Баранівський В. Ф., Бабенко М. С. та ін.: Навчальний посібник // За загальною редакцією В. В. Ягупова


НазваБаранівський В. Ф., Бабенко М. С. та ін.: Навчальний посібник // За загальною редакцією В. В. Ягупова
Сторінка13/25
Дата06.04.2013
Розмір3.74 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   25

Підрахунок результатів:

1. Скласти оцінки лівої сторони у питаннях 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.12,13 – сума А.

2. Скласти оцінки правої сторони по всіх питаннях – сума В.

3. Знайти різницю С= А - В. Якщо С дорівнює нулю або має негативну величину, то ми маємо яскраво виражений несприятливий психологічний клімат з точки зору індивіда.

При С більше 25 – психологічний клімат сприятливий.

Якщо С менше 25, клімат нестійкий щодо сприятливості.

Далі обраховується середньогрупова оцінка психологічного клімату за формулою 8.1.
С=ΣСі/N*100% (8.1)
де, Сі – індивідуальні оцінки респондентів;
N – число членів групи.
Відсоток людей, які оцінюють клімат як несприятливий, визначається за формулою 8.2.
Сn=n(Сі)/N*100% (8.2)
де, n (Сі) кількість людей, які оцінюють клімат колективу як несприятливий.

Таблиця 8.1

Властивості психологічного клімату підрозділуз/п


Властивості психологічного клімату АОцінка

Властивості психологічного клімату В

1

2

3

4

1


Переважає бадьорий життєрадісний настрій

3210123


Переважає пригнічений настрій


2


Доброзичливість у стосунках,

взаємні симпатії

3210123


Конфліктність у стосунках, антипатії


3


У стосунках між угрупуваннями всередині вашого колективу існує взаємна прихильність, розуміння

3210123


Групування конфліктують між собою

4


Членам групи подобається разом проводити час, брати участь у спільній діяльності

3210123


Домінують у спілкуванні: байдужість, виражаються негативні ставлення до спільної діяльності

5


Успіхи або невдачі товарищів викликають спів­переживання, щиросердечну участь всіх членів групи

3210123Успіх або невдачі товаришів залишають байдужими або викликають заздрість, зловтіху

6


3 увагою відносяться до думки інших


3210123


Кожний вважає свою думку головною і нетер­пимий до думки товаришів


7


Досягнення та невдачі групи переживаються як власні

3210123


Досягнення і невдачі групи не знаходять відгуку у її членів

8


У важкі дні для групи відбувається емоційне єднання, „один за всіх і всі за одного”.

3210123


У важкі дні група в групі домінують: розгубленість, сварки, взаємні обвинувачення

9


Почуття гордості за групу, якщо її відзначає керів­ництво

3210123


До похвали та заохочення групи ставляться байдуже

10


Група активна, повна енергії


3210123


Група інертна, пасивна

11


Співчутливо та доброзичливо ставляться до но­вачків, допомагають їм освоїтися в колективі

3210123


Новачки відчувають себе чужими, до них часто проявляють ворожість


12


У групі існує справедливе ставлення до всіх членів, підтримують слабких,
виступають на захист

3210123


Груца помітно розділяється на „привілійованих” і тих, кого зневажають, неважливе ставлення до слабких

13

Спільні справи захоплюють всіх, викликаючи велике бажання працювати колективно

3210123


Групу неможливо підняти на спільну справу, кожний думає про свої інтереси

Таблиця 8.2

Опис психологічної атмосфери колективу


№ з/п
1

2

3

4

5

6

7

8
1

Товариськість
*


Ворожість

2

Згода<-


*
Незгода

3

Задоволення

*
Незадоволення

4

Продуктивність*


Непродуктивність

5

Теплота


Холодність

6

Співробітництво*


Неузгодженість

7

Взаємопідтримка*


Недоброзичливість

8

Захоплення

*
Байдужість

9

Цікавість*


Нудьга

10

Успішність

*
Безуспішність


8.2.2. Методика оцінювання психологічної атмосфери в колективі (за А.Ф. Фідлером)

В основі методики оцінювання психологічної атмосфери в колективі лежить метод семантичного диференціалу. Респонденти повинні заповнити бланк методики (таблиця 8.2). У таблиці наведені протилежні за смислом пари слів, при допомозі яких можна описати атмосферу у Вашому колективі. Чим ближче до правого або лівого слова у кожній парі Ви поставили знак * тим більше виражена ця ознака у Вашому колективі.

Відповідь на кожний з 10 пунктів шкали оцінюється зліва направо від 1 до 8 балів. Чим лівіше розташований знак *, тим нижче бал, тим більш сприятлива психологічна атмосфера в колективі, на думку того, хто відповідає. Підсумковий показник коливається від 1 (найбільш позитивна оцінка) до 8 (найменш негативна).

На основі індивідуальних профілів створюється середній профіль, який характеризує психологічну атмосферу в колективі. Методика цікава тим, що припускає анонімне обстеження, а це підвищує її надійність, яка збільшується при поєднанні з іншими методиками (наприклад, соціометрією).


8.2.3. Методика оцінки морально-психологічного стану особового складу військового підрозділу (взводу, роти) у мирний час (за М.Й. Варійом).

Дана методика розрахована на опитування всього особового складу підрозділу. Респонденти кожному твердженню (табл. 8.3) надають відповідну кількість балів (табл.8.4).
Таблиця 8.3

Показники оцінювання морально-психологічного стану

в мирний час


Так

Думаю, що так

(переважно так).

Не можу визначитись


Ні


Характеристики
1

2

3

4

5

1. Служба у ЗС України – мій священний обов’язок

2. Я впевнений, що Україні потрібна боєздатні збройні сили.

3. Я вірю в керівництво держави

4. Дисципліна – основа боєздатності армії

5. Особовий склад нашого підрозділу усвідомлює значущість військової служби для захисту свободи і незалежності України

6. У цьому підрозділі я почуваю себе невпевнено й тривожно

7. У нашому підрозділі не підтримується дисципліна і статутний порядок

8. Політична ситуація в Україні негативно впливає на морально-бойовий дух військовослужбовців

9. Я не знаю, для чого мене призвали в армію

10. Те, що відбувається в нашому підрозділу, викликає у мене жах

11. Військовослужбовці нашого підрозділу завжди проявляють високу ретельність

12. Особовий склад вашого підрозділу є згуртованим

13. Ми діємо за принципом: “Один – за всіх, всі – за одного!”

14. Особовий склад нашого підрозділу завжди готовий стати на захист своєї Вітчизни

15. Рівень бойової підготовленості нашого підрозділу є високим

16. У мене таке враження, що армія не потрібна нашій державі

17. Український народ не любить свої Збройні Сили

18. Розмови про патріотизм військовослужбовців – це пусті слова

19. Військовослужбовці нашого підрозділу часто порушують накази командира

20. Між офіцерами нашого підрозділу часто виникають конфлікти

21. Я готовий виконати будь-який наказ командира

22. Україна для мене не просто держава, а священна земля

23. Я готовий захищати Україну зі зброєю в руках від будь-якого агресора

24. Я відчуваю особисту відповідальність за надійний захист України

25. У нашому підрозділі немає конфліктів з національного питання

26. Взаємовідносини в нашому підрозділі побудовані на жорстокості та свавіллі

27. У нашому підрозділі процвітає “дідівщина”

28. У нашому підрозділі часто мають місце самовільні залишення військовослужбовцями своєї частини

29. У нашому підрозділі така моральна атмосфера, яка руйнує віру в людей, справедливість і добро

30. Наш військовий підрозділ нагадує мені не військову організацію, а якесь неорганізоване зборище

31.Ти відчуваєш, що військова присяга – це не тільки норми, вимоги, а почуття високого обов’язку, честі і гідності

32. Я люблю свою Батьківщину – Україну і готовий захищати її попри всі внутрішні труднощі, кризи, нестабільність

33. У нашому підрозділі неухильно дотримуються вимог Конституції і законів України

34. У нашому підрозділі завжди проявляються взаємодопомога, взаємовиручка і взаємопідтримка

35. Я задоволений службою в армії

36. У нашому підрозділі негативно ставляться до офіцерів

37. Між офіцерами і особовим складом строкової служби має місце неприязнь і відчуження

38. Військовослужбовці нашого підрозділу почувають себе соціально незахищеними


39. Соціально-економічна обстановка в Україні викликає у мене почуття обурення

40. Офіцери нашого підрозділу не є прикладом честі і гідності

41. Офіцери нашого підрозділу віддані народові України

42. Я готовий зі своїми товаришами, як кажуть, йти в розвідку, бо знаю, що вони ніколи не підведуть

43. Ми повністю довіряємо своїм командирам

44. Я цілком задоволений стилем спілкування і взаємовідносин у нашому підрозділі

45. У нашому підрозділі інтереси бойової підготовки і бойової готовності ставляться вище, ніж особисті

46. Я відчуваю себе потрібним цьому колективу

47. Між офіцерами і солдатами та сержантами нашого підрозділу відсутня моральна єдність

48. Я не вірю в силу зброї і бойової техніки, яка є в нашому підрозділі

49. У мене часто виникає думка, що служба в армії – це марна трата часу

50. Ти байдужий до долі України?


Таблиця 8.4
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   25

Схожі:

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА Навчальний посібник За загальною редакцією професора Пастухова В. П
Кримського економічного університету КНЕУ; М. Ю. НАУМ доцент Прикарпатського державного
ВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС Навчальний...
В55 Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В. Г Кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко,...
Збірник наукових праць (навчальний посібник) За загальною редакцією...
Рецензенти: доктор філософських наук, професор Ю. С. Вілков; доктор філософських наук, професор В. В. Остроухов; кандидат філософських...
Ботаніка Водорості та гриби Навчальний посібник (під редакцією І. Ю. Костікова та В. В. Джаган)
Костіков І. Ю., Джаган В. В., Демченко Е. М., Бойко О. А., Бойко В. Р., Романенко П. О
КОНФЛ І КТОЛОГ І Я Навчальний посібник
Конфліктологія: Навчальний посібник. Авт. Зінчина О. Б. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 164 с
КУРС ЛЕКЦІЙ ЗА ЗАГАЛЬНОЮ ТА ГАЛУЗЕВОЮ СКЛАДОВИМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ...
У курсі лекцій із загальної та галузевої складових у стислій формі висвітлюються питання державного управління і місцевого самоврядування,...
Кодекс України Науково-практичний коментар За загальною редакцією...
Кудінов С. О. гл. 41; Легких К. В. гл. 32; Лобойко Л. М. гл. 7, 8, 37,38; Міщенко
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
Сергієнко В. В. Філософські проблеми наукового пізнання : навчальний посібник. / В. В. Сергієнко − Кременчук : Кременчуцький національний...
УДК 37. 03. 6-057. 36: 355 (477) М
За загальною редакцією помічника Міністра оборони України, старшого наукового співробітника, кандидата військових наук, генерал-майора...
Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. З57 Транспортне забезпечення виробництва. Навчальний посібник
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів напряму “Транспортні технології” вищих навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка