План проведення семінарського заняття з безпеки праці з особовим складом 4-го караулу СДПЧ- 25. ТЕМА: 3


НазваПлан проведення семінарського заняття з безпеки праці з особовим складом 4-го караулу СДПЧ- 25. ТЕМА: 3
Дата15.06.2013
Розмір69.7 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
« ЗАТВЕРДЖУЮ»

Начальник СДПЧ-25

майор вн. служби

С.О. Каганець

План


проведення семінарського заняття з безпеки праці

з особовим складом 4-го караулу СДПЧ- 25.


ТЕМА: 4.4.3. Вимоги безпеки праці принесенні служби, гасінні пожеж, розбиранні будівельних конструкцій і роботі з ручним інструментом та обладнанням. Розслідування нещасних випадків.
НАВЧАЛЬНА МЕТА: вивчити та виконувати вимоги наказу .
ЧАС : 45 хвилин ( семінар);
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: навчальний клас
МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ----
ЛІТЕРАТУРА: Наказ № 840 від 05.12.2000 р.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ:
І.Організаційний момент – 2 хв.

  • перевірка присутніх;

  • оголошення теми, мети занять ;


ІІ. Контроль знань – 3 хв.

  • перевірка засвоєного раніше пройденого матеріалу:ІІІ. Питання семінарського заняття – 35 хв.

Питання семінарського заняття:

  • Загальні положення безпеки праці при виконанні хоз. робот на службе і поза службою ?

  • Правила роботи на свердлильному верстаку який знаходиться у підрозділі ?

Питання, які вивчаютьсяКороткий зміст


Питання № 2

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯПрацівники пожежних підрозділів ,які охороняють об’єкти ,крім вивчення цих Правил , зобов’язані перед тим , як стати до роботи пройти інструктаж з охорони праці в обсязі , який передбачено для робітників та службовців цих об’єктів . У подальшому 1 раз на квартал необхідно проходити повторний інструктаж . Про проведення інструктажу робиться запис у журналі.
Цільовий інструктаж проводиться з працівниками за умов виконання одноразових робіт, що не пов’язані з безпосередніми обов’язками за посадою. На виконання робіт ,пов’язаних з підвищеною небезпекою, оформлюється наряд-допуск відповідно до інструкції про порядок застосування нарядів – допусків на виконання робіт з підвищеною небезпекою у МВС України .
У службових і виробничих приміщеннях на видних місцях мають бути вивішені інструкції з охорони праці. У виробничих приміщеннях також вивішуються інструкції з безпеки праці під час роботи на верстаках і обладнанні. У разі недоцільності цього комплект інструкцій зберігається у певному доступному для працівників місці з урахуванням простоти та зручності ознайомлення з ним.

На свердлильному верстаку дозволена робота водійському

складу частини .

При ремонті верстака і пускових пристроїв на верстаку

Повинний бути вивішений плакат “Не включати – ремонт

“. Забороняється працювати на верстаку в рукавицях .

При роботі на верстаку працювати тільки в захисних

Окулярах .

Необхідно містити в чистоті робоче місце в теченіі

Робочого дня і не захаращувати його деталями ,заготівлями
, металевими відходами , сміттям і т.д. Експлуатувати

верстак тільки при справних пускових пристроях і

огороджень.Працювати тільки справним інструментом

імеющім правильне заточення .

По закінченні роботи убрати верстак від стружки .


1. Цією інструкцією визначаються основні положення та вимоги охорони праці, які спрямовані на збереження здоров'я і працездатності працівників ГУ МНС України в Миколаївській області працюючих на обладнанні частини.

2. Дія інструкції поширюється на працівників частини, які працюють або залучаються до праці на обладнанні частини.

3. Організація роботи щодо забезпечення безпеки праці в частині здійснюється згідно з вимогами Закону України від 14.10.92 р. "Про охорону праці", Постанови Кабінету Міністрів від 27.01.93 р. N64 з цього питання та інших діючих нормативних документів.

4. До роботи на свердлильному верстаті допускаються працівники частини, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, здали заліки та допущені до роботи з обладнанням.

5. На робочому місці, де розташований верстат, можуть мати місце такі основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

— обертові частини верстату і деталі, що обробляються;

— деталі, заготовки та їх осколки, стружка, а також інструмент, які вилітають;

— частини абразивних кругів, які розлітаються;

— різальний інструмент;

— ураження електричним струмом;

— підвищення рівня шуму.

6. Для працюючих, які беруть участь у технологічному процесі різання, повинні бути забезпечені зручні робочі місця, де б ніщо не заважало їх діям під час виконання робіт.

7. На робочому місці біля верстата на підлозі повинні бути дерев`яні трапи на всю довжину робочої зони і шириною не менш 0,6 м від частин верстата, що виступають.

8. Верстат повинен приводитись у дію та обслуговуватись тільки тими особами, за якими він закріплений. Пускати в дію верстат і працювати на них іншим особам забороняється.

9. Ремонт верстата повинен виконуватись спеціально призначеними особами.


1. Працівник перед початком роботи повинен надіти спецодяг і спеціальне взуття та засоби індивідуального захисту.

2. Перевірити справність електрообладнання, стан ізолюючих підставок, решіток, пускових приладів, заземлення.

3. Перед початком роботи на верстаті необхідно перевірити справність та наявність усіх огороджень і пристроїв, надійність закріплення різального інструменту, а також випробовувати верстат на холостому ходу.

4. Перевірити справність освітлювальних приладів, електропроводки, світильників та ламп. Відрегулювати місцеве освітлення так, щоб робоча зона була досить освітлена, а світло не сліпило очі.

1. Вироби, що оброблюються на верстаті, повинні міцно надійно закріплятися.

2. При роботі на верстаті повинні застосовуватись передбачені на них засоби колективного захисту.

3. Забороняється працювати на верстаті при відсутності або несправності захисних щитків для захисту очей. Робітники повинні працювати в захисних окулярах.

4. Працювати на несправному верстаті, а також на верстаті з несправним або погано закріпленим огородженням забороняється.

5. Складання матеріалів та деталей біля робочих місць повинно робитися способом, що забезпечує їх стійкість.

6. Робоче місце і приміщення повинні завжди утримуватися в чистоті і не захаращуватись виробами та матеріалами.

7. Видалення стружки з верстата повинно робитися відповідними пристроями (гачками, щітками). Прибирати стружку руками забороняється.

8. Гачки повинні мати гладкі рукоятки та щиток, що запобігає порізам рук стружкою.

9. Прибирання стружки з робочих проходів повинно проводитися ретельно, накопичення стружки не допускається. Стружку збирають у спеціальні ящики і в міру їх заповнення видаляють із приміщення.

10. Працівники при виконанні роботи повинні користуватися засобами індивідуального захисту.

11. При залишенні робочого місця (навіть короткочасно) працівник повинен вимкнути верстат.

12. При встановленні свердла та інших різальних інструментів і пристроїв у шпиндель верстата необхідно звертати особливу увагу на міцність їх закріплення і точність центрування.

13. Видалення стружки із просвердлюваного отвору дозволяється проводити тільки після зупинення верстата і відведення інструменту.

14. Усі предмети, які призначені для обробки, за виключенням особливо важких, повинні бути встановлені і закріплені на столі або плиті свердлильного верстата нерухомо за допомогою лещат, або інших надійних пристроїв.

15. Для витягання інструменту зі шпинделя верстата повинні застосовуватись спеціальні молотки і вибивачі, зроблені із матеріалу, який виключає відокремлення його частинок при ударі.

16. Шпиндель з патроном повинен самостійно повертатися у верхнє положення при відпусканні штурвала подачі свердла.

17. Виключення верстата обов'язкове:

— у разі припинення подання струму;

— при зміні робочого інструменту,

— закріпленні або установленні деталі, що обробляється, зняття її з верстата.

— при ремонті, чищенні та змащенні верстата, прибиранні ошурок та стружки.

18. Забороняється:

— застосовувати свердла і патрони із забитим або спрацьованим хвостовиком;

— використовувати при роботі на верстаті рукавиці;

— утримувати виріб під час обробки руками.

19. Клини, гвинти та інші елементи, що використовуються для закріплення інструмента, не повинні виступати над периферією шпинделя.

По закінченню роботи працівник повинен:

— прибрати інструмент, прилади, пристрої;

— відключити верстат, вентиляцію;

— зняти спецодяг, захисні засоби і пристрої, очистити від пилу та іншого бруду і віднести у відведене для зберігання місце;

— вимити обличчя і руки водою з милом та прийняти душ.
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ

ВИМОГ ОХОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦI

Порушення вимог цієї інструкції буде розглядатися як порушення трудової дисципліни, за яке будуть застосовані стягнення, згідно з чинним законодавством.4.Закріплення вивченого матеріалу – 3хв.

Питання закріплення:

  • Загальні положення безпеки праці при виконанні госп. робіт на службі і поза службою;

  • Правила роботи на верстаку який знаходиться у підрозділі ;

5.Підбиття підсумків – 2хв.

  • вказати на питання які вимагають підвищеної уваги

  • оголосити оцінки

  • відповісти на питання


Начальник 4-го караулу

лейтенант вн. служби Чоков О.В.

Схожі:

ПЛАН проведення семінарського заняття з безпеки праці з особовим складом 4-го караулу СДПЧ-1
Тема №2 „Вимоги безпеки праці при виконанні господарчих робіт на службі та в позаслужбовий час. Правила роботи на верстатах та агрегатах,...
ПЛАН проведення семінарського заняття із психологічної підготовки...
Навчальна мета: ознайомити особовий склад караулу з психологічними станами людини
ПЛАН проведення семінарського заняття з тактичної підготовки з особовим...
Навчальна мета: Закріпити знання особового складу караулу по тактичним можливостям пожежних підрозділів
План-конспект на проведення семінарського заняття по медичній підготовці...
Навчальна мета: Навчити о\с караулу наданню першої медичної допомоги потерпілим при ДТП
План-конспект для проведення занять по безпеки праці з особовим складом 3-го караулу СДПЧ-1
Тема : Вимоги правил безпеки праці при виконанні господарчих робіт на службі та в побуті. Правила роботи на верстатах та агрегатах...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять із безпеки праці з особовим складом 1-го караулу СДПЧ 25
Тема: 4 Законодавча та нормативна база України з охорони праці. Закон України “ Про охорону праці”
Начальник СДПЧ-25 майор вн служби
Семінарського заняття з психологічної підготовки з особовим складом 2-го караулу СДПЧ-25
План конспект для проведення занять з безпеки праці з особовим складом 1-го караулу СДПЧ-25
ТЕМА: 17. Вимоги БП несені служби, гасінні пожеж, розбирані будівельних конструкцій і роботі з ручним пожежним інструментом
ПЛАН проведення семінарського заняття з безпеки праці з особовим складом 2-го караулу
ПА, пункт зв’язку ПЧ, акумуляторна, навчальні башти, пост газодимозахисної служби,теплодимокамера, вогневі смуги психологічної підготовки,...
ПЛАН -КОНСПЕКТ проведення семінарського заняття по гуманітарній піготовці...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка