Баранівський В. Ф., Бабенко М. С. та ін.: Навчальний посібник // За загальною редакцією В. В. Ягупова


НазваБаранівський В. Ф., Бабенко М. С. та ін.: Навчальний посібник // За загальною редакцією В. В. Ягупова
Сторінка1/25
Дата06.04.2013
Розмір3.74 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Національна академія оборони України
Кафедра морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил)

ВИХОВНА РОБОТА

в ПІДРОЗДІЛАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Навчальний посібник


Допущено Міністерством оборони України

як навчальний посібник для

студентів, які навчаються за програмами

підготовки офіцерів запасу

Видання академії

2005


УДК 355(477): 37

ББК 68.49 (2 Ук) 3
Допущено Міністерством оборони України

(лист № 2/111 від 12. 01. 2005 р.)

Виховна робота в підрозділах Збройних Сил України /Безбах В.Г., Баранівський В.Ф., Бабенко М.С. та ін.: Навчальний посібник // За загальною редакцією В.В. Ягупова. – К.: НАОУ, 2004. – __ с.
За загальною редакцією доктора педагогічних наук,

доцента, полковника В.В. Ягупова

У навчальному посібнику у стислій формі викладені основні положення тем з навчальної дисципліни “Організація й методика виховної роботи в Збройних Силах України”.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за програмами військової підготовки офіцерів запасу.

Авторський колектив: кандидат історичних наук, полковник Безбах В.Г.; доктор філософських наук, професор Баранівський В.Ф.; кандидат філософських наук, доцент Бабенко М.С.; підполковник Богайчук В.Ж.; кандидат філософських наук, доцент Дзюба М.Т., підполковник Дикун В.Г., кандидат політичних наук, полковник Клименко В.С.; кандидат історичних наук, доцент Котелевський П.М.; Карпов М.О.; кандидат педагогічних наук, підполковник Литвиновський Є.Ю.; кандидат педагогічних наук Литвиновська І.А., кандидат історичних наук, підполковник Мацагор О.А.; кандидат філософських наук, доцент Мулява В.Д.; кандидат історичних наук, доцент Носов О.О.; кандидат філософських наук, доцент Ротань М.П.; кандидат історичних наук, доцент Рожнатовський Б.М.
Рецензенти: І.Т. Муковський, доктор історичних наук, професор;

В.С. Маслов, доктор педагогічних наук, професор.

З М І С ТВСТУП.....................................................................................................................

3
Розділ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ГУМАНІТАРНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ.


5
1.1. Гуманітарний та соціальний розвиток ЗС України: сутність, мета та принципи.................................................................................................


5
1.2. Зміст гуманітарного і соціального розвитку ЗС України.................

10
Розділ 2. ВИХОВНА РОБОТА В Збройних силах УКРАЇНИ: СИСТЕМА, СУТНІСТЬ І ЗМІСТ.........................................................


16
2.1.  Етапи розвитку системи виховної роботи в підрозділах Збройних сил України..............................................................................................


16
2.2. Сутність та особливості виховної роботи в підрозділах Збройних Сил України.............................................................................................


19
2.3. Закони виховання, закономірності та принципи організації виховної роботи в підрозділі Збройних Сил України.........................24
Розділ 3. ЄДИНОНАЧАЛЬНІСТЬ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ – ОСНОВНИЙ ПРИНЦИП УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКОВИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ......................................................................................34
3.1. Сутність і зміст єдиноначальності в Збройних Силах України.........

35
3.2.Особливості єдиноначальності в умовах демократизації Збройних Сил України та цивільного контролю над їх діяльністю................................................................................................36
3.3. Основні методи та форми виховної роботи щодо зміцнення єдиноначальності....................................................................................


41
Розділ 4. ЗАСТУПНИК КОМАНДИРА ПІДРОЗДІЛУ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ – ОРГАНІЗАТОР МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ.................................................45
4.1. Особливості професійної діяльності заступника командира підрозділу з гуманітарних питань.........................................................


45
4.2. Функції заступника командира підрозділу з гуманітарних питань: зміст і напрями реалізації.......................................................................


51
Розділ 5. МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ В ПІДРОЗДІЛІ............................................................


61
5.1. Організація морально-психологічного забезпечення тактичної підготовки підрозділу...........................................................................


62
5.2. Завдання морально-психологічного забезпечення вогневої підготовки підрозділу: зміст та особливості проведення.................


73
5.3. Особливості морально-психологічного забезпечення технічної та спеціальної підготовки.............................................................................


78
Розділ 6.  ОРГАНІЗАЦІЯ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАРТОВОЇ СЛУЖБИ В ПІДРОЗДІЛІ..............


81
6.1. Основні завдання морально-психологічного забезпечення вартової служби..............................................................................................................


82
6.2. Зміст основних етапів морально-психологічного забезпечення вартової служби..............................................................................................


83
Розділ 7. РОЛЬ ЗАСТУПНИКА КОМАНДИРА ПІДРОЗДІЛУ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ В СИСТЕМІ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ПРАВОПОРЯДКУ……………………………...


91
7.1. Сутність морально-психологічного забезпечення військової дисципліни та правопорядку................................................................


92
7.2. Методика аналізу стану військової дисципліни в підрозділі...........

96
7.3. Методика аналізу дисциплінарного проступку.................................

101
7.4. Перелік документів, які необхідно мати посадовим особам підрозділу з питань зміцнення військової дисципліни...............


104
Розділ 8. МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН ОСОБОВОГО СКЛАДУ: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ........................................................................................


107
8.1. Сутність та зміст морально-психологічного стану особового складу підрозділу..................................................................................


107
8.2.Методика оцінювання морально-психологічного стану особового складу підрозділу..................................................................................


110
8.2.1.Методика вивчення психологічного клімату групи..........................

112
8.2.2. Методика оцінювання психологічної атмосфери в колективі (за А.Ф. Фідлером)......................................................................................


114
8.2.3. Методика оцінки морально-психологічного стану особового складу військового підрозділу (взводу, роти) у мирний час (за М.Й. Варійом)........................................................................................115
8.2.4 Методика оцінки морально-психологічного стану особового складу військового підрозділу (взводу, роти)у воєнний час (за М.Й. Варійом)......................................................................................119
Розділ 9. ІНДИВІДУАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ: СУТНІСТЬ, МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ.................


123
9.1. Сутність і зміст індивідуально-виховної роботи в сучасних Збройних Силах України.......................................................................


123
9.2. Методика індивідуально-виховної роботи.........................................

126
Розділ 10 ГУМАНІТАРНА ПІДГОТОВКА ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІДРОЗДІЛУ: МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ Й ПРОВЕДЕННЯ.


130
10.1. Організація гуманітарної підготовки в підрозділі............................

131
10.2 Методична система і організаційні форми гуманітарної підготовки..............................................................................................


146
Розділ 11. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМУВАННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІДРОЗДІЛУ: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ, МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ Й ПРОВЕДЕННЯ......................................................151
11.1. Сутність та зміст інформування особового складу Збройних Сил України...............................................................................................


152
11.2. Організація інформування особового складу підрозділу..............

155
Розділ 12. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНО-ВИХОВНОЇ, ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ В ПІДРОЗДІЛІ.........................


159

12.1. Культурно-виховна, просвітницька робота в Збройних Сил України: сутність та зміст.................................................................


159

12.2. Методика організації культурно-виховної роботи та дозвілля особового складу підрозділу............................................................


162

Розділ 13. НАРОДОЗНАВЧА СВІТЛИЦЯ – ЦЕНТР ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ПІДРОЗДІЛІ........................................................................................


168

13.1. Організація роботи народознавчої світлиці підрозділу..................

168

13.2. Оформлення народознавчої світлиці................................................

171

13.3. Методичні поради щодо оформлення елементів наочної агітації та їх розміщення.................................................................................


174

Розділ 14. АКТИВ І ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ В ПІДРОЗДІЛІ............................

179

14.1. Підбір активу, його навчання та виховання....................................

179

14.2. Навчання та виховання активу..........................................................

181

14.3. Службова документація членів активу.............................................

183

14.4. Організація роботи активу підрозділу..............................................

184

Розділ 15.ПЛАНУВАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ В ПІДРОЗДІЛІ: ЗМІСТ ТА МЕТОДИКА...................


189

15.1. Сутність планування виховної роботи в підрозділі........................

189

15.2. Методика планування виховної роботи в підрозділі......................

191

Додаток 1. Етапи морально-психологічного забезпечення вартової служби......................................................................................................


195

Додаток 2. Вимоги керівних документів щодо зміцнення військової дисципліни...............................................................................................


196

Додаток 3. Заходи морально-психологічного забезпечення військової дисципліни та правопорядку.................................................................


197

Додаток 4. Основні заходи попередження правопорушень....................................


198

Додаток 5. Традиційні методи навчально-пізнавальної діяльності слухачів....................................................................................................


199

Додаток 6. Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності слухачів....................................................................................................


200

Додаток 7. Типовий поточний план виховної роботи в підрозділі.......................

201

Додаток 8. Особова справа на військовослужбовця...............................................

204

Список використаної літератури...........................................................................

240

ЗМІСТ.........................................................................................................................

244
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Схожі:

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА Навчальний посібник За загальною редакцією професора Пастухова В. П
Кримського економічного університету КНЕУ; М. Ю. НАУМ доцент Прикарпатського державного
ВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС Навчальний...
В55 Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В. Г Кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко,...
Збірник наукових праць (навчальний посібник) За загальною редакцією...
Рецензенти: доктор філософських наук, професор Ю. С. Вілков; доктор філософських наук, професор В. В. Остроухов; кандидат філософських...
Ботаніка Водорості та гриби Навчальний посібник (під редакцією І. Ю. Костікова та В. В. Джаган)
Костіков І. Ю., Джаган В. В., Демченко Е. М., Бойко О. А., Бойко В. Р., Романенко П. О
КОНФЛ І КТОЛОГ І Я Навчальний посібник
Конфліктологія: Навчальний посібник. Авт. Зінчина О. Б. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 164 с
КУРС ЛЕКЦІЙ ЗА ЗАГАЛЬНОЮ ТА ГАЛУЗЕВОЮ СКЛАДОВИМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ...
У курсі лекцій із загальної та галузевої складових у стислій формі висвітлюються питання державного управління і місцевого самоврядування,...
Кодекс України Науково-практичний коментар За загальною редакцією...
Кудінов С. О. гл. 41; Легких К. В. гл. 32; Лобойко Л. М. гл. 7, 8, 37,38; Міщенко
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
Сергієнко В. В. Філософські проблеми наукового пізнання : навчальний посібник. / В. В. Сергієнко − Кременчук : Кременчуцький національний...
УДК 37. 03. 6-057. 36: 355 (477) М
За загальною редакцією помічника Міністра оборони України, старшого наукового співробітника, кандидата військових наук, генерал-майора...
Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. З57 Транспортне забезпечення виробництва. Навчальний посібник
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів напряму “Транспортні технології” вищих навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка