Вимоги безпеки праці перед початком роботи


Скачати 87.56 Kb.
НазваВимоги безпеки праці перед початком роботи
Дата20.04.2013
Розмір87.56 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
Цвітоське навчально – виховне об»єднання

Затверджено

Наказ № ___ від ________2010 р. Директор Цвітоського НВО ________ Л.О.Тимчук

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ № ___


для педагога-організатора


 1. Загальні положення

  1. 1.1. Інструкція з безпеки діяльності встановлює вимоги безпеки діяльності педагога-організатора відповідно до учасників виховного процесу.

  2. 1.2. Вимоги інструкції з безпеки діяльності є обовۥязковими для виконання педагогом-організатором відповідно до Закону України «Про охорону праці» і Кодексу законів України про працю.

  3. 1.3. Педагог-організатор призначається з числа осіб, які мають спеціальну педагогічну освіту і за станом здоровۥя можуть виконувати відповідальний вид роботи.

1.4. Педагог-організатор організовує та створює здорові та безпечні умови під час організації дозвілля учнів, шкільних та позашкільних виховних заходів, екскурсій.

  1. 1.5. Перед призначенням на роботу та один раз на рік педагог-організатор повинен проходити медичний огляд, навчання з електробезпеки; один раз на три роки проходить навчання з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності) з наступною перевіркою знань.

  2. 1.6. Директор школи або особа, призначена ним, проводить з педагогом-організатором, який приймається на роботу, вступний і первинний інструктажі з охорони праці, пожежної безпеки, знайомить з правилами внутрішнього розпорядку школи, Санітарними правилами улаштування й утримування школи. Повторний інструктаж з охорони праці проводиться один раз на 6 місяців.

  3. 1.7. Педагог-організатор повинен знати правила пожежної безпеки і вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками).

  4. 1.8. Педагог-організатор повинен мати навички надання першої (долікарської) допомоги. У разі нещасного випадку, захворювання педпрацівника чи учня необхідно викликати медпрацівника, повідомити адміністрацію школи.

  5. 1.9. При виявленні несправності обладнання, устаткування, пристроїв, нещасного випадку заступник директора повинен повідомити адміністрацію школи.

1.10. Педагогу-організатору не дозволяється приносити в навчальний заклад речі, які не використовуються під навчально-виховного процесу: предмети, що колються, ріжуться, сірники, запальнички, аерозольні балончики з різними наповнювачами, вибухонебезпечні предмети, різко пахучі парфуми, хімічні речовини тощо.


 1. Вимоги безпеки праці перед початком роботи

Педагог-організатор перед початком роботи:

2.1. Отримує на вахті ключі від приміщення, де буде проводитись захід, впевнюється у відповідності приміщення вимогам безпеки та санітарно – гігієнічним правилам:

2.1.1. перевіряє стан дверей, вікон, підлоги, обладнання (наявність пошкоджень, які заважають переміщенню), освітлення;

2.1.2. впевнюється у справності всіх електроприладів, що використовуються під час проведення виховного процесу;

2.1.3. приводить у порядок робоче місце, не захаращує його зайвими предметами, що не використовуються під час заходу;

2.1.4. одяг та взуття педагога-організатора відповідає санітарно-гігієнічним вимогам і не створює загрозу життю та здоров’ю всіх учасників навчально-виховного процесу.

2.2. У разі виявлення незначних порушень вимог безпеки педагог-організатор робить запис у журналі адміністративно-громадського контролю, якщо порушення не можуть бути усунені негайно.

2.3. У разі встановлення грубих порушень вимог безпеки негайно повідомляє адміністрацію школи і не розпочинає виховний захід в даному приміщенні до ліквідації порушень.

2.4. При використанні аудіо, відеоапаратури тощо перевіряє її справність, надійність установлення апаратури та проведення електропроводки.

2.5. Провітрює приміщення.

2.6. Перевіряє освітлення.

2.7. Перед початком заходу чітко визначає порядок i правила безпечного проведення всіх його етапів.

2.8. Готує матеріали та обладнання необхідне для проведення заходу.

2.9. Забороняється приносити до місця проведення заходу будь-які пристрої, речовини чи предмети, які можуть становити небезпеку для оточуючих.

2.10.Педагог-організатор не допускає знаходження учнів у приміщенні без нагляду до початку заходу.

2.11. Проводить інструктаж з техніки безпеки та попередження дитячого травматизму перед проведенням масових заходів як у приміщенні школи так і за її межами з реєстрацією у класному журналі та у спеціальному журналі реєстрації « Інструктажів з питань безпеки життєдіяльності для учнів».

2.12. Перед проведенням екскурсій педагог-організатор:

 • ознайомлюється із загальною характеристикою об’єкта екскурсії, її маршрутом і правилами безпеки, яких необхідно дотримуватися під час проведення екскурсії;

 • кількість учнів, які одночасно беруть участь в екскурсії, не повинна перевищувати 25 чоловік;

 • вирушаючи на екскурсію з учнями, педагог-організатор має при собі дорожню аптечку першої допомоги та питну воду;

 • перевіряє одяг та предмети, що беруть учні. Не допускає наявність предметів, що створюють небезпеку під час проведення екскурсії;

 • перед проведенням екскурсії проводить бесіду про попередження дитячого травматизму, робить перекличку учнів і відмічає присутніх. 1. Вимоги безпеки під час роботи

  1. 3.1. Уживає необхідних заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов, виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці під час проведення позакласних і позашкільних заходів.

  2. 3.2. Організовує профілактичну роботу серед вихованців, учнів з охорони праці під час навчально-виховного процесу.

  3. 3.3. Забезпечує безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів тощо під час навчально-виховного процесу.

  4. 3.4. Веде профілактичну роботу з охорони праці серед вихованців, учнів.

  5. 3.5. Постійно перебуває разом з учнями. Не залишає учнів самих в кабінеті, актовій залі або у місці позашкільного заходу.

3.6. Користується під час проведення заходів тільки безпечними засобами та пристроями, які передбачені нормативними положеннями, які стоять на інвентарному обліку в навчальному закладі та знаходяться у справному стані.

3.7. Під час використання технічних засобів дотримується інструкцій з їх експлуатації та правил електробезпеки:

 • вмикає електричні прилади (телевізор, комп’ютер, магнітофон тощо) використовуючи лише справні розетки та вилки;

 • при виявленні пошкоджень електричного дроту, несправної вилки чи розетки не користується електроприладами. Не торкається до оголених дротів руками;

 • вмикає їх в мережу лише сухими руками;

 • користується лише справними електроприладами .

3.8. Не використовує під час заходів колючі, ріжучі предмети, сірники, запальнички, легкозаймисті речовини, аерозольні балончики з різними наповнювачами, вибухонебезпечні предмети, різко пахучі парфуми, хімічні речовини тощо.

3.9. Слідкує за освітленням, щоб світло, що сліпить, при довготривалій, напруженій роботі може призвело до порушення зору.

3.10. Контролює виконання і дотримання норм пожежної безпеки учнями.

3.11. Уважний до самопочуття учнів i y разі отримання скарги забезпечує негайне надання медичної допомоги, доводить це до відома класного керівника, медичного працівника або директора школи.

3.12. Під час проведення масових заходів:

 • слідкує, щоб усі запасні виходи були відкритими і вільними для переміщення;

 • контролює вихід з приміщення, щоб не було давки;

 • розміщує глядачів таким чином, щоб попередити зіткнення у проходах, виходах та входах.

3.13. Під час проведення екскурсій:

 • слідкує за посадкою та висадкою дітей з громадського транспорту: посадку здійснюють групами під керівництвом педагога-організатора, класного керівника, вчителів. При цьому у транспортні засоби входять спочатку учні, а потім особа, яка ними керує. У такому самому порядку здійснюється висадка учнів з транспортного засобу;

 • контролює під час екскурсій якість питної води, збирання будь-яких ягід, грибів, прийом їжі. Пропонує заздалегідь взяти з собою питну воду та їжу гарантованої якості;

 • проводить періодичні переклички і відмічає присутніх учнів;

 • забороняє під час екскурсій на вулиці, в парку, на стадіоні, в лісі, учням знімати головні убори, знімати взуття і ходити босоніж.
 1. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Педагог-організатор:

 • перевіряє стан здоров’я учнів на кінець заходу та відповідно до результату вживає необхідних дій;

 • забезпечує організований вихід учасників заходу з приміщення;

 • пересвідчується, що всі учні покинули приміщення, забравши особисті речі;

 • відкриває фрамуги для провітрювання приміщення;

 • відключає обладнання, яке використовувалось;

 • прибирає робоче місце, складає електричні дроти, щоб вони не заважали учасникам навчально-виховного процесу;

 • звільняє приміщення.

4.2. Якщо стан робочого місця або обладнання становить загрозу життю та здоров’ю будь-якого учасника навчально-виховного процесу, педагог-організатор вживає заходів, щоб запобігти доступ учнів та вчителів у небезпечне місце та негайно повідомити адміністрацію.

4.3. Не залишає учнів у навчальному кабінеті після закінчення робот без нагляду.

4.4. Прибирає все обладнання, яке використовувалось під час виховного процесу, розміщує згідно з правилами зберігання.

4.5. Прибирає робоче місце від особистих речей.

4.6. Залишає приміщення у належному санітарному стані.

4.7. При виході з приміщення перевіряє, чи вимкнені електроприлади, світло, чи зачинені вікна.

4.8. Замикає приміщення кабінету на ключ, здає його на вахту під підпис.

4.9. По закінченню екскурсії:

 • перед відправленням у зворотній шлях, педагог-організатор виводить усіх учнів з об’єкта екскурсії і перевіряє наявність їх за списком;

 • після повернення з екскурсії ще раз перевіряють учнів за списком. 1. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1.У разі будь-якої аварійної ситуації педагог-організатор в першу чергу забезпечує безпеку дітей.

5.2. До аварійних ситуацій відносять:

 • несправність захисної системи, коротке замикання електромережі, електричних приладів, перевантаження електричної системи кабінету, вигорянні ізоляції, різке, непередбачене падіння напруги у мережі кабінету;

 • виникнення джерела вогню із-за порушень пожежної безпеки;

 • отримання травми одним із учасників навчально-виховного процесу;

 • ураження електричним струмом.

5.3. В аварійній ситуації педагог-організатор виявляє розсудливість, врівноваженість та діє чітко за інструкцією, не вносячи паніки та нервозності серед учасників навчально-виховного процесу. Евакуює дітей, перераховує їх за списком в безпечному місці.

5.4. У разі аварійних ситуацій пов’язаних з коротким замиканням електропроводки, займання ізоляції необхідно:

 • негайно відключає електроприлади;

 • у випадку травмування відводить постраждалого в медпункт, або надає першу (долікарську) медичну допомогу і забезпечує надання допомоги лікарем;

 • сповіщає адміністрацію навчального закладу.

5.5.У разі виникнення пожежі або загорання педагог-організатор:

 • організує евакуацію учнів з приміщення згідно з «Порядком евакуації учнів у навчальному закладі»;

 • повідомляє адміністрацію закладу освіти;

 • при необхідності викликає пожежну команду за телефоном 101;

 • вимикає електроприлади;

 • зачиняє вікна і двері, щоб вогонь не поширювався в сусідні приміщення.

5.6. У випадку травмування учнів або працівників закладу необхідно звернутись до медпрацівника або у разі необхідності викликати швидку допомогу за телефоном 103.

5.7. Педагог-організатор вживає заходів для збереження життя і здоров’я учнів, працівників закладу освіти та власного життя у разі виникнення аварійних ситуацій і не ставить власними діями загрозу життю і безпеці людей.

5.8.Слід пам’ятати, телефони екстрених служб :

101 – пожежна служба

102 – міліція

103 – швидка допомога

104 – служба газу

5.9. При виявленні пошкодження життєзабезпечення (електрика, водопровід, каналізація, опалення) або задимлення приміщення повідомляє адміністрацію закладу.

Пам'ятайте: дисципліна, увага та чітке дотримання даної інструкції є запорукою успішного проведення навчально-виховного процесу та безпеки життєдіяльності.


Розроблено: педагог-організатор
УЗГОДЖЕНО:

відповідальна з ОП,

заступник директора з НВР

Схожі:

2. Вимоги безпеки перед початком роботи
Навчальні заняття, практичні роботи проводяться тільки в присутності вчителя під постійним наглядом за виконанням робіт учнями відповідно...
2. Загальні відомості та вимоги безпеки перед початком роботи в бібліотеці
Дана інструкція поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час знаходження в приміщенні бібліотеки
Загальні відомості та вимоги безпеки перед початком роботи в кабінеті англійської мови
Навчальний кабінет англійської мови призначений для проведення занять з учнями школи і має статус шкільного кабінету
ПЛАН проведення семінарського заняття з безпеки праці з особовим складом 4-го караулу СДПЧ-1
Тема №2 „Вимоги безпеки праці при виконанні господарчих робіт на службі та в позаслужбовий час. Правила роботи на верстатах та агрегатах,...
План-конспект для проведення занять по безпеки праці з особовим складом 3-го караулу СДПЧ-1
Тема : Вимоги правил безпеки праці при виконанні господарчих робіт на службі та в побуті. Правила роботи на верстатах та агрегатах...
Зеркалов Д. В. З-57 Охорона праці в галузі: Загальні вимоги. Навчальний посібник
Рецензенти: Лисюк М. О. – заступник директора з наукової роботи Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та...
План проведення семінарського заняття з безпеки праці з особовим...
ТЕМА: 4 Вимоги безпеки праці принесенні служби, гасінні пожеж, розбиранні будівельних конструкцій і роботі з ручним інструментом...
Закріпити у дітьми старшого дошкільного віку з загальноприйнятими...
Перед початком гри викладіть перед дітьми ігрові фішки, розгляньте їх з малюками, запропонуйте пояснити, як вони розуміють поняття...
РВ ГУМНС
ТЕМА: Вимоги безпеки праці при виконанні хоз робот на службе і поза службою. Правила роботи на верстаках і агрегатах які знаходяться...
Основні вимоги до користувачів ПК з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки
При експлуатації ПК необхідно пам'ятати, що первинні мережі електроживлення під час роботи знаходяться під напругою, яка є небезпечною...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка