Л. Г. Дубова За редакцією І. Г. Лобановської


НазваЛ. Г. Дубова За редакцією І. Г. Лобановської
Сторінка1/10
Дата02.04.2013
Розмір1.08 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ

(ДНПБ України)

Відділ наукового опрацювання і каталогізації документів
ББК 78.372.151.1-8
ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНА НАУКА
РОБОЧІ ТАБЛИЦІ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗА ББК


Укладачі: О.А.Чернюк

Л.Г.Дубова
За редакцією І.Г.ЛобановськоїКиїв 2002

В С Т У П

Робочі таблиці класифікації ББК, розділ " 74 Освіта. Педагогічна наука", розроблені на основі Таблиць ББК для обласних бібліотек*, з використанням матеріалів Таблиць для наукових бібліотек** і Таблиць для масових бібліотек***, з урахуванням змін у систематизації документів із питань освіти, відображених в окремих виданнях доповнень і виправлень до ББК****, із використанням систематичних каталогів Національної Парламентської бібліотеки України та Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського, а також на основі власних напрацювань.

Таблиці містять готові індекси систематизації з усіх підрозділів відділу - як основні, так і утворені за допомогою типових ділень. Подальша деталізація відбувається за загальною методикою індексування.

Таблиці призначені для організації систематичних каталогів і картотек Державної науково-педагогічної бібліотеки України (ДНПБ України). Вони можуть бути корисними для роботи в бібліотеках з великим обсягом документів з питань освіти і педагогічної науки, фонди і довідково-пошуковий апарат яких організований за таблицями ББК для обласних або масових бібліотек.

Таблиці обговорені на засіданні Методичної ради зі систематизації та вченої ради ДНПБ України, схвалені та рекомендовані до друку, протокол № від

74 Освіта. Педагогічна наука

74в Методологія педагогічної науки

74в01 Предмет, система, завдання та напрями розвитку педагогічної науки

74в04 Єдність теорії та практики в педагогічній науці

74в05 Педагогічна наука й суспільство

74в051 Соціальні проблеми педагогічної науки

74в052 Педагогічна наука і технічний прогрес. Інновації у галузі освіти і педагогічної науки (загальні питання)

74в06 Спадкоємність у розвитку педагогічної науки

74в1 Прояв загальних законів і філософських категорій у педагогічній науці. Філософське значення законів, теорій, понять педагогічної науки

74в2 Педагогічна та інші науки

Підрозділяється за галузями знань, розташованими в послідовності основних ділень класифікації. Індекс утворюється приєднанням до в2 за допомогою знака відношення (:) індексу відповідного відділу класифікації, наприклад,

74в2:71 Педагогіка й культура

74в2:86 Педагогіка й релігія

74в2:88 Педагогіка й психологія

74в3 Наукова термінологія в педагогічній науці

74в4 Науково-дослідний процес у педагогічній науці

Під діленням в4 збираються також роботи, що охоплюють науково-дослідний процес, принципи, методи й форми наукового дослідження.

74в40 Специфіка наукового дослідження

74в41 Науковий пошук

74в42 Стиль або спосіб мислення

74в43 Концепція дослідження

74в44 Плани й програми дослідження

74в45 Проблемні та конфліктні ситуації у процесі наукового дослідження

74в46 Нормативні аспекти наукового дослідження

74в5 Загальні методологічні принципи наукового дослідження, філософські методи в педагогічній науці

74в55 Філософські методи в педагогічній науці. Філософія освіти

74в6 Конкретно-наукові методи і форми наукового дослідження в педагогічній науці

74в9 Методологічні проблеми й методи дослідження, специфічні для педагогіки

74е Організація науково-дослідної роботи в галузі освіти та педагогіки

74е(0)ж Міжнародне співробітництво в галузі освіти. Міжнародні науково-педагогічні зв'язки

74е(0)л0 Міжнародні конгреси, з'їзди, конференції, наради тощо з питань освіти

74е(0)л51 Діяльність Організації Об'єднаних Націй з питань просвіти, науки й культури (ЮНЕСКО) у галузі просвіти

74е(0)л612 Міжнародні виставки з питань освіти

74е(4Укр) Організація науково-дослідної роботи в галузі освіти та педагогіки в Україні

74е(4Укр)ж Міжнародне співробітництво України в галузі освіти

74е(4Укр)и Зв'язок наукових досліджень із практичною діяльністю в галузі освіти. Зв'язок науково-дослідних установ України з навчальними закладами

74е(4Укр)к Керівництво й управління науково-дослідною діяльністю в Україні в галузі освіти і педагогічної науки

74е(4Укр)к6 Координація науково-дослідних робіт у галузі освіти

74е(4Укр)к94 Економіка науково-дослідних робіт у галузі освіти

Економічна ефективність і якість: планування, прогнозування, економічний аналіз; матеріально-технічна база; фінанси; госпрозрахунок; режим економії; економічне стимулювання.

74е(4Укр)л Наукові установи та організації в Україні в галузі освіти і педагогічної науки

У підрозділах індексу розташовувати за абеткою назв установ і організацій з подальшою деталізацією згідно з типовими діленнями.

Типові ділення для деталізації матеріалу про окремі установи та організації

г Історія

 • 1 Організація роботи

 • 11 Керівництво

 • 12 Статути, положення, правила внутрішнього розпорядку

 • 13 Структура, штати

 • 14 Планування, плани

 • 15 Звіти

 • 16 Координація роботи

 • 17 Фінансове господарство

 • 18 Контроль за виконанням

 • 2 Особовий склад. Премії та винагороди

 • 4 Конференції, наради, сесії тощо

 • 6 Музеї, виставки

 • 7 Допоміжні та підсобні установи (лабораторії, дослідні станції та дільниці, кабінети, майстерні та ін.)

 • 8 Будівлі, обладнання, матеріально-технічне забезпечення

 • 9 Місцеві філії та відділення

74е(4Укр)л0 Конгреси, з'їзди, конференції, наради тощо з питань педагогічної науки в Україні

74е(4Укр)л1 Академія педагогічних наук України

74е(4Укр)л1-45 Педагогічні читання при АПН України

74е(4Укр)л1я54 Видання АПН України, що продовжуються

Розташовувати за абеткою назв видань і в прямій хронології томів.

74е(4Укр)л2 Науково-дослідні установи України в галузі педагогічної науки

Розташовувати за абеткою назв установ.

74е(4Укр)л2я54 Видання науково-дослідних установ України, що продовжуються, в галузі освіти і педагогічної науки

Розташовувати за абеткою назв видань і в прямій хронології томів.

74е(4Укр)л3 Вищі навчальні заклади України як науково-дослідні установи в галузі педагогічної науки

Науково-дослідна робота кафедр внз. Видання внз, що продовжуються, розташовувати під індексом 74.584(4Укр)738я54.

74е(4Укр)л4 Педагогічні лабораторії, станції, кабінети наукових установ України

74е(4Укр)л5 Педагогічні товариства, об'єднання, спілки, асоціації тощо в Україні

74е(4Укр)л6 Педагогічні музеї, виставки, архіви в Україні

74е(4Укр)л8 Наукові експедиції, екскурсії, відрядження та поїздки

74е(4Укр)л9 Інші наукові заклади та установи (комітети, комісії, бюро). Бібліотеки як науково-дослідні установи в галузі освіти і педагогічної науки

74е(4Укр)н Організація та охорона праці під час проведення наукових досліджень у галузі освіти і педагогічної науки

74п Професія вчителя (загальні питання)

Питання становища педагогічних кадрів в Україні збираються в розділі 74.04(4Укр)п.

74р Спеціальна педагогічна освіта

У цьому розділі збирається література із загальних питань педагогічної підготовки майбутніх викладачів та вихователів. Підготовка педагогічних працівників дошкільних закладів освіти, підготовка з окремих дисциплін, а також викладачів-предметників збирається у відповідних розділах класифікації під типовим діленням р.

Література загального характеру про спеціальну та вищу освіту, а також про окремі навчальні заклади збирається у відповідних підрозділах розділу 74.5 Професійна та спеціальна освіта.

74р2 Середня спеціальна педагогічна освіта

74р20 Вивчення й викладання педагогіки в середніх спеціальних педагогічних навчальних закладах

Підрозділяється аналогічно 74р30.

74р21 Організація педагогічної освіти в середніх спеціальних педагогічних навчальних закладах

Підрозділяється аналогічно 74р31.

74р21(4Укр) Організація педагогічної освіти в середніх спеціальних навчальних закладах України

74р21(4Укр)15 Педагогічні технікуми

74р21(4Укр)17 Педагогічні училища, коледжі, ліцеї

74р21(4Укр)18 Педагогічні школи

74р21(4Укр)6 Вечірня та заочна середня спеціальна педагогічна освіта

74р21(4Укр)61 Вечірня середня спеціальна педагогічна освіта

74р21(4Укр)63 Заочна середня спеціальна педагогічна освіта

74р3 Вища педагогічна освіта

74р30 Вивчення й викладання педагогіки у вищих навчальних закладах

74р30-0 Виховання в процесі викладання педагогіки

74р30-2 Дидактика (теорія освіти і навчання)

74р30-21 Зміст освіти з педагогіки

74р30-211 Навчальні плани й програми з педагогіки

74р30-211.5 Міжпредметні зв'язки

74р30-215 Засоби навчання й виховання в процесі навчання педагогіці

74р30-215.1 Підручники і текстові навчальні посібники

74р30-215.5 Наочні посібники і комплекси навчальних матеріалів

74р30-215.7 Технічні засоби навчання (ТЗН)

74р30-215.71 Екранно-звукові засоби навчання (ЕЗЗН)

74р30-215.711 Навчальне кіно

74р30-215.712 Апарати статичної проекції

74р30-215.713 Засоби звукозапису та звуковідтворення

74р30-215.714 Навчальне радіо

74р30-215.715 Навчальне телебачення

74р30-22 Процес навчання педагогіці

74р30-222 Проблемне навчання

74р30-223 Дидактичні принципи: розвивальний і виховний характер навчання, науковість, систематичність, наступність, зв'язок теорії та практики, наочність, доступність та ін.

74р30-25 Методи навчання

74р30-251 Загальні методи навчання

Інформаційно-рецептивний (пояснювально-ілюстративний) метод; метод проблемного викладу; евристичний (частково-пошуковий) метод; дослідницький метод; активні методи навчання.

74р30-252 Методичні форми й способи навчання педагогіці

74р30-252.1 Словесні методи: розповідь, пояснення, лекція, бесіда

74р30-252.3 Наочні методи: демонстрація, самостійні спостереження

74р30-252.4 Практичні методи

74р30-252.41 Письмові та усні вправи: вправи за зразком, коментовані вправи, вправи на практичне застосування засвоєних знань (диктант, складання та розв'язання задач та ін.), творчі вправи (твір, доповідь, реферат, повідомлення та ін.)

74р30-252.42 Графічні роботи

74р30-252.43 Лабораторні роботи. Навчальні досліди. Експерименти

74р30-252.45 Курсові та дипломні роботи і проекти

74р30-253 Програмоване навчання

74р30-253.1 Машинне навчання (із застосуванням комп'ютерів)

74р30-253.3 Безмашинне навчання

74р30-253.5 Література про підручники та навчальні посібники для програмованого навчання

74р30-254 Навчання методами моделювання (ділові ігри, аналіз конкретних ситуацій та ін.)

74р30-26 Організація навчального процесу

74р30-260 Аудиторне навчання

74р30-261 Семінарські заняття. Навчальні конференції

74р30-262 Консультації. Додаткові заняття

74р30-263 Факультативні заняття. Спецкурси

74р30-264 Екскурсії з навчальними цілями

74р30-266 Організація трудового й виробничого навчання

74р30-266.2 Лабораторно-практичні та навчально-виробничі роботи (тематичні практикуми): лабораторно-практичні роботи в навчальних майстернях і кабінетах обслуговувальної праці, на навчально-дослідній дільниці, на виробництві

74р30-266.4 Виробничі екскурсії

74р30-266.5 Виробнича практика. Педагогічна практика

74р30-267 Самостійна робота студентів

74р30-268 Наукова робота студентів: науково-дослідна робота на кафедрі, наукові конференції, гуртки, виставки та огляди наукових робіт, наукові експерименти, відрядження, наукові товариства, винахідництво і раціоналізаторська робота студентів, студентські конструкторські бюро та ін.

74р30-28 Перевірка та оцінювання знань (білети, тести). Контроль знань. Успішність

74р30-29 Гіпнопедичні (сугестопедичні) та інші методи навчання

74р31 Організація вищої педагогічної освіти

74р31(4Укр) Організація вищої педагогічної освіти в Україні. Типи й види вищих педагогічних навчальних закладів

74р31(4Укр)11 Педагогічні університети

74р31(4Укр)12 Педагогічні інститути

74р31(4Укр)13 Педагогічні факультети й відділення університетів (багатогалузевих)

74р8 Педагогічна самоосвіта

74с Техніка та організація процесу науково-дослідної та практичної діяльності в галузі освіти. Матеріально-технічні засоби

74с3 Матеріали, сировина

74с4 Робочі приміщення й майданчики (лабораторії, дослідні станції та ін.)

74с5 Обладнання. Образотворчі засоби

Машини, апаратура, прилади, інструменти. Кіно, фотографія, телебачення, техніка для сканування, магнітний запис та ін. Малюнки, графіка. Засоби механізації та оргтехніка.

Обладнання окремих установ і організацій див. під відповідними індексами.

74с51 Застосування обчислювальної техніки й телемеханіки. Комп'ютеризація освіти

Використання обчислювальної техніки як одного з технічних засобів навчання відображається під діленням плану розташування .215, а як метод навчання – під діленням плану розташування .253 в розділі дидактики відповідного рівня освіти.

Література про використання комп'ютерів у процесі викладання окремих навчальних дисциплін у загальноосвітній школі збирається у відповідних підрозділах індексу 74.26 під типовим діленням -253.

Роботи про використання ЕОМ у викладанні окремих дисциплін у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, а також спеціальних дисциплін у ПТУ збирається під індексом відповідного розділу з використанням підрозділів спеціального типового ділення (СТД) р.

74с6 Організація процесу. Проектування процесу

74с7 Контроль процесу

74с8 Окремі операції та прийоми роботи

74с9 Опрацювання результатів. Методика написання наукових робіт (дисертацій) з педагогіки

74ф Популяризація педагогічних знань

74я1 Бібліографічні посібники із загальних питань освіти і педагогічної науки

У цьому розділі інформація збирається за рахунок повторного відображення з розділу 91.9:74.

Бібліографічні посібники з окремих питань освіти збираються у відповідних розділах під типовим діленням я1.

74я2 Довідкові видання з педагогіки

74я20 Педагогічні енциклопедії та енциклопедичні словники

74я22 Загальні довідники для фахівців із педагогіки

74я29 Інші довідкові видання з педагогіки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

ВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС Навчальний...
В55 Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В. Г Кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко,...
Дубова О., Новицький А
В свою чергу, біосфера – це зона активного життя, що охоплює нижню частину атмосфери, гідросферу і верхню частину літосфери. У біосфері...
ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА Навчальний посібник За загальною редакцією професора Пастухова В. П
Кримського економічного університету КНЕУ; М. Ю. НАУМ доцент Прикарпатського державного
Номера
...
Кодекс України Науково-практичний коментар За загальною редакцією...
Кудінов С. О. гл. 41; Легких К. В. гл. 32; Лобойко Л. М. гл. 7, 8, 37,38; Міщенко
УДК 37. 03. 6-057. 36: 355 (477) М
За загальною редакцією помічника Міністра оборони України, старшого наукового співробітника, кандидата військових наук, генерал-майора...
Ботаніка Водорості та гриби Навчальний посібник (під редакцією І. Ю. Костікова та В. В. Джаган)
Костіков І. Ю., Джаган В. В., Демченко Е. М., Бойко О. А., Бойко В. Р., Романенко П. О
Баранівський В. Ф., Бабенко М. С. та ін.: Навчальний посібник //...
У навчальному посібнику у стислій формі викладені основні положення тем з навчальної дисципліни “Організація й методика виховної...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять і самостійної роботи...
Під загальною редакцією зав кафедри загальної гігієни з екологією, професора В.І. Федоренко
За редакцією Заслуженого діяча науки і техніки України, академіка...
Одеський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка