План-конспект для проведення занять по безпеки праці з особовим складом 3-го караулу СДПЧ-1


Скачати 215.01 Kb.
НазваПлан-конспект для проведення занять по безпеки праці з особовим складом 3-го караулу СДПЧ-1
Дата20.04.2013
Розмір215.01 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Фізика > План-конспект
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Начальник СДПЧ-1

По охороні центрального р-ну.

капітан вн.сл.
Ю. С. Лосяк.


План-конспект

для проведення занять по безпеки праці з особовим складом

3-го караулу СДПЧ-1 .
Тема : Вимоги правил безпеки праці при виконанні господарчих робіт на службі та в побуті. Правила роботи на верстатах та агрегатах що маються в підрозділі.

Навчальна мета: Ознайомлення особового складу караулу з вимогами техніки без­пеки під час несення служби, гасіння пожеж та в побуті.

Час: 1 година.(семінар)
Місце проведення: навчальний клас
Матеріальне забезпечення:

- Плакати
Література:

 • Наказ № 312

 • «БСПО»


Порядок проведення занять.
1. Організаційний момент 2 хв.:

- перевірка присутніх;

- оголошення теми і мети занять, питань, які мають вивчатися.

2. Контроль знань 5 хв.:

- перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.

 1. Викладення матеріалу теми 45хв.


Питання які вивчаються:

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПІД ЧАС НЕСЕННЯ СЛУЖБИ, ГАСІННЯ ПОЖЕЖ, У ПОБУТІ.

1. Загальні вимоги.

2. При зборі, виїзді, прямуванні на пожежу (аварію, стихійне лихо, заняття) і при поверненні до частини.

3. При рятуванні людей і саморятуванні.

4. При гасінні поже.

5.ПБП у побуті.


Питання та його короткій зміст

Методичні вказівки

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПРИ НЕСЕННІ СЛУЖБИ, ГАСІННІ ПОЖЕЖ.

1. Загальні вимоги

Гасіння пожежі, заняття та навчання організовуються та здійснюються у суворій відповідності до вимог Бойового статуту пожежної охорони в частині забезпечення безпеки проведення робіт.

З метою забезпечення умов безпечної роботи особового складу під час служби, проведення занять та гасіння пожеж (ліквідація аварій, стихійного лиха) начальники гарнізонів пожежної охорони, загонів та частин, керівники гасіння пожеж, робітники штабів пожежогасіння зобов'язані:

а) вживати заходів до максимального полегшення умов праці та механізації трудомістких процесів;

б) забезпечувати інструктаж осіб, які навчаються та працюють на пожежі (аварії, стихійному лихові) правилам роботи у складних умовах;

в) вести безперервне спостереження особисто чи через начальників варти, начальників бойових відділень та командирів відділень за діями особового складу, змінення обстановки на пожежі та вживати заходи, які виключають нещасні випадки;

г) при затяжних пожежах своєчасно організовувати підміну працюючих, їх харчування, забезпечення питною водою та відпочинку;

д) надавати негайну допомогу постраждалим.

Примітка: особовий склад, який працює на пожежі (аварії, стихійному лихові) понад трьох годин, адміністрація об'єкта, на якому проводяться роботи, забезпечує харчуванням згідно з встановленими нормами.

.

2. При зборі, виїзді, прямуванні на пожежу (аварію, стихійне лихо, заняття)

і при поверненні до частини.

Збір та від'їзд за тривогою чергових варт повинен виконуватись чітко і швидко. При прямуванні у гараж за тривогою, особистому складу забороняється кидати на шляху руху одяг і предмети вжитку, зупинятися в проходах і створювати інші перепони на шляху руху, а при користуванні спусковим стовпом кожен повинен витримувати необхідний інтервал, слідкувати за тими, хто спускається попереду і не торкатися його ногами (торкнувшись ногами мата біля основи спускового стовпа, необхідно злегка відштовхнутись від нього і швидко відійти в бік).

Порядок посадки особистого складу чергових варт у пожежні автомобілі (в гаражі чи зовні) установлюється начальником пожежної частини, виходячи з умов забезпечення безпеки і місцевих особливостей. При посадці зовні будинку пожежного депо вихід особового складу на майданчик допускається тільки після від'їзду автомобіля з гаража. Посадка вважається закінченою тільки тоді, коли особовий склад бойового розрахунку займе свої місця в автомобілі і зачинить двері кабіни.

Забороняється подавати команду про рух автомобіля до закінчення посадки особового складу. Водій повинен упевнитись, що на шляху виїзду з гаража відсутні люди або сторонні предмети, дверцята відсіків пожежного інвентаря надійно зачинені та відсутні інші перешкоди для виїзду.

Під час руху автомобіля особовому складу бойового розрахунку забороняється палити, висовуватися з вікон, відкривати двері, стояти на підніжках (крім спеціально передбачених задніх підніжок при прокладці рукавних ліній з автомобіля) і т. ін.

За безпеку руху пожежного автомобіля відповідальність несе водій.

Він зобов'язаний точно виконувати чинні "Правила дорожнього руху". При прямуванні на пожежу (аварію чи інші оперативні роботи) водій автомобіля, що має спеціальний колір, обладнаний спеціальним звуковим та світловим сигналом, при умові забезпечення безпеки руху, може, за необхідності, припускатися визначених відхилень від діючих правил руху:

а) рухатись зі швидкістю, яка забезпечує своєчасне виконання завдання, але не є небезпекою для оточуючих;

б) продовжувати рух при будь-якому сигналі світлофора, переконавшись, що інші водії дають йому дорогу, і за умови, що вказівки міліціонера, який керує рухом, не зобов'язують його зупинитись;

в) проїжджати (повертати, зупиняти автомобіль і т. ін.) в місцях виконання оперативних робіт незалежно від установлених знаків, показчиків та ліній безпеки (за винятком проїзду у напрямку, що протилежний руху).

Забороняється користуватись спеціальним звуковим сигналом при прямуванні автомобіля не на оперативне завдання.

У нічний час стоянка пожежного автомобіля повинна позначатися приладами освітлення, а також включатися аварійна світова сигналізація. Начальницький склад пожежної охорони повинен знати вимоги Правил дорожнього руху і при прямуванні в автомобілі не допускати порушення їх водієм.

3. При рятуванні людей і саморятуванні.

При рятуванні людей на пожежі (аварії, стихійному лихові і т. ін.) керівник гасіння пожежі і начальник бойової ділянки зобов'язаний визначити порядок і способи рятування людей залежно від обставин і

стану людей, яким необхідно надати допомогу та забезпечити усіма наявними способами рятування людей. Роботи по рятуванню проводяться швидко, але з дотриманням обережності, щоб не було причинено шкоди людям, яких рятують. Заходи безпеки при цьому регламентуються вимогами Бойового статуту пожежної охорони.

Забороняється користуватися для рятування та саморятування рятівними мотузками, що не знаходяться в бойовому розрахунку.

Рятування та саморятування можна починати тільки переконавшись, що довжина мотузки забезпечує повний спуск на землю (балкон і т. ін.), рятівна петля надійно закріплена на особі, яку рятують (при саморятуванні - за конструкцію споруди), а рятівна мотузка намотана на карабін згідно Настанови з пожежно - прикладного спорту. Саморятування і рятування проводиться особовим складом в рукавицях, щоб запобігти травм рук.

При проведенні рятівних робіт необхідно:

- прийняти заходи щодо запобігання паніки, використовуючи технічні та інші можливості об'єкту і пожежних підрозділів;

- залучити до робіт адмістрацію і обслуговуючий персонал;

- викликати швидку медичну допомогу та інші взаємодіючі служби;

- силами особового складу пожежних підрозділів надати першу долікарняну допомогу;

- передбачити місця для розміщеня осіб, яких рятують.

Пошук людей треба припиняти лише після того, як встановлено, що всі люди евакуйовані з небезпечних зон.
4. При гасінні пожеж.

При гасінні пожежі можливо:

- наявність великої кількості людей, яким потрібна допомога і виникнення серед них паніки;

- складне планування примішень;

- розповсюдження вогню по порожнечам конструкцій, каналам, системам пневматранспорту, через вікна, лоджії, балкони, по займистим матеріалам, технологічному обладнанню як вертикальному, так і горизонтальному напрямку;

- швидке зростання температури і переміщення теплових потоків в напрямку відкритих прорізів;

- створювання газоповітряних і пароповітряних сумішів внаслідок термічної деструкції речовин та матеріалів;

- виділення диму, токсичних продуктів та швидке їх розповсюдження;

- наявність обладнання під напругою;

- вибух балонів, посудин, апаратів, що знаходяться під тиском;

- деформація і обвалення конструктивних елементів будівль, споруд, технологічного обладнання;

- наявність в будівлях значної кількості матеріальних, наукових та інших цінностей.

На пожежі (під час аварії, стихійного лиха) в непридатному для дихання середовищі особовий склад пожежної охорони має виконувати роботи в ізолюючих протигазах з дотримуванням вимог безпеки, установлених "Наставлением по ГДЗС".

При недостатній видимості слід застосовувати додаткове освітлення.

У приміщенні (на ділянках), де застосовуються чи можуть виділятися (при гасінні пожеж чи ліквідації аварій) сильнодіючі отруйні речовини, робота особового складу здійснюється тільки в спеціальних захисних комплектах типу К-1, ізолюючих (фільтруючих, що застосовуються для робітників і службовців даного об'єкта) протигазах і спеціальному гумовому взутті. Для зниження концентрації пари газів необхідно зрошувати об'єм приміщень (ділянок) розпиленою водою. Груповий захист, що складається з особового складу і техніки, що застосовується на ділянках сильної теплової радіації, забезпечується водяними завісами (екранами), які створюються за допомогою розпилювачів турбінного (НТР) чи віяльного (РВ-12) типів, а індивідуальна - стволами-розпилювачами.

Не допускаються до роботи безпосередньо у зоні пожежі (на позиціях ствольників) і в задимлених приміщеннях особового складу пожежних частин, члени ДПД і ПСО, які прибули до місця пожежі без бойового одягу та спорядження.

Під час гасіння пожеж (ліквідації аварій і т.ін.) кожен працюючий зобов'язаний слідкувати за змінами обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного обладнання і, у випадку виникнення небезпеки, негайно попередити усіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння пожежі.

Забороняється при гасінні пожежі використовувати вантажні та пасажирські ліфти для підіймання особового складу, пожежно-технічного озброєння і устаткування.

При визначенні позицій стволів керівник гасіння пожежі (КГП) передбачає зрошування ствольників і вказує рубежі, куди відводити особовий склад на випадок створення вихорів нагрітого повітря або вогневих смерчів.

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальні засоби, що виключають можливість падіння осіб, які працюють. При цьому:

а) робота на драбині з стволом (ножицями та ін.) дозволяється тільки після закріплення пожежника карабіном;

б) для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік;

в) забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після подачі води, а також знаходження особового складу на покрівлі, що покрилася кригою, поряд з покриттями, що провисли, а також на ділянках перекрить з ознаками горіння;

г) забороняється одягати лямку ствола на плече.

У зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок (верхню частину даху) та інші стійкі предмети.

Зимою КГП і весь керівний та начальницький склад має забезпечити безпечні умови праці працюючих на морозі: організувати своєчасну зміну людей, надання медичної допомоги; на довготривалих пожежах організовувати гаряче харчування і зміну спецодягу.

Щоб уникнути створення вибухонебезпечних концентрацій, усередині будівлі не допускається гасіння полум'я газів, що горять, або пари горючих і легкозаймистих рідин, що виходять (витікають) під тиском з апаратури і трубопроводів, без узгодження з адміністрацією об'єкта. У необхідних випадках і при безпосередньому контролі зі сторони адміністрації приймаються заходи для припинення витікання газів і пари (зачиняються засувки на лініях живлення, випускається газ на факел і т.ін.) та забезпечується охолодження виробничого обладнання і конструкцій будівель, які є в зоні дії полум'я. Особи, які беруть участь у гасінні пожежі, зобов'язані знати види і типи речовин та матеріалів, під час гасіння яких небезпечно застосовувати воду чи інші вогнегасні речовини.

Під час гасінняі пожеж на транспорті необхідно враховувати коди екстрених заходів при гасінні пожеж небезпечних вантажів і знаки безпеки.

При зміні положення пожежної драбини необхідно попередити про це тих осіб, які піднялися по ній, для роботи на висоті, пожежників, показати нове місце її розміщення чи інші шляхи спуску.

Під час роботи з електроінструментом і прожекторами необхідно:

а) тримати і переносити інструменти і прилади тільки в гумових і прогумових рукавичках;

б) перед запуском електроінструмента одягти захисні окуляри;

в) встановити прожектори і прилади на міцну і стійку основу у тих місцях, де немає небезпеки попадання на них води (піни);

г) виключати струмоприймачі у випадку попадання напруги на корпус електроінструмента або прилада, а також при виявленні інших несправностей;

д) виключати електроінструмент в момент перерви подавання струму і при переміщенні на нове місце роботи.

Забороняється передавати електрофікований інструмент особам, які непідготовлені і які не мають допуску.

Особовий склад на пожежі (під час аварії, стихійного лиха) зобов'язаний постійно слідкувати за появою обвислих (обірваних, обгорілих) електричних проводів у місцях роботи ствольників, при розборці конструкцій будівель, при встановлюванні драбин і прокладанні рукавних ліній і своєчасно доповідати про них керівнику гасіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які працюють у небезпечній зоні. Доки не буде встановлено, що знайдені проводи не знаходяться під

напругою, необхідно вважати їх під напругою і дотримуватись відповідних заходів безпеки.

Відключення електропроводів за допомогою різання допускається при фазній напрузі у мережі не вище 220 В і тільки тоді, коли іншими способами неможливо знеструмити мережу. Відключення цього електрообладнання може виконуватись особовим складом підрозділів пожежної охорони тільки по вказівці керівника гасіння пожежі, керівника бойвої ділянки і під керівництвом командира.

При неможливості застосовувати до цього відключаючі пристрої (рубільники, запобіжники і т. ін.) електропровода перерізають спеціальними електроножицями, при цьому необхідно виконувати вимоги безпеки праці.

Ця робота повинна виконуватись тільки особами, які пройшли раніше практичне навчання і споряджені ножицями для розрізання електропроводів, гумовими діелектричними рукавичками і калошами. При цьому необхідно:

а) визначити ділянку мережі, де розрізання проводів найбільш доступне, безпечне і забезпечить знеструмлення на вимагаємій площі (будівля, секція, поверх і т.ін.);

б) обрізати живильні зовнішні проводи тільки у ізоляторів зі сторони споживання електроенергії з розрахунком, щоб проводи, що падають або обвисають, не залишались під напругою. Розрізання проводів треба проводити, починаючи з нижнього ряду і закінчувати верхнім;

в) обрізати кожний провід (жилу) окремо від інших.

Забороняється обрізати багатожильні проводи і кабелі, а також одножильні провода і кабелі, прокладені групами в ізолюючих трубах (оболонках) і металевих рукавах. При наявності на об'єкті прихованої електропроводки, роботи необхідно проводити після знеструменя всього обладнання об'єкта.

Водіям (мотористам) при роботі на пожежі забороняється без команди керівника гасіння пожежі подавати воду (піну, вогнегасні суміші, електроенергію і т.ін.) чи припинити їх подачу, переміщувати автомобіль (мотопомпу), проводити якісь рухи автодрабин і колінчастих підйомників, а також залишати без нагляду автомобілі, мотопомпи та працюючі насоси.

При виході з ладу будь-якого вимірювального приладу під час гасіння пожежі, водій (моторист) повинен негайно доповісти про це безпосередньому начальнику і до заміни автомобіля (мотопомпи) забезпечити контроль за режимом роботи обладнання за іншими характерними озна-

ками нормальної роботи агрегата. Під час роботи у нічний час насосні відділення автонасосів і автоцистерн, а також вимірювальні прилади (щити керування) іншої пожежної техніки повинні постійно освітлюватися.

При гасінні пожеж у інфекціонних відділеннях лікарень необхідно виконувати рекомендації адміністрації об'єкта щодо захисту від можливого зараження. Після ліквідації пожежі весь особовий склад, який брав участь безпосередньо в гасінні підлягає медичному огляду і санітарній обробці, обробці підлягають також спорядження і ПТО.

Забороняється застосовувати пінні вогнегасники для гасіння палаючих приладів і обладнання, які знаходяться під напругою, а також речовин і матеріалів, взаємодія яких з піною може призвести до закипання, вибуху, викидання, посиленню горіння.

Застосування брометилових вогнегасних установок (як переносних, так і стаціонарних) усередині приміщень допускається тільки в ізолюючих протигазах. Перед застосуванням вуглекислотного (брометилового, порошкового) вогнегасника, раструб (розпилювач) має бути спрямований у

бік вогню. Забороняється братися незахищеною рукою за раструб працюючого вуглекислотного вогнегасника.

Під час гасіння пожежі на складі отрутохімікатів (хімреактивів, мінеральних добрив) керівник гасіння пожежі зобов'язаний з'ясувати у адміністрації об'єкта характер речовин (матеріалів), що зберігаються і місця (секції) їх зберігання, намітити заходи щодо забезпечення безпеки особового складу, який залучено до роботи на пожежі.

При цьому:

а) всі працюючі мають бути забезпечені індивідуальними засобами захисту органів дихання та зору;

б) наступ на вогонь треба вести з навітреної сторони;

в) залучення членів ДПД, ПСО і громадян до розбирання і евакуації отрутохімікатів і добрив проводити тільки за узгодженням з адмістрацією об'єкта, яка забов'язана забезпечувати їх необхідними захисними засобами і ознайомити з інструкцією про засоби безпеки при проведенні робіт.

При гасінні пожежі у будівлях і приміщеннях з наявністю хімічноактивних речовин необхідно вияснити у адміністрації об'єкту їх характер, при цьому забороняється використовувати вогнегасні речовини, які вступають в реакцію з цими речовинами, викликаючи при цьому вибух, спалах і т.ін.

Після закінчення робіт особовий склад, який брав участь у бойових діях проходить санітарну обробку, здійснює дегазацію бойової техніки і проходить профілактичний медичний огляд.

Для забезпечення безпечного проведення робіт з гасіння пожежі на об'єкті, що зберігає чи використовує радіаційні речовини, начальник гарнізону пожежної охорони зобов'язаний спільно з адміністрацією цього об'єкта розробити інструкцію про порядок організації і проведення робіт з гасіння пожежі в будівлях і приміщеннях, які мають радіаційні речовини. Порядок її зберігання і використання визначається в установленому порядку. З керівним складом гарнізону проводять заняття по вивченню цієї інструкції.

В інструкції мають бути відображені такі головні питання:

а) можливість і умови проведення тих чи інших робіт з гасіння пожеж (евакуації майна та інше) до прибуття адміністрації об'єкта;

б) організація і засоби забезпечення дозиметричного контролю.

в) заходи і порядок захисту особового складу пожежної охорони від можливого радіаційного ураження;

г) допустимий час перебування особового складу в приміщеннях з радіаційними речовинами за нормальних умов і з урахуванням можливих змін рівня радіації у випадку пожежі чи аварії;

д) засоби і способи ліквідації можливих пожеж в окремих приміщеннях та будівлях;

е) порядок і засоби санітарної обробки особового складу й дезактивації техніки та одягу після гасіння пожежі.

Під час гасіння пожежі на об'єкті, де використовуються радіаційні речовини, забезпечення особового складу пожежної охорони засобами захисту від відпромінювання, приладами дозиметричного контролю і засобами індивідуальної санітарної обробки людей і дезактивації техніки покласти на адміністрацію об'єкта.

Робота з гасіння пожежі на об'єкті, який використовує радіаційні речовини, повинна виконуватись з залученням мінімально необхідної кількості робітників пожежної охорони (з урахуванням резерву для надання допомоги). Робота виконується тільки в ізолюючих протигазах з масками (використовувати загубники забороняється). Керівник гасіння пожежі зобов'язаний через адміністрацію об'єкта організовувати інструктаж особового складу, спрямований на виконання робіт, а також забезпечити контроль за часом знаходження його в небезпечній зоні і своєчасну заміну в установлені адміністрацією (дозиметричною службою) строки. Коло входу в небезпечну зону (приміщення, споруду) виставляється пост безпеки, який очолює особа середнього або старшого начскладу.

При роботі особового складу у легких захисних костюмах Л-1, щоб уникнути теплових ударів необхідно враховувати допустимі терміни перебування у костюмах залежно від температури оточуючого середовища.

Пожежна техніка, по можливості, повинна установлюватись з боку непошкоджених стін, або споруд, які служать захисним екраном від іонізуючих випромінювань. Перегрупування сил і засобів має виконуватись з урахуванням радіаційної обстановки. Пункти збору (розміщення) резервних сил і засобів не повинні розміщуватись з підвітряного боку від джерел радіаційного випромінювання.

Зняття КИПів і протигазів особовим складом виконується тільки після знімання верхнього одягу (захисних костюмів).

Дезактивація пожежної техніки, озброєння і майна проводиться на спеціальних обмивальних пунктах.

В інструкції по експлуатації машин, що працюють в зоні радіаційного зараження, має бути розділ про порядок і періодичність проведення обслуговування машини залежно від рівня радіаційного зараження, будови агрегатів.

На основі довідок дозиметричних служб об'єкта, в кожній пожежній частині повинен вестись суворий персональний облік випадків опромінювання особового складу, в якому треба відображати коли, хто і яку дозу опромінювання отримав. При повторних виїздах на пожежу, коли дозволяють умови, в зону можливого опромінювання рекомендується направляти тих осіб, які не отримали опромінювання при гасінні попередньої пожежі. Особи, які отримали дозу опромінювання у 25 Рентген, мають бути негайно виведені з небезпечної зони і їх подальша участь у роботі в зоні радіаційного забруднення забороняється.

При ліквідації пожежі на об'єкті, де є радіаційні речовини весь особовий склад повинен пройти диспансеризацію у спеціалізованому медичному закладі.

Гасіння пожежі на об'єкті чи у будівлі, де знаходяться установки (посудини) під тиском проводиться після отримання інформації від обслуговуючого персоналу про види установок (посудин),

їх зміст і найбезпечніші способи роботи. Під час гасіння пожеж необхідно:

а) вжити заходів для запобігання нагрівання цих установок (посудин) до небезпечних меж;

б) вимагати від адміністрації об'єкта вжити, по можливості, заходи для зниження тиску в установках (посудинах) до безпечних меж;

в) організувати охорону приміщення і вивести з нього всіх осіб, які не пов'язані з гасінням пожежі.

При гасінні пожежі в будівлях і приміщеннях з наявністю хімічно активних речовин, необхідно з'ясувати з адміністрацією об'єкта їх характер і не допускати застосування засобів пожежогасіння, які вступають в реакцію з тими речовинами, які спричиняють вибух, спалах і т. ін.

Під час гасіння пожежі при низьких температурах, повинні вживатися заходи з попередження переохолоджування працівників та іх обмороження. На затяжній пожежі при низьких температурах, КГП зобов'язаний забезпечити регулярну зміну і відпочинок особового складу в теплих приміщеннях, організовувати забезпечення працівників гарячим чаєм (харчуванням), медичним обслуговуванням і т. ін.

При гасінні пожежі в приміщенні з електроустановками, які знаходяться під високою напругою, а також в підземних спорудах метрополітена, КГП зобов'язаний незалежно від розміру пожежі і кількості працюючих підрозділів створити оперативний штаб пожежогасіння, до якого мають увійти відповідальні працівники адміністрації об'єкта і чергового інженерно-технічного персонала (усі прийняті рішення узгоджуються з ними).

Особовому складу забороняється самовільно проводити будь-які самостійні дії щодо знеструмлення електроліній електроустановок і застосування засобів пожежогасіння до отримання письмового розпорядження на гасіння пожежі. Під час ліквідації пожежі, в приміщенні з наявністю великої кількості кабелів і проводів у гумовий і пластмасовій ізоляції, КГП зобов'язаний вжити необхідних заходів для попередження можливого отруєння людей газами, які виділяються в процесі горіння.

Особовий склад повинен працювати в ізолюючих протигазах. КГП зобов'язаний не допускати скопичення у приміщеннях з електроустановками надмірної кількості особового складу.

На спорудах (станціях) глибокого залягання при подачі вниз вогнегасних речовин необхідно ураховувати різницю відміток між насосом і місцем розташування стволів. При гасінні пожеж в тонелях подача вогнегасних речовин до осередку пожежі здійснюється тільки зі сторони руху свіжого вентиляційного потоку повітря.

При гасінні пожежі в холодильниках і наявності в приміщеннях (холодильних камерах) задимлення, аміачного чи іншого середовища, непридатного для дихання, необхідно всі роботи особового складу проводити в ізолюючих протигазах, вживати заходів до знищення диму. При гасінні пожеж, що пов'язані з аміком та іншими отруйними речовинами, необхідно також враховувати відомчі нормативні документи та «Рекомендации по защите личного состава при тушении пожаров, связанных с наличием аммиака». При цьому КГП і його штаб приймають термінові заходи щодо спускання хладагента із системи охолодження до дренажного ресивера, виключаючи випускання аміаку до зони роботи пожежних підрозділів для запобігання можливого обмороження особового складу.

Під час гасіння пожежі на лісобіржі чи складі пиломатеріалів необхідно: позиції ствольників вибирати з таким розрахунком, щоб при руйнуванні штабелів ствольники не потрапили до зони завалів; вживати заходів щодо забезпечення безпечної роботи пожежників, керуючих стаціонарними лафетними стволами з веж; забезпечити захист особового складу від впливу теплової радіації (тепловідбивні костюми, водяні завіси, екрани і т.ін.).

Під час гасіння пожежі на складі вибухонебезпечних речовин (ВР) керівник гасіння пожежі зобов'язаний:

а) залучати адміністрацію об'єкту для визначення видів вибухових речовин, що зберігаються на складі і безпечних шляхів евакуації;

б) не допускати скопичення особового складу в небезпечних зонах;

в) передбачити захист особового складу і пожежної техніки від можливого ураження ударною (вибуховою) хвилею. Використати сховище, а також військову техніку (танки, бронемашини та ін.) для прокладки рукавних ліній і захисту позицій ствольників;

г) забезпечити додержання особовим складом заходів безпеки при евакуації, розбиранні, розкритті конструкцій для запобігання можливого вибуху ВР від механічної дії;

д) для гасіння використовувати розпилену воду або піну, запобігаючи використанню компактних струменів води;

Під час гасіння пожежі на підприємствах хімічної і нафтохімічної промисловості КГП зобов'заний:

а) застосовувати засоби гасіння пожежі з урахуванням характеру палаючих речовин, максимально використовуючи стаціонарні установки пожежогасіння;

б) з урахуванням рекомендацій адміністрації об'єкта вжити заходів щодо евакуації речовин;

в) організувати на місті пожежі медичну допомогу і призначити із осіб начальницького складу відповідального за додержання заходів безпеки особовим складом;

г) якщо в зоні пожежі є неорганічні кислоти та інші речовини, які можуть призвести до хімічних опіків, слід забезпечити через адміністрацію об'єкта весь працюючий особовий склад захисним одягом і взуттям;

д) при необхідності і за рекомендацією медичної служби об'єкта організувати після гасіння пожежі санітарну обробку особового складу і дегазацію техніки;

е) для нагляду за полум'ям в резервуарі призначають осіб начальницького складу;

ж) при проведенні демонтажних робіт необхідно провести роботи, що значно зменшать небезпеку викидання або закипання;

и) при гасінні фонтанів ЛЗР і горючих газів забезпечити захист особового складу від високого рівня шуму, використовуючи для цього заглушки - антифони, противошумні навушники і т. ін.

к) не допускати знаходження особового складу на покрівлях резервуарів;

Керівник гасіння пожежі може допустити відступ від установлених вимог, викладених у пунктах цих правил тільки в тому випадку, коли їх безумовне виконання не дозволяє надавати допомогу людям, які знаходяться у біді, відвернути загрозу вибуху (обвалювання) чи розповсюдження пожежі, яка приймає розміри стихійного лиха. За прийняті рішення він несе особисту відповідальність згідно чинного законодавства.

Після ліквідації пожежі особовий склад, який приймав участь у гасінні має пройти санітарно-гігієнічну обробку та привести бойовий одяг в охайний стан, а за необхідності замінити його на резервний.

, двигун повинен працювати при відпущеному важелі управління газом;.

На території частини забороняється:

 • загаражувати проходи, проїзди та виходи в будівлях;

 • складувати матеріали біля пожежних щитів та загаражувати підходи до них;

 • палити в місцях зберігання та використовування легко-займис­­­тих, горючих та вогненебезпечних матеріалів та речовин.

В цих місцях, небезпечних в пожежному відношенні, повинні бути вивішені:

 • попереджувальні написи про заборону паління;

 • плакати на протипожежні теми;

 • інструкції по додержанню заходів пожежної безпеки.

5. ПБП у побуті

При слідуванні на роботу «працівнику» необхідно дотримуватись ви­­­мог правил дорожнього руху для пішоходів. В першу чергу необхідно пам'ятати, що проїзжа частина призначена для руху транспорту та, що лише у виняткових випадках (відсутність тротуарів, обочин, пішохідних доріжок) пішоходам дозволяється йти по краю проїзжої частини в один ряд, при чому поза населеними пунктами рухатись необхідно назустріч транспор­­­тному потоку - по лівій стороні дороги. При необхідності пересікти проїзжу частину, найбільш безпечним місцем є підземні переходи, перехо­­­ди позначені розміткою "зебра" або знаком "Пішохідний перехід". При необхідності пересікти проїзжу частину в непозначеному для переходу місці, необхідно потурбуватися про свою безпеку. В усіх випадках необ­­­хідно зупинитися на краю тротуару або узбіччя, подивитися по сторонам та впевнитися у відсутності транспортних засобів.

В місцях, де рух регулюється, необхідно керуватися сигналами світлофора або регулювальника.

Чекати автобус дозволяється тільки на спеціально визначених зупинках, а де їх немає - на тротуарах або уз­­­біччях доріг. Посадка та висадка з транспортного засобу дозволяється тільки після повної зупинки транспорту.

Дати під за­пис, при ви­кладенні ма­теріалу.4. Закріплення вивченого матеріалу 5хв.
Питання для закріплення:

1. Загальні вимоги.

2. Під час несення караульної, постової, чатової служби.

3. Під час несення караульної служби на складах.

4. При зборі, виїзді, прямуванні на пожежу (аварію, стихійне лихо, заняття) і при поверненні до частини.

5. При проведенні розвідки пожежі.

6. При рятуванні людей і саморятуванні.

7. При бойовому розгортанні.

8. При гасінні пожеж.

 1. При розкритті будівельних конструкцій.

 2. ПБП у побуті.


5. Підбиття підсумків 3хв.

- вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;

- оголосити оцінки;

- відповісти на запитання.
План-конспект склав:

Начальника 3-го караулу

лейтенант вн.сл. Р. М. Лупащенко.

Схожі:

ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять із безпеки праці з особовим складом 1-го караулу СДПЧ 25
Тема: 4 Законодавча та нормативна база України з охорони праці. Закон України “ Про охорону праці”
План конспект для проведення занять з безпеки праці з особовим складом 1-го караулу СДПЧ-25
ТЕМА: 17. Вимоги БП несені служби, гасінні пожеж, розбирані будівельних конструкцій і роботі з ручним пожежним інструментом
ПЛАН проведення семінарського заняття з безпеки праці з особовим складом 4-го караулу СДПЧ-1
Тема №2 „Вимоги безпеки праці при виконанні господарчих робіт на службі та в позаслужбовий час. Правила роботи на верстатах та агрегатах,...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять із психологічної підготовки з...
Темперамент поділяється на чотири типи : холеричний,сангвінічний, флегматичний, меланхолічний
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять із гуманітарної підготовці з...
Тема №21: Інтеграційні процеси в Європейському Союзі і перспективи подальшого розширення ЄС
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять з психологічної підготовки з...
ЛІТЕРАТУРА: “Основи психології і педагогіки”, навчально-методичний посібник, Г. Я. Майборода, В. А. Кобко
План проведення семінарського заняття з безпеки праці з особовим...
ТЕМА: 4 Вимоги безпеки праці принесенні служби, гасінні пожеж, розбиранні будівельних конструкцій і роботі з ручним інструментом...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять із гуманітарної підготовці з...
НАВЧАЛЬНА МЕТА: Вивчити з о/с місце релігії в уявленнях людини та релігійну ситуацію в сучасній Україні
План-конспект для проведення занять з тактичної підготовки з особовим...
Тема: №27. Організація та порядок проведення пожежно-рятувальних й інших невідкладних робіт у випадку виникнення НС техногенного...
ПЛАН КОНСПЕКТ для проведення занять з гуманітарної підготовки з особовим...
П’ятнадцять років тому в наше життя увійшло слово з гірким присмаком великої і нечуваної біди “Чорнобиль”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка