ТЕМА УРОКУ


Скачати 69.46 Kb.
НазваТЕМА УРОКУ
Дата10.02.2014
Розмір69.46 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Математика > Урок
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

ТЕМА УРОКУ: Робота з вікнами та аркушами книг. Введення та редагування даних

МЕТА УРОКУ: 

Навчальна: Навчитись працювати з вікнами та аркушами книг, основними прийомами введення та редагування даних.

Розвиваюча: Розвивати творчі здібності учнів, логічне мислення, пам’ять, вміння використовувати на практиці свої знання.

Виховна: Виховувати любов до праці та навчання, самостійність, відповідальність.

МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ: ПК, програма Excel 2010, дидактичні матеріали.

ТИП УРОКУ:  комбінований.


СТРУКТУРА УРОКУ

І. Організаційна частина (2 хв.)

1. Перевірка наявності учнів;

2. Перевірка готовності учнів до уроку.

ІІ. Актуалізація знань (4 хв.)

1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі;

2. Постановка цілі та методів її досягнення на уроці;

3. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів:

Як завантажити програму Excel ?

Що таке комірка?

Порядок збереження файлу-книги.

З яких елементів складається вікно програми?

4.Аналіз і доповнення відповідей учнів, підведення підсумків.

III. Вивчення нового матеріалу (14 хв.)

1. Робота з вікнами та аркушами книг;

2. Введення та редагування даних;

3. Створення подложки аркуша;

4. Розподіл учнів за робочими місцями.

ІV. Закріплення нового матеріалу (20 хв.)

 1. Видання завдань для самостійної роботи учнів та пояснення порядку їх виконання;

 2. Самостійна робота учнів над виданими завданнями;

 3. Цільові обходи робочих місць учнів;

 4. Прийом та оцінювання виконаних робіт;

 5. Прибирання робочих місць.

V. Підведення підсумків (5 хв.)

 1. Аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку;

 2. Аналіз причин помилок учнів та пропозиції засобів їх усунення;

 3. Видача домашнього завдання.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

Тема: Робота з вікнами та аркушами книг. Введення та редагування даних

Мета: Навчитись працювати з вікнами та аркушами книг, основними прийомами введення та редагування даних.

Матеріали та обладнання: ПК, програма Excel 2010, дидактичні матеріали.

Короткі теоретичні відомості

1. Робота з вікнами та аркушами книг.

Робоча книга складається з листів, які використовуються в Excel для організації і аналізу даних. Листи в книзі нумеруються 1, 2... і розмічені сіткою.

За замовчуванням Робоча книга Excel містить 3 листи. Змінювати число листів можна наступним способами:

* Клацніть мишею по будь-якій вкладці Робочої книги;

* Меню- Сервіс – Параметри- Загальні.

* Встановіть потрібне значення лічильника Листів в новій книзі.

* Натисніть кнопку ОК. 

Нове значення параметру вступає в дію з моменту створення нової Робочої книги. Кількість листів, які уже є в відкритій книзі, також можна змінювати. 

Імена листів відображаються на вкладках в нижній частині вікна книги над стрічкою  стану. Щоб перейти з одного листа на інший, клацніть по потрібному ярлику. Щоб перейменувати Лист1, Лист2, клацніть двічі по ярлику листа і поверх фонового прямокутника на вкладниці введіть нове ім'я.

Той лист, який в даний момент відкритий в вікні Excel, називається активним. Вкладка активного листа підсвічується світліше інших вкладок. Переходити від одного листа до іншого можна як клацанням по вкладці листків, так і з допомогою кнопок переходу розташованих зліва від лінійки вкладки.

Для того, щоб вставити робочий лист в робочій книзі потрібно:

1. Виділити лист перед яким ви хочете вставити новий.

2. Вибрати команду «Вставка» з контекстного меню, або команду «Лист» з меню «Вставка» головного меню.

Для знищення робочого листа:

1. Виділяємо потрібний лист.

2. Вибираємо команду «Удалить» з контекстного меню, з меню «Правка» головного меню.

2. Введення та редагування даних.

Для введення або редагування даних у яку-небудь комірку таблиці, слід зробити її активною (тобто клацнути в цю комірку курсором миші або перевести табличний курсор-рамку за допомогою клавіш керування курсором). Вводити дані можна безпосередньо у полі самої комірки чи у полі рядка формул. Натискання клавіші Enter завершує введення та редагування даних у комірці, Esc – відміняє його. Введення даних в рядку формул використовується тоді, коли вже було завершено введення інформації в комірку і потрібно повернутися до неї, щоб внести зміни, тобто відредагувати текст. Якщо починати редагувати комірку не в рядку формул, то всі дані, які були в комірці перед редагуванням, будуть знищені.

Комірка може бути порожньою або містити один з таких типів даних: число (включаючи дату і час), текст, формула.

При ведені чисел у стандартному вигляді у комірці поміщається вісім символів. Якщо при введені числа комірка заповнюється символами #, це значить, що ширина колонки недостатня для виведення значень. Можливі такі форми числа: ціле, дійсне, з експонентою, дробове.

 • ціле число допустимо використовувати цифри 0...9, а також знаки + -;

 • дійсне число включає додаткову крапку, яка розділяє цілу і дробову частини.

 • число з експонентою складається з мантиси і порядку, розділених латинською літерою е або Е.

 • дробове число слід ввести цілу частину числа, потім символ пропуску, далі чисельник, символ / і знаменник. Якщо ціла частина числа відсутня, то слід увести на її місце 0.

 • дата вводиться у формати ДД/ММ/РРРР, а час у форматі ГГ:ХХ:СС. Можна поєднати в одній комірці дату і час.

За замовчуванням числові дані вирівнюються по правій межі комірки.

Якщо введений у комірку текст довший, ніж ширина комірки, то він розповсюдиться на сусідні комірки, якщо вони порожні. Якщо сусідні справа комірки не порожні, то текст урізається. Щоб вивести його повністю на екран, треба виконати команду Формат/Ячейки/Выравнивание/Переносить по словам.

Якщо числові дані вводяться не у форматі числа, то Excel сприймає їх як текст, тому щоб цього не сталося потрібно перед текстом у вигляді чисел ставити знак апострофу.

Цікавою особливістю Excel є автовведення, тобто Excel намагається вгадати, що вводиться і допише свій варіант до кінця. Якщо користувач згодний з цим варіантом, то слід натиснути клавішу Enter, в іншому випадку слід продовжувати введення, ігноруючи пропозицію Excel.

Excel дає можливість дописувати до комірок примітку – довільний текст, який роз’яснює призначення комірки. Комірки, яким приписана примітка, помічені червоною крапкою у правому верхньому куті комірки. Для встановлення примітки слід виконати команду Вставка/Примечание і у діалоговому вікні Примечание заповнити поле Текстовое примечание.

За замовчуванням текс вирівнюються по лівій межі комірки.  

3. Створення подложки листа.

При оформленні документів Excel корисною може виявитися можливість створення подложки, тобто графічного шару, що знаходиться під робочим листом. Виберіть лист, для якого потрібно створити підкладку, і ввійдіть в меню Формат - Лист - Підкладка. В діалозі, що з'явився, виберіть файл, малюнок подложки, що містить, і натисніть по кнопці Вставка. В результаті на робочому листі з'явиться фоновий малюнок, який буде розмножений так, щоб займати всю поверхню листа.

Щоб видалити малюнок підкладки листа, відкрийте лист з подложкою. Потім в меню Формат - Лист виберіть команду Видалити фон.

Практичне завдання

1. Запустіть програму Excel;
2. Змініть число листів, прийнятих в даній програмі за замовчуванням;
3. Здійсніть переходи з одного листа на інший в робочій книзі;
4. Перейменуйте будь-який лист книги;
5. Видаліть один із листів робочої книги;
6. Вставте декілька нових листів у створеній книзі;
7. Перемістіть (скопіюйте) один з листів книги;
8. Виконайте приховання та відображення будь-яких листів;
9. Створіть подложку для будь-якого листа книги.

10. Введіть текстові і числові дані в таблицю.
11. Збережіть таблицю в каталозі UCHEBN, в підкаталозі GRUPPA під савоїм іменем;
12. Допишіть примітку до комірок;

13. Збережіть змінену таблицю під іншим іменем.

Контрольні запитання

1. Яким чином можна змінити число листів, прийнятих за замовчуванням?
2. Як здійсніть перехід з одного листа на інший?

3. Як видалити лист робочої книги?

4. Яким чином можна перейменувати лист?

5. Яким чином можна приховати лист книги?

6. Як зробити комірку активною?
7. Яким чином можна дописати примітку до комірки?
8. Типи даних, що використовуються у електронних таблицях.

9. Основнi формати чисел, та шлях змiни формату числа.

Схожі:

УРОКУ ТЕМА ПРОГРАМИ: Технології комп'ютерної обробки інформації
ТЕМА УРОКУ: Тема уроку: Створення, завантаження та збереження файлів-документів. Введення, редагування та форматування інформації....
Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
ТЕМА ПРОГРАМИ: «Основи роботи на ПК.» Тема уроку
Тема уроку: «Побудова та форматування таблиць. Створення діаграм. Робота з колонками.»
УРОК №46 Тема уроку
Тема уроку. Характеристики варіаційних рядів. Середні величини. Мода, медіана вибірки
Урок 21 Тема уроку
Тема уроку. Паралельне проектування та його властивості, Зображення просторових фігур на площині
УРОК №35 Тема уроку
Тема уроку. Розв'язування текстових задач складанням систем рівнянь з двома змінними
УРОК 43 Тема уроку
Тема уроку: Використання формул комбінаторики для обчислен­ня ймовірностей подій
ТЕМА УРОКУ
ТЕМА УРОКУ: Українська національно демократична революція: тріумф чи трагедія українського народу
УРОК 13 Тема уроку
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка