Твердих побутових відходів, їх захоронення, перевезення рідких побутових відходів для населення, бюджетних установ, інших споживачів Кременчуцькому комунальному


Скачати 108.75 Kb.
НазваТвердих побутових відходів, їх захоронення, перевезення рідких побутових відходів для населення, бюджетних установ, інших споживачів Кременчуцькому комунальному
Дата09.04.2013
Розмір108.75 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Аналіз

регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області «Про встановлення тарифів на послуги з перевезення твердих побутових відходів, їх захоронення, перевезення рідких побутових відходів для населення, бюджетних установ, інших споживачів Кременчуцькому комунальному

автотранспортному підприємству 1628»
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Тарифи на послуги з перевезення твердих побутових відходів, їх захоронення на звалищі та перевезенню рідких побутових відходів Кременчуцьким КАТП 1628 були затверджені рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради № 915 від 21 грудня 2009 року для бюджетних установ та інших споживачів, для населення – рішенням № 722 від 16 жовтня 2009 року на підставі висновків Державної інспекції з контролю за цінами в Полтавській області від 7 вересня 2009 року.

Проблема, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин полягає в тому, що, в даний час діючі тарифи не в повному обсязі відшкодовують витрати на виробництво цих послуг. Рівень відшкодування тарифами фактичних витрат становить 86,3 %. Це пов’язано з тим, що розрахунки діючих тарифів проводились за даними звітів 1 півріччя 2009 року (Звіт про фінансові результати, форма № 2; Баланс, форма № 1, інші) та з урахуванням цін та тарифів на паливо, матеріали, послуги та інші витрати, які діяли в 1 півріччі та липні 2009 року. За період з серпня 2009 року по липень 2011 року витрати підприємства значно збільшились в зв’язку із збільшенням цін на паливно-енергетичні ресурси, матеріали та запасні частини для ремонту автомобілів, збільшення рівня мінімальної заробітної плати.

Кошти, які отримує підприємство за надані послуги, витрачаються в першу чергу на придбання пального, як основної складової частини собівартості, ціна на яке постійно змінюється. Так, враховуючи дані звітів серпня 2009 року в порівнянні зі звітними даними липня 2011 року ціни на бензин збільшено на 52,7 %, газ стиснений – на 43,1 %, дизельне пальне – на 65,8 %, газ скраплений – на 111,7 %, мастильні матеріали – в середньому на 85-100 %. Ціна на електроенергію збільшена на 35,1 %.

Також збільшені інші складові витрат на перевезення та захоронення побутових відходів, так мінімальна заробітна плата в порівнянні з липнем 2009 року та липнем 2011 року збільшена на 52,4 %.

Елементи операційних витрат за 1 півріччя 2011 р.Найменування показників.

За 1 півріччя 2011 р., тис.грн.Питома вага,

%

Матеріальні затрати

5719

42,5

Витрати на оплату праці

3409

25,3

Відрахування на соціальні заходи

1223

9,1

Амортизація

1025

7,6

Інші операційні витрати

2089

15,5

Разом

13465

100


Протягом 2011 року підприємство має значні фінансові труднощі. По підсумках роботи за 1 півріччя 2011 року підприємство отримало від операційної діяльності 645 тис.грн. збитків, але враховуючи отриману фінансову підтримку з бюджету міста, підприємство отримало прибуток до оподаткування в сумі 29,0 тис.грн.

Така ситуація становить під загрозу стабільність роботи підприємства і веде до заборгованості із заробітної плати та неможливість своєчасного погашення податкових платежів. Подальша збитковість виробництва приведе до того, що Кременчуцьке КАТП - 1628 не в змозі буде вчасно надавати послуги з вивезення твердих побутових відходів і погіршить санітарний стан обслуговуючих підприємств та установ міста і населення.

Виходячи з викладеного, та враховуючи вимоги Закону України від 24.06.2004р. № 1875- VI „Про житлово-комунальні послуги”, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та п.п. 37-40 Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006р. № 1010 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів”, а також згідно змін, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України № 692 від 8 липня 2009 року «Про внесення змін до Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» для забезпечення відшкодування повної вартості послуг, забезпечення функціонування підприємства та надання якісних послуг споживачам в достатніх обсягах з дотриманням встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків та правил надання послуг, Кременчуцьким КАТП 1628 були розраховані планові витрати на послуги з перевезення твердих побутових відходів, їх захоронення на звалищі та послуги з перевезення рідких побутових відходів.

Кременчуцьким КАТП 1628 були отримані висновки Державної інспекції з контролю за цінами в Полтавській області від 22 серпня 2011 р. № 73,74,75

щодо економічного обґрунтування планових витрат на послуги по перевезенню твердих побутових відходів, послуги по захороненню побутових відходів, послуги по перевезенню рідких побутових відходів.

Обсяг послуг, який надає підприємство, по споживачам розподіляється таким чином: населення становить 84,7 %, бюджетні установи – 5,8%, інші споживачі – 9,5 %. Рівень рентабельності по споживачам в запропонованих тарифах буде становити: для населення – 8%, для бюджетних установ – 12%, для інших споживачів – 34%, загальний рівень рентабельності по підприємству складає 12%, що відповідає вимогам Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів та є найбільш оптимальним варіантом тому, що левова частка всіх послуг припадає на населення і зниження рівня рентабельності ще більше приведе до збиткової роботи підприємства.

2. Цілі державного регулювання.

Основна ціль, на досягнення якої спрямоване дане рішення - забезпечення умов стабільного функціонування Кременчуцького комунального автотранспортного підприємства 1628, якісне та безперебійне надання послуг з перевезення побутових відходів в необхідних обсягах, компенсування збитків, що виникли в зв’язку з подорожчанням паливно-мастильних матеріалів.

3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілі.

Перша альтернатива – відмова від регулювання тарифів на послуги з перевезення твердих побутових відходів та їх захоронення на звалищі, тарифів з перевезення рідких побутових відходів для населення, бюджетних установ і інших споживачів та збереження діючого рівня тарифів і тим самим обумовити збитковість роботи підприємства і зупинити фактично функціонування підприємства – є недопустимим.

Друга альтернатива – надання Кременчуцькому комунальному автотранспортному підприємству 1628 дотації в повному обсязі на покриття різниці в тарифах. Дана альтернатива не розглядається, як оптимальний варіант вирішення проблеми у зв’язку з тим, що передбачає виділення коштів з міського бюджету, а вони є досить значними. Можлива також затримка надходження коштів до бюджету, а неповне виконання дохідної частини бюджету може привести до несвоєчасних розрахунків з підприємством, відповідно збільшиться ризик несвоєчасних розрахунків за паливо.

Доцільніше буде направити бюджетні кошти на придбання нової притиральної техніки, у новітні технології, спрямовані на зменшення собівартості послуг.

Третя альтернатива – підвищити тарифи на послуги з перевезення твердих побутових відходів та їх захоронення на звалищі, тарифи на послуги з перевезення рідких побутових відходів до економічно обґрунтованих розмірів, зберегти існуючу форму власності, забезпечити подальший розвиток інфраструктури, направленої на покращення умов роботи суб’єктів підприємництва, зазначена альтернатива є найбільш прийнятною.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

Після проходження процедури, передбаченої Законом України „Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності”, проект регуляторного акта виноситься на розгляд виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області для прийняття рішення.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

В разі прийняття нових тарифів, будуть забезпечені умови стабільної роботи комунального підприємства та покращення надання послуг.

Зовнішніми чинниками, які негативно впливатимуть на дію регуляторного акта є інфляційні процеси, підвищення мінімальної заробітної плати, зростання цін на енергоносії.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта за методом аналізу вигод та витрат є:

Сфери впливу

Вид впливу

Інтереси громадян

Поліпшення якості надання послуг

Інтереси суб’єктів господарювання

Отримання якісних послуг

Інтереси держави

Зменшення до мінімуму дотаційних виплат з місцевого бюджету та збільшення надходження коштів до бюджету всіх рівнів.

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Збільшення податкових зобов’язань

(ПДВ на 245 тис.грн за рік)

Немає

Інтереси суб’єктів господарювання

Гарантоване надання послуг та поліпшення якості послуг з перевезення ТПВ та рідких відходів

Збільшення витрат після прийняття рішення.  1. Обґрунтування строку дії регуляторного акту


Регуляторний акт чинний до змін у законодавстві України, збільшення цін і тарифів на основні складові собівартості послуг – електроенергію, матеріали, пальне, витрати на оплату праці. Орієнтовний строк дії регуляторного акту 1 рік.

8. Показниками результативності акта є:

- розмір отриманих доходів від надання послуг з перевезення твердих

побутових відходів та рідких побутових відходів ;

- кількість користувачів послуг Кременчуцького КАТП 1628;

- кількість скарг користувачів послуг;

- ступінь інформованості суб’єктів господарювання про існування даного

регуляторного акта.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Відстеження результативності покладається на управління економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Базове відстеження результативності акта проводиться до набрання чинності регуляторного акта або окремих його положень.

Повторне відстеження результативності акта буде проведено через рік після набрання ним чинності.

Періодичне відстеження результативності акта проводитиметься через три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження , в разі, якщо даний регуляторний акт не буде відмінено до закінченого періоду.

Довідка

про розмір діючих тарифів і тарифів, які пропонуються на послуги КАТП-1628 по перевезенню твердих побутових відходів, їх захороненню на звалищі , по перевезенню рідких побутових відходів для населення, бюджетних установ та інших споживачів.

№ п/п

Назва послуги

Діючий тариф

(грн./м3)

Запропонований тариф

(грн./м3)

Розмір збільшення нового тарифу

(грн..)

Розмір збільшення нового тарифу

(%)

1

Перевезення 1 м3 твердих побутових відходів

1.1

Населення

28,84

40,01

11,17

38,7

1.2

Бюджетні установи

28,84

41,48

12,64

43,8


1.3

Інші споживачі

32,17

49,64

17,47

54,3


2

Захоронення 1 м3 твердих побутових відходів

2.1


Населення

6,80

7,76

0,96

14,1

2.2

Бюджетні установи

6,80

8,05

1,25

18,4

2.3

Інші споживачі

7,58

9,64

2,06


27,2

3

Всього по перевезенню та захороненню 1 м 3 твердих побутових відходів

3.1

Населення

35,64

47,77

12,13

34,0

3.2


Бюджетні установи

35,64

49,53

13,89

39,0


3.3


Інші споживачі

39,75

59,28

19,53

49,1

4

Перевезення 1 м 3 рідких побутових відходів

4.1

Населення

44,75

34,50

-10,25

-22,9

4.2

Бюджетні установи

44,75

35,14

-9,61

-21,5

4.3

Інші споживачі

45,94

42,04

-3,90

-8,5Перший заступник міського голови А.М.Погрібний

Розробник: заступник начальника

управління економіки О.Ю.Шульга

Схожі:

Про повторне відстеження дії регуляторного акту рішення міськвиконкому...
Про встановлення тарифів на послуги з перевезення твердих побутових відходів, їх захоронення, перевезення рідких побутових відходів...
Норми утворення твердих побутових відходів від підприємств, установ...

Аналіз регуляторного впливу
Кременчуцької міської ради Полтавської області “Про затвердження норм утворення твердих побутових відходів для підприємств, установ...
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
У цій Методиці термін вживається у такому значенні: роздільне збирання побутових відходів збирання побутових відходів за окремими...
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Нікопольської міської ради
Про коригування ТОВ «КУБ ЛДФ» тарифу (вартості послуги) з вивезення та утилізації твердих побутових відходів для бюджетних установ,...
Про базове відстеження дії регуляторного акту рішення виконавчого...
Кременчуцької міської ради Полтавської області від 04. 11. 2011 року №911 Про встановлення тарифів на послуги з перевезення твердих...
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконкому Кременчуцької...
Улювання господарських відносин полягає в тому, що діючі норми утворення твердих побутових відходів, які були затверджені рішенням...
Про відстеження регуляторного акту рішення Кременчуцької міської...
Про відстеження регуляторного акту – рішення Кременчуцької міської ради від 20 листопад 2006 р. “Про затвердження норм утворення...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про окремі заходи з організації вивезення твердих побутових відходів у м. Нікополі
ПЕРЕЛІК нових надходжень нормативних документів (НД) у фонд ДП ”Житомирстандартметрологія”...
ОХОРОНА ПРИРОДИ. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка