НАКА З


Скачати 99.62 Kb.
НазваНАКА З
Дата19.04.2013
Розмір99.62 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Астрономія > Документи

УКРАЇНА


ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел.(0382) 79 – 51 – 36


Н А К А З25 березня 2010 року
№ 196

Про проведення

обласного етапу Всеукраїнського колоквіуму

Космос. Людина. Духовність”
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 05.08.2009 № 1/9-522, плану роботи Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді на 2010 рік та з метою пошуку, підтримки та розвитку юних талантів й обдарувань, формування творчої та наукової еліти у різних сферах суспільного життя.

НАКАЗУЮ:
1. Провести обласний етап Всеукраїнського колоквіуму “Космос. Людина. Духовність” 28 квітня 2010 року.

2. Обласному центру науково-технічної творчості учнівської молоді (Гончарук Г.М.) здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення обласного етапу Всеукраїнського колоквіуму “Космос.Людина.Духовність”.

3. Затвердити склад оргкомітету обласного етапу Всеукраїнського колоквіуму “Космос. Людина. Духовність” (Додаток 1).

4. Затвердити склад журі обласного етапу Всеукраїнського колоквіуму “Космос. Людина. Духовність” (Додаток 2).

5. Затвердити Умови проведення обласного етапу Всеукраїнського колоквіуму «Космос. Людина. Духовність» (Додаток 3).

6. Начальникам відділів/управлінь освіти райдержадміністрацій та міських рад:

6.1 Довести цей наказ до відома директорів загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів.

6.2 Сприяти участі в обласному етапі Всеукраїнського колоквіуму “Космос. Людина. Духовність” учнів 9-10 класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, членів гуртків позашкільних навчально-виховних закладів, вихованців професійно-технічних навчальних закладів.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на в.о. заступника начальника управління освіти і науки облдержадміністрації О.В. Скачко.

Начальник управління Н.В. Жолобок

Додаток 1

до наказу УОН

від 25 березня № 196


Склад оргкомітету

обласного етапу Всеукраїнського колоквіуму

Космос. Людина Духовність” 1. 1. Скачко О.В. - в.о. заступника начальника управління освіти і науки облдержадміністрації, голова оргкомітету;
 1. 2. Гончарук Г.М. - директор обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, співголова оргкомітету;
 1. 3. Мукомела М.О. - заступник директора обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді з наукової роботи, член оргкомітету;
 1. 4. Жолобок О.О.. - завідувач навчально-методичного відділу художньо-естетичного виховання школярів обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, член оргкомітету;
 1. 5. Лимарь Н.О. - методист відділу науково-дослідницької роботи з обдарованою молоддю “Мала академія наук”обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, член оргкомітету.Додаток 2

до наказу УОН

від 25 березня № 196

Склад журі

обласного етапу Всеукраїнського колоквіуму

Космос. Людина Духовність”

1. Горященко С.Л. - кандидат технічних наук, доцент Хмельницького національного університету, голова журі;
2. Ацегейда І П – старший викладач кафедри фізичного виховання та валеологіїї Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, член журі;
3. Мороз В.В. - старший викладач кафедри вищої математики та комп’ютерних застосувань Хмельницького національного університету, член журі;
4. Петровський С.С. - старший викладач кафедри інформаційних технологій проектування Хмельницького національного університету, член журі;
5. Яровий А.В. - старший викладач кафедри прикладної математики і соціальної інформатики Хмельницького національного університету, член журі;
6. Маховська С.В. - завідувачка Подільським відділенням інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України, кандидат філологічних наук, член журі.
7. Кушнір Т.В. - методист відділу науково-дослідницької роботи з обдарованою молоддю “Мала академія наук”, відповідальний секретар.

Додаток 3

до наказу УОН

від 25 березня № 196

Умови проведення обласного етапу Всеукраїнського колоквіуму

«Космос. Людина. Духовність»
1. Мета колоквіуму

Обласний етап Всеукраїнського колоквіуму (далі Колоквіум) проводиться з метою пошуку, підтримки та розвитку юних талантів й обдарувань творчої та наукової еліти у різних сферах знань і суспільного життя.

Основними завданнями Колоквіуму є:

забезпечення підтримки творчої молоді;

створення сприятливих умов для інтелектуального, духовного та творчого розвитку учнівської молоді, задоволення її освітніх потреб, інтересів та здібностей до науково-експериментальної, дослідницької, техніко-конструкторської, художньої та інших видів позашкільної діяльності;

відбір кращих робіт для участі у Всеукраїнському колоквіумі “Космос. Людина. Духовність”у м. Ужгород (вересень 2010 року).

2. Напрями і зміст Колоквіуму

До розгляду на Колоквіумі приймаються доповіді, проекти, зразки приладів та технічні моделі за напрямками:

 • «Космос у лабораторії» - фізичне, математичне або комп’ютерне моделювання цікавих об’єктів і явищ;

 • «Крізь простір і час» - нетрадиційні способи переміщення та передачі інформації у n-вимірному просторі;

 • «Твої можливості, людино» - медико-біологічні та психологічні аспекти прихованих можливостей людського організму на межі виживання та поведінка людини в екстремальних умовах стихії, війни, екологічної катастрофи, космічного польоту тощо;

 • «Українці в космосі» - історія, сьогодення участі України в Міжнародному процесі освоєння космічного простору з економічної, технічної та стратегічної точки зору;

 • «Суперкнига» - письмові пам’ятки, теорії, наукові відкриття, що зберегли свою актуальність протягом віків;

 • «Кінець світу» - наукові тлумачення на основі вірогідності версій про можливі варіанти розвитку людської цивілізації;

 • «Лицар духу» - видатні особи, що зробили внесок у формування духовності та сучасної наукової картини світу;

 • «Краса врятує світ» - космічна тематика у живописі, літературі, театрі, музиці та аналіз її наукового підгрунтя.

Обласний етап Колоквіуму проводиться в заочній формі.

3. Учасники Колоквіуму

Учасниками обласного етапу Колоквіуму можуть бути учні 9-10 класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, члени гуртків позашкільних навчально-виховних закладів.

Для участі в Колоквіумі необхідно до 15 квітня 2010 року подати заявку на участь (Додаток 4) та науково-дослідницьку роботу у друкованому та електронному вигляді у відділ науково-дослідницької роботи з обдарованою молоддю “Мала академія наук” Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 83, тел.: 65-68-76.

Підведення підсумків конкурсу проводиться до 28 квітня 2010 року.

Переможці конкурсу будуть направлені для участі у Всеукраїнському Колоквіумі “Космос. Людина. Духовність”.
4. Вимоги до оформлення конкурсних робіт:

4.1. У науково-дослідницькій роботі необхідно розкрити ідею роботи або принцип дії пристрою, що розробляється, зміст творчої частини розробки, обґрунтувати важливість задач.

4.2. При підготовці науково-дослідної роботи пропонується наступна схема висвітлення:

історія питання;

попередні розробки з даної проблеми;

недоліки вже існуючих теорій, концепцій, конструкцій, технологічних процесів, методик і т.п.;

суть пропозиції, ідея автора;

переваги над існуючими теоріями, зразками, методиками;

можливість реалізації пропонованої ідеї;

список використаної літератури.

Обсяг науково-дослідницької роботи - до 20 сторінок друкованого тексту.

4.3. Технічне оформлення матеріалів, які подаються на конкурс.

Комп’ютерний набір: текстовий редактор Word, шрифт 14, Times New Roman, через 1,5 інтервали, з одного боку білого паперу формату А-4. Всі береги (поля) - 20 мм. Текстова частина – чорного кольору. Всі сторінки, враховуючи ілюстрації та додатки, нумеруються. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра 1 не ставиться.

4.4. Не пізніше 15 квітня 2010 року до оргкомітету конкурсу повинні бути представлені (прислані поштою чи передані особисто) наступні документи:

заявка на участь у конкурсі;

науково-дослідницька робота у друкованому та електоронному варіанті.

4.5. Науково-дослідницькі роботи рецензуються керівниками наукових секцій Хмельницького територіального відділення МАН і авторам не повертаються.

4.6. Науково-дослідницькі роботи, зняті з мережі Internet, та роботи, надіслані на конкурс пізніше вказаного терміну (15 квітня 2010 року), розглядатися не будуть.
5. Підведення підсумків конкурсу та критерії оцінювання.

5.1 Науково-дослідницькі роботи оцінюються за наступними критеріями:

оформлення – максимальна кількість балів 10;

зміст - максимальна кількість балів 10;

глибина дослідження - максимальна кількість балів 10;

оригінальність ідеї - максимальна кількість балів 10;

новизна та актуальність - максимальна кількість балів 10.
5.2. Переможці обласного етапу Всеукраїнського колоквіуму «Космос. Людина. Духовність» рекомендуються до участі у Всеукраїнському колоквіуму «Космос. Людина. Духовність» та нагородження дипломами Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді відповідного ступеня

Додаток 4

до наказу УОН

від 25 березня № 196
ЗАЯВКА

на участь в обласному етапі Всеукраїнського колоквіуму “Космос. Людина. Духовність”
1. Інформація про науково-дослідницький проект:

Назва проекту:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Категорія проекту (необхідне відмітити):

□ «Космос у лабораторії»

□ «Крізь простір і час»

□ «Твої можливості, людино»

□ «Українці в космосі»

□ «Суперкнига»

□ «Кінець світу»

□ «Лицар духу»

□ «Краса врятує світ»

Наявність макетів та діючих моделей:

□ наявні

□ відсутні

Чи представлявся даний науковий проект на інші конкурси? Так □; Ні □

Якщо так, то на які саме?__________________________________________________________________________

Яке місце виборов?_______________________________________________________________________________
2.Інформація про учня-дослідника:
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) учня, який виконав та представляє на конкурс наукове дослідження

________________________________________________________________________________________________

Число, місяць, рік народження______________________________________________________________________

Школа, клас_____________________________________________________________________________________
3. Інформація про навчальний заклад

Назва навчального закладу (школи, гімназії, ліцею)____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Адреса навчального закладу(школи, гімназії, ліцею)___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

ПІБ директора___________________________________________________________________________________

Телефон школи___________________________________________________________________________________
4. Інформація про наукового керівника проекту:

Прізвище, ім’я, по батькові________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Місце роботи, посада, науковий ступінь

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
5. Контактна інформація:

Домашня адреса конкурсанта:

район /місто, село________________________________________________________________________________

вулиця__________________________________________________________________________________________

будинок № ____________квартира__________________________________________________________________

індекс__________________________________________________________________________________________

телефон:(__________)_____________________________________________________________________________

моб.____________________________________________________________________________________________

Е-mail__________________________________________________________________________________________


Дата отримання заявки (заповнюється оргкомітетом конкурсу)_________________________________________


Схожі:

НАКА З
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р за N 1330/20068
НАКА З
Племінне свідоцтво (сертифікат) великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних порід
НАКА З
Роботу методичного кабінету управління освіти спрямувати на подальшу реалізацію науково-методичної теми
НАКА З
Про організацію зберігання в аптечних закладах різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення
НАКА З
...
НАКА З
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
НАКА З
Облік руху прекурсорів здійснюється юридичними і фізичними особами при виробництві, зберіганні, перевезенні і реалізації
НАКА З
Про утворення робочої групи «Цільова команда реформ при Міністерстві охорони здоров’я України»
НАКА З
...
НАКА З
Львівським обласним дитячим еколого-натуралістичним центром проведено обласний етап IV Міжнародного екологічного конкурсу «Світ,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка