2. На основі кольорів асоціюйте відчуття в поданих словах, запишіть їх


Скачати 151.1 Kb.
Назва2. На основі кольорів асоціюйте відчуття в поданих словах, запишіть їх
Дата26.03.2013
Розмір151.1 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Завдання

ІІІ (обласного) етапу

VІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

(для учнів 5-го класу)

22 грудня 2007р.
1. Напишіть легенду чи казку про красуню-квітку.

12 балів
2. На основі кольорів асоціюйте відчуття в поданих словах, запишіть їх.
Білий, жовтий, синій, зелений.
Наприклад: чорний – зорана земля, вороння, сльози, гроза.

4 бали
3. Спишіть, на місці крапок уставте, де потрібно, пропущену літеру, знак м’якшення, апостроф.

Дзи…ар, …ала…ан, дзи…лик, п…ють, в…єт…ся, у безслів…ї, т…мяний,

заозер...я, над…яр…я, безслав…я, прокл…они, нен…ці, роз…ятрений, перелаз…мо, гал…орка, гліц…рин, м…готіння, ст…лити, домен…щик, ковал…с…кий.

5 балів
4. Поясніть лексичне значення слів.
Святвечір, Різдво, хліб.

3 бали
5. Доберіть синоніми до слова сміливий, складіть із ними речення, підкресліть у ньому головні й другорядні члени.

4 бали
6. Опишіть неземний райський куточок, куди б вам хотілося потрапити.
8 балів
7. Закінчіть вірш або замініть його кінцівку несподівано, непередбачувано для героя, явища, події.
Хмаринка у руці

У малесеньку ріку,

Що ховається в ярку,

Впали дві хмарини білі

І гойдаються на хвилі.

До ріки я вмить підбіг,

Щоб мерщій спіймати їх.

Раптом …………..

А. Горбівненко

5 балів
Загальна кількість балів за письмовий тур 41

Завдання

ІІІ (обласного) етапу

VІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

(для учнів 6-го класу)

22 грудня 2007р.

1. Письмово розкрийте зміст вислову (обсяг висловлювання – 12 речень).

«І хоч на світі сторони чотири, я тут живу, бо я цей край люблю» (Ліна Костенко).

12 балів


2. До синонімів розмовної лексики доберіть один літературний відповідник. Два відповідники введіть у речення, зробіть розбір за членами речення та надпишіть частини мови. • Плестися, плентатися, плентати, пхатися, телепати, телепатися, тьопати, тюпати, тюпатися, чапати, волоктися, волочитися, повзти – ………
 • Чинуша, чинодрал, канцелярист, крючок, крюк, крючкодер – ………
 • Фокус, номер, штука, каверза, трюк, фіглі, фіглі-міглі, фортель – ………
 • Всипати, вибатожити, випороти, вихворостити, відхльостати, нахльостати, відшкварити, відчухрати – ………
 • Доскіпуватися, винюхувати, добиратися, дізнаватися, промацувати,

прощупувати – ………


 • Чоломкатися, шапкуватися, шапкувати, козиряти – ………


6 балів


3. Знайдіть помилки у вживанні форм кличного відмінка, правильні відповіді запишіть.
Андрюша, дякую тобі.

Олег, про це не може бути й мови.

Мітечка, не варто про це нагадувати.

Юра, цього бути не може.

Надічка, ти помиляєшся.

Заїнька, чи варто про це згадувати?

Моя лапочка, пробач мені.

Дєвочки, як ви мене здивували!
4 бали


4. Доберіть до поданих фразеологізмів синоніми-пояснення (одне слово).
Замилювати очі, за тридев’ять земель, кури не клюють, прикусити язика, брати гору, вільний птах, на руку ковінька, ні світ ні зоря, кров з молоком, як риба у воді, пекти раків, зарубати на носі, хоч греблю гати, утратити свідомість, пускати півня.
5 балів

5. Від поданих словосполучень утворіть складні слова та поясніть особливості їхнього правопису.
Національний банк, здатний до праці, різні боки, знати край, білий сніг, кілька разів, подібний до лавини, чотири елементи, вимірювати електрику, військова стратегія.
5 балів


6. Напишіть, які з українських народних пісень є вашими улюбленими. Яка лексика характерна для народних пісень?
5 балів

7. До поданих слів доберіть епітети, які б передавали відчуття смаку, дотику, слуху, нюху, зору (колір).
Погляд, голос, тиша, слово, смуток.
5 балів

Загальна кількість балів за письмовий тур 42

Завдання

ІІІ (обласного) етапу

VІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

(для учнів 7-го класу)

22 грудня 2007р.

1. Письмово розкрийте зміст вислову (обсяг висловлювання – 12 речень).

«Чудова думка втрачає всю свою цінність, коли вона погано висловлена» (Ф. Вольтер).

12 балів
2. До поданих іменників чоловічого роду доберіть однокореневі іменники жіночого роду. Для якого стилю мовлення характерні такі слова? Окремо запишіть іменники, від яких не можна утворити такі відповідники. Обґрунтуйте пояснення.
Касир, піаніст, режисер, професор, поет, біолог, педіатр, товариш, москвич, скрипаль, футболіст, велосипедист, кравець, співак, чоловік, хлопець, солдат, українець, геній, молодець.
5 балів
3. Розкрийте значення фразеологізмів, доберіть до них 2-3 фразеологічні синоніми.
Намилити шию, ні за копійку, як окропом ошпарило, однієї масті, як собаці п’ята нога.

5 балів
4. Подані іменники поставте в родовому відмінку однини.
Кривий Ріг, стиль, документ, аркуш, папір, абзац, список, Київ, ансамбль, майдан, дах, клен, рід, вид, звіт, звук, відмінок, виклад, заголовок, апетит.
5 балів
5. Запишіть 5 висловлювань видатних митців слова про мову.
5 балів
6. Складіть діалог між різними знаряддями праці, які вихваляються тим, хто що вміє робити і наскільки воно потрібне.
5 балів
7. Подумайте, складіть і запишіть рекламу свого хобі*.
*Хобі – яке-небудь захоплення, улюблене заняття на дозвіллі.
4 бали

Загальна кількість балів за письмовий тур 41

Завдання

ІІІ (обласного) етапу

VІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

(для учнів 8-го класу)

22 грудня 2007р

1. Напишіть образок* «Поцілунок осені», використовуючи різні типи односкладних речень.
*Образок – невеликий художній твір (переважно прозовий), побудований на матеріалі якогось конкретного життєвого факту чи події.
12 балів

2. Спишіть, замінюючи дієслова у формі минулого часу на дієслова у теперішньому. Письмово поясніть, якого стилістичного відтінку набуває текст. Четверте речення розберіть за членами речення та надпишіть частини мови.
Під темним небом затривожився, загудів ліс, закипіло листя на ньому, деревам чогось захотілося бігти, але вони не знали, куди податися, й, стогнучи, металися на всі боки. Знову мигнула блискавка раз і вдруге. Ліс і зверху, і зсередини просвітився недобрим блакитним огнем, а грім, як навіжений, лупнув у кілька ціпів, неначе хотів обмолотити землю. І вона під ударами грози почала злякано кренитись у безвість.

Раптом на землю стіною обвалилася злива. Одразу невидимим став ліс, тільки стогін його охоплював, затискав і перекочував усе далі й далі.

М. Стельмах
5 балів

3. Серед поданих слів 10 записано неправильно. Випишіть їх, виправивши помилки. Поясніть правопис цих слів.
Воз’єднання, ссавці, заввідділу, академмістечко, прочитанний, жаданий, міццю, шалений, перельєш, ніччю, жовччю, відзеркалений, старанний, несказанний, статей, олов’яний, безталанний, бовван, безмінний, страйком, священий, тушшю, притаманний, буквенний, написаний, письменний, студенний, блаженний.
6 балів
4. Доберіть 5 фразеологізмів до поданих слів, розкрийте їхнє значення.
Бити, батько, дух, душа, язик.

6 балів
5. Виправте в поданих реченнях помилки.


 • По всім питанням ти дав вірну відповідь.

 • Згідно наказу в конкурсі приймають участь самі сильні студенти.

 • Певну долю витрат приймає на себе власник.

 • Наше заключення слідуюче…

 • Два учня на протязі уроку не задавали жодного питання.


5 балів
6. Запишіть слова, вставляючи відповідні орфограми.
Хвас…ливий, св…ще…ник, контрас…ний, проїз…ний, до (в) подоби, на (добра) ніч, пів\юрти, пліч(о)пліч, все\таки, хліб\сіль, на(швидку)руч, у(сто)крат, де(не)де, не(мовби)то, дев…яносто(п…яти)тис…ячний.

5 балів
7. Запишіть асоціативний ряд, який виник у вас у зв’язку зі звучанням слів «поезія», «душа поета».
4 бали

Загальна кількість балів за письмовий тур 43

Завдання

ІІІ (обласного) етапу

VІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

(для учнів 9-го класу)

22 грудня 2007р

1. Письмово прокоментуйте вислів:

Мова – одяг нашого менталітету.
12 балів

2. Від іменників утворіть прикметники. Запишіть, підкресліть орфограми і погрупуйте їх за правилами.
Якість, щастя, під’їзд, жалість, область, тиждень, хвастощі, радість, захист, честь, компост, антифашист, користь, аспірант, перехрестя, ненависть, пристрасть, турист.
5 балів

3. Утворіть і запишіть складне речення, у якому б у ролі підмета були такі слова: шестеро, військовий. Зробіть повний синтаксичний розбір речення (підкресліть члени речення, дайте загальну характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням).
8 балів


4. Назвіть героїв, відомих вам історичних пісень, дум.
5 балів

5. Запишіть 5 фразеологізмів про українські символи (верба, рушник, калина, дуб) та обряди (весілля, Різдво).
5 балів

6. Запишіть назви відомих вам архітектурних пам’яток України. Розкажіть про одну з них. Поясніть правопис цих назв.
6 балів

7. У кожному з наведених речень упишіть єдино можливе для цього випадку дієслово.

Нашого класного керівника ____________ на посаду заступника директора з навчальної роботи.
Сильні морози _____________ шкоди посівам зернових.
Обидві сторони __________ договір про співпрацю.
___________ на увагу ініціативність працівників установи.

2 бали


Загальна кількість балів за письмовий тур 43


Завдання

ІІІ (обласного) етапу

VІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

(для учнів 10-го класу)

22 грудня 2007р


1. Письмово прокоментуйте вислів:
«Книги – переплетені люди» (А.С. Макаренко).
12 балів

2. Поясніть правопис слів іншомовного походження, замініть їх українськими відповідниками.
Активний, девіз, хакер, раритет, ігнорувати, фіктивний, ідентичний, дистанція, експеримент, смог, соціальний, тавтограма.
6 балів


3. Складіть діалог, використовуючи вербальні етикетні засоби спілкування, що могли б відбутися між бібліотекарем та учнем, якому потрібно написати реферативну роботу на краєзнавчу тематику.
7 балів
4. Перепишіть речення. Знайдіть фразеологізми та визначте їхню синтаксичну функцію.


 1. Погрузаємо в борги, потім нас продають за безцінь і деруть з народу шкуру.
 1. Рідна влада вже давно ллє крокодилячі сльози щодо партійної неструктурованості суспільства, одночасно роблячи все можливе, аби ту неструктурованість відтягнути на якомога пізніший час.
 1. Гра в чотири руки годиться хіба що для фортепіано.
 1. Дивна річ: мало хто умів колись читати, а «Кобзар» Т. Шевченка люди знали на зубок (Із газет).


4 бали
5. Напишіть у формі тез і аргументів ваші пропозиції Міністрові освіти і науки України щодо поліпшення викладання української літератури в школі.
8 балів

6. Утворіть і запишіть складне речення, у якому б у ролі підмета були такі слова: ого-го-го, визволені. Зробіть повний синтаксичний розбір речення (підкресліть члени речення, дайте загальну характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням).
8 балів


7. Назвіть неморфологічні способи словотворення. Згрупуйте за способом словотворення подані слова.
«Дніпро» (готель), Гончар, вічнозелений, минуле, добраніч, Півні (село), край (дороги), військовий, черговий, вищезазначений.
3 бали

Загальна кількість балів за письмовий тур 48

Завдання

ІІІ (обласного) етапу

VІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

(для учнів 11-го класу)

22 грудня 2007р

1. Напишіть короткий виступ, використовуючи крилаті вислови. Дайте назву виступу. • Не забувайте того доброго, що вмієте, а чого не вмієте, того навчайтесь.

(В. Мономах)


 • Усі прагнуть навчати інших, а самі не хочуть учитися.
 • І від добрих учителів не всі добре вчаться.
 • Це ж велика дурість – хотіти говорити, а не хотіти бути зрозумілим.

(Ф. Прокопович)


 • Інакше дивиться на світло орел, а інакше – сова (І. Величковський).
 • Онімій і будь безголосий, доки не схочеш отямитися (І. Вишенський).
 • Не може при добрі той жить, хто хоче злу й добру служить, бо, хтівши догодить обом, він стане злу рабом (І. Франко).


12 балів


2. Поясніть правопис слів іншомовного походження, замініть їх українськими відповідниками.
Інформувати, інкримінація, аномалія, ліміт, ліцензія, візаві, генеалогія, зюйд, департамент, нонсенс, аб’юрація, репрезентація.
6 балів


3. Доберіть та запишіть фразеологізми, які відповідають змісту цього висловлювання.
Я кидаю мої фрази в повітря, як кішок, і впевнений, що вони впадуть на ноги. Це дуже просто, якщо знати закони своєї мови (Т. Готьє).
4 бали


4. Напишіть про відомі вам версії щодо етимології слова Україна.
3 бали

5. Утворіть і запишіть складне речення, у якому б у ролі підмета були такі слова: варити, хтось. Зробіть повний синтаксичний розбір речення (підкресліть члени речення, дайте загальну характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням).
8 балів

6. Поставте іменники у формах давального й орудного відмінків. Поясніть правопис відмінкових закінчень.
Любов, мета, листоноша, попіл, мораль, верф.
6 балів

7. Продовжіть власними асоціативними рядами поезію І. Драча «Балада золотої цибулини».
«Балада золотої цибулини»

(уривки)

Вона – золотощока богиня продажних ринків…

Вона – малесенька баня підземних церковок…

Вона – королева краси сільських світанкових базарів…

Невинна золота фея жорстокого апетиту…

Вона – рідна сестра черствого житнього Хліба

і близнючка-сестриця біложупанного Часнику…

Вона – золота граната у пащу студентського голоду…

Мала Жанна д’Арк на всіх англосаксів-мікробів…

Чи вона забута, занедбана Цибулина Попелюшка…

Вона – золота Весталка з храму Таємниці Буття,

зібгана в золотий кулачок переляку…

Вона – …………………………………
7 балів

Загальна кількість балів за письмовий тур 46
22 грудня 2007р.

Завдання

усного туру для ІІІ етапу VІІІ Міжнародного

конкурсу з української мови імені Петра Яцика

(для учнів 5-го класу)
Поміркуйте, чому українці літнім місяцям дали саме такі назви: червень, липень, серпень. Пригадайте прислів’я або загадки про один із цих місяців.
Загальна кількість балів за усний тур 12

22 грудня 2007р.

Завдання

усного туру для ІІІ етапу VІІІ Міжнародного

конкурсу з української мови імені Петра Яцика

(для учнів 6-го класу)
Висловлювання на тему:
«Де природа – мати, а людина – батько, там добра багацько».

Загальна кількість балів за усний тур 12

22 грудня 2007р.

Завдання

усного туру для ІІІ етапу VІІІ Міжнародного

конкурсу з української мови імені Петра Яцика

(для учнів 7-го класу)
Висловлювання на тему:

«Українські рослини-символи».
Загальна кількість балів за усний тур 12

22 грудня 2007р.

Завдання

усного туру для ІІІ етапу VІІІ Міжнародного

конкурсу з української мови імені Петра Яцика

(для учнів 8-го класу)
Підготуйте виступ на молодіжному радіоканалі за темою «Чи можна домогтися дріжніх взаємин у класі», уживаючи означено-особові речення.

Загальна кількість балів за усний тур 12


22 грудня 2007р.

Завдання

усного туру для ІІІ етапу VІІІ Міжнародного

конкурсу з української мови імені Петра Яцика

(для учнів 9-го класу)

Ваучер, імпічмент, саміт – це запозичені з інших мов слова. Висловіть свої міркування щодо доцільності їх використання в повсякденному житті (побуті).


Загальна кількість балів за усний тур 12

22 грудня 2007р.

Завдання

усного туру для ІІІ етапу VІІІ Міжнародного

конкурсу з української мови імені Петра Яцика

(для учнів 11-го класу)

Висловіть свою думку з такого питання:

Що для вас означає Гімн України?

Загальна кількість балів за усний тур 12

22 грудня 2007р.

Завдання

усного туру для ІІІ етапу VІІІ Міжнародного

конкурсу з української мови імені Петра Яцика

(для учнів 10-го класу)
Прочитайте уривок із книги «Юности честное зеркало…» 1717 року. Розкажіть, яких правил у спілкуванні з батьками повинні були дотримуватись діти в давні часи. Чи актуально це сьогодні? Висловіть свою думку.
По-перше, більше за все повинні діти батька й матір у великій честі мати… Діти не повинні без іменного наказу батьківського нікого сварити або лайливими словами дорікати, але якщо це треба, тоді вони повинні зробити це шанобливо й поштиво… І батьків промов перебивати не слід, і не суперечити, та інших їхніх ровесників у промовах не встрявати, але чекати, поки вони висловляться… Без дозволу не говорити, а коли говорити вам доведеться, і не зі злом чи зухвало говорити, не як шалапути, але все, що говорите їм, повинно бути правдою щирою, не додаючи і не применшуючи нічого. Потребу свою миловидно у приємних словах пропонувати, як нібито їм з якоюсь іноземною особою говорити довелося, щоб вони у тому й звикли.
Загальна кількість балів за усний тур 12

Схожі:

Урок №13 Тема. Ознайомлення з групою «теплих» і «холодних» кольорів. Тематичне завдання
«теплих» і «холодних» кольорів; закріпити навички створення необхідного кольору змішуванням кольорів; навчати правильно розташовувати...
Тема: Подвоєні букви в словах іншомовного походження
Мета: дати відомості про основні правила вживання подвоєних букв в іншомовних словах; формувати навички правильного правопису орфограм...
Е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 1
Літеру и треба писати в усіх словах рядка 1 бад лина, благоч стивий, кр хкий, ж виця
3. Пізнавальні процеси. Відчуття. Сприймання. Увага Зміст понять...
Зміст понять «відчуття», «чутливість», «пороги відчуття»; «рецептор», «синестезія»; «сприйняття», «спостереження», «апперцепція»,...
ПЛАН КОНСПЕК Т проведення заняття із рядовим та молодшим, середнім та старшим
Зміст понять «відчуття», «чутливість», «пороги відчуття»; «рецептор», «синестезія»; «сприйняття», «спостереження», «апперцепція»,...
ПЛАН КОНСПЕК Т проведення заняття із рядовим та молодшим, середнім та старшим
Зміст понять «відчуття», «чутливість», «пороги відчуття»; «рецептор», «синестезія»; «сприйняття», «спостереження», «апперцепція»,...
З використанням тестових технологій. Алгебра 7-10 Розділ: Рівняння
Розв’яжіть рівняння. Якщо рівняння має один корінь, запишіть його у відповіді, якщо два корені – запишіть їх суму
Науково-методична лабораторія української мови та літератури
Запишіть речення в такій послідовності, щоб утворився текст. Уставте пропущені літери. До утвореного тексту доберіть заголовок, запишіть...
В ящику лежать кулі двох різних кольорів: чорного і білого. Яку найменшу...
Дістанемо з ящика 3 кулі, оскільки кольорів Тоді, за принципом Діріхле, знайдуться принаймні дві кулі одного кольору. З іншого боку,...
Тема. ВІДЧУТТЯ ЯК ПСИХІЧНИЙ ПІЗНАВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Основні поняття: відчуття, аналізатор, рецептор, верхній абсолютний поріг чутливості, нижній абсолютний поріг чутливості, адаптація,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка