1. Вишукування і вихідні дані для розробки проекту дороги


Назва1. Вишукування і вихідні дані для розробки проекту дороги
Сторінка1/6
Дата18.04.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Географія > Документи
  1   2   3   4   5   6
Сумський національний аграрний університет

Кафедра «Архітектура та інженерні вишукування»

Дисципліна «Транспорт та шляхи сполучення», Екзаменаційна робота

для студентів 3 курсу, спеціальності «Промислове та цивільне будівництво», Варіант 1

Завдання 1 рівня

Тема 1. Вишукування і вихідні дані для розробки проекту дороги

1. Державні автодороги загального користування за народногосподарським і адміністративним значенням бувають?

А. Територіальні та районні дороги Б. Промислово-технологічні дороги

В. Магістральні та регіональні дороги Г. Внутрішньогосподарські дороги

2. Місцеві автодороги загального користування за народногосподарським і адміністративним значенням бувають?

А. Службові та патрульні дороги Б. Промислово-технологічні дороги

В. Магістральні та регіональні дороги Г. Територіальні та районні дороги

3. Відомчі промислово-технологічні автодороги, які перебувають на балансі підприємств і організацій це:

А. Дороги сільськогосподарських підприємств і організацій, кооперативних і фермерських господарств, які є на їх території і під’їзди до них

Б. Дороги на території промислових та інших підприємств і організацій, що обслуговують їх виробничо-технологічні перевезення і під’їзди до підприємств і організацій

В. Дороги вздовж каналів, трубопроводів, ліній електропередачі та інших комунікацій і споруд; службові під’їзди до гідротехнічних споруд

Г. Дороги магістральні та регіональні

4. Відомчі внутрішньогосподарські автодороги, які перебувають на балансі підприємств і організацій це:

А. Дороги на території промислових та інших підприємств і організацій, що обслуговують їх виробничо-технологічні перевезення і під’їзди до підприємств і організацій

Б. Дороги магістральні та регіональні

В. Дороги сільськогосподарських підприємств і організацій, кооперативних і фермерських господарств, які є на їх території і під’їзди до них

Г. Дороги вздовж каналів, трубопроводів, ліній електропередачі та інших комунікацій і споруд; службові під’їзди до гідротехнічних споруд

5. Відомчі службові та патрульні автодороги, які перебувають на балансі підприємств і організацій це:

А. Дороги вздовж каналів, трубопроводів, ліній електропередачі та інших комунікацій і споруд; службові під’їзди до гідротехнічних споруд

Б. Дороги на території промислових та інших підприємств і організацій, що обслуговують їх виробничо-технологічні перевезення і під’їзди до підприємств і організацій

В. Дороги магістральні та регіональні

Г. Дороги сільськогосподарських підприємств і організацій, кооперативних і фермерських господарств, які є на їх території і під’їзди до них

6. Комплексні економічні вишукування (обстеження), для складання проекту дороги проводять:

А. Для вивчення транспортної роботи, раціонального розміщення мережі доріг і визначення черговості капітальних вкладень в окремі маршрути в межах визначеної території

Б. Для визначення перспективних обсягів пасажиро- і вантажообігу

В. Для визначення ефективності капіталовкладень при будівництві або реконструкції окремого маршруту титулу

Г. Для вивчення природних умов та вибору раціонального напрямку дороги і одержання даних для проектування дорожніх споруд та визначення обсягів і вартості робіт

7. Технічні вишукування, для складання проекту дороги проводять:

А. Для визначення ефективності капіталовкладень при будівництві або реконструкції окремого маршруту титулу

Б. Для вивчення транспортної роботи, раціонального розміщення мережі доріг і визначення черговості капітальних вкладень в окремі маршрути в межах визначеної території

В. Для визначення перспективних обсягів пасажиро- і вантажообігу

Г. Для вивчення природних умов та вибору раціонального напрямку дороги і одержання даних для проектування дорожніх споруд та визначення обсягів і вартості робіт

8. На які групи і підгрупи поділяється мережа автодоріг?

А. На три групи і п'ять підгруп

Б. На дороги загального користування і відомчі

В. На п'ять груп і дві підгрупи

Г. На приватні та сільськогосподарські

9. На які підставі дороги належать до тієї чи іншої категорії?

А. На п'ять технологічних, в залежності від їх призначення та від розміру середньодобової перспективної інтенсивності руху.

Б. На підставі середньої річної кількості перевезень вантажів

В. На підставі розрахункової швидкості руху, км/год.

Г. На підставі найбільшого поздовжнього ухилу

10. У чому полягає суть економічних і титульних вишукувань автодоріг?

А. В черговості капіталовкладень в маршруті Б. В детальному вивченні траси на місцевості

В. В поділі на комплексні і титульні Г. В нівелюванні траси і поперечних профілей дороги

11. Хто саме виконує роботи на місці вишукувань ( у полі)?

А. Бригада ремонтних робітників Б. Бригада такелажників

В. Спеціалізований технічний загін - вишукувальна партія Г. Мобільна бригада мулярів

12. За яким напрямком проводять титульні економічні вишукування?

А. З напрямками перспективного розвитку господарства Б. За напрямом ринкових відносин

В. За найбільш важливими маршрутами Г. За вимогами сучасної економіки

13. Які задачі вирішуються при виконанні титульних вишукувань?

А. Встановлення її вантажообігу; визначення інтенсивного руху та розподіл його в часі; обгрунтування економічного ефекту від зведення дороги

Б. Дорога повинна бути максимально короткою

В. Покриття дорожнього одягу повине виконуватися виключно з місцевих матеріалів

Г. Земляне полотно необхідно підняти на рельєфом не менше як на 12 м

14. Які задачі вирішуються при виконанні технічних вишукувань ?

А. Будівництво водопропускних споруд

Б. Зведення земляного полотна

В. Влаштування дренажу

Г. Влаштування та закріплення траси на місцевості, а також збір необхідних даних для складання проекту

15. Які роботи виконуються під час підготовчого періоду технічних вишукувань?

А. Розробляють топографічну зйомку території

Б. Розробляють теодолітні ходи

В. Відбирають і оснащують вишукувальну партію, а також виконують відбір та вивчення картографічних і довідкових матеріалів по району майбутніх вишукувань

Г. Виконують нівелювання території

Тема 2. Складання проекту автомобільної дороги у плані

16. Що називають трасою?

А. Проекцію траси на горизонтальну площину

Б. Найменшою відстанню між двома заданими точками

В. Поздовжню вісь автодороги, прокладеної на поверхні землі

Г. Влаштування проїзної частини на кривій з односхилим поперечним профілем з похилом до середини кривої

17. Найменша відстань між двома заданими точками це:

А. Повітряна лінія Б. Траса В. План траси Г. Віраж

18. Влаштування проїзної частини на кривій з односхилим поперечним профілем з похилом до середини кривої називають:

А. Повітряна лінія Б. Траса В. План траси Г. Віраж

19. Яка роль вуличної мережі у плануванні забудови поселень?

А. Вони скорочують затрати часу на переміщення населення, та забезпечують зручні проїзди та підходи

Б. Вони являються архітектурно-композиційними вісями поселення

В. Вони є комунікаційними коридорами поселень

Г. Вони є зв'язками поміж різними функційними зонами поселень

20. Що таке траса і план траси автодороги?

А. Траса, це повітряна лінія, а план траси, це проекція цієї вісі на горизонтальну площину

Б. Траса , це умовна назва дороги, а план траси, це розроблений проект автодороги

В. Траса, це повздовжня вісь автомобільної дороги, прокладеної на поверхню землі

Г. Траса, це смуга відведення майбутньої автодороги, а план траси, це умовна проекція її на площину

21. З яких відрізків складається план траси?

А. З відрізків прямих ліній , з'єднаних між собою кривими Б. З синусоїдальних ділянок

В. З поперечних та повдовжніх відрізків Г. З водопропускних ровів, водорозділів та улоговин

22. Що таке азимут?

А. Це вертикальний гострий кут від північного напрямку до перетину з прямою

Б. Це гострий кут від південного або північного напрмку до перетину з прямою

В. Це кут, який відраховується від осьового меридіана або лінії

Г. Це горизонтальний кут, що відраховується від північного напрямку меридіана за годинниковою стрілою до вказаного напрямку

23. Що таке румб?

А. Це горизонтальний кут від східного або західного напрямку до даної лінії

Б. Це тупий вертикальний кут від будь-якого напрямку до даної лінії

В. Це гострий горизонтальний кут від ближчого північного або південного напрямку меридіана до даної лінії, відрахований за або проти стрілки годинника

Г. Це кут, що відраховується від північного напрямку меридіана до вказаного напрямку

24. Що таке кут повороту траси та як його визначають на плані і на місцевості?

А. Це кут повороту траси утворюється на зламі осі траси, при обходженні природних перешкод

Б. Це плавне поступове закруглення осі траси

В. Це вертикальний різкий злам осі траси

Г. Це кут, який утворився між осьовим географічним та магнітним меридіанами

25. Як порівнюють варіанти плану траси?

А. За фактичними даними

Б. Згідно нормативних вимог

В. За техніко-експлуатаційними; економічними; та показниками, що характеризують умови будівництва

Г. За техніко-економічними показниками

26. Що наносять на план автомобільних доріг?

А. Баланс земляних робіт (виїмка та насип)

Б. Пікети, віражі, поперечні перерізи

В. Тангенси, довжину колових кривих та прямих відрізків траси

Г. Ситуацію місцевості; рельєф місцевості ; " Червоні лінії"; вершини кутів повороту, пікети, знаки і лінії тангенсів, покажчики кілометрів; значення елементів кривих; кутів повороту, радіусів, тангенсів, сумарних довжин ) колових та перехідних кривих; укоси насипів та виїмок ( в разі необхідності); будівлі ) та споруди; інженерні мережі.

27. Назвіть способи перенесення проекту на місцевості?

А. Спосіб паралельних ліній

Б. спосіб замкнутих контурів

В. Спосіб прямокутних координат; спосіб полярних координат, спосіб лінійних засічок; спосіб кутових засічок; спосіб створів

Г. Спосіб теодолітних ходів

28. У яких випадках приймають криві ділянки траси, а в яких - колові криві?

А. Криві коли радіуси менше допустимих , а колові криві більше допустимих радіусів

Б. Криві коли радіуси менше 800 метрів, а колові криві - більше 800 метрів

В. Криві коли радіуси більше 2000 метрів, а колові криві - більше 1500метрів

Г. Криві коли радіуси менше 1000 метрів, а колові криві - більше 1000метрів

29. В яких випадках влаштовують перехідні криві ділянки?

А. Коли радіус вертикальної кривої менше 1500 метрів

Б. Коли радіус горизонтальної кривої менше 2000 метрів

В. Коли радіус горизонтальної кривої менше 7000 метрів

Г. Коли радіус кривої дорівнює 1000 метрів

30. Яку криву ділянку траси називають віражем?

А. Криві ділянки, радіус яких менший або дорівнює оптимальному радіусу відповідної категорії дороги

Б. Влаштування проїзної частини на кривій з однохилим поперечним профілем з похилом до середини кривої

В. Криві ділянки, радіус яких на одну третину менший від необхідного для конкретної категорії дороги

Г. Криві ділянки, радіус яких на дві третини менший від оптимального для конкретної категорії дороги

31. Які фактори впливають на вибір напрямку траси?

А. Рельєф місцевості (рівнинний, пересічний, передгірський, гірський); похил місцевості; наявність боліт, лісів, озер, рік; розташування поселень; глибина залягання грунтових вод наявність корисних копалин; стан та напрямки мережі автодоріг

Б. Рельєф місцевості В. Існуюча мережа автодоріг Г. Напрямок панівних вітрів

Тема 3. Гідравлічний розрахунок водопропускних споруд

32. Які ви знаєте різновиди водоперепускних споруд на автодорогах?

А. Мости і труби Б. Кювети, кювети-резерви

В. Нагірні рови Г. Водовідвідні рови з безстіних западин

33. Яка залежність поперечного перерізу мосту та прилеглої автодороги?

А. Точне співпадання елементів поперечного перерізу мосту та автодороги

Б. Допускається неточність в кількості та якості шарів дорожного одягу мосту та мосту та прилеглої дороги

В. Поперечні похили дорожнього одягу мосту та прилеглої дороги можуть не співпадати максимум на десять промиль

Г. Не повинні помітно відрізнятися від прилеглих ділянок автодороги

34. На які режими протікання води проектують труби?

А. На безнапірний режим роботи; допускається напівнапірний і напірний режими роботи труби

Б. На вільне та не вільне протікання води

В. На напірний режим

Г. На безнапірний режим протікання води

35. Як визначити мінімальну висоту земляного насипу біля труби?

А. Мінімальна висота насипу біля труби складається із: внутрішнього діаметру водоперепускної труби, товщини стінок труби та мінімальної товщини шару грунту над трубою

Б. Мінімальна висота насипу біля труби складається із середніх похилів рельєфу місцевості

В. За допомогою виска та кутика

Г. За допомогою рулетки

36. У якій послідовності проектують водоперепускні труби?

А. Встановлюють отвір типової труби, визначають середній похил місцевості

Б. Визначають мінімальну висоту насипу біля труби і довжину труби

В. Встановлюють вихідні дані для визначення витрат води; визначають витрати від зливи і сніготанення, рахункову витрату, підбирають найекономічніший отвір типової труби; визначають мінімальну висоту насипу біля труби, довжину труби при фактичній висоті насипу

Г. Встановлюють розрахункову витрату води, та витрати води з урахуванням акумуляції

37. У яких випадках проектують малі мости?

А. Малі мости довжиною від шести до тридцяти метрів проектують в межах поселення

Б. Малі мости від трьох до десяти метрів проектують у випадках, коли необхідно влаштувати проїзд сільгоспмашин

В. Малі мости влаштовують де може бути льодохід і корчохід

Г. Малі мости прогонами від трьох до вісімнадцяти метрів, загальною довжиною до двадцяти п'яти метрів споруджують у випадках, коли висота насипу невелика і в його тіло не можна влаштовувати трубу, та в місцевості, де бувають льодо- і корчохід

38. Як розраховують при меншій точності, отвір малих мостів?

А. За схемою прискореного протікання води Б. За схемою вільного протікання води

В. За схемою примусового протікання води Г. За схемою непарного протікання води

39. Як розраховують, при більш точному визначенні, отвір малих мостів?

А. При більшій точності (після визначення побутової глибини потоку і якщо побутова глибина потоку буде меншою від 1,3 критичної глибини потоку під мостом

Б. При умові, що побутова глибина потоку буде дорівнювати критичній глибині потоку під мостом

В. Якщо критична глибина потоку під мостом буде більшою від глибини потоку

Г. Якщо побутова глибина потоку буде більшою від 1/3 критичної глибини потоку під мостом

40. Як розраховують, при дуже великій глибині потоку за мостом, отвір малих мостів?

А. Якщо критична глибина потоку під мостом буде більшою від глибини потоку

Б. При умові, коли в стисненому перерізі потік буде надійно затоплений побутовою глибиною

В. Якщо побутова глибина потоку буде більшою від третини критичної глибини потоку в річці

Г. При умові, що побутова глибина потоку в стисненому перерізі буде дорівнювати критичній глибині потоку під мостом

41. Від чого залежить довжина мосту?

А. Від схеми протікання води під мостом та критичної глибини потоку

Б. Від ширини потоку води по максимальній лінії потоку води

В. Від профіля та обличкування берегових та проміжних опор

Г. Від ширини потоку води по вільній поверхні чи по середній лінії потоку; від схеми протікання води під мостом; виду берегових опор; наявності проміжних опор і фактичної висоти, насипу біля мосту з урахуванням раціонального прокладання проектної лінії на поздовжньому профілі

42. У яких випадках допускається влаштування бродів замість водоперепускних труб?

А. На дорогах, з мілким дном та похилими берегами і інтенсивність руху до 35 авто на добу

Б. На дорогах з глибиною русла до 0,7м та достатньо твердим дном

В. На дорогах з малою інтенсивністю руху, на яких можна допускати переправи в русі під час повені або високих вод

Г. На дорогах п'ятої категорії

43. В яких випадках допускається влаштування лотків замість водоперепускних труб?

А. На дорогах з глибиною русла до 0,7м. та достатньо твердим дном

Б. На дорогах четвертої і п'ятої категорій

В. На суходолах, які затоплюються під час злив і сніготанення

Г. На дорогах з мілким дном і похилими берегами та інтенсивністю руху до 50 авто на добу

44. З яких матеріалів виготовляють водопропускні труби?

А. З місцевих матеріалів (каменю, деревини); залізобетону та металу

Б. З відходів місцевої промисловості В. З відходів ливарного виробництва Г. З чавуну, алюмінієвих сплавів

45. Визначить, як розраховують (при більш точному розрахунку) отвір малих мостів?

А. При умові, що побутова глибина потоку буде дорівнювати критичній глибині потоку під мостом

Б. Після визначення побутової глибини потоку і якщо побутова глибина потоку буде меншою від однієї цілої та трьох десятих критичної глибини потоку під мостом

В. Якщо критична глибина потоку під мостом буде більшою від глибини потоку

Г. Якщо побутова глибина потоку буде більшою від третини критичної глибини потоку під мостом

46. При дуже великій глибині потоку за мостом як розраховують отвір малих мостів?

А. При умові, коли в стисненому перерізі потік буде надійно затоплений побутовою глибиною

Б. Якщо критична глибина потоку під мостом буде більшою від глибини потоку

В. Якщо побутова глибина потоку буде більшою від третини критичної глибини потоку в річці

Г. При умові, що побутова глибина потоку в стисненому перерізі буде дорівнювати критичній глибині потоку під мостом

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Додаток Приклад виконання пояснювальної записки із заданими F, V та D
Вихідні дані. F = 2790 Н. Швидкість стрічки конвеєра V = 4,73 м/с. Діаметр ведучого барабана конвеєра D = 0,37 м. Редуктор розрахований...
Додаток Приклад виконання пояснювальної записки із заданими F, V та D
Вихідні дані. F = 2790 Н. Швидкість стрічки конвеєра V = 4,73 м/с. Діаметр ведучого барабана конвеєра D = 0,37 м. Редуктор розрахований...
Додаток Приклад виконання пояснювальної записки при заданих Р, п та D
Вихідні дані. Потужність на барабані Р = 13,2 кВт. Частота обертання барабана п = 248 об/хв. Діаметр ведучого барабана конвеєра D...
Комерційна пропозиція на резервну систему енергопостачання
Вихідні дані: підготувати систему резервного енергопостачання для дому із середньорічним показником споживання електроенергії 250кВт-год...
А. Пішохід (дорослий) перетинає проїзну частину дороги справа наліво....
Небезпека для руху виникає з моменту виходу пішохода на проїзну частину дороги (з тротуару чи узбіччя)
ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ ДЛЯ ПІДБОРУ ГЕЛІОСИСТЕМИ Дані про об'єкт
Дані про обладнання теплопостачання (існуюча або та, що пропонується, система опалення)
Зонінг з розташування окремо стоячих спеціальних конструкцій для...
Методичною основою для розробки зонінгу зовнішньої реклами у м. Кременчуці є «Методичний посібник з розробки та впровадження Правил...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка