Податок на прибуток підприємств


Скачати 44.58 Kb.
НазваПодаток на прибуток підприємств
Дата22.04.2013
Розмір44.58 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи

Тема 8. Податок на прибуток підприємств
Ознаки

Характеристика

Стаття ПКУ

1

Платник податку

 • юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами;

 • під-ва залізничного транспорту та їх структурні підрозділи які отримують прибуток від неосновної діяльності залізничного транспорту;

 • неприбуткові установи та організації у разі отримання прибутку від неосновної діяльності та/або доходів, що підлягають оподаткуванню;

 • юридичні особи, які провадять господарську діяльність на території України;

 • постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з України;

 • установи кримінально – виконавчої системи та їх під-ва, які використовують працю спецконтингенту.
133

2

Об’єкт оподаткування

 • прибуток із джерелом походження з України та за її межами;

 • дохід (прибуток) нерезидента, що підлягає оподаткуванню.

Амортизації підлягають:

 • витрати на придбання О.З., нематеріальних та довгострокових біологічних активів для використання в господарській діяльності;

 • витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та ін. видів поліпшення О.З. що перевищують 10%сукупної балансової вартості всіх груп О.З., що підлягають амортизації, на початок звітного року;

 • витрати на капітальне поліпшення землі, не пов’язане з будівництвом(іригація, осушення та ін);

 • сума переоцінки вартості О.З.;

Амортизації не підлягають:

 • витрати бюджетів на будівництво та утримання споруд благоустрою та житлових будинків, придбання та збереження бібліотечних і архівних фондів;

 • витрати бюджетів на будівництво та утримання автомобільних доріг загального користування;

 • вартість гудвілу, та ін.

До доходів включається:

- доходи від операційної діяльності;

- дохід банківських установ;

- дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг;

- прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами;

- дохід, пов'язаний з реалізацією заставленого майна;

- інші доходи ( дивіденди, доходи від операцій оренди та лізингу, т.д. )

Не враховується до доходів:

- сума попередньої оплати та авансів, отримана в рахунок оплати товарів, виконаних робіт , наданих послуг;

- суми ПДВ ;

- суми коштів у вигляді внесків;

- суми отриманого платником податку емісійного доходу;

- дивіденди, отримані платником податку від інших платників податку;

- основна сума отриманих кредитів, позик та ін доходів;

Визначення доходів: витрати пов’язані з організацією, випуском та реалізацією продукції, робіт та послуг:

- процентні витрати за кредитно – депозитними операціями, в т.ч. за кореспондентськими рахунками та коштами до запитання, цінними паперами власного обігу;

- суми страхових резервів;

- витрати з придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги;

- витрати, пов’язані з реалізацією заставленого майна;

- інші витрати, прямо пов’язані зі здійсненням банківських операцій та наданням банківських послуг;

- витрати, понесені платником податку, у вигляді благодійних чи ін внесків до неприбуткових організацій;

Не включається до складу витрат:

- витрати, не пов’язані з провадженням господарської діяльності ;

- суми попередньої (авансової) оплати товарів, робіт, послуг;

- витрати на погашення основної суми отриманих позик, кредитів;

- дивіденди;

- витрати на придбання, виготовлення, будівництво, реконструкцію та ін поліпшенні О.З. та витрати, пов’язані з видобутком корисних копалин, а також з придбанням нематеріальних активів.

134, 144, 145, 135,

139

3

База оподаткування

Податковою базою визначається грошове вираження прибутку, як об’єкта оподаткування. Тобто дохід під-ва.

149

4

Податковий період

Базовим податковим (звітним) періодом для податку є календарний рік.

Він починається з 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року.
5

Ставки

Основна ставка податку становить 16 %:

 • з 1 квітня 2011р по 31 грудня 2011р включно – 23 %;

 • з 1 січня 2012р по 31 грудня 2012р включно – 21%;

 • з 1 січня 2013р по 31 грудня 2013р включно – 19%;

 • з 1 січня 2014р – 16%.

За ставками 0, 4, 6, 12, 15 і 20 % доходів нерезидентів та прирівняних до них осіб із джерелом їх походження з України.

151

6

Пільги

Звільняється від оподаткування:

 • прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною власністю.

 • Прибуток підприємств, отриманий від продажу на митній території України продуктів дитячого харчування власного виробництва;

 • Прибуток Чорнобильської АЕС, якщо такі кошти використовуються на поліпшення та створення екологічно безпечної системи;

 • Прибуток державних підприємств «Міжнародний дитячий центр «Артек» і «Український дитячий центр «Молода гвардія» від провадження діяльності з оздоровлення та відпочинку дітей;

154


Питання для самоконтролю:

 1. Особливості визначення доходів та витрат підприємства, що підлягають оподаткуванню?

 2. Звільнення від оподаткування?

 3. Визначення вартості об’єктів амортизації?


Рекомендована література:

 1. Податковий Кодекс України (ст..133−161)
Викладач: Сахно О.В.


Схожі:

План Подат ок на прибуток підприємств Амортизація
Стаття 10 Прикінцевих положень Податкового кодексу України встановлює такі ставки податку на прибуток підприємств
Тема 10. Податок на прибуток підприємств
Навчальна мета: Охарактеризувати суть мита, митного тарифу та методи обчислення мита і митної вартості товарів
ЛЕКЦІЯ 8 СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Податок на прибуток, додану вартість, акцизний збір, мито та інші загальнодержавні податки, збори і платежі
Законом №4834 встановлено, що
Податковим кодексом запроваджено новий місцевий податок, а саме податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (за текстом...
ПІЛЬГИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України
Прибуток, його норма і напрями використання
Бухгалтерський прибуток — це виручка фірми за вирахування явних, зовнішніх витрат виробництва (у радянській економічній літературі...
Тема: Прибуток Мета
Наявність прибутку свідчить про ефективність виробництва, благополучний фінансовий стан підприємства. Це одне з основних джерел накопичень...
Що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених...
Постачальник”, в особі директора що діє на підставі з одного боку
4. Формування й розподіл прибутку Тема 4
Ключові слова: ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ, ІНВЕСТИЦІЙНОЇ, ФІНАНСОВОЇ, ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК, ПРИБУТОК...
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Законом №3609 внесено зміни до п. 1 розділу XIX «Прикінцеві положення» Податкового кодексу, якими передбачено, що зазначений податок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка