Міністерство освіти і науки України Департамент освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників


Скачати 82.14 Kb.
НазваМіністерство освіти і науки України Департамент освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників
Дата01.11.2013
Розмір82.14 Kb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Культура > Диплом
Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки

Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницький обласний інститут

післядипломної освіти педагогічних працівників

21100 м.Вінниця, вул.Грушевського,13, тел. 67-08-85, E-mail: bil@mail.vinnica.ua
2013 №

На № ___ від _____________

Начальникам відділів (управлінь) освіти

райдержадміністрацій і міських рад

Керівникам польських громадських

організацій

На виконання вимог Європейської хартії регіональних мов та мов національних меншин, дотримуючись принципів Міжнародного пакту Організації Об’єднаних Націй і Конвенції Ради Європи щодо збереження, захисту та розвитку мов національних меншин в Україні, з метою створення сприятливих умов для самореалізації й мовного самовизначення кожного учня, для виявлення і підтримки обдарованих дітей, розвитку їх інтересів до поглибленого вивчення шкільних дисциплін, підвищення мовленнєвої грамотності у володінні польською мовою, формування полікультурної особистості в умовах євроінтеграції України у світовий освітній простір, а також з метою створення належних умов для етнічного, культурного, мовного та релігійного самовизначення національностей, які проживають на території Вінницької області, враховуючи важливість міжкультурного діалогу і багатомовності, відповідно до наказу управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, плану роботи ВОІПОПП та відділу методики викладання української мови та літератури, мов національних меншин і світової літератури, у співпраці з відділом у справах національностей Вінницької облдержадміністрації та Генеральним Консульством Республіки Польща у Вінниці

оголошується проведення обласного конкурсу читців польської поезії, присвяченого 215-річчю з дня народження Адама Міцкевича для учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, в яких вивчається польська мова, та для учнів суботніх (недільних) шкіл, які діють при польських громадських організаціях в області.

Термін проведення конкурсу: з 01.10 по 29.11.2013 р. (Додатки 1; 2; 3)

Завдання конкурсу, умови участі, принципи та механізми проведення конкурсу читців польської поезії викладено у «Положенні про обласний конкурс читців польської поезії, присвяченому 215-річчю з дня народження Адама Міцкевича » (Додаток 1)

Заявки на участь переможців ІІ (районного / міського) етапу конкурсу читців польської поезії в ІІІ (обласному) етапі конкурсу надсилаються до 16.10. 2013 р. на адресу:

21000 м.Вінниця, вул. Грушевського, 13; тел.(факс) 67-08-85
Е – mail: bil@ mail.vinnica.ua

Cайт: www. voipopp.vn.ua

Зразок заявки додається. (Додаток 1)

Переможці конкурсу будуть нагороджені дипломами, подарунками та преміями Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.
Ректор Дровозюк С.І.

Зав. відділу методики викладання української мови та літератури,

мов національних меншин і світової літератури ВОІПОПП

Коваленко Лариса Василівна
Е – mail: larisacowalenko@ yandex.ua
р.т.67-08-93

м.т. 0972788050

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації

від __________2013 р. №____
ПОЛОЖЕННЯ

про проведення обласного конкурсу читців польської поезії, присвяченого 215-річчю з дня народження Адама Міцкевича
1. Загальні положення

 1. Дане положення визначає принципи та механізми проведення конкурсу.

1.2. Завданнями конкурсу є: виховання в учнів поваги до рідної мови і літератури та толерантного ставлення до мови і літератури польського народу, формування в підростаючого покоління культури висловлювання і спілкування, риторичних вмінь, підвищення мовленнєвої грамотності у володінні польською мовою, а також для виявлення й підтримки обдарованих дітей, пробудження та розвитку їх інтересів до вивчення мов та літератур інших національностей.

2. Організація конкурсу

2.2.1. Організаторами обласного конкурсу читця польської поезії є управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, відділ у справах національностей Вінницької облдержадміністрації.

 1. Оргкомітет конкурсу визначає терміни проведення усіх етапів конкурсу, встановлює критерії оцінювання декламаторської майстерності читців польської поезії, умови і порядок проведення заключного (обласного) етапу конкурсу. Конкурс проводиться:
ЕТАП

РІВЕНЬ

ТЕРМІНИ

І

Шкільний

з 01.10. по 01.11.2013 р.Районний (міський)

з 01.11. по 16.11.2013 р.

IIІ

Обласний

29.11. 2013 р.

2.3. Для проведення першого і другого етапів конкурсу на місцях утворюються оргкомітети та журі (на кожному етапі).

 1. Конкурс проводиться на добровільних засадах. У ньому беруть участь учні 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, в яких вивчається польська мова, та учні, які вивчають польську мову в суботніх (недільних) школах, що діють при польських громадських організаціях.

2.5. Участь у ІІ (районному / міському) етапі конкурсу беруть переможці І (шкільного) етапу .

2.6. Під час проведення кожного наступного етапу конкурсу компетентне журі визначає переможців конкурсу за двома віковими категоріями: «5-8» класи та «9-11» класи.

2.7. До участі в ІІІ (обласному) етапі конкурсу допускаються переможці ІІ етапу, на яких РМК (ММК або польська громадська організація) подає заявку голові оргкомітету обласного етапу конкурсу (відділ методики викладання української мови та літератури, мов національних меншин і світової літератури Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників) на участь школярів району (міста) в конкурсі.

Підставою для реєстрації учасника ІІІ (обласного) етапу конкурсу є подання заявки.

Зразок заявки:

Заявка

на участь команди ……………………..району (міста, польського громадського товариства) в обласному конкурсі читців польської поезії, присвяченому Адаму Міцкевичу в 2013-2014 н. р.
За рішенням оргкомітету і журі ІІ етапу конкурсу читців польської поезії на ІІІ етап конкурсу направляються такі учні:
п/п

Прізвище, ім’я, по батькові учня

Число, місяць, рік народження

Назва навчального закладу (організації)

Клас

Рік вивчення польської мови


Місце,

зайняте на

ІІ етапі

конкурсу

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя, який підготував учня

1


2Керівником команди призначено: ………………………………………………….

__ ______________

Начальник відділу освіти

Голова оргкомітету конкурсу

Голова журі конкурсу
М.П. «16» жовтня 2013 р.
2.8. До участі в ІІІ (обласному) етапі допускаються переможці ІІ етапу по 2 учасники від кожного загальноосвітнього навчального закладу, або польського громадського товариства відповідно до номінацій: 2 учасники від «5-8» класів, 2 учасники від «9-11» класів.

2.9. Переможці конкурсу нагороджуються дипломами та преміями відповідно до кошторису.

3. Вимоги до учасників конкурсу.

3.1. Виконання творів лише поетичного жанру польської літератури.

3.2. Обов’язкове відтворення тексту напам’ять.

3.3. Виразне читання напам’ять двох поетичних творів: один твір (або уривок) Адама Міцкевича та один твір на вибір.

4.Склад учасників визначається не менш ніж за два тижні до конкурсу (відповідно до заздалегідь поданих заявок на участь у конкурсі).

5. Критерії оцінювання виступів читців

Під час виступів читців буде враховуватися:

а) техніка мовлення;

б) мовленнєва грамотність;

в) логіка читання;

г) емоційність читання;

д) сценічність виконання твору.
Виразне читанняТехніка мовлення Логіка читання (інтонація) Позамовні засоби

↓ ↓ ↓

Дихання пауза - логічна поза

- психологічна жести

↓ ↓ - віршова міміка

Голос наголос - фразовий

↓ - логічний

Дикція мелодикаемоційність
6. Конкурсна комісія (журі)

  1. Для розгляду і оцінки виступу читця польської поезії на кожному етапі проведення конкурсу створюється конкурсна комісія (журі), склад якої затверджується відповідним оргкомітетом.

  2. Персональний склад комісії формується з наукових і практичних педагогічних працівників, працівників методичних служб та органів управління освітою, які володіють польською мовою.

  3. Організація роботи комісії (журі) покладається на її голову, заступника та секретаря, які планують проведення конкурсу читців польської поезії, встановлюють терміни оформлення відповідних документів, інформації, оголошень тощо.

  4. На підставі експертної оцінки кожного з членів комісії складається висновок про якість декламаторського виконання твору польської літератури.

  5. Остаточне рішення приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів, ухвальним є голос голови комісії. Засідання комісії (журі) вважається правомірним в разі участі в ньому не менше як 2/3 її складу.

  6. Рішення комісії (журі) оформляється протоколом, який підписують голова, заступник голови, секретар та усі члени комісії.

Схожі:

Міністерство освіти і науки України Головне управління освіти і науки...
А. К. Кравцов, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, підполковник
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТ
Міністерство освіти і науки України Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Головне управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації та Львівський обласний дитячий еколого-натуралістичний...
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників...
Ю. В. Лєснікова, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Міністерство освіти і науки України Черкаський обласний інститут...
Карікаш В.І., кандидат психологічних наук, директор україно-німецького Центру позитивної психотерапії, професор
Відповідно до протоколу засідання журі конкурсу від 06. 04. 2013 року
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ...
Департамент освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної...
Формування позитивного психологічного мікроклімату в учнівському та педагогічному колективах
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників...
Добровольська Людмила Насибівна, методист лабораторії дошкільної та початкової освіти Черкаського обласного інституту післядипломної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка