Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5


Скачати 145.25 Kb.
НазваДодаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5
Дата16.04.2013
Розмір145.25 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5
Коди
Дата (рік, місяць, число)

2012

01

01

Підприємство ТОВ «Навіум»

за ЄДРПОУ

34670773

Територія м Київ

за КОАТУУ

0111948500

Форма власності приватна

за КФВ

10

Орган державного управління Недержавне

за СПОДУ

-

Галузь Будівництво

за ЗКГНГ

-

Вид економічної діяльності Організація будівництва

за КВЕД

70.11.0

Середньооблікова чисельністьОдиниця виміру : тис. грн.

Контрольна сума
Адреса м. Київ, вул. Володимирська, 49-Б, 01034


Звіт про власний капітал

За 2011 рік

Форма № 4

за ДКУД

1801005
Стаття

Код

Статут

ний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резер

вний капітал

Нерозподі

лений прибуток

Неопла

чений капітал

Вилуче

ний капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

38

(68 638)

(68 600)

Коригування:Зміна облікової політики

020Виправлення помилок

030Інші зміни

040Скоригований залишок на початок року

050

38

(68 638)

(68 600)

Переоцінка активів:Дооцінка основних засобів

060Уцінка основних засобів

070Дооцінка незавершеного будівництва

080Уцінка незавершеного будівництва

090Дооцінка нематеріальних активів

100Уцінка нематеріальних активів

110


120Чистий прибуток (збиток) за звітній період

130(31 215)

(31 215)

Виплати власникам (дивідендів)

140Спрямування прибутку до статутного капіталу

150Відрахування до резервного капіталу

160


170Розподіл прибутку:Внески до капіталу

180Погашення заборгованості зі капіталу

190


200Вилучення капіталу:Викуп акцій (часток)

210Перепродаж викуплених акцій (часток)

220Анулювання викуплених акцій (часток)

230Вилучення частки в капіталі

240Зменшення номінальної вартості акцій

250Інші зміни в капіталі:


Списання невідшкодованих збитків

260Безкоштовно отримані активи

270Списання вилученого капіталу при формуванні статутного капіталу

280Разом змін в капіталі

290(31 215)

(31 215)

Залишок на кінець року

300

38

(99 853)

(99 815)


Директор

                                  

Бутюгін Микола Олександрович

Головний бухгалтер

                                  

Аудиторська фірма «М.Т.Д. Аудит», свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 2845,

видане Аудиторською палатою України 28 лютого 2002 року (рішення № 107)

термін дії до 22 грудня 2016 року

13 лютого 2012 року

Аудитор ___________________________ Зеленянська О.М.

сертифікат серії А № 006485Схожі:

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

Додаток до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Додаток до Положення (стандарту)бухгалтерського обліку 3

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 (у редакції
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 (у редакції Наказу Міністерства фінансів України від 10 червня 2010 р. N 382)
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого...
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка