Акт про нещасний випадок на підприємстві за формою Н-1 зберігається у службі охорони праці протягом


Скачати 118.98 Kb.
НазваАкт про нещасний випадок на підприємстві за формою Н-1 зберігається у службі охорони праці протягом
Дата20.03.2013
Розмір118.98 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
Аварії, що призводять до загибелі називаються: катастрофою

Акт про нещасний випадок на підприємстві за формою Н-1 зберігається у службі охорони праці протягом: 45 років

В аудиторіях навчальних закладів норма площі та об’єму на одне місце? 1-3 кв.м. і 4 куб.м.

Вік прийняття на роботу неповнолітніх: з 16 років, в окремих випадках з 14-15.

Вкажіть послідовність відповідальності працівників за порушення законодавства з охорони праці. адміністративна, дисциплінарна, матеріальна, кримінальна

Вплив чинників: голод, нестача води, страх, перевтома, самітність: - на збереження життя людини а аварійних ситуаціях: впливають на різних людей по-різному.

Вступний інструктаж із працівниками, ново найманими на роботу проводить: спеціаліст з охорони праці,

Гостре профзахворювання – це захворювання після одноразового впливу на працюючого шкідливих чинників, яке виникло протягом не більше, ніж: однієї робочої зміни.

Де дозволяється купатися в природних водоймищах? У спец.відведених означених буями місцях або прапорцями і за наявності рятувальника.

Державний нагляд за охороною праці здійснюють: Державні комітети з нагляду за ОП, з ядерної і радіаційної безпеки, МНС і Держсанепідемнагляд.

Для якої служби основним завданням є контроль за дотриманням протипожежних вимог? пожежної служби

До яких наслідків може призвести у побуті відсутність заземлення ванн, оголення електроконтактів пральних машин, ремонт ел.розеток без знеструмлення, мережі? до електротравмування

До якого виду відповідальності притягнено працівника, якщо йому оголошено догану? Дисциплінарна відповідальність

До якого виду відповідальності притягнено працівника, якщо на нього накладено штраф? Адміністративна відповідальність

Електротехнічному персоналу після навчання і складання іспитів з ел.безпеки: присвоюється група з електробезпеки.

З метою пожежної безпеки під’їзди до будівель і до водопостачання мають бути: завжди вільними

З яких коштів бюджетна організація сплачує штраф за нещасний випадок? коштів, що направляються на преміювання, і відображає:- частину коштів у розмірі 50 відсотків (що залишається у її розпорядженні) - по дебету рахунку 200 "Видатки по бюджету на утримання установи та інші заходи" та кредиту рахунку 246 "Фондрозвитку установи"; - решту коштів у розмірі 50 відсотків суми штрафу (що надсилається до галузевого та регіонального фондів охорони праці)- по дебету рахунку 200 "Видатки по бюджету на утримання установи та інші заходи" та кредиту рахунку 178 "Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами". При відсутності коштів, що направляються на преміювання, бюджетна установа, організація штраф не сплачує.

За межами населеного ;пункту під час руху проїжджою частиною пішоходи повинні триматися: повинні бути назустріч руху транспортного засобу

За порушення охорони праці підприємство може бути оштрафоване у відсотках місячного фонду зарплати: головою Держнаглядохорони праці - 2%; начальниками територіальних управлінь – до 1%; начальниками інспекцій – до 0,5%. Максимальний розмір штрафу, що стягується з підприємства, не може перевищувати 2% місячного фонду зарплати

За ступенем безпеки ураження ел.струмом розрізняють три класи приміщень: без підвищеної небезпеки, з підвищенною небезпекою, особливо небезпечні

За якою формою складається акт про нещасний випадок зі студентом? За формою Н-1

Забороняється перевозити на передньому сидінні легкового автомобіля або задньому сидінні мотоцикла дітей: які не досягли 12-річного віку

Захисне заземлення або занулення забезпечує: захист людей від ураження електричним струмом у разі дотикання до металевих частин, яеі випадково опинились під напругою

Інструктаж студентів з техніки безпеки під час проведення лабораторних робіт проводить: викладач,

Ким регулюються протиріччя між працівником і адміністрацією з питань впровадження законодавства про працю? Комісія з трудових спорів

Ким регулюються протиріччя між працівником і адміністрацією з питань впровадження законодавства про працю? Комісія з трудових спорів

Коли проводиться позаплановий (позачерговий) інструктаж з ОП? за умови зміни технології або після нещасного випадку.

На підприємствах, які проводять роботи з радіоактивними речовинами, контроль опромінення персоналу здійснюється: служба радіаційної безпеки підприємства

На роботах із підвищеною небезпекою робітники проходять навчання і перевірку знань з охорони праці: щороку

На роботах із підвищеною небезпекою робітники проходять навчання і перевірку знань з охорони праці: щороку

Найнебезпечніші наслідки аварії на виробництві: пожежі, вибухи, обвали, затоплення, утворення зон хімічного зараження.

Найнебезпечніші наслідки аварій на виробництві: пожежі, вибухи, обвали, затоплення, утворення зон хімічного зараження

Небезпечними називаються виробничі чинники, вплив яких призводить: до травмування.

Нещасний випадок на виробництві – це випадок, що спричинив працівникові втрату працездатності терміном не менше за: один день

Нещасні випадки групові або із смертельним наслідком підлягають спец.розслідуванню під головуванням: посадова особа територіального нагляду Держнаглядохоронпраці

Норми освітленості (в люксах) для аудиторій, лабораторій, на робочому столі, у кімнаті викладачів: 500 лк, 300 лк, 200 лк.

Обов’язкові медичні огляди, попередні (під час прийняття на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) проводяться для: працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та щорічно для осіб віком до 21 року.

одноразової або тимчасової роботи

Окрім застосовуваних у техніці і медицині, джерелами іонізуючих є: космічне випромінювання, телевізор, комп’ютери, атомні і теплові електростанції.

Підприємство сплачує штраф за нещасний випадок, який не спричинив стійкої втрати працездатності потерпілого, проте виник з вини підприємства, у розмірі: за весь період непрацездатності потерпілого з розрахунку середньомісячної зарплати.

Повторний інструктаж на робочому місці на роботах без підвищеної небезпеки проводиться: один раз на півріччя

Повторний інструктаж на робочому місці на роботах із підвищеною небезпекою проводиться: один раз в квартал

Порядок звільнення неповнолітніх з ініціативи власника: за згодою комітету (відділу) у справах неповнолітніх

Посадові особи згідно з «Переліком» періодично проходять навчання і перевірку знань з охорони праці: 1 раз на 3 роки

Розслідування випадків пожеж виконується: пожежно-технічна комісія п-ва.

Розслідування профзахворювань проводиться комісією під головуванням:працівники санепідемстанції.

Розслідування хронічного профзахворювання проводиться комісією, призначеною наказом: керівника підприємства

Рух організованих груп людей дорогою дозволяється з правого боку колоною не більше чотирьох осіб за наявності: супроводжуючих із червоними прапорцями (вночі із червоними ліхтарями)

Санітарні норми для учбових приміщень взимку температури, вологості, швидкості руху повітря: 16 – 18 С, 40-60 %, 0,2-0,5 м/с.

Скільки людей має бути у службі охорони праці за умови кількості працюючих від 51 до 5000 працівників ( у невиробничій сфері від 101 до 500 працівників)? Одна особа.
У межах населеного пункту під час руху проїжджою частиною пішоходи повинні триматися: правого боку

У чому полягає небезпека радіоактивного опромінення для організму людини? Відзначають такі ефекти впливу іонізуючої радіації на організм людини: соматичні (гостра променева хвороба, хронічна променева хвороба, місцеві променеві ураження); сомато–стохатичні (злоякісні новоутворення, порушення розвитку плоду, скорочення тривалості життя); генетичні (генні мутації, хромосомні аберації). В підвищенні температури тіла

У який термін комісія складає акт про нещасний випадок, що стався на підприємстві, за формою Н-1? протягом 1 доби

У яких випадках дозволяється проведення навчальних занять і науково-дослідної роботи в приміщеннях кафедри:якщо приміщення все несе до розкладу занять; якщо приміщення відповідно обладнане і прийняте в експлуатацію згідно з ви могами охорони праці; за розпорядженням навчального відділу

У якому випадку виноситься постанова про накладання штрафу на підприємство? за підсумками перевірки органами Держнаглядохоронпраці

У якому випадку проводиться цільовий інструктаж з ОП? під час направлення для виконання

У якому випадку проводиться цільовий інструктаж з ОП? Під час направлення для викон.одноразової або тимчасової роботи.

У якому розмірі від обсягу реалізації продукції госпрозрахункові п-ва відраховують кошти у фонди охорони праці? Госпрозрахункові п-ва, незалежно від форм власності, відраховують до фондів кошти в розмірі одного відсотка від фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг), за виключенням суми податку на добавлену вартість і акцизного збору, з віднесенням до витрат виробництва і обігу. Від загальної суми відрахувань підприємства направляють: 60 % - до фонду охорони праці підприємств; 10 % - до фонду охорони праці Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя; 30 % - до галузевого фонду охорони праці.

У якому розмірі підприємство сплачує штраф у разі виявлення факту приховування нещасного випадку? у 10-и кратному розмірі

У якому розмірі підприємство сплачує штраф у смерті потерпілого? у розмірі дворічного заробітку

Хто визначає місце для проведення тимчасових зварювальних робіт? Місця проведення тимчасових зварювальних та ін. вогняних робіт можуть визначатися тільки письмовим дозволом особи, відповідальної за пожежну безпеку об'єкта, - керівника установи, цеха, лабораторії, майстерні, складу і т.п.

Хто виконує розслідування нещасних випадків? Власник або уповноважений ним орган, комісія, призначена керівником підприємства

Хто входить до складу комісії з трудових спорів? В однаковій кількості члени профкому та адміністрація

Хто входить до складу комісії з трудових спорів?В однаковій кількості члени профкому та адміністрація

Хто забезпечує експлуатацію, дотримання й утримання протипожежного стану і території навчального закладу? Відділ охорони праці.

Хто керує постійно діючою комісією з введення в експлуатацію нових і реконструйованих лабораторій, кабінетів тощо для проведення робіт? Заступник керівника (проректор, заступник директора) з навчальної (навчально-виховної, навчально-виробничої) роботи; проректор з наукової роботи.

Хто може відмінити розпорядження спеціаліста з охорони праці? Керівник п-ва.

Хто організовує виконання заходів щодо створення нормальних і безпечних умов праці, дотримання протипожежного режиму під час навчальних занять в аудиторіях, лабораторія, майстернях? Відділ охорони праці, профком.

Хто очолює комісію з розслідування нещасного випадку, що стався із студентом? заступник керівника навчального закладу

Хто очолює комісію і ;з розслідування нещасного випадку, що стався на підприємстві, в навчальному закладі?керівник підрозділу потерпілого

Хто підтверджу є (встановлює) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення, додатково відпустку, скорочений робочий день: атестаційна комісія підприємства

Хто приймає рішення про розслідування невиробничого нещасного випадку з тяжкими наслідками, що сталися у житлових приміщеннях, торгівельних об'єктах, присадибних ділянках, у місцях відпочинку? Відділ охорони праці місцевого органу виконавчої влади

Хто розслідує і бере на облік нещасні випадки зі студентами у період практики на виробництві під керівництвом посадових осіб навчального закладу на відведеній для цієї мети ділянці? Навчальний заклад, у розслідуванні повинно брати участь підприємство

Хто розслідує і бере на облік нещасні випадки зі студентами у період практики на виробництві під керівництвом посадових осіб навчального закладу на відведеній для цієї мети ділянці? Навчальний заклад, у розслідуванні повинно брати участь підприємство

Хто розслідує нещасні випадки невиробничого характеру, що виникли на шляху до роботи не на, транспорті підприємства або під час виконання громадського обов'язку ? Організація, де працює потерпілий

Хто складає в навчальному закладі, заявки на спецодяг та інші засоби індивідуального захисту? керівник підрозділу

Чи може власник у колективному договорі додатково встановлювати працівникам пільги, не передбачені законодавством? так, за разунок коштів підприємства

Чи беруться на облік і чи складаються акти за формою Н-1 про нещасні випадки, що сталися з особами, які прямували до місця роботи пішки або громадським транспортом? Не беруться на облік і не складаються акти

Чи беруться на облік і чи складаються акти за формою Н-1 про нещасні випадки, що сталися з особами, які прямували до місця роботи пішки або громадським транспортом? Не беруться на облік і не складаються акти

Чи використовується іонізуюче випромінювання в медицині? Так, під час флюорографії, рентгеноскопії легень, зубів тощо.

Чи дозволяється водіям- маршрутних засобів розмовляти з пасажирами, їсти, пити, палити? забороняється

Чи дозволяється перевозити людей вантажним автомобілем? дозволяється

Чи забороняється під час купання запливати за обмежувальні знаки, стрибати в воду зі споруд, не призначених для цього, підпливати до чорнів, барж? Забороняється у всіх випадках.

Чи зобов’язаний власник під час укладання трудового договору проінформувати громадянина про небезпечні та шкідливі чинники на його робочому місці, про його права та пільги? Так

Чи зобов’язаний власник повернути у фонд соціального страхування кошти, виплачені потерпілому за нещасний випадок, що стався з вини власника? Зобов’язаний

Чи має право пожежна служба забороняти роботи, що проводяться з порушенням пожежної безпеки? так

Чи мають право органи нагляду за ОП надсилати керівникам підприємств інформацію про невідповідність окремих посадових осіб посаді, яку він займає: Так

Чи можуть понаднормові роботи компенсуватися відгулами? Ні

Чи можуть понаднормові роботи компенсуватися відгулами? ні

Чи розслідується нещасний випадок, про який потерпілий своєчасно не повідомив?розслідується за заявою потерпілого, якщо з моменту події пройшло не більше 1 року

Чи розслідуються і беруться на облік нещасні випадки, які сталися під час дій працівника в інтересах свого підприємства без доручень власника? не розслідуються і не беруться на облік

Чим триваліший час людина перебуває під дією електричного струму, тим ураження: більше, більша ймовірність важкого смертельного ураження

Шкідливими називаються виробничі чинники, вплив яких призводить: до захворювання або зниження працездатності

Яка тривалість понаднормових робіт дозволяється законом?не більше 120 год на рік і чотири години за два дні підряд

Який документ складається в установах між власником і профспілкою з питань умов і охорони праці? колективний договір

Яким чином впливає шум і вібрація на людину? Виникає головний біль, поганий сон, зниження працездатності.

Яким чином компенсується робота у святкові та вихідні дні? відгул або грошова компенсація в подвійному розмірі

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ
Характеристика об'єкта, дільниці та місця, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія)
Типове положення про службу охорони праці Загальні положення
Положення про службу охорони праці відповідного підприємства, визначає структуру служби охорони праці, її чисельність, основні завдання,...
Колективних договори. В розділі “Охорона праці” фахівцем з питань...
Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці виробничого середовища на підприємствах, установах та організаціях міста Вознесенська...
Управління освіти виконавчого комітету Шепетівської міської ради
Під час літніх канікул 08. 06. 2012р трапився нещасний випадок з учнем НВК №2. Перебуваючи на території біля будівлі бані с. Чотирбоків...
ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботі на ЕОМ Державна політика в галузі охорони праці
Державна політика в галузі охорони праці визначається відповідно до Конституції України Верховною Радою України і спрямована на створення...
УРОК з предмета " Охорона праці " Тема: " Основні законодавчі акти з охорони праці "
Розвиток усвідомленої активності студентів та глибоке розкриття вузлових питань з охорони праці
УРОК з предмета " Охорона праці " Тема: " Основні законодавчі акти з охорони праці "
Розвиток усвідомленої активності студентів та глибоке розкриття вузлових питань з охорони праці
1 Соціальне партнерство в сфері охорони праці
...
Полтавський національний педагогічний УНІВЕРСИТЕТ імені В. Г. КОРОЛЕНКА...
Для характеристики ефективності роботи з охорони праці використовують наступні показники
Фонд соціального страхування з на випадок безробіття
Формою страхового відшкодування виступають допомоги по безробіттю, на перекваліфікацію, на працевлаштування. Порядок формування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка