Закони грошового обігу. Інфляція


Скачати 57.23 Kb.
НазваЗакони грошового обігу. Інфляція
Дата05.04.2013
Розмір57.23 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Економіка > Закон
Питання до екзамену з дисципліни «Економічна теорія»

 1. Поняття економіки та її рівні. Становлення економічної теорії як науки.

 2. Предмет економічної теорії. Економічні категорії та закони.

 3. Функції економічної теорії.

 4. Методи дослідження економічних процесів і явищ.

 5. Позитивна й нормативна економічна теорія.

 6. Перші прояви економічних ідей буржуазного суспільства: меркантилізм, фізіократи.

 7. Особливості та основні положення економічних вчень XIX ст.: класична політекономія, марксизм, історична школа політекономії.

 8. Особливості та основні положення економічних вчень XX ст.: кейнсіанство, монетаризм.

 9. Загальні проблеми економіки. Сутність економічних потреб, їх класифікація.

 10. Безмежність потреб і обмеженість ресурсів. Закон зростання потреб і закон обмеженості ресурсів. Альтернативні вибір та вартість.

 11. Виробництво та його фактори. Продуктивні сили та виробничі відносини.

 12. Суспільне виробництво та його стадії. Суспільний, необхідний та додатковий продукт.

 13. Економічні інтереси: сутність, види, взаємодія.

 14. Взаємозв'язок потреб і споживання.

 15. Зміст і структурні елементи економічної системи.

 16. Моделі економічних систем.

 17. Організація та технологія в процесі виробництва.

 18. Ефективність суспільного виробництва.

 19. Натуральне виробництво, його сутність та характерні риси.

 20. Товарне виробництво: умови формування, характерні риси та види.

 21. Товар і його властивості.

 22. Подвійний характер праці втіленої в товарі, види праці.

 23. Розвиток обміну та форми вартості.

 24. Сутність та функції грошей.

 25. Закони грошового обігу. Інфляція.

 26. Теорії, що визначають вартість (цінність) товару.

 27. Сутність ринку, його суб’єкти та об’єкти. Умови формування та функціонування ринку.

 28. Види ринків, їх класифікація за категоріями.

 29. Інфраструктура ринку.

 30. Товарна біржа як домінуюча структурна одиниця ринкової інфраструктури.

 31. Фондова біржа.

 32. Банки як основна ланка кредитної системи.

 33. Біржа робочої сили.

 34. Основні функції і типи ринку.

 35. Угоди й основні види операцій, здійснювані на ринках.

 36. Ключові проблеми формування ринку в Україні.

 37. Закон попиту і пропозиції.

 38. Сутність та функції домогосподарств, їх доходи та видатки.

 39. Суть, умови та види підприємницької діяльності.

 40. Суть, ознаки та види підприємств.

 41. Капітал підприємства: кругообіг та оборот капіталу.

 42. Витрати виробництва та їх структура. Додаткова вартість.

 43. Еластичність. Вимір еластичності.

 44. Застосування теорії еластичності в практиці господарювання.

 45. Сімейний бюджет: доходи - видатки.

 46. Прожитковий мінімум та оптимальний споживчий бюджет.

 47. Ефект доходу й ефект заміщення.

 48. Умови розвитку підприємництва в Україні.

 49. Теорія прибутку.

 50. Функції та основні напрями використання прибутку.

 51. Сутність, умови виникнення і економічний закон конкуренції.

 52. Методи і способи конкурентної боротьби. Цінова і нецінова конкуренція.

 53. Теорія ринкових структур. Типи та критерії їх класифікації.

 54. Ціноутворення на фактори виробництва і доходи.

 55. Ринок факторів виробництва, його сутність, функції, суб’єкти.

 56. Ринок праці, його особливості.

 57. Заробітна плата: функції, форми, системи.

 58. Ринок капіталів. Фізичний і позичковий капітал. Позичковий відсоток. Додаткова вартість.

 59. Земельна рента, її види. Ціна землі.

 60. Причини виникнення і форми монополій.

 61. Антимонопольне законодавство.

 62. Похідний характер попиту на фактори виробництва.

 63. Національна економіка і національний продукт. Показники обчислення національного продукту.

 64. Взаємозв'язок показників ВНП, чистого продукту, національного доходу', особистого доходу, отримуваного доходу.

 65. Функціональний і особистий розподіл доходів.

 66. Фактори економічного зростання, його зміст і типи. Нагромадження та інвестиції.

 67. Економічний цикл і його фази. Теорії циклів.

 68. Система національних рахунків, її принципи.

 69. Нерівність у розподілі доходів, причини нерівності.

 70. Крива Лоуренса. Рівень добробуту населення.

 71. Вплив науково-технічної революції на економічний розвиток.

 72. Види економічних циклів. Особливості сучасних циклів.

 73. Необхідність і сутність державного регулювання економіки. Економічні функції держави. Теорії державного регулювання.

 74. Форми і методи державного регулювання. Фіскальна і монетарна політика.

 75. Грошова маса і її вимірювання. Механізм здійснення монетарної політики: регулювання обігової ставки, банківських резервів, операції на відкритому ринку.

 76. Адміністративні методи регулювання ринку, їх характеристика.

 77. Суть податків, види податків, принципи оподаткування.

 78. Етапи розвитку та структура сучасного світового господарства. Міжнародний поділ праці.

 79. Світовий ринок. Міжнародна торгівля, міграція робочої сили. Міжнародний рух капіталу.

 80. Проблеми інтеграції України у світове господарство.

 81. Нерівномірність розвитку економіки окремих регіонів і країн світу.

 82. Міжнародна валютна система, етапи її розвитку. Економічна інтеграція.

 83. Організація і технологія в процесі виробництва.

 84. Ефективність суспільного виробництва.

 85. Основні ступені соціально-економічного розвитку.

 86. Цивілізаційний та формаційний підходи в розвитку економічної системи.

 87. Проблеми економічного вибору в різних економічних системах.

 88. Особливості та основні ідеї неокласичної економічної теорії та теорії неокласичного синтезу.

 89. Особливості та основні ідеї маржиналізму та історичної школи політекономії.

 90. Особливості та основні ідеї монетаризму та неокласичного синтезу.

Схожі:

ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І ГРОШОВОГО ОБІГУ Основні поняття та категорії Активні гроші
Активні гроші — гроші, які постійно використовуються в готівковому та безготівковому обігу
СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ
Грошова система — це встановлена державою форма організації грошового обігу в країні
1 Правове регулювання ощадної справи і лотерейної діяльності
При цьому держава, як публічна влада, стимулювала накопичення заощаджень в спеціалізованих установах, що було обумовлено низкою державних...
Суть і функції грошей. Предмет і завдання курсу “ Гроші і кредит ”
України. Наукове розуміння проблем грошей, грошового обігу, кредитних відносин є необхідною складовою становлення професійних економічних...
ТЕМА ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ План
ТЕМА ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ План Основні теоретичні концепції інфляції
Систематизація та виокремлення властивостей грошових потоків та формування...
Систематизовано та виокремлено властивості грошових потоків підприємства та сформовано сутність кожної із запропонованих властивостей...
Золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані)...
України грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет та в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним...
ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК
Така система вимагала мінімального втручання держави у грошову сферу, оскільки відносна стабільність грошової маси забезпечувалася...
ПАМ'ЯТКА по заповненню розрахункового документа при сплаті грошового...
При сплаті грошового зобов'язання, визначеного органом ДПС за результатами позапланової документальної перевірки підрозділів оподаткування...
Закони термохімії
Хімічна термодинаміка вивчає переходи хімічної енергії в інші форми – теплову, електричну і т п., встановлює кількісні закони для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка