Л. М. Таберко 2012р


НазваЛ. М. Таберко 2012р
Сторінка1/5
Дата07.04.2013
Розмір0.75 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи
  1   2   3   4   5
Міністерство освіти і науки, молоді та спорт України

Дніпропетровський транспортно-економічний коледж
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор коледжу

Л.М. Таберко

« » « » 2012р


Методичні вказівки

До виконання практичних робіт з дисципліни

«АВТОМОБІЛІ»

Спеціальності 5.07010602

«Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів»

Автор Черниш О.С.

Спеціаліст 1 категорії

Викладач спеціальних дисциплін

Рецензент Улексін В.О.

К.т.н., доцент, завідувач кафедри «Трактори і автомобілі»

Дніпропетровського державного аграрного університету

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

«ТО,АД і загально-технічних дисциплін»

Протокол від « » 2012р.

Голова комісії М.В. Ярмошенко.

Практична робота №1

Дослідження будови автомобіля та його технічної характеристики.

Мета роботи - вивчити загальне улаштування автомобіля, класифікацію рухомого складу, систему визначення, параметри, що входять до технічної характеристики автомобіля.

1.1 Обладнання робочого місця.

Макет автомобіля ЗІЛ- 130, плакати, таблиці, методичні вказівки до лабораторних робіт, технічний опис базових моделей автомобілів.

1.2 Послідовність виконання роботи.

1. З допомогою макета автомобіля вивчити його загальне улаштування.

2. Вивчити класифікацію рухомого складу автомобільного транспорту: систему визначень автомобільного рухомого складу; параметри технічної характеристики автотранспортного засобу.

3. Відповісти на Контрольні питання.

4. Скласти звіт про роботу.

5.Виконати самостійну роботу за темою.

1.3 Методичні вказівки за темою.

За допомогою цих методичних вказівок будуть вивчені складові частини автомобіля. При цьому необхідний систематичний підхід по підпорядкованості. Слід засвоїти,що кожний окремий механізм або агрегат машини пов’язаний з іншими визначеними залежностями. Автомобіль складається з трьох основних частин: двигуна, шасі, кузова. Двигун складається із двох механізмів і чотирьох систем. Шасі складається із трансмісії, органів керування і ходової частини. Необхідно вивчити складові елементи автомобіля , а потім в уяві скласти його. Студент повинен уміти чітко відповідати на питання, яка деталь,до якого вузла, агрегата, складової частини автомобіля відноситься. Дослід показує, що вивчив автомобіль як систему, по підпорядкованості, студент повільно орієнтується в улаштуванні, краще розуміє необхідність тих чи інших регулювань, відповідних методів обслуговування. Вивчивши класифікаційні ознаки, систему позначень, студент може, наприклад, по цифровому індексу визначити вид рухомого складу, експлуатаційні характеристики та ін. Параметри технічної характеристики являються для спеціаліста стислими носіями Інформації про марки автомобіля. Питання, розглянуті в цій роботі являються складовими важливого етапу у вивченні автомобіля.

Контрольні питання .

1. Які автомобілебудівні і суміжні заводи Вам відомі ?

2. Дати характеристику автомобіля по виданій викладачем моделі (наприклад 31Л-3214, ВАЗ—1111 та Ін.).

3. По якій ознаці класифікують автобуси.

4. Характеристика рухомих складів 8602 та 9215.

5. Яка дата вважається днем народження вітчизняного автомобілебудування ?

Питання до самостійної роботи.

1. Перелічити основні етапи розвитку вітчизняного автомобілебудування I дати їх коротку характеристику.

2. Основні напрямки розвитку сучасного вітчизняного автомобілебудування.

3. Основні параметри технічних характеристик двох базових моделей автомобілів (легкового та вантажного з колесною формулою 6x6).

4. Класифікаційні ознаки і система визначень рухомого складу.
Компоновочні схеми автомобілів.

c:\users\lenovo\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\20001.tif

а)легкового передньоприводного;

б)легкового класичної компоновки;

в) вантажного з кабіною за двигуном;

г) вантажного з кабіною над двигуном.

Мал. 1.1.

Практична робота № 2

Дослідження будови двигуна автомобілів ЗІЛ, КамАЗ, ВАЗ.
Мета роботи - вивчити загальний устрій і принцип роботи ДВЗ, його основні робо-чі і конструктивні параметри.

2.1. Обладнання робочого місця.

Розрізаний макет двигуна, методичні вказівки до лабораторної роботи, технічне описання базових моделей автомобілів, діюча модель кривошипно-шатунного ме-ханізму (КШМ), плакати, таблиці.

2.2. Порядок виконання роботи.

1. Ознайомитись з призначенням, класифікацією і маркеровкою ДВЗ.

2. Вивчити загальну будову і принцип роботи основних типів автомобільних двигунів.

3. Вивчити основні вимоги, робочі і конструктивні параметри ДВЗ, призначення індикато-рної діаграми.

4. Параметри технічної характеристики ДВЗ вітчизняного виготовлення.

5. Дати відповідь на контрольні запитання.

6. Зробити звіт про роботу.

7. Виконати самостійну роботу на тему.

2.3. Методичні вказівки.

Дана лабораторна робота повинна сприяти виробленню у студента чіткого уявлення про енергетичні змоги ДВЗ, взаємодії двигуна,як енергетичної установки з трансмісією і іншими елементами автомобіля, в роботі яких двигун приймає участь (компресор, підйомні механізми та інші.). Велике значення має знання класифікаційних признаків ДВЗ.

Обов’язково вивчити будову ДВЗ, його робочі і конструкційні параметри, пов’язані з вихідними параметрами і експлуатаційними можливостями автомобіля, а також його робочі процеси. Важливо також визначити призначення індикаторної діаграми і зовнішньої швидкісної характеристики ДВЗ і по можливості вміти охарактеризувати їх в

самостійній роботі.

Схема роботи (а) та індикаторна діаграма (б) чотирьохтактного двигуна.

Запитання до самостійної роботи.

1.Привести схему з позначеннями і дати визначення основних робочих і конструкційних параметрів ДВЗ.

2.Основні класифікаційні признаки ДВЗ.

3. Які типи двигунів, крім циліндропоршньового, встановлюються на сучасних автомобілях? Привести їх схеми. Охарактеризувати поняття «літраж двигуна».

4. Що мають на увазі під робочим циклом двигуна ?

5.Перелічити основні параметри технічної характеристики ДВЗ.

Контрольні запитання.

1. Значення степенів стиску сучасних карбюраторних I дизельних автомобільних двигунів

2. Яка температура горіння і швидкість розповсюдження полум’я при нормальному горінні робочої суміші?

З. Що таке ступінь стиску?

4. Що таке робочий I повний об'єм циліндра ДВЗ?

5.Призначення системи запалення.
c:\users\lenovo\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\30001.tif

Практична робота № 3.

Дослідження особливостей будови КШМ карбюраторних та дизельних двигунів.
Мета роботи - вивчити будову й роботу кривошипно-шатунного механізму (КШМ).

3.1. Обладнання робочого місця.

1. Модель натурного динамічного розрізу ДВЗ з електроприводом. Моделі розрізів поршнів основних типів, які застосовуються на автомобільних двигунах,кривошипів колінчатого валу (зі змащувальними каналами й уловлювачем бруду), моделі, макети, вузли, агрегати, модель КШМ. Двигуни підлягаючі збору і розбору. Основні типи шатунів, пальців: поршневих компресійних і маслозємних кілець, підшипників ковзання, колінчатих валів, маховиків.

2. Комплект інструменту і приладдя водія, динамометричний ключ щіпці для поршньових кілець, конусне кільце для установки поршня з кільцями.

3. Методичні вказівки до лабораторної роботи, плакати по будові КШМ, технічне описання двигуна базової моделі, технологічна карта на розбір і збір КШМ, інструкція по техніці безпеки,таблиця основних стандартів,система одиниць (СИ), основні конструктивні і робочі параметри автомобільних ДВЗ.

3.2. Порядок виконання роботи.

1. Вивчити призначення, будову і роботу КШМ, конструкцію його рухомих і нерухомих деталей.

2. Провести збірно-розбірні роботи КШМ.

3. Скласти конструктивну схему КШМ.

4. Відповісти на контрольні запитання.

5. Скласти звіт про роботу.

6. Виконати самостійну роботу за темою.

Методичні вказівки.

Необхідно перш за все пояснити, що КШМ перетворює зворотньо-поступаючий рух поршня в обертальний рух колінчатого вала, за допомогою чого на валу здійснюється обертаючий момент. Визначити які деталі КШМ відносяться до рухомої і нерухомої груп. Звернути увагу на конструкцію камер згорання, компресійних I маслознімальних кілець, поршнів, а саме їх головок і "спідниць", знати призначення розрізів і вирізів, в "спідницях". Пояснити конструктивні особливості стержня шатуна, його профіля. Особливу увагу приділити конструкції колінчатого валу, значенню і розташуванню масляних каналів, отворів, противовагів, шестерен, масловідбивних шайб, фіксування валу від осьового зміщення, а також маховику, його з’єднувальних елементів в колі:

а) що передає обертовий момент;

б) запуску двигуна;

У головці циліндрів основними елементами є сідла клапанів, газові канали, отвір для встановлення форсунок або свічок запалювання, отвори сорочки охолодження та для моторного мастила кріплення головки на блоці. Знайти ці отвори, звернути увагу на клас чистоти поверхні, пов’язавши його з призначенням отвору.

Вивчити конструктивні особливості блоку циліндрів, визначити призначення отворів, ребер, перетинок. Вивчити тип гільз циліндрів, їх конструктивні особливості.

Схема колінчатих валів двигуна.
c:\users\lenovo\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\40002.tif
Мал.3.1.


Контрольні запитання.

1.Які умови повинні виконуватися при встановленні кілець на поршні?

2. Як запобігти осьового зміщення колінчатого валу?

3. Що таке компресія в циліндрах двигуна? Причини падіння компресії.

4. Що зветься порядком роботи циліндрів двигуна?

5. Призначення маховика.

6. Призначення овального, конусності розрізів та вирізів в "спідниці" поршня.

7. Призначення колінчатого валу.

8. Особливості затяжки кріплення головки блоку.

9. Призначення КШМ в ДВЗ.

Питання до самостійної роботи.

1. Пояснити необхідність існуючого порядку роботи циліндрів ДВЗ?

2. Які деталі розташовуються в головці й на головці блока циліндрів?

3. Перелічити та привести схеми установки циліндрів в автомобільних двигунах.

4. Конструктивна схема КШМ двигуна будь-якого автомобіля.

5. Внаслідок чого потужність двигуна із збільшенням обертів спочатку збільшується, а потім знижується?

Практична робота №4

Дослідження будови газорозподільного механізму карбюраторних та дизельних двигунів.

Мета роботи - вивчити призначення, основні типи, улаштування і принцип роботи газорозподільного механізму (ГРМ).
4.1. Обладнання робочого місця.

1. Двигуни, вказані в практичній роботі №3, розподільні вали, втулки, упорні фланці, зубчасті колеса, зірочки, шківи, паси, ланцюги, натягуючи пристрої, вгамовувачі привода, штовхачі тарільчаті, циліндричні, важільно-роликові, направляючі штовхачів, штанги, коромисла і важелі з регулюючими пристроями, осі, розбірні пружини, стійки коромисел, клапани впускні, випускні, сідла, направляючі втулки і пружини, механізм обертання клапанів, опорні втулки розподільних валів.

2. Комплект інструментів і пристроїв водія, пластинчатий щуп, пристрої для знімання і установки клапанів, регулювання теплового зазору.

3. Методичні вказівки до практичної роботи, плакати до пристрою ГРМ, технічний опис двигуна базової моделі, технологічна карта на розбирання і збирання ГРМ, інструкція по техніці безпеки на робочому місці, таблиця основних державних стандартів і основних одиниць (СІ), використовуємих при вивчені ГРМ.

4.2. Порядок виконання роботи.

1. Вивчити правила техніки безпеки на робочому місці.

2. Вивчити призначення газорозподільного механізму карбюраторного і дизельного двигуна, будову і принцип дії газорозподільних механізмів, використаних на автомобільних двигунах (з обов’язковим вивченням ГРМ, ВАЗ-2108, ЗІЛ -130).

3. Провести розбір і збір і регулювання ГРМ.

4. Скласти конструктивну схему ГРМ запропонованого викладачем ДВЗ.

5. Відповісти на контрольні запитання.

6. Зробити звіт про роботу.

7. Виконати самостійну роботу за темою.

4.3. Методичні вказівки.

На сучасних автомобільних двигунах здебільшого використовується ГРМ з верхнім розташуванням клапанів. Вони дозволяють краще наповнити циліндри і збільшити ступінь тиску ДВЗ. На прикладі найбільш розповсюдженнях двигунів (ЗІЛ—130, КАМАЗ-740 та інш.) вивчити улаштування ГРМ, після чого порівняти ГРМ головних найбільш розповсюджених моделей автомобілів, згаданих в методичних вказівках, визначити їх одинакові і індивідуальні особливості.

Звернути увагу на те ,що недостатня герметичність посадки клапана в сідло значно знижу ефективність роботи ДВЗ, або робить роботу (насамперед під час пуску) неможливою.

Вивчити принцип газорозподільного двохтактного карбюраторного двигуна, відзначивши його особливості в порівнянні з клапанним ГРМ чотирьохтактного двигуна. Діаграма фаз газорозподілення - важливіша характеристика ГРМ. Потрібно чітко освоїти принцип газорозподілення сучасних ДВЗ, визначити порядок значення кутів випередження і запізнення відкриття і закриття впускних і випускних клапанів, перекриття клапанів. Необхідно вивчити і твердо знати методику правильної установки фаз газорозподілення Вивчити пристрій, конструктивні особливості переліченнях елементів і деталей ГРМ автомобілів, згаданих в спільних методичних вказівках,звернувши увагу на ГРМ автомобіля ВАЗ-2108. схема якого раніше не зустрічалась у вітчизняному автомобілебудуванні.

Відповісти на контрольні питання за темою і по самостійній роботі.

Контрольні питання.

1. Перерахувати типи газорозподільних механізмів.

2. Призначення ГРМ.

3. Перерахувати класифікаційні признаки ГРМ.

4. Які переваги мають ДВЗ з верхнім розташуванням клапанів ГРМ у порівнянні з нижнім розташуванням?

5. Що таке перекриття клапанів?

6. Як візуально визначити правильність установки фаз газорозподілення? ,

7. Тарілка якого клапана по діаметру більша і чому? '

8. Для чого ставлять дві зворотні пружини? Особливості конструкції цих пружин I їх установки?

Питання до самостійної роботи.

1. Опишіть фази газорозподілення, приведіть діаграму фаз газорозподілення будь-якого автомобільного двигуна?

2. Перерахуйте і опишіть роботу будови збільшуючи довговічність клапанів ГРМ.

3. Які типи приводів ГРМ механізмів сучасних автомобілів Вам знайомі? Опишіть їх.

4. До яких наслідків приводить нещільна посадка клапана на гніздо? Які причини цього явища?

5. Перерахуйте між якими деталями є зазори в ГРМ і навіщо вони потрібні?

6. Недоліки в існуючих конструкціях ГРМ і направлення поліпшення ГРМ в карбюраторних I дизельних ДВЗ.
c:\users\lenovo\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\60002.tif

  1   2   3   4   5

Схожі:

«Фінансова компанія «Гарант Плюс» станом 31. 12. 2012р. Загальним зборам ТОВ ФК „Гарант Плюс”
Товариство, що включають Баланс станом на 31. 12. 2012р., Звіт про фінансові результати за 2012р., Звіт про рух грошових коштів за...
ЗА ДАНИМИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО
Промисловість. У жовтні 2012р промислове виробництво порівняно з жовтнем 2011р збільшилося на 26,2%. За підсумками 10 місяців 2012р...
За даними Головного управління статистики у Кіровоградській області...
У вересні 2012р промислове виробництво порівняно з вереснем 2011р збільшилося на 3,7%. За підсумками 9 місяців 2012р приріст виробництва...
ПАТ «ЗНВКІ Фонд «Бета»» Примітки до попередньої фінансової звітності...
...
АУДИТОРСЬКИЇ ВИСНОВОК АУДИТОРСКОЇ ФІРМИ «КАПИТАЛ ГРАНД» ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Ломбарду, Звіт про діяльність Ломбарду; Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Баланс на 31 грудня 2012р, Звіт про...
ЗВІТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Керівництву, засновникам ТОВ...
«Компанія з управління активами «АН-Капітал» станом на 31 грудня 2011 року, яка включає баланс на 31 грудня 2011р., звіт про фінансові...
Чемпіонат Європи УЄФА 2012р

Округа Крим Окружний табір «Таврида» 20. 06-29. 06. 2012р. Б. Зголошення

ІНФОРМАЦІЯ про хід виконання рішення районної ради від 08. 11. 2012...
«Районну цільову Програму містобудівного кадастру Коломийського району на 2013 2017 роки», яка схвалена розпорядженням голови райдержадміністрації...
VI РЕГІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ конференції «Наука-перші кроки»...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка