ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології


Скачати 55.59 Kb.
НазваІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
Дата03.11.2013
Розмір55.59 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Біологія > Документи
ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології

8 клас

Завдання Групи А

Виберіть одну правильну відповідь. (1 бал)
1. Вперше побачив і описав клітину :

А) К.А.Тімірязєв; Б) Аристотель; В) Р. Гук; Г) А.Флемінг.

2.У якої рослини найбільший у світі плід?

А) гороху посівного; Б) горіха грецького; В) кокосової пальми; Г) сейшельської пальми.

3. Гриб що має одноклітинну , розгалужену грибницю без перегородок та кулясті спорангії це -…

А) аспергіл; Б) пеніцил; В) мукор; Г) синтрихіум.

4. Проміжні клітини Гідри виконують функції:

А) захист від хижаків; Б) захоплення і перетравлення їжі; В) регенерації;

Г) сприйняття подразнення з навколишнього середовища.

5. Який антисептик-окисник накопичується у морській капусті?

А) Магній; Б) Іод; В) Нікель; Г) Молібден.

6. Зібрання насінних зачатків в яких розміщуються нуцелуси (мегаспорангії) це –….

А) шишка; Б) сорус; В) спорангій; Г) стробіл.

7. Планула це - ….

А) личинка що вкрита війками; Б) назва медузи;

В) назва клітини; Г) орган тіла кишковопорожнинних.

8. Який орган у кактусів виконує функцію фотосинтезу?

А) дуже потовщений листок; Б) потовщене стебло;

В) надземна бульба; Г) видозмінені листки.

9. Насінину без ендосперму має:

А) кукурудза; Б) пшениця; В) квасоля; Г) гречка

10. Першими наземними рослинами були:

А) Мохи; Б) Риніофіти; В) Наземні водорості; Г) Плауни.

11. Паразит , який вражає шкіру людини:

А) малярійний плазмодій; Б) лямблія; В) трипаносома; Г) лейшманія.

12. Продихи листків наземних рослин розташовані :

А) на верхньому боці листка; Б) уздовж жилок; В) на всій поверхні листка;

Г) з нижнього боку листка.

13. Суцвіття колос мають рослини:

А) жито та ячмінь; Б) осока та вербена; В) кала та рогіз; Г) подорожник та кукурудза.

14. Ризоїди у мохів слугують для:

А) розмноження; Б) кріплення у ґрунті ; В) поглинання речовин; Г) кріплення у ґрунті і поглинання речовин.

15.Тичинкові нитки зростаються між собою у представників родин:

А)Айстрові та Пасльонові; Б) Капустяні та Лілійні; В) Злакові та Айстрові;

Г) Розові та Бобові

16. Мікориза це - …

А) симбіоз гриба і водорості; Б) захворювання рослин спричинене паразитичним грибом; В) сімбіоз коренів квіткової рослини і гриба; Г) спосіб розмноження лишайників.

17. Тканина в якій переважає міжклітинна речовина це-..

А) м’язова; Б) сполучна; В) нервова; Г) епітеліальна.
18.Організм, який не має черепашки, джгутиків, клітинного рота, порошиці,

пелікули – це:

а) амеба протей;

б) евглена зелена;

в) інфузорія-туфелька;

г) трипаносома.

19. Які рослини мають зрослопелюстковий віночок:

А) яблуня домашня; Б) береза бородавчаста; В) жито посівне; Г) дурман звичайний

20. Лишайники –це організми що живляться…

А) гетеротрофно; Б) автотрофно; В) міксотрофно; Г) хемотрофно.

Завдання групи Б

Виберіть одну або більше правильних відповідей. (2 бали)
1. У яких рослин утворюється плід ягода?

А) картопля; Б) помідори; В) аґрус; Г) полуниця: Д) шипшина; Є) вишня.

2. Спільними ознаками Губок та Кишковопорожнинних є:

А) багатоклітинність; Б) наявність жалких клітин; В) білатеральна симетрія;

Г) наявність нервової системи; Д) здатність до статевого розмноження;

Є) утворення спікул.

3. Процес зневоднення рослин супроводжується:

А) посиленням випаровування води; Б) закриттям продихів; В) послабленням дихання;

Г) посиленням фотосинтезу; Д) зниженням тургору; Є)

4. Оберіть представників голонасінних рослин:

А) Араукарія звичайна; Б) Сальвінія плаваюча; В) Гінкго дволопатеве;

Г) Ефедра двоколоса,; Д) Лавр благородний; Є)

5. Радіолярії відрізняються від Форамініфер тим що :

А) мають черепашку що утворена з органічної речовини; Б) містять Кремній;

В) містять Кальцій; Г) несправжні ніжки здатні утворювати ловильну сітку;

Д) мають внутрішньоклітинний скелет; Є) утворюють вапнякові породи.

6. Як рослина може реагувати на інтенсивність освітлення?

Г) рухами судин; Д) рухами продихів. А) зміною забарвлення листків;

Б) рухами органів; В) переміщенням хлоропластів у клітинах;

7. Для представників родини Хрестоцвітих (Капустяних) характерні плоди:

А) біб; Б) стручок; В) стручечок; Г) горішок; Д) ягода.

8. Реакція на подразнення у кишковопорожнинних відбувається:

А) за участю проміжних клітин; Б) у вигляді таксисів; В) у вигляді рефлексів через нервову систему; Г) збудження передається в усіх напрямках; Д) збудження передається у певному напрямку.

9. До представників родини Лілійні належать:

А) віхалка розлога ; Б) чорнобривці; В) фізаліс звичайний; Г) Д) Є)

10. Оберіть види рослин, у яких дорослий гаметофіт (заросток) і дорослий спорофіт

ведуть трофічно незалежний один від одного спосіб життя:

А) плаун булавовидний; Б) зелений мох зозулин льон;

В) ялина звичайна; Г) хвощ польовий; Д) чоловіча папороть.

11. Які види рослин з наведених нижче належать до родини Злакових?

А) ехінацея пурпурова; Б) еспарцет посівний; В) любка двулиста;

Г) цукрова тростина; Д) сорго ; Є) дзвоники розлогі.

12. Хвойні здатні переносити сильні морози завдяки тому що :

А) мають товсту кору; Б) хвоя вкрита товстою кутикулою;

В) продихи занурені глибоко в тканину листка, що знижує випаровування води та переохолодженню; Г) містять смоляні ходи, що заповнені смолами і ефірними оліями.

Д) на зиму скидають хвою.

13. До анемогамних рослин відносяться:

А) Береза; Б) Гречка; Г) Ячмінь; Д) Тополя; Е) Конюшина.

14. До ціанобактерій належать:

А) спіруліна Б) навікула; В) ульва Г) анабена; Д) носток;

15. Скоротливі вакуолі тіла найпростіших забезпечують:

А) перетравлювання їжі; Б) виведення надлишків води; В) виведення неперетравлених решток; Г) регулювання внутрішньоклітинного тиску; Д) захист від ворогів.
Завдання групи В

Встановіть відповідність


  1. З переліку життєвих форм лишайників знайдіть:

І. Накипні; Б ІІ. Листуваті; В ,Д ІІІ. Кущисті; А,Г,Є

А) Кладонія; Б) Графіс; В) Ксанторія настінна; Г) Цетрарія; Д) Пельтігера; Є) Уснея
2. Випишіть літери якими позначені ознаки характерні для:

І. Політриха; А, Б,В,Д ІІ. Сфагнума. Б,В,Г,Є

А) ризоїди; Б) листки; В) стебло; Г) водоносні клітини; Д) дводомні рослини; Є) утворення торфу.
3. У яких з перерахованих рослин квітки:

І. Двостатеві; А,Г,Є ІІ. Маточкові; Б,В,Д ІІІ. Тичинкові. Б,В,Д

А) Вишня; Б) Верба; В) Огірок; Г)Яблуня; Д) Кукурудза; Є) Горох.
4. Розгляньте зображення суцвіть та підпишіть їх назви. Установіть відповідність між типом суцвіття і назвою рослини.

1.2. 3. 4. 5.
А) Ромашка аптечна Б) Осока розлога; В) Кукурудза кормова; Г) Конюшина альпійська, Д) Груша дика;

5. Установіть співвідношення між збудником і захворюванням що він викликає:

1) клавіцепс пурпуровий; Г ; 2) ахоріон; А; 3) трипаносома; Є; 4) малярійний плазмодій; Б ; 5) фітофтора; В; 6)

А) ураження шкіри, волосся та нігтів; Б) ураження печінки та еритроцитів ; В) чорна гниль кортопі Г) «ріжки» жита Д) Є) «сонна хвороба»
Теоретичні завдання.

Дайте повну розгорнуту відповідь .

  1. Більша кількість водоростей знаходяться у воді, але існує група водоростей що мешкає в зоні приливів та відливів морів та океанів, деякий час ці водорості можуть знаходитися без води і при цьому не гинуть. Поясніть чому?

  2. Запропонуйте досліди виявлення подразливості найпростіших на різні чинники : світлові, хімічні , температурні.
  1. Порівняйте середовища життя вільноживучих та паразитичних плоских червів. Як умови життя впливають на особливості будови цих тварин?

Схожі:

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
Паразит, який спричиняє у людини підвищення температури тіла, біль у м’язах,, набрякання обличчя – це…
ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки і психології
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації від 10. 09. 2012 р. №78 ІІ етап Всеукраїнської...
III-й етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології з екологією Черкаси 2009
Палеоботаніки часто знаходять не повні рештки рослин, а окремі шматочки листків стебел коренів
Міський етап Всеукраїнської олімпіади з біології
...
УКРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ...
Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії серед учнів 8-11 класів.  Шкільна та районна учнівські олімпіади пройшли організовано...
Міський етап Всеукраїнської олімпіади з біології 2012-2013 н р. 9 клас
Як добувають кисень з води морські організми? Які в них виробилися пристосування дихальних систем?
Міський етап Всеукраїнської олімпіади з біології 2012/2013 8 клас
Які особливості будови сфагнових мохів вам відомі? Що таке торф і як він утворюється?
Переможці III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології, 2016 рік
Ватутінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. М. Ф. Ватутіна Ватутінської міської ради
Міський етап Всеукраїнської олімпіади з біології 2012-2013 н р. 10 клас
...
Міський етап Всеукраїнської олімпіади з біології 2012-2013 н р. 11 клас
Вкажіть ймовірність появи потомства з генотипом аасс, при схрещуванні АаСс ×АаСс
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка