Стичинський Б. С., Зуб І. В., Ротань В. Г. Науково-практичний коментар до законодавства про працю України. 8-те вид ання, доповн та переробл


Скачати 26.95 Kb.
НазваСтичинський Б. С., Зуб І. В., Ротань В. Г. Науково-практичний коментар до законодавства про працю України. 8-те вид ання, доповн та переробл
Дата26.11.2013
Розмір26.95 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
Наукові й науково-популярні работи, публикації за весь період.


 1. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства про працю України. 8-те вид.ання, доповн. та переробл. – К.: «А.С.К.», 2007. – 944 с.

 2. Ротань В.Г. Застосування Цивільного та Господарського кодексів України\\ Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 3. – С. 3-7.

 3. Войтюк И.А., Карабань В.Я., Ротань В.Г., Шевчук П.І. Програма спеціального курсу „Нові Цивільний та Господарський кодекси України” для суддів судів загальної юрисдикції України. Методичні рекомендації щодо вивчення Цивільного та Господарського кодексів України. – К.: Концерн „Видавничий дім „Ін Юре”, 2003. – 64 с.

 4. Ротань В.Г., Сонін О.Є., Ярема А.Г. и др. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України. В 4-х т. Т. 4. Методологія тлумачення нормативно-правових актів України. - К: Юридична книга; Севастополь: Ін-т юрид.дослід., 2008.- 848 с.

 5. Ротань В.Г., Зуб І.В., Сонін О.Є та ін. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. Київ, вид-во «Атіка», 2008. – 680 с.

 6. Донская Л.Д. - "Категорія причинного зв’язку у цивільному праві"// Актуальні проблеми держави і права. Зб. наук. праць. Одеса: Юрид. літ., 2006, Вип. 25., Ст.343-339.

 7. Лукашева Н.М. Моральні вимоги до працівників та їх юридичне значення// Держава і право: Зб. наук. праць. Вип. 30 – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, 2005 – С. 356-363.

 8. Лукашева Н.М. Класифікація вимог до працівників за трудовим правом України// Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Юридические науки. – Том 19 (58), № 1. – Симферополь, 2006. – С. 158-166.

 9. Каретник Е.С. - "Динамика трудовых правоотношений с участием членов производственных кооперативов". Государство и право. Київ, 2005, N 29, с. 415-419, п.л. 0,3.

 10. Некрасова О.В. Деякі аспекти застосування цивільного законодавства при здійсненні права власності подружжя // Юридична Україна, 2007, № 2, с. 38-40.

 11. Донська Л.Д. «Причинний зв'язок між порушенням зобов’язання та збитками».Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія ²Юридичні науки² 2010 Том 23(62). - №1. – с. 71-78 Научная статья.

 12. Донська Л.Д. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Цивільне право» Сімферополь:«Доля» 2010 - 102 с. Учебное пособие.

 13. Донська Л.Д. Навчальний посібник з дисципліни «Право інтелектуальної власності» Сімферополь:«Доля»2010 - 50 с. Учебное пособие.

 14. Шиманович О.М. «До питання про зміст рішення суду в цивільних справах». Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія "Юридичні науки", (141-149). -С. 2009р.

 15. Шиманович О.М. «Вимоги, що пред’являються до судового рішення в цивільному процесуальному законодавстві». Науково-практичний господарсько-правовий журнал «Підприємництво, господарство і право». Київ 2009 Номер 11 (167).С. 56-60. Научная статья.

 16. Шиманович О.М. «Поняття та сутність ухвал суду першої інстанції в цивільному процесуальному праві України». Науково-практичний господарсько-правовий журнал «Підприємництво, господарство і право». Київ. 2010 Номер 6 (174).С. 36-40.Научная статья

 17. Некрасова О.В. «Зобов’язання, що виникають з приводу рятування здоров’я та життя фізичної особи та зобов’язання, що виникають з приводу створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи». Юрінком Інтер, Київ 2010 Підручник.

 18. Лукашева Н.М. «Вимоги, пов’язані з необхідністю довіри до працівників». Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського 2010 23(62), №1, Стаття

 19. Сонін О.Е. Способи захисту права на встановлення неповного робочого часу. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія ²Юридичні науки² 2009 Т.22(61), №2.


Сонін О.Е. Щодо ефективності способів захисту трудових прав. Актуальні проблеми політики: Зб. Наук. праць. 2010 №37
Сонін О.Е. Вимога про виконання обов’язку в натурі як спосіб захисту трудових прав. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія ²Юридичні науки²2010 Т.23(62), №1
Ротань В.Г., А.Г. Ярема, В.В Кривенко, В.Я. Карабань, О.Є. Сонін Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України. Том 1.Харків, видавничий будинок «Фактор» 2010. 800с.
Ротань В.Г., А.Г. Ярема, В.В Кривенко, В.Я. Карабань, О.Є. Сонін. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України. Том 2. Харків, видавничий будинок «Фактор» 2010. 784с.

Схожі:

Стичинський Б. С., Зуб І. В., Ротань В. Г. Науково-практичний коментар...
Стичинський Б. С., Зуб І. В., Ротань В. Г. Науково-практичний коментар до законодавства про працю України. 8-те вид ання, доповн...
КОМЕНТАР
Н34 Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 4-те вид., переробл та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавро-нюка....
До Закону України
Варфоломеєва Т. В., Гончаренко С. В. В18 Науково-практичний коментар до Закону України «Про адвокатуру». Законодавство про адвокатуру...
Кодекс України Науково-практичний коментар За загальною редакцією...
Кудінов С. О. гл. 41; Легких К. В. гл. 32; Лобойко Л. М. гл. 7, 8, 37,38; Міщенко
України КРИМІНІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Науково-практичний...
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Національна академія правових наук України
ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ Посібники...
Горенок Г. Вживання модальних дієслів в англійській мові: [для студ вищ навч закл. – (2-е вид., доп. і переробл.) – Дрогобич: Коло,...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Призначення на посаду головного бухгалтера та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Призначення на посаду головного економіста та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Призначення на посаду головного бухгалтера та звільнення з неї здійснюється наказом керівника банку з дотриманням вимог Кодексу законів...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Призначення на посаду менеджера з персоналу та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства із дотриманням вимог...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка