Додаток до Положення (стандарту)бухгалтерського обліку 3


Скачати 92.11 Kb.
НазваДодаток до Положення (стандарту)бухгалтерського обліку 3
Дата22.06.2013
Розмір92.11 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Додаток до Положення (стандарту)бухгалтерського обліку 3


КодиДата (рр/мм/чч)

13

01

01

Підприємство

Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) "Український кредитний фонд"

за ЄДРПОУ

33285886

Територія
за КОАТУУ

4610136900

Організаційно-правова форма господарювання

Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

за КОПФГ

180

Вид економічної діяльності

Інші види кредитування

за КВЕД

64.92
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v

за міжнародними стандартами фінансової звітностіОдиниця виміру: тис. грн.Звіт про фінансові результати

за 2012 р.
Форма №2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

-

-

Податок на додану вартість

015

-

-

Акцизний збір

020

-

-
025

-

-

Інші вирахування з доходу

030

-

-

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

-

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

-

-

Валовий:
-

-

прибуток

050

-

-

збиток

055

-

-

Інші операційні доходи

060

63

197

у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

061

-

-

Адміністративні витрати

070

(278)

(249)

Витрати на збут

080

-

-

Інші операційні витрати

090

(37)

(13)

у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

091

-

-

Фінансові результати від операційної діяльності:


прибуток

100

-

-

збиток

105

(252)

(65)

Доход від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

6

17

Інші доходи

130

-

-

Фінансові витрати

140

-

-

Втрати від участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

-

-

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:


прибуток

170збиток

175

(246)

(48)

у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

176

-

-

у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

177

-

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( )

(2)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності:


прибуток

190

-

-

збиток

195

(246)

(50)

Надзвичайні:


доходи

200

-

-

витрати

205

-

-

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

Чистий:


прибуток

220

-

-

збиток

225

(246)

(50)

Забезпечення матеріального заохочення

226

-

-


II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

1

1

Витрати на оплату праці

240

17

16

Відрахування на соціальні заходи

250

6

7

Амортизація

260

7

3

Інші операційні витрати

270

284

235

Разом

280

315

262


III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

-

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-

Керівник Головний бухгалтер

Схожі:

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

Додаток до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Додаток до Положення (стандарту)бухгалтерського обліку 3

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 (у редакції
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 (у редакції Наказу Міністерства фінансів України від 10 червня 2010 р. N 382)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка