити перший (останній) із потрібних абзаців та перемістити вниз (угору)

Великий блок тексту 1. Виділити перший рядок, натиснути клавішу Shift, утримуючи її, виділити останній рядок потрібного тексту.

Практична робота:

1.Створити таблицю «Перелік кабельної продукції» за такими ознаками:

Таблиця містить 20 рядків та 3 стовпці, заповнити її даною інформацією:

Електротехнічне устаткування ( 92335 )

Електричні кабелі, проводи й шнури ( 14033 )

Кабелі й проведення силові й контрольні ( 2381 )

Кабелі силові ( 885 )

Кабелі контрольні ( 344 )

Кабелі силові гнучкі ( 248 )

Кабелі силові загального призначення ( 133 )

Кабелі силові із пластмасовою ізоляцією ( 96 )

Кабелі силові з гумовою ізоляцією ( 68 )

Провід силовий ( 64 )

Кабелі контрольні із пластмасовою ізоляцією ( 61 )

 • Кабелі силові з паперовою ізоляцією ( 52 )

 • Кабелі силові із просоченою паперовою ізоляцією ( 47 )

 • Згорнути

 • Кабель силовий з ізоляцією зниженої горючості ( 46 )

 • Кабелі силові шахтні бронировані ( 44 )

 • Кабелі контрольні з гумовою ізоляцією ( 41 )

 • Кабелі силові для нестаціонарної прокладки ( 38 )

 • Кабель контрольний з подвійною ізоляцією з мідною жилою ( 35 )

 • Провід силовий ізольований ( 33 )

 • Кабелі для гірських розробок і землерийних робіт ( 31 )

 • Кабель контрольний екранований ( 29 )

 • Кабелі силові гнучкі для екскаваторів ( 26 )

 • Кабелі гнучкі й шнури для гірських робіт ( 18 )

 • Кабелі силові для стаціонарної прокладки ( 14 )

 • Кабелі шлангові з гумовою ізоляцією ( 12 )

 • Кабелі грузоносійні геофізичні броньовані ( 11 )

 • Кабелі з мінеральною ізоляцією ( 4 )

 • Кабелі маслонаполненні на змінну напругу ( 1 )

 • Кабелі різного призначення ( 2388 )

 • Кабелі, проведення й шнури для зв'язку ( 2335 )

 • Кабельно-провідникова продукція ( 2234 )

 • Провід й шнури різного призначення ( 2109 )

 • Проведення настановні й монтажні ( 1078 )

 • Електричні кабелі ( 567 )

 • Проведення й шини неізольовані ( 343 )

 • Проведення обмотувальні ( 330 )

 • Барабани і котушки кабельні ( 108 )

 • Джгути проводів ( 75 )

 • Обладнання для кабельної промисловості ( 62 )

 • Обладнання закладки кабелю ( 23 )

Схожі:

Тема: Створення головного документу. Організація тексту у великих...
Мета: Сформувати практичні навички щодо обробки великих доку­мен­тів у Word 2010. Створення головного документу, організації тексту...
Тема: Створення графічного документу «Схема прокладання кабельної траси» Мета
Заголовок завжди є структурним елементом тексту. Він дозволяє в короткій (стислій) формі відобразити тематику документа, а нерідко...
Завадський І. О. та ін. Інформатика: 9 кл.: Підруч для загальноосвіт...
Тема. Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів. Огляд середовища текстового процесора. Формати файлів документів....
Тема: «Робота в середовищі текстового редактора»
Мета: сформувати навички роботи в середовищі текстового редактора Microsoft Word
Лекція: Створення тексту : версія для друку і PDA Лекція присвячена...
Дано поняття про стандартний блок тексту. Описана процедура створення і використання елементу стандартного блоку для автоматизації...
Тема: Ознайомлення з вікном текстового редактора
...
Тема: Форматування документу
Запустіть текстовий редактор. Для нового документу задати такі розміри полів: ліве – 1,5 см, праве, верхнє, нижнє – 1см. (Файл –...
Тема: Робота з файлами. Створення найпростішої бази даних у виді...
Робота з файлами. Створення найпростішої бази даних у виді текстового файлу та внесення до неї інформації
Лекція: Редагування документу : версія для друку і PDA Лекція присвячена...
Показані способи пошуку і заміни тексту в документі. Приведені можливості використання синонімів. Вивчаються способи переміщення...
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Облік готової продукції. Визначення складу і структури витрат у складі готової продукції. Документальне оформлення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка