РІШЕННЯ Від 11 червня 2013 року м. Городище №26-5/VI


Скачати 93.05 Kb.
НазваРІШЕННЯ Від 11 червня 2013 року м. Городище №26-5/VI
Дата23.09.2013
Розмір93.05 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи


РІШЕННЯ

Від 11 червня 2013 року м.Городище №26-5/VI
Про програму організації та

фінансування у 2013 році

громадських робіт.


Відповідно до п. 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та керуючись статтею 31 Закону України „Про зайнятість населення” від 05.07.2012, який набрав чинності з 1 січня 2013 року, Городищенська міська рада
ВИРІШИЛА:


 1. З метою тимчасової зайнятості осіб місцевої територіальної громади затвердити Програму організації та фінансування громадських робіт для населення на 2013 рік (додається).

 2. При формуванні бюджету на 2013 рік передбачити кошти на виконання зазначеної Програми в межах видатків, передбачених на фінансування відповідних галузей.

 3. Виконавчому комітету Городищенської міської ради забезпечити виконання Програми організації та фінансування громадських робіт для населення міста Городище та с.Набоків на 2013 рік.

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на Бюджетну комісію міської ради.


За дорученням сесіїГородищенський міський голова В.П. Мирошник


Додаток до

рішення сесії

міської ради

від 11.06.2013 № 26-5/VI

Програма організації та фінансування у 2013-2014 роках громадських робіт 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма


З метою протидії негативним проявам кризових явищ на ринку праці та зняття напруги серед зазначених верств населення Городищенським центром зайнятості проводилося залучення їх до оплачуваних громадських робіт.

Одним із важливих заходів підтримки цих людей у період вимушеного безробіття та пошуку роботи є залучення їх до участі в громадських роботах – найпростіших роботах, що потребують знань для використання простих завдань, у деяких випадках із використанням ручних інструментів та/або із значними фізичними зусиллями, та кваліфікованих роботах, що потребують кваліфікації та/або досвіду роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу.

Згідно із Законом України „Про зайнятість населення” від 05.07.2012 № 5067-VI, який набирає чинності з 1 січня 2013 року, фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів Фонду пропорційно рівними частинами у разі участі в таких роботах зареєстрованих безробітних.

Також, у 2013 році планується залучення до таких робіт зайнятого населення, а саме учнів та студентів у вільний від навчання час, пенсіонерів, працюючих громадян у вільний від роботи час, інших категорій зайнятого населення.


 1. Мета та завдання Програми

Метою Програми є залучення широкого кола жителів міста Городище та с.Набоків до участі в громадських роботах, що дозволить шляхом їх матеріальної підтримки та адаптації до трудової діяльності знизити соціальну напругу, а також сприятиме вирішенню проблем, пов’язаних з благоустроєм міста та села, ремонтом об’єктів соціальної сфери, доглядом за особами похилого віку тощо.

Основними завданнями Програми є:

 • забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу;

 • соціальна підтримка безробітних, в першу чергу тих, хто не може на рівних конкурувати на ринку праці і потребує додаткового соціального захисту;

 • забезпечення додатковим заробітком осіб з числа зайнятого населення;

 • взаємодія органів місцевого самоврядування, Городищенського районного центру зайнятості, роботодавців, інших соціальних партнерів.
 1. Обґрунтування шляхів та засобів вирішення проблеми, строки виконання Програми


Засобами вирішення проблеми соціального захисту населення Городищенського району, на які спрямована Програма, відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», є надання можливості участі в громадських роботах – найпростіших роботах, що потребують знань для використання простих завдань, у деяких випадках із використанням ручних інструментів та/або із значними фізичними зусиллями, та кваліфікованих роботах, що потребують кваліфікації та/або досвіду роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб. Реалізація Програми передбачає взаємодію соціальних партнерів, проведення громадських робіт у роботодавців.

Строк виконання Програми – 2013-2014 роки.


 1. Перелік видів громадських робіт

  1. Перелік видів громадських робіт, які можуть фінансуватись за рахунок коштів місцевих бюджетів, Фонду, роботодавців:

 1. Благоустрій міста, села (зокрема, роботи із благоустрою на кладовищах).

 2. Роботи по запобіганню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

 3. Проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг.

  1. Перелік видів громадських робіт, які можуть фінансуватись за рахунок коштів роботодавців:

 1. Низькокваліфіковані та підсобні роботи у сільському та лісовому господарстві

 2. Роботи у галузі виробництва харчових продуктів.

 3. Підсобні роботи у будівництві

 4. Підсобні роботи у галузі торгівлі та громадського харчування

 5. Підсобні роботи у переробній промисловості
 1. Джерела фінансування Програми

Для забезпечення реалізації Програми передбачаються кошти відповідного місцевого бюджету, виходячи з його фінансових можливостей .

Обсяги видатків на виконання Програми з місцевого бюджету визначаються з дотриманням бюджетного законодавства та з урахуванням пропозицій Городищенського районного центру зайнятості та інших соціальних партнерів.

Також до фінансування Програми залучаються кошти:

 • Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

 • роботодавців, для яких виконуються громадські роботи;

 • інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 1. Заходи щодо виконання Програми організації та фінансування громадських робіт для населення Городищенського району у 2013 році
№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

Визначити потреби установ та підприємств комунального комплексу, служб та організацій, що займаються проблемами благоустрою, соціального захисту одиноких осіб та громадян похилого віку, інвалідів праці та війни, закладів медицини, освіти та культури з метою організації громадських робіт

липень 2013 року

Соціальні партнери (перерахувати), Городищнський районний центр зайнятості, Городищенська міська рада

2

Проводити роз’яснювальну роботу щодо соціальної значимості та користі для району і конкретних роботодавців громадських робіт через місцеві засоби масової інформації, семінари, круглі столи тощо

липень 2013 року,

2014 рік

Городищенський районний центр зайнятості,

Городищенська міська рада

3

Забезпечувати оперативне вирішення першочергових організаційних та матеріально-технічних проблем щодо організації та проведення громадських робіт

2013-2014 роки

Городищенська міська рада, Городищенський районний центр зайнятості, керівники залучених комунальних підприємств, установ, організацій, інших роботодавців (за їх згодою)

4

Керівникам ПОУ, на базі яких будуть проводитись громадські роботи, призначити відповідальних осіб за організацію цих робіт, зокрема, для ведення необхідної документації та своєчасного обміну інформацією з Городищенським районним центром зайнятості, іншими партнерами

2013-2014 роки

керівники залучених комунальних підприємств, установ, організацій, інших роботодавців (за їх згодою)

5

Надавати консультативно-методичну допомогу з організаційних і нормативно-правових організації громадських робіт

2013-2014 роки

Городищенський районний центр зайнятості

6

Визначити обсяги громадських робіт

2013-2014 роки

Городищенська міська рада, керівники залучених комунальних підприємств, установ, організацій, інших роботодавців (за їх згодою)

7

Укладати договори про організацію та проведення громадських робіт

2013-2014 роки

Городищенський районний центр зайнятості, Городищенська міська рада

визначені роботодавці (за їх згодою)

8

Надавати інформацію про вільні робочі місця для проведення громадських робіт Городищенському районному центру зайнятості

2013-2014 роки

керівники залучених комунальних підприємств, установ, організацій, інших роботодавців (за їх згодою)

9

Виходячи з видів, обсягів, термінів виконання та у межах кошторисних призначень для проведення громадських робіт направляти осіб, які мають бажання брати участь у таких роботах

2013-2014 роки

Городищенський районний центр зайнятості

10

Вирішувати питання своєчасного забезпечення учасників громадських робіт необхідним робочим інвентарем, спецодягом

2013-2014 роки

Городищенська міська рада,

керівники залучених комунальних підприємств, установ, організацій, інших роботодавців (за їх згодою), Городищенський районний центр зайнятості
 1. Контроль за ходом виконання Програми

Контроль за ходом виконання Програми покладається на Городищенську міську раду та Городищенський райооний центр зайнятості. Виконавці, зазначені у Програмі, повинні забезпечити виконання затверджених заходів та інформувати про виконання заходів Городищенську міську раду та Городищенський районний центр зайнятості до 1 лютого 2015 року.


 1. Очікуваний кінцевий результат Програми


Виконання Програми дасть змогу знизити соціальну напругу, сприятиме вирішенню проблем, пов’язаних з благоустроєм міста (села, селища, району), ремонтом об’єктів соціальної сфери, доглядом за особами похилого віку тощо.

Результативні показники, що характеризують виконання Програми:

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2013 рік, 2014 рік

1

Кількість безробітних, які будуть перебувати на обліку в Городищенському районному центрі зайнятості

осіб

Городищенський районний центр зайнятості

2400

2

Кількість безробітних, які будуть перебувати на обліку в Городищенському районному центрі зайнятості та будуть залучені до громадських робіт

осіб

Городищенський центр зайнятості

1200

3

Питома вага безробітних-учасників громадських робіт у загальній кількості безробітних, які будуть перебувати на обліку в Городищенському районному центрі зайнятості

%

Городищенський районний центр зайнятості

50

4

Кількість осіб з числа зайнятого населення, які будуть залучені до громадських робіт

осіб

Городищенська міська рада

Городищенський районний центр зайнятості

120

Схожі:

РІШЕННЯ Від 11 червня 2013 року м. Городище № /VI Про затвердження проекту рішення
України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпунктом 170 2 пункту 170. 1 статті 170 Податкового кодексу України, пунктом 2...
РІШЕННЯ Від 15 червня 2011 року м. Городище №9-16/VI
Відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про плату за землю”, Закону України “Про...
РІШЕННЯ Від 11 червня 2013 року
Комунальник”, на підставі статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. 5 ст. 57 Господарського кодексу України,...
Від 10 квітня 2013 року м. Городище №25-5/VІ
Керуючись пунктом 22 в частині першої статті 26, статтею 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання Указу...
20. 11. 2013 року Позачерговими загальними зборами власників Приватного...
Позачерговими загальними зборами власників Приватного підприємства «МЕТАЛ-СЕРВІС» (Рішення від 20. 11. 2013 року №2011/ЦП) було прийнято...
РІШЕННЯ від 11 червня 2013 року №26-1/VI
Відповідно до п. 17 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,частини четвертої статті 80 Бюджетного...
РІШЕННЯ Від 10 лютого 2012 року м. Городище №16- 4/VI
України від 22. 07. 2011 №23-11/6294/0/6-11 «Про пайову участь забудовників у створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів»,...
11 червня 2013 року м. Городище №26-2/VІ
Відповідно до ст. 78 Бюджетного кодексу України, п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись...
РІШЕННЯ Від 10 квітня 2013 року м. Городище №25-1/VI Про внесення змін
Відповідно до ст. 78 Бюджетного кодексу України, п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись...
УКРАЇНА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ...
Керуючись пунктом 6 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка