Задача Маса білка глобуліну молока дорівнює 42 000 Да. Визначте, скільки амінокислотних ланок у цій молекулі і яка її довжина. (Відповідь: 382 амінокислотних залишку; 1337.) Тема: «Нуклеїнові кислоти»


Скачати 123.43 Kb.
НазваЗадача Маса білка глобуліну молока дорівнює 42 000 Да. Визначте, скільки амінокислотних ланок у цій молекулі і яка її довжина. (Відповідь: 382 амінокислотних залишку; 1337.) Тема: «Нуклеїнові кислоти»
Дата21.10.2013
Розмір123.43 Kb.
ТипЗадача
bibl.com.ua > Химия > ЗадачаТема: «Будова білків»

При вирішенні завдань даного типу слід враховувати:

а) лінійна довжина одного амінокислотного залишку в поліпептидного ланцюга - 0,35 нм, або 3,5 (Ангстрем);

б) середня молекулярна маса одного амінокислотного залишку - 110 Да (Дальтон);

в) лінійна довжина одного нуклеотиду - 0,34 нм, або 3,4 .

Завдання 1. Білок оксітоцин складається з 9 амінокислотних залишків. Визначити довжину первинної структури і молекулярну масу білка.

Рішення:

9 х 3,5 А = 31,5

9 х 110 Да = 990 Да

Завдання 2. Білок інсулін складається з двох ланцюжків амінокислотних залишків (20 і 30). Визначити довжину і молекулярну масу кожної з первинних ланцюжків.

Рішення:

а) 20 х 3,5 А = 70

20 х 110 Да = 2200 Да

б) 30 х 3,5 А = 105

30 х 110 Да = 3300 Да

Завдання 3. Молекулярна маса каталази дорівнює 224 000 Да. Скільки амінокислотних залишків в цій молекулі? Яка довжина первинної структури цього білка? (Відповідь: 2036 ланок; 7126.)

Завдання 4. Білок актин складається з 374 амінокислотних залишків. Визначити довжину первинної структури і молекулярну масу цього білка. (Відповідь: 1309; 41140 Да.)

Задача 5. Білок міозин складається з двох великих ланцюгів з молекулярною масою 215 000 Да кожна і двох малих - приблизно по 25 000 Да. Яка кількість амінокислотних залишків входить до складу великого та малого ланцюгів; всієї білкової молекули? Яка довжина великої і малої ланцюгів? (Відповідь: великий ланцюг - 1955 залишків, малий - 227 залишків, всього 4364 амінокислотних залишків; 6843 , 794,5.)

Задача 6. Білок гемоглобін складається з двох ланцюгів. Один з них містить 141 амінокислотний залишок, а другий - 146. Визначте довжину і молекулярну масу кожного з ланцюгів. (Відповідь: 493,5, 15510 Да; 511, 16 060 Да.)

Задача 7. Молекулярна маса білка альбуміну дорівнює 36 000 Да. Визначте, скільки амінокислотних залишків в цій молекулі і яка довжина первинної структури цього білка. (Відповідь: 327 амінокислотних залишків; 1144,5.)

Задача 8. Маса білка глобуліну молока дорівнює 42 000 Да. Визначте, скільки амінокислотних ланок у цій молекулі і яка її довжина. (Відповідь: 382 амінокислотних залишку; 1337.)

Тема: «Нуклеїнові кислоти»

Завдання 1. У молекулі ДНК тимінових нуклеотиди складають 10% від загальної кількості. Визначити процентний вміст інших видів нуклеотидів.

Рішення:

Скористаємося принципом комплементарності нуклеотидів в ДНК, де А = Т, Г = Ц.

Отже, Т - 10%, А - 10%; Г і Ц - 80%.

Значить, Г = 40%, Ц = 40%.

Завдання 2. Скільки міститься аденінових, гуанінових і цитозинових нуклеотидів (окремо) у фрагменті молекули ДНК, якщо в ньому виявлено 880 тимінових нуклеотидів, які складають 22% від загальної кількості нуклеотидів в цьому фрагменті молекули ДНК? Яка довжина цього фрагмента ДНК?

Рішення:

А = Т по 880 нуклеотидів, або по 22%.

Г = Ц = 100% - 44% = 56%,

тобто Г і Ц - по 28%.

Г = Ц == 1120 нуклеотидів.

Довжина: (880 +1120) = 2000 х 3,4 А = 6800

(3,4 - лінійні розміри нуклеотидів)

Завдання 3. Скільки і яких вільних нуклеотидів буде потрібно для редуплікації молекули ДНК, в якій гуанінових нуклеотидів 700, а аденінових - 400? (Відповідь: 700 цитозінових і 400 тимінових.)

Завдання 4. У молекулі ДНК цитозиновий нуклеотид становить 20% від загальної кількості нуклеотидів. Визначте, скільки інших типів нуклеотидів в цій молекулі. (Відповідь: Ц - 20%, Г - 20%, А = Т = 60%; отже, А - 30%, Т - 30%.)

Задача 5. Скільки міститься аденінових, тимінових і цитозинових нуклеотидів (окремо) у фрагменті молекули ДНК, якщо в ньому виявлено 300 гуанінових нуклеотидів, які складають 20% від загальної кількості нуклеотидів в цьому фрагменті молекули ДНК? Яка довжина цього фрагмента ДНК? (Відповідь: Ц = Г = 20% - по 300 нуклеотидів; А = Т = 30% - по 450 нуклеотидів; довжина: 2550.)

Задача 6. Ділянка правої ланцюга ДНК має таку послідовність нуклеотидів: ГГА АЦА ЦТА ГГТ ААА ТАЦ.

Яка первинна структура білка, якщо в цьому ланцюзі ДНК випаде 10-й нуклеотид?

Яка первинна структура білка, якщо між 9-м і 10-м нуклеотидами встане нуклеотид «Т»?

Задача 7. Гормон вазопресин має наступну послідовність амінокислот:

Цис-Тир-Фен-Глі-Асн-Цис-Про-Арг-Глі.

Складіть послідовність нуклеотидів, що кодують цей гормон, в ДНК і іРНК.

Чому дорівнює довжина іРНК?

Які триплети займають в іРНК 3-е і 8-е положення?

Які нуклеотиди займають в ДНК 5-е і 21-е положення?

Задача 8. Білок окситоцин має таку ж структуру з 9-ти амінокислот, як і вазопресин, але на 3-му місці містить амінокислоту ізолейцин, а на 8-му - лейцин. Визначте структуру гена, що зберігає програму синтезу окситоцину.

Задача 9. Початкова частина однієї з ланцюгів макромолекули гемоглобіну має структуру: ГісВалЛейЛейТреПроГлуГлу. Побудуйте схему структури відповідної частини гена гемоглобіну.

Завдання 10. На фрагменті одного ланцюга ДНК нуклеотиди розташовані в наступному порядку: Г-Г-Ц-Ц-А-Т-Т-Т-Г-Ц-А-Т-А-Ц-Г-Т-... Намалюйте схему структури дволанцюжкової молекули ДНК і визначте довжину цього фрагмента ДНК. (Відповідь: 54,4.)

Задача 11. Визначте довжину фрагмента ДНК, якщо її ланцюжок складається з 350 гуанінових і 300 тимінових нуклеотидів. (Відповідь: 2210.)

Тема: «Енергетичний обмін та фотосинтез»

Завдання 1. У процесі дисиміляції відбулося розщеплення 4 молей глюкози, з яких повного розщеплення піддалися тільки 3 моля.

Визначте:

А) Скільки утворюється молей молочної кислоти?

Б) Скільки молів АТФ синтезовано?

В) Яка кількість енергії в них акумульовано?

Г) Скільки молей СО2 утворилося?

Д) Скільки молей О2 витрачено?

Рішення:

Реакція неповного розщеплення глюкози:

С6Н12О6+ 2 АДФ +2 Н3РО4 -> 2 С3Н6О3+ 2 АТФ+ 2 Н2О +200 кДж

                                                   молочна к-та

А) молочної кислоти - 2 моля;

Б) АТФ - 2 моля;

В) 1 моль АТФ - 40 кДж, отже 40 х 2 = 80 кДж.

Реакція повного розщеплення глюкози:

С6Н12О6 +38 АДФ+ 38 Н3РО4 +6 О2 -> 6 СО2 +38 АТФ +44 Н2О+ 2880 кДж

Оскільки повному розщепленню піддалися 3 моля глюкози, то:

3 С6Н12О6 +3 х 38 АДФ +3 х 38 Н3РО4+ 3 х 6 О2 -> 3 х 6 СО2+ 3 х 38 АТФ +3 х 42 Н2О

або:

Б) АТФ = 3 х 38 = 114 молей;

В) 3 х 38 х 40 = 4560 кДж;

Г) СО2 = 6 х 3 = 18 молей;

Д) О2 = 6 х 3 = 18 молей.

Тепер складемо дані:

А) молочної кислоти утворилося 2 моля;

Б) АТФ синтезовано 114+ 2 = 116 молей;

В) енергії 4560 кДж +80 кДж = 4640 кДж;

Г) СО2 - 18 молей;

Д) О2 - 18 молей.

Завдання 2. У процесі дисиміляції відбулося розщеплення 13 молей глюкози, з яких повному розщепленню піддалися лише 5 молей.

Визначте:

А) Скільки молів молочної кислоти утворилося?

Б) Скільки при цьому утворилося АТФ?

В) Яка кількість енергії в них акумульовано?

Г) Скільки молів СО2 утворилося?

Д) Скільки молів О2 витрачено?

Завдання 3. При виконанні вправ м'язи обох рук за 1 хв витрачають 20 кДж енергії. Визначте:

А) Скільки всього витратять м'язи за 15 хв за умови, що кисень в м'язи доставляється кров'ю в достатній кількості?

Б) Накопичується чи молочна кислота в м'язах?

(Відповідь: 35,5 г глюкози; ні, тому що все окислюється.)

Тема: «Моногібрідне схрещування»

Завдання 1. У фігурного гарбуза біле забарвлення плоду домінує над жовтим. Схрещували гарбуз з білим і жовтим забарвленням плоду і отримали в F1 всі плоди з білим забарвленням. Потім схрестили між собою гібриди F1 і отримали 36 плодів.

Скільки плодів з жовтим забарвленням вийде в результаті схрещування гібридів F1 між собою?

Рішення.

Дано:

А - ген білого забарвлення

а - ген жовтого забарвлення

F2 - 36 плодів

__________________

F1? F2?

Оскільки всі плоди в F1 вийшли білі, значить генотипи вихідних плодів - АА і аа.

 

Відповідь: жовті - 9 плодів, або 25%.

Завдання можна вирішити, застосувавши закон розщеплення Г.Менделя (9 особин з рецесивними ознаками, тобто 1/4 потомства).

Завдання 2. Скільки карликових рослин гороху можна очікувати при посіві 1200 насінин, отриманого при запиленні високих гетерозиготних рослин гороху? (Схожість насіння дорівнює 80%).

Відповідь: 960 рослин.

Завдання 3. Гетерозиготного півня з опереними ногами схрестили з куркою, яка має неоперені ноги. Визначте чисельне співвідношення розщеплення гібридного потомства за фенотипом і генотипом.

Відповідь: за генотипом 1:1; за фенотипом 1:1.

Завдання 4. У батьків-карликів народився син нормального росту. Визначте ймовірність народження в цій сім'ї наступної дитини з нормальним ростом; двох дітей з нормальним ростом.

Рішення.

У батьків-карликів може народитися дитина нормального росту тільки в тому випадку, якщо батьки його гетерозиготності за цією ознакою. Отже, ген карликовості домінує над геном нормального зросту, і генотипи батьків - Аа. Відповідно до закону розщеплення, ймовірність народження наступної дитини нормального росту дорівнює 1/4, а двох наступних - 1/16.

Задача 5. Від схрещування білого кролика з чорною кролицею отримані як білі, так і чорні кроленята. Поясніть, чому розщеплення сталося в першому ж поколінні. Які генотипи батьків і кроленят?

Відповідь: кролиця гетерозиготна - Аа, кролик гомозиготний - аа, кроленята - Аа і аа, тобто розщепелення 1: 1.

Задача 6. У потомстві від схрещування сірої дрозофіли з чорною отримано однакову кількість чорних і сірих дрозофіл.

а) Які генотипи батьків і потомства?

б) Які генотипи батьків і потомства, якщо отримано 280 чорних і 920 сірих дрозофіл?

Відповідь:

а) батьки Аа, аа, потомство Аа, аа (1:1);

б) батьки Аа, Аа, потомство АА: 2Аа: аа (1:2:1).

Задача 7. У квасолі чорне забарвлення насінної шкірки домінує над білим. Визначте ймовірність появи насіння різного забарвлення при схрещуванні:

1) Аа x Аа; 2) АА x аа; 3) аа x АА; 4) аа x Аа.

Відповідь:

1) 75% - чорні; 25% - білі.

2) 50% - чорні; 50% - білі.

3) 100% - чорні.

4) 50% - чорні; 50% - білі.

Задача 8. При схрещуванні суниці з червоними і білими плодами все потомство виявилось з рожевими плодами.

Визначте:

а) Яке потомство слід очікувати в F2?

б) Яка ймовірність появи рослин з червоними, білими і рожевими плодами?

Відповідь: в F2 - 25% з червоними плодами; 25% з білими плодами; 50% з рожевими плодами. У даному випадку мова йде про неповне домінування.

Задача 9. У пшениці карликове стебло домінує над нормальним. У потомстві 75% рослин виявилися карликовими. Які генотипи вихідних форм пшениці?

Відповідь: Аа, Аа.

Завдання 10. У людини володіння правою рукою визначається домінантним геном А, а товсті губи -

домінантним геном В. Жінка, що має товсті губи і вільно володіє правою рукою, гетерозиготна по другому ознакою, одружилася з товстогубими лівшею, гетерозиготним за першою ознакою. Які ймовірні генотипи їх дітей?

Рішення.

 

Відповідь: всі діти з товстими губами; 50% лівші, 50% правші.

Задача 11. У корів безрогі (А) домінує над рогатими, а чорне забарвлення (В) над рудим. Від схрещування рудих рогатих корів з чорним безрогим биком отримано 84 теляти. Відомо, що бик гетерозиготний за обома ознаками.

а) Скільки буде телят, схожих на бика?

б) Скільки буде різних генотипів у телят?

в) Скільки буде рудих телят?

г) Скільки буде повних гомозигот?

д) Скільки буде неповних гомозигот?

е) Яке розщеплення буде по фенотипу, якщо гамети з двома домінантними генами виявляться нежиттєздатними?

Рішення.

 

Відповіді:

а) 21; б) 4; в) 42 г) 21; д) 42; е) 1:1:1.

Задача 12. Темноволоса короткопала жінка, гетерозиготна за обома ознаками, одружилася з нормальнопалим чоловіком і двічі народила двійню. Перший раз утворилися зиготи від злиття гамет Аb+Аb = ААbb; другий раз від злиття гамет аb+ аb = ааbb. Які близнюки - 1-і або 2-і - є ідентичними і які - неідентичні?

Відповідь: ідентичні другі - ааbb.

Задача 13. Чоловік - лівша, батьки якого були правшами, одружився на жінці - правші, батько якої був шульгою, а мати була правшею. Яких дітей можна очікувати від цього шлюбу?

Відповідь: 50% - лівші, 50% - правші.

Задача 14. Гетерозиготну чорну кролицю схрестили з гомозиготних білим кроликом. Визначте чисельне співвідношення розщеплення гібридного потомства за фенотипом і генотипом.

Відповідь: за генотипом - 1:1, по фенотипу - 1:1.

 

Тема: «Множинний алелізм»

Відомо, що група крові залежить від дії не двох, а трьох алельних генів, що позначаються А, В, 0. Припускають, що над рецесивним геном 0 (I) домінує як ген А (II), так і ген В (III), а гени А (II) і гени В (III) один одного не пригнічують. Таким чином, можливі варіанти:

Группы крови

генотип

00

ААА0

ВВВ0

АВ

фенотип

I

II

III

IV

Крім групи крові, в даний час визначається і резус ¬ фактор, який може бути Rh+ і rh-.

Завдання 1. Які групи крові можливі у дітей, якщо у матері II група, а у батька IV група? Чому?

Рішення.

Дано:

Мати - АА, А0

Батько - АВ

___________

F1 -?

 

У посібниках, виданих в останні роки, групи крові позначаються так:

I0I0 (I); IAIA, IAI0 (II); IBIB, IB0 (III); IAIB (IV).

Тоді рішення цієї задачі можна представити в такому вигляді.

Рішення.

 

Відповідь: від цього шлюбу слід очікувати дітей з II, III, IV групами крові.

Завдання 2. У пологовому будинку переплутали двох хлопчиків (назвемо їх умовно «X» і «Y»). Батьки першої мають I і IV групи крові, батьки другого - I і III групи крові. Аналіз показав, що у «Y» - I, а у «X» - II група крові. Визначте, хто чий син?

Рішення.

 

Отже, у батьків з I і IV групами крові - син «Х», а в батьків з групами крові I та III, - син «Y», бо тільки в цих подружжя можливе народження дитини з I групою крові (батько гетерозиготний).

Завдання 3. Відомо, що у батьків II і III групи крові. Чи може їх дитина мати I групу крові?

Відповідь: так, може, якщо генотипи батьків А0 і В0.

Завдання 4. Якщо мати має групу крові 0, а дитина - групу А, то які групи крові міг мати батько?

Відповідь: II або IV групу.

Задача 5. Визначте і поясніть, які групи крові можливі у дітей, якщо у батьків:

А) I і III групи крові;

Б) III група крові;

В) II група крові;

Г) IV група крові;

Д) II і III групи крові.

Задача 6. У якому випадку (при якому генотипі) діти не можуть успадкувати групу крові ні від батька, ні від матері?

Відповідь: у батьків I і IV групи крові.

Задача 7. У трьох дітей у родині I, II і III групи крові. Які групи крові можуть бути у батьків?

Відповідь: (00, В0, А0), АВ.

Задача 8. Якщо мати має IV групу крові, а батько - III, то які групи не можуть бути у їхніх дітей?

Відповідь: I група крові.

Задача 9. На дитину, що має IV групу крові, претендують дві пари батьків. В однієї з пар батько має II групу крові, а мати - III, в іншої батько - I групу, а мати - АВ. Претензія якої пари батьків не обґрунтована?

Відповідь: претензія не обґрунтована у другої пари батьків.

Завдання 10. У людини гемофілія викликається рецесивним геном h, зчепленим з X хромосомой. Яка ймовірність народження здорових дітей у родинах, де:

а) батько - гемофілік, а мати - здорова;

б) батько - гемофілік, а мати - носителька?

Відповіді:

а) всі діти фенотипічно здорові, але дочки є носій гена гемофілії;

б) 25% - дочки - носительки,

25% - дочки - гемофіліки (як правило, нежиттєздатні),

25% - сини здорові,

25% - сини гемофіліки.

Задача 11. У сім'ї, де батько мав IV групу крові, а мати II групу, народилося четверо дітей, що мають I, II, III і IV групи крові. Судмедекспертиза встановила, що один з дітей позашлюбний. Встановіть генотипи батьків і визначте, дитина з якою групою крові - позашлюбний.

Рішення.

 

Відповідь: позашлюбним є дитина з I групою крові.

Задача 12. У хлопчика I група крові, а у його сестри - IV. Що можна сказати про групи крові батьків?

Відповідь: у батьків - II і III групи крові.

Задача 13. У матері - I група крові, а у батька - III. Чи можуть діти успадкувати групу крові своєї матері?

Відповідь: так, якщо батько має групу крові В0 (III).

Задача 14. У матері - I група крові, а у батька - IV. Чи можуть діти успадкувати групу крові своєї матері?

Відповідь: ні, не можуть.

Задача 15. Чи може син успадкувати групу крові матері або батька, якщо мати резус ¬ негативна з II групою крові, а батько резус ¬ позитивний з III групою крові?

У цьому завданні багато рішень, але ми зупинимося на наступному:

Рішення.

 

Відповідь: так, успадкує.

Задача 16. Чи може дитина успадкувати групу крові одного з батьків, якщо мати має I резус ¬ позитивну кров, а батько - IV резус ¬ негативну?

Відповідь: ні, не може.

Завдання 17. У родині карооких батьків четверо дітей. Двоє блакитнооких мають II і IV групи крові, а двоє карооких - II і III. Визначте ймовірність народження в цій сім'ї кароокого дитини з I групою крові.

Відповідь: 3/16.

Схожі:

1. Укажіть рівняння реакції, що є якісною реакцією на хлоридну кислоту та її солі
Маса купрум(ІІ) сульфату, що утворюється в результаті взаємодії сульфатної кислоти масою 9,8 г з надлишком лугу, дорівнює
Вартість 1 кг печива грн. Скільки коштує кг; кг; 200 г печива?
Маса білого ведмедя 700 кг. Маса бурого ведмедя становить 43 маси білого, а маса грізлі — 57 маси білого. На скільки кілограмів грізлі...
КОНСПЕКТ Тема. Узагальнення. Єдність хімічного складу організмів
Основні поняття: білки, нуклеїнові кислоти, амінокислоти, денатурація, компліментарність,пептидний зв’язок
Задача №1
Визначте скільки літрів крові міститься в організмі людини, вага якої 56 кг, якщо відомо, що на частку крові припадає 8% від ваги...
Н. Скільки цеглин потрібно вийняти з ящика, щоб зрушити його з місця?
Позначимо: М – маса ящика з цеглою; m0 – маса однієї цеглини; n – кількість цеглин, які потрібно вийняти з ящика
Відстань до Землі 149597890 км або 1 а е
Сонце – найближча до нас зірка. Сонце величезне як по розмірах, так і по масі. Його діаметр в 109 разів перевершує діаметр Землі,...
Тест №1 Правильні многокутники Знайдіть кількість сторін правильного...
...
V. Повторення і систематизація навчального матеріалу
У паралелограмі ABCD (рис. 1) AM — бісектриса кута A, MN || АВ. Відомо, що АВ = 10 см, AD = 15 м. Учитель називає відрізок, а учень...
М атематичний диктант №1
Скільки сторін має правильний многокутник, кожний із внутрішніх кутів якого дорівнює
Банк 2008-2009 року Біологія
У хворого в організмі знижений вміст іонів магнію, які потрібні для прикріплення рибосом до гранулярної ендоплазматичної сітки. Відомо,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка