Тема уроку


Скачати 167.31 Kb.
НазваТема уроку
Дата06.04.2013
Розмір167.31 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Право > УрокТема уроку

Дата

Примітка

1.

Ознайомлення зі значенням фізичної культури, спор­тивним одягом та взуттям, правилами. Основна гімнас­тична стійка, шикування в шеренгу, колону по одному, коло. Рухливі ігри та естафети.2.

Шикування. Команди («Направо», «Наліво», «На місці кроком руш!», «Клас - стій!»), різновиди ходьби, бігу, стрибків. Рухлива гра «До своїх прапорців».3.

Основна гімнастична стійка, шикування (в шеренгу, в колону по одному), виконання команд. Різновиди хо­дьби, бігу, стрибків. Рухлива гра «Стонога».4.

Шикування (в шеренгу, в колону по одному), виконан­ня команд. Виконання старту при бігу на короткі дис­танції. Низький старт. Чергування вдиху і видиху при бігу. Рухлива гра «Швидко по місцях».5.

Шикування (в шеренгу, в колону по одному), виконан­ня команд. Виконання старту при бігу на короткі дис­танції. Низький старт. Чергування вдиху і видиху при бігу. Рухливі ігри та естафети.6.

Шикування (в шеренгу, в колону по одному), виконан­ня команд. Виконання старту при бігу на короткі дис­танції. Низький старт. Чергування вдиху і видиху при бігу. Рухливі ігри та естафети.7.

Шикування (в шеренгу, в колону по одному), виконан­ня команд («Направо», «Наліво», «На місці - кроком руш!», «Клас - стій!»), ходьба, біг, стрибки, комплекс загальнорозвиваючих вправ (повторення). Рухлива гра «Вовк і коза».8.

Розмикання на інтервал піднятих вперед рук, різнови­ди ходьби, бігу, стрибків. Біг на дистанції, чергування вдиху і видиху. Рухлива гра «До своїх прапорців».9.

Розмикання на інтервал піднятих вперед рук, різнови­ди ходьби, бігу, стрибків. Біг на дистанції, чергування вдиху і видиху. Рухлива гра «Стонога».10.

Повторення шикування, виконання раніше вивчених команд, розмикання. Рухливі ігри та естафети.11.

Повторення шикування, виконання раніше вивчених команд, розмикання та різновидів ходьби, бігу, стриб­ків. Комплекс загальнорозвиваючих вправ. Рухливі ігри та естафети.12.

Повторення шикування в шеренгу, в колону по одно­му, у коло. Рухлива гра «Стонога».13.

Вивчення різновидів ходьби, бігу, стрибків. Техніка бігу на короткі дистанції. Рухливі ігри та естафети.14.

Повторення розмикання на інтервал піднятих вперед рук, виконання команд. Техніка човникового бігу. Рух­лива гра «вовк і коза».15.

Повторення розмикання на інтервал піднятих вперед рук, виконання команд. Техніка човникового бігу. Рух­лива гра «До своїх прапорців».16.

Техніка човникового бігу. Повторення раніше вивче­них команд та різновиди ходьби, бігу, стрибків. Рухли­ва гра «Стонога».17.

Техніка човникового бігу. Сприяння розвитку фізич­них якостей (швидкості) засобами рухливих ігор та естафет.18.

Тримання малого м'яча та метання його з місця. По­вторення шикування та розмикання. Рухливі ігри та естафети.19.

Тримання малого м'яча та метання його з місця. По­вторення шикування та розмикання. Рухливі ігри та естафети.20.

Тримання малого м'яча та метання його з місця. По­вторення раніше вивчених команд. Рухливі ігри, еста­фети.21.

Тримання малого м'яча та метання його з місця. По­вторення раніше вивчених команд. Рухлива гра «До своїх прапорців».22:

Метання малого м'яча з місця. Повторення шикування та розмикання. Ігри з метанням «Вибий естафету», «Естафети».23.

Метання малого м'яча з місця. Повторення шикування та розмикання. Рухливі ігри, естафети.24.

Метання малого м'яча з місця. Повторення раніше ви­вчених команд. Ігри з метанням «Влучно в ціль», «Ес­тафети».25.

Позиція ніг та зміна їх за сигналом, групування, пере­кати вперед, назад у групуванні. Повторення раніше вивчених команд. Розвиток фізичних якостей (гнучко­сті, сили). Рухливі ігри, естафети.26.

Розвиток фізичних якостей (гнучкості, сили). Повто­рення раніше вивчених команд. Рухливі ігри, естафети.27.

Стійка на колоді з різними положеннями рук, нахилом тулуба вперед, зіскок вигнувшись, лазіння по похилій гімнастичній лаві, перекати вперед, назад. Розвиток фізи­чних якостей (гнучкість, сила). Рухливі ігри, естафети.28.

Стійка на колоді з різними положеннями рук, нахилом тулуба вперед, зіскок вигнувшись, лазіння по похилій гімнастичній лаві, перекати вперед, назад. Розвиток фізи­чних якостей (гнучкість, сила). Рухливі ігри, естафети.29.

Стійка на колоді, нахил тулуба, ходьба на носках, зі­скок вигнувшись, лазіння по похилій гімнастичній ла­ві. Розвиток фізичних якостей (гнучкість, сила). Рухли­ві ігри, естафети.30.

Ходьба з високим підніманням колін, зіскок вигнувшись, лазіння по похилій гімнастичній лаві. Розвиток фізичних якостей (гнучкість, сила). Рухливі ігри, естафети.31.

Ходіння з високим підніманням колін, присід з різним положенням рук, зіскок вигнувшись, лазіння по гімна­стичній стінці у різних напрямах. Розвиток фізичних якостей (гнучкість, сила). Повторення раніше вивчених команд. Рухливі ігри та естафети.32.

Ходіння з високим підніманням колін, присід з різним положенням рук, зіскок вигнувшись, лазіння по гімна­стичній стінці у різних напрямах. Розвиток фізичних якостей (гнучкість, сила). Повторення раніше вивчених команд. Рухливі ігри та естафети.33.

Присід на колоді з різним положенням рук, ходьба з високим підніманням колін, зіскок вигнувшись, лазін­ня по гімнастичній лаві та стінці. Повторення раніше вивченого. Рухливі ігри та естафети.34.

Присід на колоді з різним положенням рук, ходьба з високим підніманням'колін, зіскок вигнувшись, лазін­ня по гімнастичній лаві та стінці. Повторення раніше вивченого. Рухливі ігри та естафети.35.

Ходьба з високим підніманням колін на колоді, присід з різким положенням рук, зіскок вигнувшись, лазіння по гімнастичній лаві та стінці, перелізання через гімна­стичні лави. Повторення раніше вивчених команд. Ру­хливі ігри та естафети.36.

Ходьба, присід, зіскок вигнувшись на колоді, лазіння по гімнастичній лаві, стінці, перелізання. Повторення шикування та розмикання. Рухливі ігри та естафети.37.

Лазіння по гімнастичній лаві, стінці, перелізання. По­вторення раніше вивчених команд. Рухливі ігри та ес­тафети.38.

Перекати в групуванні, лазіння по гімнастичній лаві, стінці і перелізання. Повторення шикування, розми­кання. Рухливі ігри та естафети.39.

Перекати в групуванні, лазіння по гімнастичній лаві, стінці і перелізання. Повторення шикування, розми­кання. Рухливі ігри та естафети.40.

Перекати вбік, лазіння по гімнастичній лаві, стінці та перелізання. Повторення раніше вивчених вправ, ко­манд. Рухливі ігри та естафети. Рухлива гра «Вудочка».41.

Перекати вбік, лазіння по гімнастичній лаві, стінці та .перелізання. Повторення раніше вивчених вправ, ко­манд. Рухливі ігри та естафети.42.

Перекати в групуванні, перекати убік, лазіння по гім­настичній лаві, стінці та перелізання. Повторення ши­кування, розмикання та різновидів ходьби, бігу. Рухли­ві ігри, естафети.43.

Лазіння по гімнастичній лаві, стінці, перелізання, пе­рекати вбік. Повторення раніше вивчених команд, різ­новидів ходьби, бігу. Рухлива гра «На прогулянку».44.

Лазіння по гімнастичній лаві, стінці, перелізання, пе­рекати вбік. Повторення раніше вивчених команд, різ­новидів ходьби, бігу.45.

Повороти на місці. Виконання стройових вправ. Ви­вчення зв'язки акробатичних елементів. Рухливі ігри.46.

Заг-альнорозвивальні вправи без. предмета на місці і в русі. Виконання зв'язків акробатичних елементів. Рух­ливі ігри.47.

Загальнорозвивальні вправи для формування правиль­ної постави. Виконання зв'язків акробатичних елемен­тів. Рухливі ігри.48.

Рухливі ігри та естафети. Підсумки за І семестр.49.

Вправи зі скакалкою. Стійка гравця у футболі, пересу­вання з м'ячем і без м'яча, імітація вправ з плавання на суші. Повторення раніше вивчених команд. Рухливі ігри, естафети.50.

Вправи зі скакалкою. Стійка гравця у футболі, пересу­вання з м'ячем і без м'яча, імітація вправ з плавання на суші. Повторення раніше вивчених команд. Рухливі ігри, естафети.51.

Вправи зі скакалкою. Стійка гравця у футболі, пересу­вання гравців у футболі з м'ячем і без м'яча, імітація вправ з плавання на суші. Повторення шикування. Ру­хливі ігри та естафети.52.

Вправи зі скакалкою. Пересування гравців у футболі з м'ячем і без м'яча. Повторення раніше вивчених ко­манд у русі та на місці. Рухливі ігри та естафети.53.

Вправи зі скакалкою. Пересування гравців у футболі з м'ячем і без м'яча. Повторення раніше вивчених ко­манд у русі та на місці. Рухливі ігри та естафети.54.

Вправи зі скакалкою. Пересування гравців у футболі, передача та ловіння м'яча обома руками. Повторення раніше вивчених команд та різновидів ходьби, бігу. Рухливі ігри та естафети.55

Вправи зі скакалкою. Пересування у футболі, передача та ловіння м'яча обома руками. Повторення шикуван­ня, розмикання. Рухливі ігри та естафети.56.

Вправи зі скакалкою, пересування у футболі, ловіння та передача м'яча обома руками. Повторення команд. Рухливі ігри та естафети.57.

Вправи з гімнастичною лавою, пересування у футболі, ловіння і передача м'яча обома руками. Повторення різновидів ходьби, бігу, шикувань, перешикувань. Рух­ливі ігри та естафети.58.

Вправи з гімнастичною лавою. Ловіння та передача м'яча обома руками. Повторення шикувань, перешику-вань, розмикань. Рухливі ігри та естафети.59.

Перевірка умінь виконувати ловіння та передачу м'яча обома руками. Повторення різновидів ходьби, бігу, стрибків. Розвиток фізичних якостей (гнучкості, сили). Рухливі ігри, естафети.60.

Перевірка умінь виконувати ловіння та передачу м'яча обома руками. Повторення різновидів ходьби, бігу, стрибків. Розвиток фізичних якостей (гнучкості, сили). Рухливі ігри, естафети.61.

Перевірка виконання передачі і ловіння м'яча двома руками. Повторення команд. Рухливі ігри та естафети.62.

Позиції для захисту гри в баскетбол. Повторення ходь­би та бігу, шикування. Розвиток фізичних якостей (спритності, швидкості, швидкісно-силових навичок) за допомогою рухливих ігор та естафет.63.

Позиції для захисту гри в баскетбол. Повторення ходь­би та бігу, шикування. Розвиток фізичних якостей (спритності, швидкості, швидкісно-силових навичок) за допомогою рухливих ігор та естафет.64.

Різновиди ходьби, бігу, позиції гравців в атаці. Повто­рення команд. Розвиток фізичних якостей (спритності, швидкісно-силових навичок) за допомогою рухливих ігор та естафет.65.

Різновиди ходьби, бігу, дії гравців у захисті. Розвиток фізичних якостей (спритності, швидкісно-силових на­вичок), засобами рухливих ігор та естафет.66.

Різновиди ходьби, бігу, дії гравців у захисті. Розвиток фізичних якостей (спритності, швидкісно-силових на­вичок), засобами рухливих ігор та естафет.67.

Різновиди ходьби, бігу, дії гравців у захисті. Розвиток фізичних якостей (спритності, швидкісно-силових), засобами рухливих ігор та естафет.68.

Різновиди ходьби, бігу, дії гравців у захисті. Розвиток фізичних якостей (спритності, швидкісно-силових на­вичок), засобами рухливих ігор та естафет.69.

Передача і ловіння м'яча обома руками від грудей. Різ­новиди ходьби й бігу (повторення). Розвиток фізичних якостей (спритності, швидкісно-силових навичок) за допомогою рухливих ігор та естафет.70.

Передача і ловіння м'яча обома руками від грудей. Різ­новиди ходьби й бігу (повторення). Розвиток фізичних якостей (спритності, швидкісно-силових навичок) за допомогою рухливих ігор та естафет.71.

Передача і ловіння м'яча обома руками від грудей, ки­дком. Повторення команд. Розвиток фізичних якостей (спритності, швидкісно-силових навичок) за допомо­гою рухливих ігор та естафет.72.

Передача і ловіння м'яча обома руками від грудей, ки­дком. Повторення команд. Розвиток фізичних якостей (спритності, швидкісно-силових навичок) за допомо­гою рухливих ігор та естафет.73.

Кидки м'яча обома руками від грудей, пересування в іграх. Повторення шикування. Розвиток фізичних яко­стей (спритності, швидкієно-силових навичок), засо­бами рухливих ігор та естафет.74.

Кидки м'яча обома руками від грудей, пересування в іграх. Повторення різновидів ходьби, бігу. Розвиток фізичних якостей (спритності, швидкісно-силових на­вичок) за допомогою рухливих ігор та естафет.75.

Перевірка вмінь учнів ловити і передавати м'яч обома руками. Повторення різновидів ходьби, бігу. Рухливі ігри та естафети.76.

Старт при бігу на короткі дистанції, пересування в бас­кетболі. Повторення виконання команд, різновидів ходьби, бігу. Рухливі ігри та естафети.77.

Біг по дистанції, фінішування. Пересування у баскетбо­лі. Повторення шикування, різновидів ходьби, бігу, стрибків на одній і двох ногах. Рухливі ігри та естафети.78.

Біг по дистанції, фінішування. Пересування у баскетбо­лі. Повторення шикування, різновидів ходьби, бігу, стрибків на одній і двох ногах. Рухливі ігри та естафети.79.

Чергування вдиху і видиху при бігу. Пересуванні в баскетболі. Повторення стройових команд, різновидів ходьби, бігу, стрибків. Рухливі ігри та естафети.80.

Чергування вдиху і видиху при бігу. Пересуванні в баскетболі. Повторення стройових команд, різновидів ходьби, бігу, стрибків. Рухливі ігри та естафети.81.

Кидки м'яча обома руками від грудей. Повторення ши­кувань. Рухливі ігри та естафети.82.

Кидки м'яча обома руками від грудей. Повторення ши­кувань. Рухливі ігри та естафети.83.

Техніка «човникового» бігу, передача та ловіння м'яча обома руками від грудей. Повторення різновидів ходь­би, бігу, стрибків. Рухливі ігри, естафети.84.

Кидки м'яча обома руками від грудей, човниковий біг. Повторення різновидів ходьби, бігу, стрибків. Рухливі ігри та естафети.85.

Кидки м'яча обома руками від грудей, човниковий біг. Повторення різновидів ходьби, бігу, стрибків. Рухливі ігри та естафети.86.

Повторення різновидів ходьби, бігу, стрибків. Рухливі ігри та естафети.87.

Повторення різновидів ходьби, бігу, стрибків. Рухливі ігри та естафети.88.

Повторення різновидів ходьби, бігу, стрибків. Рухливі ігри та естафети.89.

Перевірка вмінь учнів грати у рухливу чи народну гру. Повторення різновидів ходьби, бігу, стрибків. Рухливі ігри та естафети.90.

Перевірка вмінь учнів грати у рухливу чи народну гру. Повторення різновидів ходьби, бігу, стрибків. Рухливі ігри та естафети.91.

Перевірка вмінь учнів фати у рухливу чи народну гру. Повторення шикування та виконання команд. Рухливі ігри та естафети.92.

Рухливі народні ігри.93.

Рухливі народні ігри.94.

Рухливі народні ігри.95.

Рухливі ігри та естафети. «Совонька», «Липкі кущики».96.

Рухливі ігри та естафети. «На свої місця», «Хвостики».97.

Рухливі ігри та естафети. «До своїх прапорців», «Пере­дав - сідай».98.

Рухливі ігри та естафети. «Стрибунці-горобчики», «Тихо-гучно». *99.

Рухливі ігри та естафети. «Збирання листя», «По гриби».100.

Рухливі ігри та естафети. «Слухай сигнал», «Ми — ве­села дітвора».101.

Рухливі ігри та естафети. «Переліт птахів», «Хто влуч­ніше?»102.

Рухливі ігри та естафети. «Приборкувач м'яча», «Вовк у канаві».103.

Повторення виконання команд «Направо», «Наліво», «На місці - кроком руш!», «Клас - стій!», різновидів ходьби, бігу, стрибків, шикування. Рухливі ігри та ес­тафети.104.

Повторення виконання команд «Направо», «Наліво», «На місці - кроком руш!», «Клас - стій!», різновидів ходьби, бігу, стрибків, шикування. Рухливі ігри та ес­тафети.105.

Підсумки за рік. Рухливі ігри та естафети.Схожі:

УРОКУ ТЕМА ПРОГРАМИ: Технології комп'ютерної обробки інформації
ТЕМА УРОКУ: Тема уроку: Створення, завантаження та збереження файлів-документів. Введення, редагування та форматування інформації....
Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
ТЕМА ПРОГРАМИ: «Основи роботи на ПК.» Тема уроку
Тема уроку: «Побудова та форматування таблиць. Створення діаграм. Робота з колонками.»
УРОК №46 Тема уроку
Тема уроку. Характеристики варіаційних рядів. Середні величини. Мода, медіана вибірки
Урок 21 Тема уроку
Тема уроку. Паралельне проектування та його властивості, Зображення просторових фігур на площині
УРОК №35 Тема уроку
Тема уроку. Розв'язування текстових задач складанням систем рівнянь з двома змінними
УРОК 43 Тема уроку
Тема уроку: Використання формул комбінаторики для обчислен­ня ймовірностей подій
ТЕМА УРОКУ
ТЕМА УРОКУ: Українська національно демократична революція: тріумф чи трагедія українського народу
УРОК 13 Тема уроку
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка