ДИПЛОМАТІЯ ТА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ


Скачати 299.23 Kb.
НазваДИПЛОМАТІЯ ТА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
Сторінка1/3
Дата17.03.2013
Розмір299.23 Kb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Право > Диплом
  1   2   3


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ДИПЛОМАТІЯ ТА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

для студентів відділення післядипломної освіти

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут міжнародних відносин

Кафедра міжнародних організацій і дипломатичної служби

Укладачі – доктор політичних наук, професор В.І.Головченко,

доктор історичних наук, професор В.М.Матвієнко

ДИПЛОМАТІЯ ТА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
для студентів відділення післядипломної освіти

спеціальності 7.03020301 – „Міжнародні економічні відносини”


Затверджено

на засіданні кафедри

протокол № від „ ” вересня 2011 р.
Завідувач кафедри

_______________ В.М.Матвієнко
Директор Інституту

_____________________ В.В.Копійка
КИЇВ – 2011

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни

ДИПЛОМАТІЯ ТА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

Укладачі:

д. пол. н., проф. Головченко Володимир Іванович

д. і. н., проф. Матвієнко Віктор Михайлович

Лектори:

д. пол. н., проф. Головченко Володимир Іванович

д. і. н., проф. Матвієнко Віктор Михайлович

Викладачі:

д. пол. н., проф. Головченко Володимир Іванович

д. і. н., проф. Матвієнко Віктор Михайлович

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2011 р.
________ проф. О.А. Коппель

(підпис голови НМК Інституту)
ВСТУП

Навчальна дисципліна „Дипломатія та зовнішня політика України” є професійно орієнтованою складовою загальної освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст” напряму 0304 „міжнародні відносини” спеціальності 7.03020301 – „Міжнародні економічні відносини” й має на меті ознайомити студентів відділення післядипломної освіти з історією вітчизняної дипломатії, дипломатичного забезпечення зовнішньополітичної діяльності на міжнародній арені держав і державних утворень, які існували в різні часи на території України, а також озброїти студентів ґрунтовним знанням кращих традицій вітчизняної дипломатії, закласти підвалини для успішної майбутньої роботи в державних органах з реалізації національних інтересів України в світі дипломатичними засобами.
Об’єктом вивчення навчальної дисципліни є зовнішньополітичне відомство, мережа дипломатичних представництв і консульських установ Української держави.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є зовнішньополітична діяльність і дипломатія Української держави на різних етапах її розвитку.
Навчальна дисципліна „Зовнішня політика та дипломатія України” забезпечує знання:

- основних подій та фактів дипломатичної історії України;

- спільних рис та особливостей організації дипломатичної служби держав і державних утворень, що існували на території України, налагодження механізмів функціонування вітчизняної дипломатії;

- досвіду дипломатичної боротьби за розв’язання українського питання на різних історичних етапах;

- характерних рис і специфіки дипломатичного забезпечення вироблення та здійснення зовнішньополітичних орієнтацій і завдань України;

- джерел та загального стану історіографії дипломатичної історії України.

Навчальна дисципліна „Зовнішня політика та дипломатія України” забезпечує вміння:

- працювати з документальними джерелами та науковою літературою про дипломатичну історію України;

- аналізувати тексти міжнародних договорів та угод, укладених Україною;

- здійснювати порівняльну оцінку сутності та методів української дипломатії в різні історичні періоди;

- здійснювати прогностичну функцію щодо перспектив реалізації конкретних дипломатичних кроків і акцій з реалізації національних інтересів України.
Навчальна дисципліна „Зовнішня політика та дипломатія України” вивчається протягом семестру в обсязі 68-х годин навчальних занять: 12 годин – лекційних, 2 години – семінарських занять, а також 54 годин самостійної роботи.

Форма підсумкового семестрового контролю – іспит.

  1   2   3

Схожі:

План: Формування території та політичний устрій Київської держави....
Кормич Л.І. Історія України від найдавніших часів до ХХІ століття: навчальний посібник – Харків: Одісей, 2004
Володимир Мономах його внутрішня і зовнішня політика
Довести, що в період правління Володимира Мономаха Київська Русь переживала період свого розквіту
Внутрішня та зовнішня політика Данила Галицького
Золотої Орди; вчити, характеризувати Данила Галицького як людину та державного дияча,висловлювати власне ставлення до нього
Тема 2
ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: міграційний процес, міграційний потік, зовнішня міграція, внутрішня міграція, міграційна політика, міграційне законодавство,...
Правління Володимира 1 Великого. Поширення християнства в Київській...
Київська Русь після прийняття християнства: економіка соціально-політичний устрій, зовнішня політика
Україна в роки першої російської революції 1905-1907 рр
За нею Литва зберігала право на власний герб, печатку, законодавство, міністрів, військо, фінанси й адміністрацію; спільними ставали...
ASYNDETIC NOUN CLUSTERS AND RENDERING THEIR MEANING INTO UKRAINIAN
США; US foreign policy зовнішня політика США; the House of Common's debate дебати в палаті громад; the recent House of Commons debate...
2. Політика, як діяльність виникла в умовах
Яка із наведених дефініцій найбільш точно відповідає поняттю «стабільна політика»
ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботі на ЕОМ Державна політика в галузі охорони праці
Державна політика в галузі охорони праці визначається відповідно до Конституції України Верховною Радою України і спрямована на створення...
Українська дипломатія періоду УРСР (після 1944 року)
Трансформаційні процеси в країнах Центральної та Східної Європи: зовнішньополітичний аспект
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка