Форма № ВНА-1 Відомість обліку нематеріальних активів, нарахованої амортизації (зносу) за 200 рік


Скачати 25.12 Kb.
НазваФорма № ВНА-1 Відомість обліку нематеріальних активів, нарахованої амортизації (зносу) за 200 рік
Дата15.06.2013
Розмір25.12 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Форма № ВНА-1
Відомість обліку нематеріальних активів, нарахованої амортизації (зносу) за 200_ рік


Номер інвентарної одиниці

Вид, назва, стисла харак- теристика

Місце вико- ристання, прізвище від- повідальної особи

Дата оприбут- кування

Первісна вартість (грн)

Сума зносу на початок року або при опри- буткуванні (грн)

Термін корисного викорис- тання (місяців)

Місячна норма амортизації (зносу)

1

2

3

4

5

6

7

8

Зміна вартості

Сума нарахованої амортизації (грн)

Вибуття

індекс інфляції

зміна вартості (капітальний дохід)

первісна вартість з урахуванням індексації (грн)

січень

лютий

бере - зень

квітень

травень

...

дата

сума

9

10

11

12

13

14

15

16
24

25


Виконавець __________________ Головний бухгалтер ___________________

(підпис) (підпис)

Схожі:

План Документальне ведення обліку операцій з матеріальними активами....
Облік зношення та облік вибуття нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку
До Порядку ведення платниками податку обліку приросту (убутку) балансової...

До Порядку ведення платниками податку і обліку приросту (убутку)...

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18....
Тема: Введення інформації з обліку необоротних активів
Мета: визначити порядок заповнення довідників з обліку необоротних активів у програмі «1С: Бухгалтерія 0»; навчитись вводити початкові...
Податок на прибуток підприємств
О. З., нематеріальних та довгострокових біологічних активів для використання в господарській діяльності
Лекція 3 Облік нематеріальних активів
Загальна характеристика рахунків 12 "Нематеріальні активи", 19 "Гудвіл при придбанні"
ТЕМА: Облік господарських процесів
Мета заняття: навчити учнів різних методів нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів
До Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних...

МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 38 (МСБО 38) Нематеріальні активи
Стандарті. Цей Стандарт вимагає від суб'єкта господарювання визнавати нематеріальний актив, якщо і тільки якщо він відповідає певним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка