Дистрофії. Паренхіматозні дистрофії


НазваДистрофії. Паренхіматозні дистрофії
Сторінка1/41
Дата19.03.2013
Розмір6.81 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
зміст

Передмова

Загальна патоморфологія

 1. Патологія клітини.

 2. Дистрофії. Паренхіматозні дистрофії.

 3. Стромально-судинні дистрофії.

 4. Змішані дистрофії.

 5. Загибель клітин та тканин.

Змістовий модуль №1

 1. Розлади кровообігу.

 2. Порушення гемостазу. Емболія. Порушення лімфообігу.

 3. Загальне вчення про запалення. Ексудативне запалення.

 4. Проліферативне запалення. Патоморфологія імунної системи.

Змістовий модуль №2

 1. Процеси адаптації та компенсації.

 2. Загальні положення вчення про пухлини. Епітеліальні пухлини.

 3. Доброякісні та злоякісні мезенхімальні пухлини. Пухлини з меланін утворюючих клітін.

 4. Епітеліальні органоспецифічні пухлини матки, молочної залози, яєчників.

Змістоий модуль №3

Підсумковий модульний контроль №1

Спеціальна патоморфологія

 1. Вступ до нозології. Захворювання кровотворної системи.

 2. Системні гемобластози. Реґіонарні гемобластози.

 3. Захворювання серцево-судинної системи.

 4. Ішемічна хвороба серця. Церебро-васкулярна хвороба.

 5. Ревматичні захворювання.

 6. Гострі захворювання бронхолегеневої системи.

 7. ХНЗЛ. Рак легень.

Змістовій модуль №4

 1. Хвороби органів системи травлення.

 2. Хвороби гепатобіліарної системи та підшлункової залози

 3. Хвороби нирок.

 4. Хвороби жіночої та чоловічої статевої системи. Патологія ендокринної системи.

Змістовій модуль №5

 1. Інфекційні та паразитарні хвороби. Сепсис. Кишкові бактеріальні інфекційні хвороби.

 2. Туберкульоз. Сифіліс.

 3. Вірусні повітряно-крапельні інфекції. ВІЛ-інфекція. Дітячі інфекції. Карантінні інфекції.

 4. Хвороби кістково-м'язової системи

 5. Професійні хвороби

Змістовій модуль №6

Підсумковий модульний контроль №2

Додаток

Патологічна анатомія КРОК - 1- лікувальна справа (2003 рік, питання, що увійшли в ліцензійне завдання)

Патологічна анатомія КРОК - 1- лікувальна справа (2004 рік, питання, що увійшли в ліцензійне завдання)

Патологічна анатомія КРОК - 1- лікувальна справа (2005 рік, питання, що увійшли в ліцензійне завдання)

Патологічна анатомія КРОК - 1- лікувальна справа (2006 рік, питання, що увійшли в ліцензійне завдання)

Патологічна анатомія КРОК - 1- лікувальна справа (2007 рік, питання, що увійшли в ліцензійне завдання)


1. Патологія клітини.

 1. При електронномікроскопічному дослідженні біоптату печінки виявлено, що між численними мітохондріями знаходиться велика кількість плоских цистерн і бульбашок з секреторними гранулами, стінки яких утворені мембранами. Про гіперплазію якої ультраструктури йдеться?

  1. *Апарату Гольджі

  2. Піноцитозних бульбашок

  3. Ендоплазматичного ретикулуму

  4. Лізосом

  5. Мікротрубочок
 1. Чоловік 38 років, раптово померлого, на розтині в задній стінці лівого шлуночку серця виявлений інфаркт міокарду. Які найбільш можливі зміни в будові кардіоміоцитів можна побачити у вогнищі інфаркту мікроскопічно?

  1. *Каріолізис

  2. Жирова дистрофія

  3. Вуглеводна дистрофія

  4. Звапніння

  5. Білкова дистрофія

Самостійна робота студента:

 1. Структурно-функціональна характеристика клітини в нормі.

 2. Пошкодження клітини як одна із категорій загально патологічних процесів.

 3. Ультраструктурна патологія клітини ядра.

 4. Ультраструктурна патологія цитоплазми.

 5. Хромосомні аберації та хромосомні захворювання.


Зміст

2. Дистрофії. Паренхіматозні дистрофії.

       1. У дитини з діагностованою дифтерією зіву, померлої від гострої серцевої недостатності, на розтині виявлено, що порожнини серця розширені в поперечнику. М'яз серця тьмяний, в'ялий, на розрізі строкатий, з жовтуватими ділянками. У цитоплазмі деяких кардіоміоцитів із збереженою цитоплазмою виявляються дрібні вакуолі. На заморожених зрізах вакуолі забарвлюються суданом III в оранжевий колір. Який вид дистрофії виявлений в кардіоміоцитах?

 1. *Жирова

 2. Вуглеводна

 3. Балонна

 4. Гіаліново-краплинна

 5. Гідропічна
 1. На розтині трупа хворого, що страждав лейкозом і померлого від наростаючої хронічної анемії, серце збільшене в розмірах, м'яз серця на розрізі тьмяний, в'ялий, блідо-сірого кольору, під ендокардом визначаються жовті плями і смуги. Який патологічний процес розвинувся в серці?

  1. *Паренхіматозна жирова дистрофія

  2. Вакуольна дистрофія.

  3. Гіаліново-краплинна дистрофія.

  4. Мезенхімальна жирова дистрофія.

  5. Робоча гіпертрофія
 1. У померлого від хронічної серцево-судинної недостатності на розтині виявлено "тигрове серце". З боку ендокарду виражене жовто-біле покреслення, міокард тьмяний, глинисто-жовтий. Який процес зумовив дану патологію?

  1. *Жирова паренхіматозна дистрофія

  2. Вуглеводна дистрофія

  3. Гіаліново-краплинна дистрофія

  4. Жирова судинно-стромальна дистрофія

  5. Амілоїдоз
 1. При розтині трупа жінки, яка померла при явищах серцевої недостатності, серце збільшене в об'ємі, в'яле; міокард - глинисто-жовтий, тьмяний; з боку ендокарду визначається жовто-біле покреслення ("тигрове серце"). Мікроскопічно в групах кардіоміоцитів відсутня поперечна посмугованість, цитоплазма кардіоміоцитів містить дрібні краплі, які фарбуються суданом чорним, - в чорний колір. Ваш діагноз?

  1. *Жирова дистрофія міокарду

  2. Кардіосклероз

  3. Ревматичний міокардит

  4. Ожиріння серця

  5. Міомаляція
 1. У чоловіка 62 років, який помер при наростаючих явищах серцевої недостатності, на розтині виявлено збільшене в об'ємі серце. Серце в'ялої консистенції, камери розтягнуті, міокард на розрізі тьмяний, глинисто-жовтий. З боку ендокарду визначається жовто-біла посмугованість, яка особливо виражена в сосочкових м'язах. Який патологічний процес найбільш вірогідний?

  1. *Жирова дистрофія міокарду

  2. Ожиріння серця

  3. Дилятаційна кардіоміопатія

  4. Міомаляція

  5. Кардіосклероз
 1. У хворого, померлого від легенево-серцевої недостатності, на розтині виявлена різко збільшена недокрівна печінка, тістоподібної консистенції, жовтого кольору. При забарвленні гематоксиліном та еозином виявлені різних розмірів вакуолі в цитоплазмі гепатоцитів. Яка це дистрофія?

  1. *Паренхіматозна жирова

  2. Вуглеводна паренхіматозна

  3. Гіаліново-краплинна

  4. Мезенхімальна жирова

  5. Гідропічна
 1. У жінки 45 років, яка померла від хронічної алкогольної інтоксикації, на аутопсії виявлена різко збільшена печінка, тістоподібної консистенції, жовтуватого кольору. Мікроскопічно в цитоплазмі гепатоцитів при фарбуванні гематоксиліном та еозином виявляються різних розмірів оптично порожні вакуолі. Який вид дистрофії має місце?

  1. *Паренхіматозна жирова

  2. Вуглеводна паренхіматозна

  3. Гіаліново-краплинна

  4. Мезенхімальна жирова

  5. Гідропічна
 1. На розтині трупа на підставі характерних макроскопічних змін діагностовано паренхіматозна жирова дистрофія міокарду серця. Яка образна назва серця при цій дистрофії?

  1. *Тигрове серце

  2. Бичаче серце

  3. Волохате серце

  4. Панцирне серце

  5. Легеневе серце
 1. У дівчини 18 років з'явився різкий біль при ковтанні, збільшення лімфатичних вузлів шиї, підвищення температури до 39.0с. На слизистій оболонці мигдалин - блідо-жовті плівки, які відділяються насилу з утворенням дефекту. Стан прогресивно погіршувався. Хвора померла на 8-й день захворювання при наростаючих явищах серцевої недостатності. Які гістологічні зміни в кардіоміоцитах ймовірно будуть виявлені?

  1. *Жирова дистрофія

  2. Гідропічна дистрофія

  3. Гіаліново-краплинна дистрофія

  4. Балонна дистрофія

  5. Слизиста дистрофія
 1. Жінка 36 років, яка хворіла на дифтерію, померла від гострої серцевої недостатності. На розтині порожнини серця розширені, міокард тьмяний, строкатий, на розрізі з жовтуватими ділянками. Який процес виявлений в кардіоміоцитах?

  1. *Жирова дистрофія

  2. Вуглеводна дистрофія

  3. Балонна дистрофія

  4. Гіаліново-краплинна дистрофія

  5. Гідропічна дистрофія
 1. У жінки з важкою інтоксикацією, обумовленою сепсисом, який і послужив безпосередньою причиною смерті, на розтині виявлено "тигрове серце". Мікроскопічно в цитоплазмі кардіоміоцитів виявлені ліпіди. Який морфогенетичний механізм розвитку переважно лежить в основі даної дистрофії?

  1. *Декомпозиция

  2. Інфільтрація

  3. Трансформація

  4. Порушений синтез
 1. При огляді порожнини рота на слизистій оболонці щоки визначається щільна пляма білого кольору діаметром близько 1 см, яке небагато підноситься над рівнем слизистої оболонки. Як називається цей патологічний процес?

  1. *Лейкоплакія

  2. Еритроплакія

  3. Карніфікація

  4. Організація

  5. Мукоїдне набухання
 1. На вентральній поверхні язика у чоловіка з протезом на нижній щелепі виявлена щільна сіра бляшка неправильної форми з нерівною поверхнею з чіткими межами. При гістологічному дослідженні ктворення наголошується збережена структура багатошарового плоского епітелію, потовщення його за рахунок шипуватого і базального шарів, гіперкератозу, акантозу; лімфомакрофагальна інфільтрація належній сполучній тканині. Встановити діагноз.

  1. *Лейкоплакія

  2. Еритроплакія

  3. Папілома

  4. Рак на місці

  5. Кондилома
 1. При профілактичному огляді робочих, пов'язаних з виробництвом кам'яновугільних смол, в ротовій порожнині виявлені ділянки потовщення і ороговіння слизистої оболонки, переважно щік, білястого кольору, з шорсткою поверхнею, безболісні. Про яку патологію йдеться?

  1. *Лейкоплакія

  2. Папіломатоз

  3. Глоссит

  4. Стоматит

  5. Метаплазія
 1. При зовнішньому огляді новонародженого виявлялися виражені зміни шкірних покривів всього тіла. Шкіра суха, тьмяна з нерівною поверхнею і наявністю сірих пластинок, що відшаровуються. З яким видом дистрофії це пов'язано?

  1. *Роговою

  2. Гидропічною

  3. Гіаліново-краплинною

  4. Фібриноїдним набуханням

  5. Мукоїдним набуханням

Самостійна робота студента:

 1. Дистрофії як одна з форм пошкодження клітини: характеристика трофіки, механізми її порушення, класифікація.

 2. Класифікація та механізми розвитку дистрофій.

 3. Структурно-функціональна характеристика паренхіматозних білкових дистрофій (диспротеїнози).

 4. Структурно-функціональна характеристика жирових паренхіматозних дистрофій( ліпідози).

 5. Структурно-функціональна характеристика вуглеводних паренхіматозних дистрофій (лікогенози).


Зміст

3. Стромально-судинні дистрофії.

       1. При дослідженні біоптату шкіри хворого алергічним васкулітом виявлено: стінка судин потовщена, гомогенна, забарвлюється пікрофуксином в жовтий колір, дає Шик-позитивне забарвлення. Який патологічний процес розвинувся в стінках судин?

 1. *Фібриноидне набухання

 2. Амілоїдоз

 3. Мукоїдне набухання

 4. Гіаліноз

 5. Ліпоїдоз
       1. При розтині померлого 58 років виявлений деформований, потовщений мітральний клапан, стулки стуляються не повністю. Мікроскопічно: вогнища колагенових волокон еозинофільні, дають позитивну реакцію на фібрин. Найімовірніше це:

 1. *Фібриноїдне набухання

 2. Фібринозне запалення

 3. Мукоїдне набухання

 4. Гіаліноз

 5. Амілоїдоз
       1. У хворого 53-х років, що тривало страждав бронхоектатичною хворобою з кровохарканням, з'явилися набряки на обличчі, в області поясниці, в сечі - білок 33мг/л. Смерть наступила від легеневої кровотечі. Результати аутопсії: нирки збільшені в об'ємі, ущільнені, поверхня розрізу має сальний вигляд. Гістологічно відмічено відкладення в клубочках і по ходу канальців гомогенних еозинофільних мас, які вибірково забарвлюються конго-рот і дають метахромазію з метиловим фіолетовим. Який патологічний процес є в нирках в даному випадку?

 1. *Амілоїдоз

 2. Гіаліноз

 3. Жирова дистрофія

 4. Мукоїдне набухання

 5. Фібриноїдне набухання
       1. У немолодого чоловіка при розтині виявлена декілька зменшена селезінка блідо-рожевого кольору. При мікроскопічному дослідженні фолікули зменшені в об'ємі, стінки артеріол і трабекул потовщені, представлені гомогенними еозинофільними, Шик-позитивними масами. При додатковому фарбуванні фарбником йод-грюн маси забарвлені в зелений колір. Ці зміни свідчать в наявності:

 1. *Гіалінозу

 2. Амілоїдозу

 3. Мукоїдного набухання

 4. Фібриноїдного набухання

 5. Склерозу (фіброзу)
       1. При аутопсії чоловіка середніх років, що тривало страждав бронхоектатичною хворобою, виявлені різко збільшені в об'ємі за рахунок кіркового шару наднирники. Наднирники щільні, бліді, сального вигляду. Мікроскопічно по ходу ретикулярної строми, в стінках судин - відкладення безструктурних, гомогенних, еозинофільних мас і позитивних для конго-рота мас. Ці зміни свідчать про наявність:

 1. *Амілоїдозу

 2. Мукоїдного набухання

 3. Фібриноїдного набухання

 4. Ліпідозу

 5. Гиалінозу
       1. Хворий 66 роки за 10 років до смерті переніс перитоніт. На розрізі капсула печінки і селезінки місцями різко потовщена, ущільнена, напівпрозора. Найімовірніше це:

 1. *Гіаліноз

 2. Некроз

 3. Мукоїдне набухання

 4. Фібриноїдне набухання

 5. Амілоїдоз
       1. Макроскопічно печінка збільшена в розмірах, ущільнена, тканина сірувато-жовтого кольору, з сальним блиском. Який патологічний процес лежить в основі писаних змін?

 1. *Амілоїдоз

 2. Гіаліноз

 3. Жирова дистрофія

 4. Мукоїдне набухання

 5. Гемахроматоз
       1. При дослідженні видаленого шлунку лікар виявив в антральному відділі по малій кривизні глибокий дефект, що доходить до м'язового шару, діаметром 1,5 см, округлої форми з рівними краями. На дні дефекту визначалася напівпрозора, щільнувата ділянка, що на вигляд нагадує гіаліновий хрящ. Який процес розвинувся в дні дефекту в шлунку?

 1. *Місцевий гіаліноз

 2. Амілоїдоз

 3. Мукоїдне набухання

 4. Фібриноїдне набухання

 5. Загальний гіаліноз
       1. У померлого від раптової зупинки серця виявлений симетричний тип ожиріння III ступеня, розриви стінки правого шлуночку з гемоперикардом; під епікардом - надмірне відкладення жиру. Мікроскопічно - жирова тканина з епікарда проникає в міокард з атрофією м'язових волокон. Вкажіть, який з перерахованих патологічних процесів найбільш вірогідний?

 1. *Просте ожиріння серця

 2. Жирова дистрофія міокарду

 3. Ішемічна хвороба серця

 4. Гіпертонічна хвороба

 5. Гострий інфаркт міокарду
       1. При розтині жінки 40 років, що страждала ревматоїдним артритом виявлена збільшена щільна селезінка. На розрізі її тканина коричнево-червоного кольору із збільшеними фолікулами, які мають вид напівпрозорих сірувато-білуватих зерен. Вкажіть патологічний процес

 1. *Сагова селезінка

 2. Глазурна селезінка

 3. Сальна селезінка

 4. Гіаліноз селезінки

 5. Порфірна селезінка
       1. Жінка на вік 68 років хворіє хронічним фіброзно-кавернозним туберкульозом легенів впродовж 20 років. Поступила в нефрологічне відділення з явищами уремії. Прижиттєва проба на наявність в нирках амілоїда виявилася позитивною. Про яку форму амілоїдозу йдеться в даному випадку?

 1. *Вторинний системний

 2. Первинний системний

 3. Обмежений (місцевий)

 4. Сімейний природжений

 5. Сенільний (старечий)
       1. При розтині 56-річного чоловіка, що страждав фіброзно-кавернозним туберкульозом легенів, виявлена збільшена в розмірах щільна селезінка. На розрізі тканина селезінки коричнево-рожевого кольору, гладка, з воскоподібною поверхнею. Який з перерахованих патологічних процесів найбільш вірогідний?

 1. *Сальна селезінка

 2. Глазурна селезінка

 3. Порфірна селезінка

 4. Сагова селезінка

 5. Ціанотична індурація

Самостійна робота студента:

 1. Стромально-судинні дистрофії: визначення, класифікація.

 2. Морфо-функціональна характеристика стромально-судинних дистрофій (диспротеїнозів): мукоїдне набухання, фібриноїдне набухання.

 3. Амілоїдоз – структурно-функціональна характеристика процесу: характеристика амілоїду, класифікація, пато- та морфогенез, морфологія внутрішніх органів.

 4. Стромально-судинні жирові дистрофії (ліпідози): етіологія, патогенез, морфологія внутрішніх органів.

 5. Загальна характеристика стромально-судинних вуглеводних дистрофій.

Зміст

4. Змішані дистрофії.

       1. На розтині трупа жінки 63 років, що перенесла ревматизм з формуванням комбінованого пороку мі трального клапану, стулки клапана різко потовщені, зрощені між собою, кам'янистій щільності, визначається хрускіт при розрізі. Який патологічний процес зумовив кам'янисту щільність

 1. *Дистрофічне звапніння

 2. Метастатичне звапніння

 3. Метаболічне звапніння

 4. Фібриноїд

 5. Амілоїдоз
 1. У хворого з недостатністю мітрального клапана з'явився кашель, мокрота іржавого кольору. Який пігмент зумовив такий колір мокроти?

  1. *Гемосидерин

  2. Меланін

  3. Гемоглобін

  4. Гемомеланін

  5. Сірчасте залізо
 1. У жінки, доставленої після укусу гюрзи (отруйна змія), виявлений різко виражений внутрішньосудинний гемоліз. На розтині селезінка, кістковий мозок і лімфатичні вузли мали буре забарвлення. При мікроскопічному дослідженні в цитоплазмі макрофагів виявлена велика кількість пігменту коричневого кольору. Який пігмент накопичився в тканинах?

  1. *Гемосидерин

  2. Гематоїдин

  3. Гематин

  4. Ліпофусцин

  5. Білірубіну
 1. У хворого виразковою хворобою шлунку з кровотечею при ендоскопії в шлунку знайдена рідина кольору кавової гущі. Який пігмент зумовив такий колір вмісту шлунку?

  1. *Солянокислий гематин

  2. Гемосидерин

  3. Білірубін

  4. Ферритин

  5. Порфірин
 1. У хворого виразковою хворобою шлунку, ускладненою шлунковою кровотечею, блювотні маси забарвлені в темно-коричневий колір (блювота "кавовою гущею"). Наявність якого пігменту в блювотних масах визначає таку їх забарвлення?

  1. *Солянокислого гематину

  2. Гемоглобіну

  3. Білірубіну

  4. Гемомеланіну

  5. Сульфіду заліза
 1. Чоловік 70 років скаржиться на біль в дрібних суглобах рук і ніг. Суглоби дефоровані, болючі. Виявлений підвищений рівень солей сечової кислоти в крові і сечі. Про патологію обміну яких речовин йдеться?

  1. *Нуклеопротеїдів

  2. Кальцію

  3. Хромопротеїдів

  4. Ліпопротеїдів

  5. Калію
 1. На розтині чоловіка, померлого від хроніосепсису, виявлена атрофія скелетних м'язів, бура атрофія міокарду, печінки. Порушення обміну якого пігменту мало місце у хворого?

  1. *Ліпофусцину

  2. Ліпохрому

  3. Гемосидеріину

  4. Гемомеланіну

  5. Меланіну
 1. Чоловік тривалий час хворів гемобластозом. На розтині виявлено, що кістковий мозок, селезінка, печінка, лімфатичні вузли коричневого кольору. Була проведена гістохімічна реакція Перлса. Встановлено, що ретикулярні, ендотеліальні та гістоцитарні елементи цих органів містять гранули синього кольору. Який пігмент виявлений при застосуванні вказаної реакції?

  1. *Гемосидерин

  2. Білірубін

  3. Гематоїдин

  4. Гематоїдин

  5. Гематопорфірин
 1. У хворого, що страждав малярією, при розтині виявлена жовтяниця шкіри, склер і слизових оболонок. Селезінка збільшена в розмірах, аспідно-сірого кольору. Аспідно-сіре забарвлення селезінки обумовлене наявністю:

  1. *Гемомеланіну

  2. Гемосидерину

  3. Ліпофусцину

  4. Меланіну

  5. Гемопорфірину
 1. У мокроті хворого з недостатністю мі трального клапану серця виявлені клітини, які містять бурий пігмент. Реакція Перлса позитивна. Про який пігмент йдеться?

  1. *Гемосидерин

  2. Гематоїдин

  3. Меланін

  4. Порфірин

  5. Білірубін
 1. Після перенесеного геморагічного інсульту у хворого сформувалася кіста головного мозку. Через 2 роки він помер від постгрипозної пневмонії. На розтині трупа виявлена в мозку кіста із стінками бурого кольору, реакція Перлса - позитивна. Який з процесів найбільш вірогідний в стінці кісти?

  1. *Місцевий гемосидероз

  2. Загальний гемосидероз

  3. Місцевий гемомеланоз

  4. Інфільтрація білірубіну

  5. Первинний гемохроматоз
 1. У чоловіка 34 років, хворого туберкульозом з ураженням наднирників, шкіра мишастого кольору, за життя артеріальний тиск був понижений, спостерігалася адинамія і зниження рівня 17-оксикортикостероїдів в сечі і плазмі крові. Порушення якого пігменту зумовило клінічні прояви у хворого?

  1. *Меланіну

  2. Білірубіну

  3. Ліпофусцину

  4. Ліпохрому

  5. Гемосидерину
 1. У біоптаті шкіри 1х2 см, доставленому для гістологічного дослідження, виявлено новоутворення бурого кольору діаметром 0,5 см. Мікроскопічно пухлина складається з невусних клітин у вигляді тяжів і кубел, розташованих в дермі, з бурим пігментом в цитоплазмі, яка дає негативну реакцію Перлса. Який пігмент накопичується в клітинах?

  1. *Меланін

  2. Гематоїдин

  3. Гемосидерин

  4. Білірубін

  5. Гемомеланін
 1. У чоловіка, що за життя страждав бронхоектатичною хворобою, пневмосклерозом з вираженими явищами кахексії, на розтині серце зменшене в розмірах, стінки стоншені, в'ялої консистенції, на розрізі тканина бурого кольору. Накопичення якого пігменту мало місце в міокарді?

  1. *Ліпофусцин

  2. Гемосидерин

  3. Гематоїдин

  4. Цероїд

  5. Ліпохроми
 1. Під час розтину трупа чоловіка 55 років, який впродовж останніх 8 років хворів на хронічну форму тропічної малярії, виявлено, що сіра речовина головного мозку і селезінка аспідно-сірого кольору. Який пігмент зумовив таке порушення?

  1. *Гемомеланін

  2. Ліпофусцин

  3. Гематопорфірин

  4. Меланін

  5. Гемосидерин
 1. У виснаженого хворого, страждаючого раком стравоходу, на розтині виявлена атрофія печінки, серця, зникнення жирової клітковини. При цьому в цитоплазмі кардіоміоцитів при гістологічному дослідженні трупного матеріалу є відкладення буро-жовтих зерен і глибок, що не дають позитивної реакції Перлса. Про який пігмент йдеться?

  1. *Ліпофусцин

  2. Меланін

  3. Гемосидерин

  4. Ферритин

  5. Гемомеланін
 1. У хворого з двосторонньою поразкою наднирників з'явилося темне коричневе фарбування шкірних покривів, при гістохімічному дослідженні шкіри реакція Перлса негативна. Який пігмент зумовив зміну кольору шкіри?

  1. *Меланін

  2. Гемосидерин

  3. Порфірин

  4. Ліпофусцин

  5. Білівердин
 1. На аутопсії жінки, яка хворіла на хронічну дизентерію, в стромі і паренхімі міокарду, нирок, в слизистій оболонці шлунку, в сполучній тканині легенів виявлені фіолетового кольору аморфні маси, позитивні при реакції Косса. Який патологічний процес розвинувся у внутрішніх органах хворого?

  1. *Метастатичне звапніння

  2. Дистрофічне звапніння

  3. Метаболічне звапніння

  4. Амілоїдоз

  5. Гіаліноз
 1. У чоловіка, що страждав стенозом мі трального клапану, під час розтину виявлені ущільнені легені бурого кольору. Про який патологічний процес в легенях йдеться?

  1. *Гемосидероз

  2. Гемохроматоз

  3. Жовтяниця

  4. Гемомеланоз

  5. Ліпофусциноз

Самостійна робота студента:

 1. Класифікація і характеристика ендогенних пігментацій.

 2. патоморфологія обміну гемоглобіногенних пігментів. Характеристика гемосидерозу та гемохроматозу.

 3. Жовтуха: визначення, класифікація, механізми, морфологія внутрішніх органів.

 4. Морфологія порушення обміну протеїногенних (тирозиногенних) пігментів. Меланін: характеристика, пігментом, класифікація порушень його обміну, морфологія.

 5. Морфологія порушень обміну ліпопігментів та нуклеопротеїдів. Подагра. Морфо-функціональна характеристика процесів обміну кальцію.


Зміст

5. Загибель клітин та тканин.

       1. При мікроскопічному дослідженні тканини печінки було виявлено, що деякі клітини розпалися на невеликі фрагменти з окремими органелами і залишками ядра, оточені мембраною. Запальна реакція була відсутня. Виберіть патологічний процес, для якого характерні описані зміни.

 1. *Апоптоз

 2. Некроз

 3. Каріорексис

 4. Плазмоліз

 5. Плазморексис
       1. Дослідник при мікроскопічному і електронно-мікроскопічному вивченні печінки звернув увагу, що деякі окремо розташовані клітини розпалися на дрібні фрагменти, оточені мембраною. Деякі з їх мають органели, інші включають фрагменти ядра, що розпалося. Запальна реакція навколо була відсутня. Він розцінив ці зміни як прояв:

 1. * Апоптоза

 2. Атрофії

 3. Некрозу

 4. Гіпоплазії

 5. Дистрофії
       1. У новонародженої дитини при огляді виявлений дефект в області твердого піднебіння у вигляді порожнини. Унаслідок якого процесу він утворився?

 1. *Порушення апоптозу

 2. Атрофії

 3. Некрозу

 4. Дистрофія

 5. Запалення
       1. При електронномікроскопічному дослідженні клітини було встановлено, що вона загинула унаслідок некрозу, а не апоптозу, оскільки для некрозу характерними є:

 1. *Дифузна локалізація хроматину в клітині

 2. Фагоцитоз апоптозних тілець

 3. Відсутність запальної відповіді

 4. Збереження цілісності органел

 5. Розщеплювання ДНК
       1. При електронномікроскопічному дослідженні слинної залози виявлені фрагменти клітини, оточені мембраною і конденсуючі частинки ядерної речовини, що містять, і окремі органели; запальна реакція безпосередньо навколо цих клітин була відсутня. Назвіть описаний тут процес.

 1. *Апоптоз

 2. Каріорексис

 3. Коагуляційний некроз

 4. Каріопікноз

 5. Каріолізіс
       1. У пацієнта, багато років тому що переніс сифіліс, з приводу якого він не лікувався, під час операції хірург в нижньому краю печінки відмітив чітко відмежовану, блідо-жовту, в'ялу ділянку тканини і видалив її. При макроскопічному дослідженні патологоанатом побачив, що ця ділянка представлена сухою, безструктурною, пастоподібною, жовтувато-білою масою. На його думку, це:

 1. *Казеозний (сирний) некроз

 2. Інфаркт

 3. Воскоподібний некроз

 4. Фібриноїдний некроз

 5. Стеатонекроз
       1. У хворого туберкульозом в біоптаті нирки при гістологічному дослідженні у вогнищі казеозного некрозу виявлені безладно розсипані дрібні зерна хрматину. Слідством чого є виявлені зміни?

 1. * Каріорексису

 2. Каріолізіса

 3. Пікноза ядер

 4. Мітотичної активності ядер

 5. Апоптозу
       1. При розтині виявлений тромбоз лівої середньої мозкової артерії і велике вогнище сірого розм'якшення лівої півкулі мозку. Який патологічний процес розвинувся в головному мозку?

 1. *Ішемічний інфаркт

 2. Коагуляційний некроз

 3. Абсцес

 4. Волога гангрена

 5. Секвестр
       1. На розтині трупа чоловіка 57 років, який помер від висипного тифу, виявлено, що м'язи передньої черевної стінки і стегон щільні, білувато-жовтого кольору, нагадують стеаринову свічку. Проявом якого патологічного процесу є ці зміни?

 1. *Восковидного некрозу

 2. Апоптозу

 3. Фібриноїдного некрозу

 4. Колікваційний некрозу

 5. Казеозного некрозу
       1. У лежачого хворого з недостатністю кровообігу, знерухомленого після перенесеного інсульту, шкіра і м'які тканини над крижами почорніли і набрякли, після відторгнення епідермісу в чорних тканинах утворились виразки. Який процес розвинувся у хворого?

 1. *Пролежні

 2. Суха гангрена

 3. Флегмона

 4. Інфаркт

 5. Абсцес
       1. У хворого, який тривалий час страждав переміжною кульгавістю, тканини пальців стопи сухі, чорного кольору, нагадують мумію. На невеликій відстані від почорнілої ділянки розташована двобарвна лінія (червоний колір прилягає до практично незмінених тканин, а блідо-жовтий колір - до змінених тканин). Який вид некрозу у даного хворого?

 1. *Гангрена

 2. Інфаркт

 3. Секвестр

 4. Пролежень

 5. Мацерація
       1. У хворий 77 років з ущемленою паховою грижею при проведенні лапаротомії виявлена стінка кишки ціанотичного кольору, роздута, набрякла, покрита нитками фібрину, перистальтика не виявляється. Який патологічний процес розвинувся в стінці кишки унаслідок пристінкового утиску грижі?

 1. * Волога гангрена

 2. Суха гангрена

 3. Коагуляційний некроз

 4. Коллікваційний некроз

 5. Пролежень
       1. При розтині трупа чоловіка, померлого від черевного тифу, виявлено, що м'язи передньої черевної стінки і стегна щільні, ломкі, білясто-жовтуватого кольору, нагадують стеаринову свічку. Описана зміна в м'язах є проявом:

 1. *Ценкеровского некрозу

 2. Фібріноїдного некрозу

 3. Казеозного некрозу

 4. Коллікваційного некрозу

 5. Апоптоза
       1. На розрізі у верхній частці правої легені виявлено крупне щільне клиновидне вогнище темно-червоного кольору. При гістологічному дослідженні в нім визначається некроз стінок альвеол, просвіт альвеол повністю заповнений еритроцитами. Який процес розвинувся в легеніях?

 1. *Геморагічний інфаркт легенів

 2. Карніфікация легенів

 3. Гангрена легенів

 4. Крововилив в легені

 5. Ателектаз легенів
       1. Літня людина перенесла інфаркт в правій півкулі головного мозку. Через рік, враховуючи відсутність рухливості в лівих кінцівках, проведена комп'ютерна томографія мозку, при якій в правій півкулі знайдена порожнина з гладкими стінками, заповнена ліквором. Який патологічний процес знайдений в головному мозку?

 1. *Постінфарктна кіста

 2. Гідроцефалія

 3. Сіре розм'якшення мозку

 4. Інфаркт мозку

 5. Гематома
       1. У хворого 71 року, що страждав атеросклерозом, з'явився біль в лівій стопі. До лікаря не звертався. На момент огляду стопа збільшена в об'ємі, тканини в'ялі, чорного кольору, мацеровані. Демаркаційна зона не виражена. Діагностуйте патологічний процес в стопі?

 1. *Волога гангрена

 2. Муміфікація

 3. Коагуляційний некроз

 4. Суха гангрена

 5. Секвестр
       1. У дитини 6 років, що перенесла кір, при огляді в м'яких тканинах щік і промежини виявлені нечітко відмежовані, набряклі, червоно-чорного кольору ділянки, які злегка коливаються. Яке ускладнення розвинулося у дитини?

 1. *Волога гангрена (нома)

 2. Суха гангрена

 3. Газова гангрена

 4. Пролежень

 5. Трофічна виразка
       1. Під час розтину трупа жінки, яка померла унаслідок пухлинної дисемінації муцинозної цистаденокарциноми і тривалий час знаходилася у вимушеному положенні в ліжку, були знайдені великі ділянки некрозу шкіри і належних м'яких тканин крижової області. Діагностуйте форму некрозу.

 1. *Пролежень

 2. Інфаркт

 3. Секвестр

 4. Сирний некроз

 5. Воскоподібний некроз
 1. У хворого цукровим діабетом з'явився різкий біль в правій стопі. При огляді великий палець стопи чорного кольору, тканини стопи набряклі, вогнища відшаровування епідермісу, відокремлюване - з неприємним запахом. Яка клініко-морфологічна форма некрозу розвинулася у хворого?

  1. *Гангрена волога

  2. Пролежень

  3. Секвестр

  4. Гангрена суха

  5. Інфаркт
 1. До хірурга звернувся чоловік 60 років, який тривалий час страждав цукровим діабетом. Тканини правої стопи були чорного кольору, щільні, з чіткими краями. Який діагноз поставив патологоанатом?

  1. * Суха гангрена

  2. Волога гангрена

  3. Газова гангрена

  4. Пролежень

  5. Трофічна виразка
 1. Під час огляду трупа відмічено: каламутні рогівки, сухі шкірні покриви з жовто-бурими пергаментного вигляду плямами. Встановіть вид посмертних змін.

  1. *Трупне висихання

  2. Перерозподіл крові

  3. Трупні плями

  4. Трупне заклякнуло

  5. Охолоджування трупа
 1. Хворий 70 років прооперований з приводу "гострого живота". Під час операції виявлено, що близько 80 см кишки чорного кольору, очеревина тьмяна, просвіт верхньої брижової артерії обтурований тромбом. Який процес розвинувся в кишці?

  1. *Гангрена

  2. Пролежень

  3. Білий інфаркт

  4. Білий інфаркт з геморагічним віночком

  5. Коагуляційний некроз
 1. У лежачого хворого після перенесеного інсульту шкіра і м'які тканини над крижами почорніли і набрякли, після відторгнення епідермісу в чорних тканинах утворилися виразки. Який процес розвинувся у хворого?

  1. *Пролежні

  2. Суха гангрена

  3. Флегмона

  4. Інфаркт

  5. Абсцес
 1. При дослідженні стегнової кістки виявлено хронічне гнійне запалення компактної речовини і кісткового мозку, утворення секвестрів. При якому захворюванні розвиваються такі зміни?

  1. *Остеомієліт

  2. Ретикулосаркома

  3. Мієломна хвороба

  4. Остеобластокластома

  5. Періостит

Самостійна робота студента:

 1. Некроз: визначення, класифікація, механізми, морфологія.

 2. Апоптоз: визначення, морфо-функціональна характеристика, наслідки.

 3. Гангрени: визначення, клініко-морфологічна характеристика, наслідки.

 4. Загальна смерть: визначення, класифікація, механізми розвитку.

 5. Клініко-морфологічні ознаки загальної смерті.


Зміст

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка