І Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів


Скачати 37.86 Kb.
НазваІ Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів
Дата24.03.2013
Розмір37.86 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи

І Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів

«Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень»


17-18 квітня 2013 року

Шановні друзі!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі І Всеукраїнської оф-лайн конференції молодих учених і студентів «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень», яка відбудеться 17-18 квітня 2013 року на базі Інституту магістратури, аспірантури, докторантури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Для учасників з інших міст України конференція буде проходити в заочній формі. Всі матеріали будуть розміщені на сайті Він-ницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського вкладинка «Форум» http://ito.vspu.net/communication/forum/index.php для обговорення статей в оф-лайн режимі (за результатами обговорення учасники конференції з інших міст України одержать сертифікати).
Головні напрями роботи

1. Актуальні проблеми професійної освіти та інформаційних технологій навчання.

2. Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук.

3. Актуальні проблеми фізико-математичних і природничих наук.
Умови участі в роботі конференції

Для участі в роботі конференції необхідно направити до 15 березня 2013 року на адресу: imadvdpu@gmail.com:

 1. заявку на участь в конференції за формою, що додається;

 2. електронний варіант статті, оформлений відповідно до вимог (назва файлу – прізвище автора або першого серед співавторів латиницею);

 3. відскановану копію квитанції про оплату організаційного внеску.

Робочі мови конференції – українська, англійська, німецька, польська, російська.

Примітка: надсилаючи матеріали електронною поштою, у темі листа обов’язково вказуйте прізвище та перелік матеріалів, які цим листом надсилаються.
Організаційний внесок

Організаційний внесок складає 100 грн. на покриття витрат, пов’язаних з підготовкою, проведенням конференції та публікацією програми, збірника матеріалів конференції «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень», сертифікату учасника конференції.

За бажанням авторів статті можуть бути надруковані у збірнику «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», визнаному ВАК України виданням, де можуть публікуватися матеріали кандидатських і доктор-ських дисертацій (http://www.vspu.edu.ua/index.php?p=news; http://ito.vspu.net/).

Організаційний внесок просимо надсилати до 15 березня 2013 року за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, оргкомітет конференції, Грузевич Зої Володимирівні.
Вимоги до оформлення статті

1. Структура статті:

 • ініціали та прізвище автора, місто, країна (у верхньому правому куті аркуша);

 • УДК (у верхньому лівому куті аркуша);

 • назва статті;

 • текст статті з такою структурою: постановка проблеми; аналіз попередніх досліджень; мета статті, виклад основного матеріалу, висновки; виконаний в редакторі Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; поля: 3 (ліве), 1,5 (праве), 2 (верхнє, нижнє), формат А4 (українською, російською, англійською, польською або німецькою мовами);

 • література (згідно з новими вимогами);

 • анотації (до 5 рядків) та ключові слова українською, російською, англійською, мовами.

 1. У тексті статті посилання на використані джерела подаються в квадратних дужках; зазначається порядковий номер і через кому сторінка цитованого джерела, наприклад: [7, с. 35].

 2. Сторінки статті нумеруються за порядком, без пропусків і буквених позначень. Автор підписується на звороті останньої сторінки, чим підтверджує, що дати, цитати, фактичні дані, бібліографія звірені, а стаття готова до видання.

 3. Обсяг статті – 6-8 сторінок (формат А4).


Заявка

на участь у І Всеукраїнській конференції молодих учених і студентів «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень»

(м. Вінниця, 17-18 квітня 2013 року):

Прізвище, ім’я, по-батькові __________________

Місце роботи _____________________________

Науковий ступінь ________ Вчене звання______

Організація (установа) ______________________

Посада __________________________________

Адреса для листування _____________________

Телефон моб. _____________________________

E-mail____________________________________

Планую (потрібне підкреслити):

Виступити з доповіддю:

на планерному засіданні (до 20 хв.);

на секції (до 15 хв.).

Виступити з інформацією (до 5 хв.).

Взяти участь як слухач.

Взяти заочну участь (в оф-лайн режимі).

Тема доповіді _____________________________

Підпис ___________________________________
Адреса оргкомітету

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Інститут магістратури, аспірантури і докторантури, вул. Острозького, 32, м. Він-ниця, Україна, 21100.

Голова оргкомітету: д.п.н., проф., член-кореспондент НАПН України Гуревич Роман Семенович

Телефон: (0432)-27-90-76.


Схожі:

Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених
Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Молодь – медицині майбутнього», присвяченій 165-річчя з дня народження...
Ректорам вищих навчальних закладів
України сформовано План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів...
План проведення міжнародних та всеукраїнських конференцій молодих...
План проведення міжнародних та всеукраїнських конференцій молодих учених на 2011 рік
ЗВІТ про діяльність ради молодих учених філологічного факультету...
Дмитрів І.І., канд філол наук, доцент кафедри української літератури і теорії літератури (голова)
Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів та студентів...
Національний університет «Одеська юридична академія» Студентське наукове товариство
VII Міжнародна заочна науково-практична конференція «Наукова дискусія:...
Міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, семінари, круглі столи для молодих науковців та студентів
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Вас узяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Динаміка розвитку міжнародних...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний...
Всеукраїнській міждисциплінарній науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний...
Шановні колеги!
Виявлення обдарованої молоді, стимулювання розвитку студентської наукової роботи, безпосереднє спілкування молодих учених вищої школи,...
V ВСЕУКРАЇНСЬКА УЧНІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
ВАННА БОРОДЧУК – директор Львівської обласної Малої академії наук України (співголова оргкомітету конференції)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка