РЕЗЮМЕ СКОТНИЙ ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ


Скачати 48.43 Kb.
НазваРЕЗЮМЕ СКОТНИЙ ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ
Дата20.03.2013
Розмір48.43 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
РЕЗЮМЕ

СКОТНИЙ ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Ректор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Народився 22 квітня 1948 р. у селі Ситківці Немирівського району Вінницької області. У 1966 році закінчив Ситковецьку середню школу з “Золотою медаллю”.

Закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка.

Кандидат філософських наук з 1986 року.

Вчене звання доцента присвоєно у 1990 році.

Вчене звання професора присвоєно у 1992 році.

Доктор філософських наук з 2004 року зі спеціальності “Соціальна філософія та філософія історії”

Заслужений працівник освіти України (2001)

Академік Академії наук вищої школи України (2004)

Академік Європейської Академії проблем людини (2006)

Академік Української Академії політичних наук (2009)
Провідною темою досліджень є людинознавчі, культурологічні і світоглядні проблеми філософії. З ініціативи і за активної участі Скотного В.Г. кафедрою філософії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка започатковано у 1980 році щорічні наукові людинознавчі читання «Гуманізм. Людина. ..», метою яких є вивчення і розробка фундаментальних цінностей людського життя, досліджуються аспекти формування особистості в навчально-виховному процесі, з'ясовується предметне поле філософії, її сенс та призначення, розкривається сутність філософських та соціологічних аспектів управління навчально-виховним процесом.

Розроблені автором положення і результати соціально-філософської концепції раціонального та ірраціонального в науці й освіті відображені в індивідуальних монографіях: «Раціональне та ірраціональне в науці й освіті» (Київ-Дрогобич: Коло, 2003. – 283 с. – 16,62 др.арк.) та «Філософія освіти: екзистенція ірраціонального в раціональному» (Дрогобич: Вимір, 2004. - 348 с. – 21,75 др.арк.).

Спільним проектом Інституту вищої освіти Національної Академії

педагогічних наук України, Київського національного університету імені

Т.Г.Шевченка і Дрогобицького державного педагогічного університету мені

Івана Франка стала монографія «Духовне життя українського суспільства:

теоретико-методологічні та онтологічні проблеми розвитку» (Київ-Дрогобич:

Інформаційно-редакційний відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2009. – 535 с. – 33,4 др. акр.).


Державні та відомчі нагороди:

 1. «За військову доблесть. З нагоди 100-річчя від дня народження Володимира Ілліча Леніна» іменем Президії Верховної ради СРСР, від 10 квітня 1970 року.

 2. «Відмінник народної освіти УРСР», Наказ № 2618 від 23.05.1990 р.

 3. «Заслужений працівник освіти України» АБ № 104255 Указ Президента України від 20.10.2001 р. № 1001/2001.

 4. Орден «За трудові досягнення» IV ступеня № 333. - Міжнародний Академічний Рейтинг популярності та якості «Золота Фортуна».

 5. Знак «Петро Могила» наказ № 23З-К від 13.03.2008 р.

 6. Орден святих Кирила і Мефодія, Указ Патріарха Київського і всієї Руси - України Філарета за № 168 від 16 квітня 2008 р.

 7. Знак «Ушинський К.Д.» наказ № 24-К від 17.04.2008 р.

 8. Орден святого апостола Андрія Первозванного, указ Предстоятеля УАПЦ Митрополита Київського і всієї України Мефодія за № 023 від 17.04.2008 р.

 9. Ювілейна медаль «Іван Франко» 22.04.2008 р.

 10. Золота Медаль Товариства «Знання» України за № 139 від 22 липня 2008 року.

 11. Орден Святого Рівноапостольського Князя Володимира Великого III ступеня, указ Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, № 148 від 12.09.2008 р.


Автор понад 200 наукових праць, в т.ч.

Монографії та підручники – 6

 1. Скотний В. Раціональне та ірраціональне в науці й освіті. Монографія. – Київ-Дрогобич: Коло, 2003. – 288 с.

 2. Скотний В. Філософія освіти: Екзистенція ірраціонального в раціональному Монографія. – Дрогобич: Вимір, 2004. – 348 с.

 3. Філософія. Історичний і систематичний курс Підручник. – К.: Знання, 2005. – 871 с.

 4. Скотний В. Кордоцентризм: гуманізм contra раціоналізму // Колективна монографія «Українська філософсько-літературна традиція: екзистенціальні проблеми» / Валерій Скотний, Любов Гамаль, Оксана Петрів, Тетяна Білан, Іван Кутняк, Лариса Костюк. – Дрогобич: Вимір, 2008. – С. 7 – 58. – 245 с.

 5. Скотний В. Сучасна освіта в вимірах «нової раціональності» // Розділ ІІІ. Логіко-раціональне в структурі пізнавального освоєння світу. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – С. 143 – 167. // Колективна монографія «Філософія. Пізнання. Наука» / Відповідальні редактори: В. Мельник, В.Лисий. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – 252 с.

 6. Скотний В. Проблема сучасної освіти України: світський та релігієзнавчий аспекти // Духовне життя українського суспільства: теоретико-методологічні та онтологічні проблеми розвитку. Колективна монографія у трьох книгах / За заг. ред. док.філос.наук, проф., член-кор. НАН України М.Михальченка, док.філос.наук, проф. В.Скотного. Книга третя. – Київ-Дрогобич: Інформаційно-редакційний відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2009. – 144 с. – С. 5-35.


Учбово-методичні праці - 14

 1. Скотний В., Розовський Г., Біленко Т. Плани семінарських занять з діалектичного та історичного матеріалізму, етики, естетики, наукового атеїзму для студентів денної форми навчання. – Дрогобич, 1982. – 47 с.

 2. Скотний В., Біленко Т., Герасимяк І., Ільїн В. Плани семінарських занять і методичні рекомендації з марксистсько-ленінської філософії. Ч.1. Діалектичний матеріалізм. – Дрогобич, ДДПІ, 1988. – 48 с.

 3. Скотний В., Біленко Т., Бодак В. Плани семінарських занять з методичними рекомендаціями з марксистсько-ленінської філософії. Ч.ІІ. Історичний матеріалізм. – Дрогобич, ДДПІ, 1988. – 48 с.

 4. Скотний В., Мовчан В., Здоровенко В. та ін. Плани семінарських занять та методичні рекомендації з марксистсько-ленінської естетики, наукового атеїзму для студентів педвузів. – Дрогобич, ДДПІ, 1988. – 36 с.

 5. Скотний В., Літовченко В. Проблеми теорії сучасного соціалізму /Методичні поради студентам для підготовки і складання державного екзамену/. – Дрогобич, 1990. – 67 с.

 6. Скотний В., Дячкова Н., Румянцев Ю. Методическое пособие по курсу «Актуальные вопросы философии» / с планами семинаров, методическими указаниями, вопросами проблемно-поисковых ситуаций и самоконтроля, рекомендуемыми темами рефератов. – Львов, 1990. – 126 с.

 7. Скотний В., Вачевський М. Методичні рекомендації з курсу “Основи раціоналізаторської і винахідницької роботи” для студентів факультетів загальнотехнічних дисциплін педагогічних вузів. – Львів, 1990. – 72 с.

 8. Скотний В., Мовчан В. та ін. Організація ідейно-виховної роботи в педвузі /з досвіду роботи Дрогобицького педінституту/. – РУМК Миннаробразования УССР, 1990. – 69 с.

 9. Скотний В., Літовченко В. Економіка і організація сільськогосподарського виробництва. Методичні рекомендації. – Дрогобич, 1991. – 84 с.

 10. Скотний В., Вачевський М., Долішній М. Основи сучасного маркетингу. Методичний посібник для студентів педагогічних вузів та учнівської молоді. – К.: НДІ педагогіки, 1992. – 228 с.

 11. Скотний В., Літовченко В. та ін. Політологія. Конспект лекцій для студентів стаціонарної і заочної форм навчання. – Дрогобич, 1992. – 55 с.

 12. Скотний В., Дячкова Н. Система менеджменту і маркетингу: філософський та соціологічний аспекти /Короткий учбовий словник/. – Дрогобич, 1992. – 36 с.

 13. Скотний В., Вачевський М. та ін. Основи наукової інформації. Навчальна програма для учнів середніх і вищих освітніх закладів України. – К., 1993. – 24 с.

 14. Скотний В., Рум’янцева А. Науково-методичний комплекс професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності “Міжнародна економіка”. – К., 2001. – 29 с.

Схожі:

Автор / Комп’ютинг, 2000, том 0, випуск 0, 1-2
Резюме: в даному документі представлено вимоги до оформлення статті для міжнародного науково-технічного журналу “Комп’ютинг”. Резюме...
Тарас Григорович Шевченко народився 25 лютого 9 березня
...
Позитивні зрушення системи освіти Великобританії в другій половині...
Резюме: аналізується шлях розвитку британського освітнього процесу в XX-му столітті від елітарного до масового, потокового; підкреслюється...
Програма начально-тематичних екскурсій Початкова школа. Екскурсія...
Українська література. Екскурсія «Тарас Григорович Шевченко – український письменник»
ВИМОГИ З ПІДГОТОВКИ СТАТТІ ДЛЯ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ЖУРНАЛУ...
Резюме: в даному документі представлено вимоги до оформлення статті для міжнародного науково-технічного журналу “Комп’ютинг”. Резюме...
ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ ТИЧИНА

      Тарас Григорович Шевченко народився 25 лютого (9 березня за...
...
УкрЯТ РЕЗЮМЕ Міжнародної конференції
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЯДЕРНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ”
25 кв і тня 2 013 р. Початок о 11: 00
Биков Валерій Юхимович, д т н., професор, директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
Резюме Андрющенко Микола Петрович Адреса
Проходження практики у санаторно-курортному таборі «Зелена діброва», ВІДМІННО з подякою
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка