Тема Кількість годин


Скачати 219.97 Kb.
НазваТема Кількість годин
Дата21.03.2013
Розмір219.97 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи

Типова навчальна програма


з предмета “Спецтехнологія”
з/п

Тема


Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Вступ

2
2.

Електромонтажні роботи

8
3.

Технічне обслуговування електровимірювальних приладів

6
4.

Будова, монтаж, технічне обслуговування і ремонт освітлювальних електроустановок

6
5.

Будова і технічне обслуговування перетворювачів електроенергії

8
6.

Технічне обслуговування та ремонт елементів систем електроавтоматики

10
7.

Будова, монтаж, технічне обслуговування та ремонт пускорегулювальної апаратури

8
8.

Такелажні роботи

4
9.

Вимоги до безпечної будови та експлуатації електроустановок

14
10.

Технічне обслуговування і ремонт електричних машин змінного та постійного струмів

10
11.

Технічне обслуговування та ремонт трансформаторів

8
12.

Технічне обслуговування та ремонт розподільних пристроїв

8
13.

Оперативні перемикання в розподільних пристроях

4
14.

Технічне обслуговування та ремонт електроустаткування підстанцій

4
15.

Обслуговування та ремонт спеціального електроустаткування (з урахуванням спеціалізації підприємств-замовників кадрів)

7
16.

Стандартизація і контроль якості продукції

2
17.

Прогресивні форми організації та стимулювання праці робітників

1Всього годин:

110

ТЕМА 1. Вступ

Мета та завдання курсу. Ознайомлення із кваліфікаційними характеристиками та програмою предмета. Місце і значення робіт за професією в технологічному процесі підприємства. Роль професійної майстерності у забезпеченні високої якості робіт та конкурентноздатності продукції. Трудова та технологічна дисципліни.
ТЕМА 2. Електромонтажні роботи

Організація робочого місця і охорона праці при виконанні електромонтажних робіт. Технічна документація для ведення електромонтажних робіт, робочий та контрольно-вимірювальний інструмент при виконанні електромонтажних робіт.

Монтажні матеріали, види і деталі.

Проводи та кабелі напругою понад 1000 В. Електроізоляційні матеріали. Конструкційні матеріали та вироби.

Основні операції технологічного процесу при виконанні електромонтажних робіт.

Матеріал, інструмент і пристрої для розміткових робіт.

Вибір інструменту та механізмів для пробивних і кріпильних робіт залежно від конструкційного матеріалу. Виконання пробивних робіт ручним і механізованим інструментом. Забивання дюбелів і закладення кріпильних деталей.

Способи оброблення та з’єднання проводів і кабелів. Особливості з’єднання алюмінієвих жил. Напайка наконечників. Опресування та пайка мідних і алюмінієвих жил. Вимоги до контактів. Норми омічного опору контактів.

Кінцеве забиття кабелів. Типи забиття кабелю в сталевих воронках. Монтаж кабельних кінцевих воронок. Послідовність операцій при монтажі кабельних кінцевих воронок.

Зварювання сталевих конструкцій, шин із кольорового металу і наконечників.

Ізолювання з’єднань, відгалужень і кінців жил. Ізолювання однопроводових відкритих з’єднань у коробках, у муфтах наконечників.

Клейові з’єднання. Галузь застосування клейових з’єднань в електромонтажних роботах. Переваги клейових з’єднань порівняно зі зварювальними і заклепковими з’єднаннями. Недоліки клейових з’єднань. Чотири основні групи клеїв для металу і неметалічних матеріалів. Підготовка поверхонь до склеювання. Способи нанесення клею. Пристрої й устаткування для складання і склеювання деталей. Температурний режим процесу склеювання. Контроль клейових з’єднань. Випробування з’єднаних деталей на руйнацію.

Схеми з’єднань проводів і кабелів. Схеми зовнішніх і внутрішніх з’єднань. Правила виконання схем. Позначення елементів і їх виводів. Позначення нумерації проводів, джгутів і кабелів. Таблиця з’єднань, її призначення, правила заповнення. Приклади схем з’єднання. Електричні схеми підключення, загальні схеми і схеми розташування, їх призначення і застосування. Правила прокладання проводів у приміщеннях, під землею та підвісних тросах.

Перевірка і маркування електричних кіл. Прилади і пристрої для контролю справності ізоляції і цілісності електричних кіл.

Перевірка цілісності жил проводів і кабелів, обмоток електричних машин і трансформаторів, кіл електроапаратів.

Перевірка якості монтажу та складання протоколу випробувань.

Вимоги безпеки праці при виконанні електромонтажних робіт.
ТЕМА 3. Технічне обслуговування електрови-мірювальних приладів

Класифікація універсальних електровимірювальних приладів. Загальні технічні вимоги до електровимірювальних приладів. Схеми вмикання для різних вимірювань.

Особливості монтажу електровимірювальних приладів.

Поняття про вимірювальні перетворювачі, їх класифікація, схеми вмикання.

Відомості про цифрові вимірювальні прилади та аналого-цифрові перетворювачі. Можливі несправності електровимірювальних приладів, методи їх усунення. Мостові методи вимірювань. Схеми мостів для різних вимірювань.

Розширення меж вимірювання. Трансформатори струму і напруги, їх призначення, конструкція, схеми вмикання та правила експлуатації і обслуговування. Призначення та методи перевірки приладів.

Безпека праці при обслуговуванні електровимірювальних приладів.
ТЕМА 4. Будова, монтаж, технічне обслуговування і ремонт освітлювальних електроустановок

Основні відомості про освітлювальні електроустановки. Загальне і місцеве освітлення. Робоче і аварійне освітлення.

Джерела світла. Газорозрядні джерела світла (люмінесцентні, дугові, ртутні).

Схеми включення люмінесцентних ламп, дугових ртутних ламп (ДРЛ), гірлянд із електроламп.

Схеми і розподільні пристрої освітлювальних електроустановок.

Освітлювальна арматура. Конструкції освітлювальних щитків та їх типи, залежно від характеру і умов експлуатації.

Схеми освітлювальних мереж.

Монтаж, технічне обслуговування та ремонт розподільних пристроїв освітлювальних електроустановок.

Особливості монтажу та ремонту, вибухонебезпечних апаратів і світильників у вибухонебезпечних приміщеннях.

Правила технічної експлуатації освітлювальних електроустановок. Контроль за ізоляцією проводок різноманітних типів. Заміна ламп. Систематичний контроль постійного рівня напруги на окремих ділянках мережі. Періодичність перевірки дії автомата аварійного освітлення, його справності.

Заміна дефектних пускових приладів. Заміна окремих ділянок мережі. Заміна вимикачів і розеток. Заміна кріплень. Повне розбирання світильників. Заміна дефектних деталей світильників.

Необхідні вироби, матеріали, інструмент і пристрої для виконання ремонтних робіт.

Вимоги безпеки праці при монтажі, обслуговуванні та ремонті освітлювальних електроустановок.
ТЕМА 5. Будова і технічне обслуговування перетворювачів електроенергії

Електромашинні перетворювачі, їх призначення, будова, принцип роботи.

Поняття про керований випрямляч. Розбір різних схем керованих випрямлячів. Особливості роботи керованих випрямлячів для живлення електродвигунів. Реверсивні схеми випрямлячів, їх призначення, аналіз роботи. Конструктивні особливості ртутних кремнієвих випрямлячів, монтаж і технічне обслуговування. Основні несправності та способи їх усунення.

Конструктивні особливості напівпровідникових перетворювачів. Монтаж і технічне обслуговування перетворювачів. Несправності тиристорних перетворювачів та способи їх усунення.

Вимоги безпеки праці при виконанні робіт. Загальні відомості про перспективу розвитку вторинних джерел електроживлення.

ТЕМА 6. Технічне обслуговування та ремонт елементів систем електроавтоматики

Призначення, конструкція, принцип дії, способи включення реле різних видів. Схеми максимального струмового захисту, селективність захисту. Схеми АПВ (автоматичного повторного включення).

Ознайомлення з елементами промислової електроніки (елементарною базою) – резистори, конденсатори, діоди, транзистори, тиристори, цифрові мікросхеми.

Загальні відомості про реле максимального струму і мінімальної напруги. Причини порушення роботи реле. Виявлення несправностей в релейно-контактних колах. Порядок проведення технічного обслуговування та ремонту релейно-контактних кіл.

Безконтактні логічні елементи, їх призначення, переваги, конструкції, принципи дії. Типові схеми систем електроавтоматики (розбір).

Загальні відомості про будову програмованих систем управління. Структурна схема програмованої системи управління.

Експлуатація безконтактних систем управління.

Вимоги безпеки праці при виконанні робіт.
ТЕМА 7. Будова, монтаж, технічне обслуговування і ремонт пускорегулювальної апаратури

Призначення та галузь застосування пускорегулювальної апаратури.

Апарати автоматичного керування і захисту. Галузь застосування, особливості конструкції основних типів апаратів. Швидкодіючі автомати.

Тиристорні контактори, типи конструкцій, галузь застосування.

Електромагнітні пускачі, призначення та галузь застосування. Основні типи і серії пускачів.

Електричні реле, призначення та класифікація за принципом дії. Основні параметри, приклади будови і застосування.

Монтаж апаратів напругою до 1000 В. Прийом апаратів, підготовка їх до монтажу. Правила взаємного розташування різних апаратів на панелях. Розмітка та обробка панелей.

Монтаж апаратів ручного керування. Правила монтажу рубильників, пакетних вимикачів, ключів кнопок керування та ін. Регулювання контактного натискання та одночасності замикання контактів. Монтаж і регулювання ручних приводів.

Монтаж контролерів і командоконтролерів. Перевірка і регулювання роботи контактів.

Монтаж апаратів автоматичного керування і захисту. Регулювання контактів (натискання, провалу, одночасності замикання). Особливості монтажу універсальних автоматів. Регулювання послідовності замикання головних, попередніх і розривних контактів. Перевірка і регулювання розчіплювачів.

Монтаж контакторів. Регулювання початкового і кінцевого натягу, провалу і розводки, а також одночасності замикання контактів. Регулювання магнітної системи (ходу якоря, щільності прилягання частин магнітопроводу). Особливості монтажу магнітних пускачів. Монтаж теплових реле.

Особливості монтажу реле керування і захисту.

Ознайомлення із схемами пуску, реверсування і гальмування машин змінного і постійного струмів.

Монтаж вторинних кіл. Післяустановочне випробовування проводки змонтованої апаратури.

Визначення технічного стану апаратів без розбирання. Основні види несправностей пускорегулювальної апаратури.

Перевірка та підтягнення кріплень, зачищення контактів, їх заміна та заміна дугогасильних пристроїв.

Ремонт і регулювання контактів та механічних деталей контакторів. Послідовність ремонтних операцій при заміні контактів.

Заміна ізоляційних деталей. Послідовність операцій при ремонті дугогасильних пристроїв. Матеріали ремонту.

Заміна котушок контакторів. Дефекти рухомої системи контакторів та їх усунення. Ремонт металевих кожухів. Послідовність операцій при ремонті магнітних пускачів. Заміна контактів, теплових елементів, котушок, магнітопроводів.

Перевірка і регулювання відремонтованих контакторів і магнітних пускачів. Послідовність перевірки. Послідовність операцій при ремонті установочних автоматів і повітряних автоматичних вимикачів.

Послідовність операцій при ремонті контактної системи і механізму фіксації рубильників. Матеріали та інструмент для ремонту. Способи контролю над якістю контактних з’єднань.

Послідовність робіт при ремонті реостатів, контактних частин, ізолювальних деталей і механізмів керування, складання схеми з’єднань. Ремонт елементів опору, контактів і комутивних пристроїв мастилонаповнювальних реостатів. Регулювання відремонтованого реостата.

Ремонт проміжних реле. Ліквідація пошкодження контактної системи, магнітопроводу, котушки.

Ремонт теплових реле. Заміна пошкоджених контактів, нагрівального елементу. Призначення джерел оперативного струму.

Вимоги безпеки праці при технічному обслуговуванні та ремонті пускорегулювальної апаратури.
ТЕМА 8. Такелажні роботи

Вимоги до виконання такелажних робіт. Маркування і запобіжні позначки на вантажах.

Регулювання положення вантажу при підійманні. Застосування відтяжок, гальмових канатів. Забезпечення закріплення вантажу при підійманні. Розстропування вантажів. Команди, сигналізація при переміщенні вантажів. Вертикальне і горизонтальне переміщення вантажу простими вантажопідйомними засобами і кранами, якими керують з підлоги.

Такелажні роботи при монтажі електроустаткування. Встановлення такелажного обладнання для монтажу електроустаткування. Підготовчі роботи для переміщення вантажів. Побудова тимчасових кліток із шпал. Вибір шляху переміщення вантажів. Збирання поліспасту. Встановлення лебідки для роботи.

Виконання робіт при навантаженні, розвантаженні та переміщенні вантажів кранами, правила безпеки при роботі краном. Правила стропування обладнання та важких вантажів. Переміщення вантажів на катках, рейках та санях, за допомогою лебідки, трактора, автомашини. Переміщення вантажів на автотрейлерах, автомашинах, спеціальних візках. Правила стропування, підйому та опускання вантажу. Піднімання та опускання вантажів за допомогою лебідок, талей, поліспастів.

Використання пристроїв і механізмів для піднімання кабельних барабанів і панелей. Команди і сигнали при підніманні, опусканні і переміщенні вантажів. Вимоги безпеки праці при виконанні такелажних робіт.

Вимоги до робочого місця, такелажного обладнання, пристроїв та інструменту.

Організація робочого місця і вимоги безпеки праці при навантажуванні, розвантаженні та переміщенні вантажів.
ТЕМА 9. Вимоги до безпечної будови та експлуатації електроустановок

Правила влаштування електроустановок (ПУЕ). Класифікація електроустановок за напругою (до і більше 1000 В). Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом. Фактори, що визначають ступінь небезпечності приміщення.

Класифікація машин та апаратів за ступенем їх захисту від дії несприятливих факторів.

Відповідність електроустаткування, що застосовується в електрообладнанні, вимогам держстандартів або технічним умовам. Відповідність конструкції, виду, виконання, способу встановлення та класу ізоляції застосованих машин, апаратів, приладів, кабелів, проводів та іншого електрообладнання номінальній напрузі мережі чи установки, умовам навколишнього середовища і вимогам ПУЕ.

Дотримання безпеки в електроустановках: застосування відповідної ізоляції, захисних огороджень, блокування апаратів, автоматичного відключення, заземлення корпусів електроустаткування і елементів електроустановок, попереджувальних написів і сигналізації, захисних засобів. Передача електроустановок в експлуатацію; проведення приймально-здавальних випробувань.

Конкретні вимоги ПУЕ до електроустановок, які обслуговують електромонтери з обслуговування та ремонту електрообладнання.

Правила технічної експлуатації (ПТЕ) та техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС).

Завдання персоналу, відповідальність і нагляд за виконанням правил. Державний і енергетичний нагляди.

Підготовка персоналу. Порядок призначення на самостійну або переведення на іншу роботу, що пов’язана з обслуговуванням електроустановок.

Періодична перевірка знань персоналу з ПТЕ та ПБЕЕС. Класифікаційні групи з техніки безпеки і порядок їх присвоєння.

Класифікація захисних засобів та вимоги до них. Визначення захисних засобів, основні та допоміжні захисні засоби.

Ізолювальні кліщі, показники напруги, ізолювальні штанги, струмовимірювальні кліщі, ізолювальні драбини, гумові діелектричні рукавиці, переносне заземлення, попереджувальні плакати тощо; їх будова і призначення.

Загальні правила користування захисними засобами, контроль та випробовування захисних засобів.

Технічні заходи стосовно безпеки робіт із частковим або повним зняттям напруги.

Проведення відключень в установках напругою до 1000 В і вище.

Використання попереджувальних плакатів і загороджень при виконанні робіт.

Приклади плакатів залежно від виду виконуваних робіт.

Перевірка відсутності напруги: способи перевірки залежно від величини напруги. Стаціонарні пристрої, що сигналізують про відключений стан апаратів.

Вимоги безпеки при використанні мегомметрів та вимірювальних штанг. Захист від залишкових розрядів при випробовуванні об’єктів великої ємності (кабелів, конденсаторів тощо).

Заземлення електроустановок. Призначення заземлювачів і заземлювальних пристроїв. Частини електроустановки, що підлягають заземленню. Вимоги до заземлювальних пристроїв. Діаграма розтікання струму, замикання на землю та розподіл потенціалу на поверхні землі. Напруга доторкання і крокова напруга. Опір заземлювачів і заземлювальних пристроїв.

Електроустановки з ізольованою та глухозаземленою нейтраллю. Чотирипровідні мережі змінного струму. Нульовий провід. Установлення плавких вставок запобіжників.

Системи заземлення трансформаторних підстанцій та опор високовольтних ліній. Заземлювальні пристрої контурного типу. Розрахунок опору заземлювального контуру. Вимірювання опору заземлювальних пристроїв. Вимірювальні прилади. Огляд заземлювальних пристроїв під час виконання капітальних ремонтів. Вимоги безпеки праці при виконанні конкретних робіт з професії в обсязі ІІІ кваліфікаційної групи.
ТЕМА 10. Технічне обслуговування і ремонт електричних машин змінного та постійного струмів

Основні типи електричних машин, їх конструкція та характеристики, обертовість електричних машин, схеми з’єднання обмоток. Загальні відомості про генератори постійного та змінного струмів. Особливості монтажу електричних машин, перевірка правильності установлення машин, перевірка валів. Монтаж апаратів управління.

Схеми управління електродвигунами. Технічне обслуговування електро-двигунів (асинхронні з фазним ротором потужністю понад 500 кВт, вибухонебезпечного виконання потужністю до 50 кВт, короткозамкнені потужністю до 1000 кВт). Періодичність оглядів електропроводів, контроль нагріву електродвигунів. Контроль за навантаженням двигунів. Контроль за опором ізоляції обмоток електродвигунів загального стану. Аварійна зупинка двигуна. Причини аварії.

Контроль над колекторами, контактними кільцями, щітками. Контроль над величиною натиску щіток колектора, правильністю установки щіток.

Основні види неполадок в електродвигунах, їх причини.

Ремонт електричних машин. Планово-попереджувальні огляди та капітальні ремонти. Строки їх проведення. Періодичність оглядів і ремонтів. Передремонтні операції та виявлення дефектів.

Технологія збирання та розбирання електричних машин: інструмент, обладнання, пристрої для розбирання і складання.

Поняття про ремонт обмоток машин перемінного та постійного струмів. Ремонт колекторів, контактних кілець, щіткового механізму. Ремонт механічної частини електромашин. Усунення зношеності шийки вала, усунення викривлення вала. Індикаторний метод визначення виправлення вала. Підтягування стяжних болтів пакета сердечника ротора. Усунення обгоряння поверхні і замикання пластин активної сталі ротора. Післяремонтне балансування ротора.

Підшипники кочення. Догляд за підшипниками. Змащування підшипників. Зношення та пошкодження підшипників. Контроль над зазорами підшипників. Посадка підшипників на вал і у підшипникові гнізда кришок. Інструмент і пристрої.

Підшипники ковзання. Причини пошкоджень та зношення, зношення або викришування шару бабіту. Ознаки пошкоджень підшипників. Усунення дефектів. Способи заливання бабіту.

Післяремонтне складання електричних машин.

Послідовність складання двигунів. Пробний пуск електродвигуна. Здавання двигунів в експлуатацію. Безпеки праці при обслуговуванні електричних машин.

ТЕМА 11. Технічне обслуговування та ремонт трансформаторів


Призначення та технічні дані силових трансформаторів. Конструкції різних видів силових трансформаторів. Системи охолодження трансформаторів. Схеми з’єднання обмоток. Конструкції перемикальних пристроїв.

Автотрансформатори, їх конструкції, принципові схеми, призначення.

Вимірювальні трансформатори, їх будова, призначення. Схеми включення трансформаторів. Порядок перевірки вимірювальних трансформаторів.

Монтаж силових трансформаторів. Підготовка вузлів трансформатора до монтажу. Види робіт при ревізії вузлів трансформатора.

Монтаж охолоджувачів. Монтаж уводів. Монтаж розширника, газового реле, реле мастила, вихлопної труби. Монтаж апаратів захисту мастила: адсорберів, термосифонних фільтрів, повітроосушувачів.

Установлення трансформатора на фундамент. Умови включення трансформатора без сушіння. Контрольні прогрів і підсушення трансформаторів у мастилі. Заливання мастила у трансформатор. Уведення трансформаторів в експлуатацію. Післяустановочне випробовування силових трансформаторів.

Найхарактерніші неполадки вимірювальних та силових трансформаторів, їх причини. Види випробувань для виявлення пошкоджень. Прилади та установки для випробувань. Послідовність розбирання трансформаторів. Технологічна документація, матеріали, інструмент та пристрої для ремонту.

Технології виконання ремонту магнітопроводів, обмоток, розширювачів, перемикачів, вводів, пробивних запобіжників, термосифонних фільтрів, покришок, баків трансформаторів. Контроль за дією газового реле. Послідовність складання трансформаторів. Інструмент та пристрої для складання. Проведення післяремонтних випробувань.

Особливості конструкції та режим роботи зварювальних трансформаторів. Характерні несправності зварювального трансформатора і способи їх усунення. Якість виконання ремонту. Безпека праці при виконанні монтажу технічного обслуговування та ремонту трансформаторів.
ТЕМА 12. Технічне обслуговування та ремонт розподільних пристроїв

Призначення та класифікація розподільних пристроїв. Типи, різновиди конструктивних виконань вимикачів, роз’єднувачів, короткозамикачів, відділювачів, реакторів, розрядників, контролерів, ошинування розподільних пристроїв, принцип їх роботи. Порядок проведення контрольних оглядів розподільних пристроїв різних типів. Поняття про комплексні розподільні пристрої. Послідовність дій персоналу при обслуговуванні розподільних пристроїв.

Строки проведення поточного ремонту. Ремонтні операції: чистка електрообладнання, перевірка дії рухомих частин апаратури, контроль над станом ізоляції, підтягування кріпильних болтів.

Характерні пошкодження високовольтних апаратів та причини їх виникнення. Прилади для контролю.

Капітальний ремонт масляних вимикачів: від’єднання вимикача від шин і проводу, зливання мастила, розбирання вимикача, огляди і ремонт механізму приводу, фарфорових, опорних, прохідних ізоляторів і ізоляторів тяги, внутрішньобаківної ізоляції, дугогасильної камери, нерухомого і рухомого контактів, ізоляційних циліндрів, мастилопокажчиків, прокладок та інших деталей.

Складання вимикачів, регулювання роботи механізмів, випробовування.

Особливості ремонту повітряних вимикачів.

Капітальний ремонт роз’єднувачів. Перевірка роботи приладів роз’єднувача. Заміна контактів.

Ремонт запобіжників, очистка від пилу і бруду фарфорових ізоляторів, патрона, контроль щільності контактних поверхонь, заміна контактів, перевірка контактного з’єднання з ошинуванням, перевірка плавкої вставки та заповнення кварцовим піском.

Відомості про ремонт розрядників, особливості цього ремонту.

Характеристика робіт при ремонті реакторів. Ремонт ошинування розподільних пристроїв: очищення ізоляції, заміна фарфорових ізоляторів, усунення дефектів на контактних поверхнях. Інструмент, пристрої, прилади. Якість ремонтних робіт.

Випробовування і післяремонтне налагодження апаратів. Вимоги безпеки праці щодо проведення робіт при технічному обслуговуванні і ремонті розподільних пристроїв.
ТЕМА 13. Оперативні перемикання в розподільних пристроях

Вимоги до виконання схем електричних з’єднань. Поняття про оперативні перемикання. Первинні і вторинні схеми електричних з’єднань електроустановок. Схеми електричних з’єднань підстанцій, їх розбір.

Техніка виконання операцій з комутаційною апаратурою. Організаційні та технічні заходи при виконанні оперативних перемикань. Порядок виконання оперативних перемикань. Приклади виконання типових перемикань.

Особливості оперативних перемикань в установках напругою до 1000 Вт. Вимоги безпеки праці при виконанні оперативних перемикань в електроустановках.
ТЕМА 14. Технічне обслуговування та ремонт електроустаткування підстанцій

Загальні відомості про будову підстанцій.

Організація змінного та періодичного наглядів за станом і роботою електрообладнання. Безперервне чергування персоналу. Підстанції з безперервним чергуванням. Чергування на дому. Графік чергування. Порядок здавання та приймання зміни.

Обходи та огляди обладнання. Контроль за вимірювальними приладами і роботою обладнання. Відомості про АСУ (автоматичні системи управління) для контролю за роботою підстанцій. Види підконтрольного обладнання. Порядок і періодичність оглядів і випробування електрообладнання, апаратура релейного захисту і автоматики. Усунення дефектів, виявлених при оглядах.

Найхарактерніші дефекти обладнання, які спричиняють аварійні ситуації. Помилки при оперативних перемиканнях. Будова блокувань, принцип їх дії, правила використання, порядок знімання блокувань.

Основні положення щодо дій персоналу при ліквідації аварії:

- вжиття заходів з попередження небезпеки для персоналу і обладнання, відключення обладнання;

- забезпечення нормальної роботи невідключеного обладнання, включення резервного обладнання;

- порядок ліквідації аварії при порушенні чи відсутності зв’язку;

- повідомлення керівному персоналу про аварію, виклик ремонтників;

- протиаварійні тренування, їх типи та способи проведення.

Організація планово-попереджувального ремонту (ППР). Здійснення організаційних і технічних заходів при проведенні ППР.

Виконання робіт при ППР. Аналіз найхарактерніших дефектів.

Організація і порядок проведення капітальних ремонтів. Сіткові графіки.

Правила пожежної безпеки.

Технічна документація. Технічний паспорт підстанцій.

Ведення оперативної документації: журнали оперативних розпоряджень, дефектів, релейного захисту і автоматики, добова оперативна схема електричних з’єднань, заяв на припинення роботи обладнання, карти установок релейного захисту і автоматики, добова відомість контролю за роботою обладнання.
ТЕМА 15. Обслуговування і ремонт спеціального електроустаткування (з урахуванням спеціалізації підприємств-замовників кадрів)

Призначення, конструкції, галузі застосування, схеми включень електроустаткування (з урахуванням спеціалізації підприємств-замовників кадрів). Організація та порядок проведення технічного обслуговування і ремонту. Характерні види дефектів та пошкодження електроустаткування. Інструмент, пристрої та прилади, що застосовують для контролю роботи електроустаткування, його діагностики та ремонту.

Відомості про будову спеціального силового електроустаткування: металорізальних верстатів з програмним управлінням, вантажопідйомних машин і механізмів, електрозварювальних агрегатів, електропечей, нагрівальних установок електролізу і гальванопокриття, сонячних та вітрових енергоустановок потужністю понад 50 кВт.

Безпека праці при обслуговуванні і ремонті спеціального силового електроустаткування.

Будова та види акумуляторів. Схеми електричних з’єднань акумуляторних установок та режими їх роботи. Технічне обслуговування і ремонт акумуляторних установок.

Принципові і монтажні схеми спеціального електроустаткування. Порядок та режим роботи і характеристика спеціального електроустаткування. Правила обслуговування спеціального силового електроустаткування. Типові неполадки та їх усунення. Фарбування зовнішніх частин приладів і устаткування. Порядок ремонту та випробовувань. Безпека праці при обслуговуванні та ремонті спеціального силового електрообладнання.

ТЕМА 16. Стандартизація і контроль якості продукції


Стандартизація, її роль у підвищенні якості продукції, прискорення науково-технічного процесу. Завдання стандартизації. Категорії стандартів і об’єкти стандартизації. Види стандартів, їх характеристика. Порядок затвердження і впровадження стандартів. Організація державного нагляду і відомчого контролю за впровадженням та дотриманням стандартів і якістю виконуваних робіт. Відповідальність підприємств за випуск продукції, що не відповідає стандартам і технічним умовам.

Метрологія. Завдання метрологічної служби щодо створення і вдосконалення еталонів та зразкових вимірювальних засобів. Значення достатньої єдності мір та методів вимірювань. Основні метрологічні терміни і визначення. Системи одиниць. Міжнародна система одиниць СІ. Основні одиниці фізичних величин у галузі. Методи вимірювання. Засоби вимірювання. Міри. Вимірювальні прилади. Перевірка мір і вимірювальних приладів, її призначення. Профільні вимірювальні прилади, їх характеристика. Стандарти єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД). Система управління якістю робіт. Форми та методи контролю якості. Оцінка рівня продукції. Організація технічного контролю на базовому підприємстві. Підвищення якості продукції і заходи щодо цього.
ТЕМА 17. Прогресивні форми організації та стимулювання праці робітників

Нормування праці і зменшення витрат робочого часу, атестація робочих місць, їх раціоналізація, розширення зон обслуговування та суміщення професій.

Обмін передовим досвідом. Підвищення кваліфікації.

Організація праці на базовому підприємстві.

Оплата праці, матеріальне і моральне стимулювання.

Роль наставників. Оплата праці учнів на підприємстві.

Схожі:

Тема Кількість годин
ПК з пудключенням до мережі,необхідне програмне забезпечення, роздатковий матеріал
Тема Кількість годин
Технічне обслуговування і ремонт електричних машин змінного та постійного струмів
Тема Кількість годин
Л. р. Робота з аркушами книг. Переміщення, вставка, вилучення, перейменування аркушів книги
Тема Кількість годин
Зан. Основний ряд клавіатури. Вивчення руху пальців на клавішах основного ряду клавіатури 
Кількість годин

Кількість годин

Кількість годин
Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва
Кількість годин
Поляризація діелектриків: електронна (іонна, дипольна, об’ємно-зарядна, спонтанна); поняття про сегнетоелектрики
Рекомендована кількість годин 4
Поняття та загальна характеристика договору перевезення. Правове регулювання перевезення
Кількість годин
Вивчення руху пальців на клавішах основного ряду клавіатури. Відпрацювання навичок правильного удару по клавішах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка