ТЕМА: Прикладні програми ОС Windows: графічний ре­дактор


Скачати 82.46 Kb.
НазваТЕМА: Прикладні програми ОС Windows: графічний ре­дактор
Дата20.03.2013
Розмір82.46 Kb.
ТипУказатель
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Указатель
Лабораторна робота 4
ТЕМА: Прикладні програми ОС Windows: графічний ре­дактор Paint, найпростіший текстовий редактор Блокнот, текстовий редактор WordPad, програма Калькулятор, Таблиця символів.
МЕТА: навчитись використовувати довідкову систему в сере­довищах прикладних програм, вивчити можливості графічного редактора Paint, найпростішого текстового редактора Блокнот, текстового редактора WordPad, програми Калькулятор, вико­ристовувати Таблицю символів, навчитись створювати і збе­рігати документи, засвоїти технологію OLE обміну даними між програмами.
ХІД РОБОТИ
Запишіть тему і мету практичної роботи. Складіть звіт про виконання практичної роботи.
ЗАВДАННЯ 1. Вивчення графічного редактора Paint

.

 1. Завантажте в оперативну пам’ять графічний редактор Paint: Пуск Программы Стандартные Paint.

 2. У смузі меню виберіть меню Справка (?) Вызов справки.

 3. Перейдіть на вкладку Содержание діалогового вікна Справка, клацнувши на ній.

 4. У лівій панелі розміщені «книги». Розгорніть книгу Paint, клацнувши на її значку. Ви побачите значки сторінок книги.

 5. Клацаючи у лівій панелі на значках сторінок книги, у правій панелі прочитайте їх зміст, розгортаючи виділені ін­шим кольором слова.

 6. Перейдіть на вкладку Указатель діалогового вікна Справка. У текстове поле введіть з клавіатури або виберіть із списку Высота, рисунок, натисніть кнопку Показать. У діа­логовому вікні Найденные разделы по черзі виділіть знайдені розділи, прочитайте їх зміст у правій панелі.

 7. Створіть малюнок на тему «Весняний пейзаж». Збережіть цей малюнок з ім’ям Весняний пейзаж у своїй папці, виконав­ши такі команди: меню ФайлСохранить у діалоговому вікні Сохранить в полі папка вибрати із списку свою папку. Дати ім’я документа Весняний пейзаж. Натиснути кнопку Со­хранить.

 8. Зробіть малюнок доступним як фон Робочого столу. Для цього потрібно виконати такі дії: меню ФайлЗаместить Ра­бочий стол.


ЗАВДАННЯ 2. Вивчення найпростішого текстового редактора Блокнот
1. Завантажте в оперативну пам’ять текстовий редактор Блокнот:

Пуск  Программы Стандартные Блокнот.

 1. У смузі меню виберіть меню Справка (?) Вызов справки.

 2. Перейдіть на вкладку Содержание, клацнувши на ній.

 3. Прочитайте зміст книги Блокнот, розгорнувши її й оби­раючи по черзі сторінки у лівій панелі та читаючи зміст у правій панелі діалогового вікна Справка.

 1. Перейдіть на вкладку Указатель діалогового вікна Справка. У текстове поле введіть з клавіатури або виберіть із списку Вставка колонтитулов, натисніть кнопку Показать. Прочитайте зміст у правій панелі діалогового вікна Справка.

 2. Створіть документ такого змісту:

В інституті в чотирьох групах 1 курсу навчаються:

  • 1 група – 23 ст.;

  • 2 група – 35 ст.;

  • З група – 23 ст.;

  • 4 група – 27 ст.

Кожний студент у бібліотеці забезпечується 15 підручни­ками. Всього потрібно...

7. Збережіть документ з ім’ям Блокнот + К у своїй папці: меню Файл Сохранить у діалоговому вікні Сохранить в полі папка вибрати із списку свою папку. Дати ім’я документа Блокнот + К. Натиснути кнопку Сохранить.
ЗАВДАННЯ 3. Вивчення текстового редактора WordPad


 1. Завантажте в оперативну пам’ять Текстовий редактор WordPad Пуск Программы Стандартные WordPad.

 2. У смузі меню виберіть меню Справка (?) Вызов справки.

 3. Перейдіть на вкладку Содержание, клацнувши на ній.

 4. Прочитайте зміст основних тем книги WordPad, розгор­ніть вкладені книги і прочитайте зміст сторінок.

 5. Перейдіть на вкладку Указатель діалогового вікна Справка. У текстове поле введіть з клавіатури або виберіть із списку OLE, натисніть кнопку Показать. У діалоговому вікні Найденные разделы по черзі виділіть знайдені розділи, прочи­тайте їх зміст у правій панелі діалогового вікна Справка. Зано­туйте у звіті цю тему.


ЗАВДАННЯ 4. Вивчення програми Калькулятор
Завантажте в оперативну пам’ять програму Калькулятор Пуск Программы Стандартные Калькулятор.

1. Вивчіть структуру вікна і склад команд Головного меню вікна.

 1. У смузі меню виберіть меню Справка Вызов справки – клацніть на ньому.

 2. Перейдіть на вкладку Содержание, клацнувши на ній.

 3. Прочитайте зміст основних сторінок книг вкладки Содер­жание діалогового вікна Справка.

 4. Виконайте у програмі Калькулятор необхідні обчислен­ня, а потім відкрийте меню Правка і клацніть на команді Ко­пировать. Результат буде скопійовано у буфер обміну.

 5. Активізуйте документ Блокнот + К.

 6. Встановіть текстовий курсор у документі Блокнот + К у відповідне місце, потім виконайте: меню Правка Вставить.

 7. Збережіть зміни у документі Блокнот + К.


ЗАВДАННЯ 5. Вивчення Таблиці символів
1. Завантажте в оперативну пам’ять Таблицю символів: Пуск Программы Стандартные Служебные Таблица символов.

2. У полі Шрифт виберіть із списку шрифти і перегляньте їх.

 1. Зверніть увагу на комбінацію клавіш, за допомогою якої можна відтворити ці символи.

 2. Зверніть увагу на наявність символів алфавіту грецької мови у шрифті Symbol.

 3. Зверніть увагу на шрифти Wingdings. Перегляньте сим­воли цих шрифтів.


ЗАВДАННЯ 6. Розробка документів. Технологія OLE


 1. Відкрийте файл з ім’ям Весняний пейзаж.

 2. Виділіть фрагмент малюнка невеликого розміру і скопіюйте його у буфер обміну.

3. Активізуйте програму WordPad. Створіть новий документ.

 • надрукуйте наступне: меню Правка Вставить. Натис­ніть клавішу Enter;

 • далі виконайте Меню Правка Вставить;

 • буде вставлено з буферу обміну фрагмент малюнка. На­тисніть клавішу Enter (або кнопку ОК діалогового вікна).

Вставлений рисунок можна редагувати: якщо двічі клацнути на ньому активізується програма Paint.

 • надрукуйте наступне: меню Правка Специальная вставка;

 • натисніть клавішу Enter;

 • після цього виконайте: меню Правка Специальная вставка Точечный рисунок (рис. 4.1).

Якщо у списку Как: обрано Точечный рисунок, то вставле­ний рисунок у документи призначення можна редагувати.


Рис. 4.1. Діалогове вікно Специальная вставка
Якщо у цьому діалоговому вікні активізувати за допомогою прапорця параметр В виде значка, то буде створено покажчик на файл у вигляді значка. Якщо двічі клацнути на ньому, то відкриється вікно графічного редактора і малюнок можна буде змінювати. Обидва варіанти вставлення фрагмента малюнка, коли його можна редагувати, підтримують технологію OLE впровадження об’єктів. Ця технологія полягає в тому, що вставлений об’єкт не втрачає зв’язку з програмою, засобами якої він розроблений. Така технологія ще має назву «OLE-тех­нологія впровадження об’єкта». Якщо двічі клацнути на встав­леному об’єкті, то відкриється вікно програми Paint і малюнок можна редагувати. В першому варіанті буде наявним сам фраг­мент малюнка, а в іншому – його значок.

Якщо у списку Как: обрано Рисунок (метафайл) або Рису­нок (DIB), то вставлений рисунок редагувати засобами програ­ми Paint вже буде неможливо.

 • надрукуйте наступне: меню Вставка Объект. Натисніть клавішу Enter.

 • виконайте меню Вставка Объект.

 • у діалоговому вікні Вставка объекта (рис. 4.2), що з’явиться, встановіть альтернативний перемикач і прапорець так, як показано на рис. 4.2.Рис. 4.2. Діалогове вікно Вставка объекта

 • за допомогою кнопки Обзор відкрийте файл Блокнот + К і натисніть кнопку ОК.

 • збережіть документ у своїй папці, дайте йому ім’я MyOLE. Закрийте вікно.

 • відкрийте документ Блокнот + К і додрукуйте в кінці своє прізвище та ім’я. Закрийте цей документ.

 • відкрийте документ MyOLE, двічі клацніть на значку-ярлику і переконайтесь у наявності внесених у документ MyOLE змін. Така технологія називається OLE технологією зв’язування об’єктів.

4. Закрийте всі відкриті вікна програм.
ЗАВДАННЯ 7. Захистіть виконану роботу
Запитання до захисту практичної роботи:

 1. Чи можна надати певним словам тексту документа про­грами Блокнот різного стилю (застосувати інший шрифт, роз­мір, колір) порівняно з іншими словами?

 2. Чи можна у документі програми Блокнот надати поточні дату і час?

 3. Розкажіть, як надати певним словам тексту документа програми WordPad різного стилю (застосувати інший шрифт, розмір, колір) порівняно з іншими словами.

 4. Перелічіть додаткові можливості текстового редактора WordPad порівняно з текстовим редактором Блокнот. Які «по­зитиви» має Блокнот?

 5. Поясніть, як Ви зрозуміли технологію OLE.

 6. Як реалізувати впровадження об’єкта у документ програ­ми WordPad?

 7. Розкажіть, як реалізувати зв’язування документа про­грами WordPad з документом іншої програми, яка підтримує технологію OLE.

 8. У яких випадках має сенс зв’язування документів?

 9. Яка програма була сервером, а яка клієнтом у завданні 6 при впровадженні об’єктів?

 1. Назвіть інструменти для малювання, які має програма Paint.

 2. Як вставити обчислені у Калькуляторі дані у документ програми WordPad чи Блокнот?

Схожі:

ТЕМА: Прикладні програми ОС Windows: графічний ре­дактор
Ищах прикладних програм, вивчити можливості графічного редактора Paint, найпростішого текстового редактора Блокнот, текстового редактора...
Тема: Робота із стандартними програмами ОС Windows. Конфігурування ОС Windows
Проводник; формування практичних навичок по роботі з основними об’єктами Windows – вікнами, файлами, папками, ярликами; ознайомлення...
ТЕМА: Операційні системи Windows. Технологія роботи з файловою системою. Програма
Сформувати навички виконання основних операцій: перегляду, копіювання, перейменування, створення папок і документів, переміщення,...
Комп'ютерна графіка. Графічний редактор Paint
Обладнання: комп’ютери, що працюють під керівництвом ОС Windows, Paint, роздатковий матеріал
Тема: «Налагодження інтерфейсу ОС»
Навчальна: навчити виконувати загальне адміністрування Windows, інсталювати та деінсталювати програми
Windows XP Windows XP
Вона була випущена 25 жовтня 2001 року і є розвитком Windows 2000 Professional. Назва XP походить від англ experience (досвід, враження,...
Прикладні програми растрової графіки призначені для створення книжкових...
Прикладні програми растрової графіки призначені для створення книжкових та журнальних ілюстрацій, обробки оцифрованих фотографій,...
3 МОДЕЛЮВАННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО...
Для роботи з програмним комплексом Electronics Workbench V 0C необхідний IBM сумісний персональний комп’ютер з процесором I486 (рекомендується...
План лекції
«Добро пожаловать в Windows 7 (Руководство по продукту Windows 7)». Microsoft, 2010. – 140 с
ТЕМА: Операційні системи сімейства Windows. Вивчення об’єктів Робочого столу
МЕТА: вивчити об’єкти Робочого столу та їх властивості, набути навички застосування технології Drag & Drop для виконання різноманітних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка