ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по правилам техніки безпеки з особовим складом чергового караулу. Тема І


НазваПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по правилам техніки безпеки з особовим складом чергового караулу. Тема І
Сторінка4/12
Дата20.03.2013
Розмір1.09 Mb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Журналістика > План-конспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

СХЕМИ ЕЖЕКТУВАННЯ
На дошці


схеми

пояснити


Питання на

закріплення №4.

ЛЬВІВСЬКЕ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ

Затверджую

Начальник НПЧ

підполковник вн.сл.

___________Дворянин

“___” __________ 1999р.

ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведення заняття по пожежній тактиці

з особовим складом караулу НПЧ.
Тема №3: Спеціальні роботи на пожежі.

 1. Роль першого ствола на пожежі (дії підрозділів при недостачі сил та засобів, визначення позиції ствольщика, порядок вибору приладів подачі вогнегасних речовин).

 2. Спеціальні роботи на пожежі (Відключення електромереж і установок, боротьба з димом і температурою на пожежі).


Навчальна мета: вивчити з курсантами випадки використовування АЦ без

встановлення на вододжерело, порядок визначення позиції

ствольщика та приладів подачі вогнегасячих речовин, види

спеціальних робіт та правила техніки безпеки при їх

проведенні.

Час: 2 години.

Місце: - навчальний клас.

Матеріальне забезпечення: стенд ПТБ.

Література: 1. БСПО МВС України стор. 23-25,65,66,26,27,51,52,29,33.

2. ПТБ в ПО МВС України, стор.40-41,43.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ:

 1. Організаційно вступна частина: - 5 хв.

 • прийняти рапорт чергового;

 • перевірити присутність і зовнішній вигляд;

 • зробити відмітки в журналі.

 1. Опитування по попередньо вивченому матеріалі. - 15 хв.

Питання на опитування:

2.1. Етапи проведення бойового розгортання? -усно

2.2. Команда і перелік робіт по підготовці до бойового -письмово

розгортання на дошці

2.3. Команда і перелік робіт на попереднє розгортання? -письмово

2.4. Команда і перелік робіт на повне розгортання? -письмово

 1. Підведення підсумків опитування, формулювання теми і мети уроку 5хв

 2. Викладення нового матеріалу. -60 хв.

  1. Роль першого ствола на пожежі -30 хв.

  2. Спеціальні роботи на пожежі -30 хв.

 3. Закріплення нового матеріалу провести шляхом опитування по ходу заняття.

Питання на закріплення нового матеріалу:

  1. О характризувати роль вирішального напрямку?

  2. Змоделювати ситуації на умовній пожежі по принципам визначення вирішального напрямку і датиїх на вирішення курсантам.?

  3. Як відключити електромережу?

  4. Як можна знизити концентрацію диму і температуру?

 1. Підведення підсумків заняття, видача завдання на самопідготовку – 5 хв.

6.1. БСПО МВС України стор. 23-25,65,66,26,27,51,52,29,33.

6.2. ПТБ в ПО МВС України, стор.40-41,43.


№ п/п

Зміст питань що вивчаються.

Методичні вказівки

1.

2.

3.

1.

Роль першого ствола на пожежі.

Успішне гасіння пожежі залежить від своєчасного введення в дію першого ствола на вирішальному напрямку.

Вирішальний напрямок бойових дій на пожежі – напрямок, на якому утворилась небезпека людям, загроза вибуху, найбільш інтенсивного розповсюджування вогню і де робота підрозділів в даний момент може забезпечити успіх гасіння.

Якщо пожежа загрожує життю людей і їх рятування неможливе без введення стволів – сили і засоби (перший ствол) подаються для забезпечення рятувальних робіт.

Якщо є загроза вибуху – сили і засоби (перший ствол) подаються для попередження вибуху.

Якщо вогнем охоплена частина об’єкту і вогонь розповсюджується на іншій його частині – сили і засоби (перший ствол) подаються на ділянках, де розповсюдження вогню може призвести найбільших збитків.

Якщо вогнем охоплена будівля (окремо розташована) і немає небезпеки розповсюдження вогню на сусідні об’єкти сили і засоби (перший ствол) вводяться в місця найбільш інтенсивного горіння.

Якщо вогнем охоплена будівля, яка не являється цінною і утворилась загроза близько розташованому іншому об’єкту – сили і засоби (перший ствол) подаються зі сторони об’єкту що не горить.

При нестачі сил і засобів для ліквідації пожежі, які прибули по першому виклику, викликають додаткові сили. До прибуття додаткових сил перші підрозділи приймають заходи по стримуванню розвитку пожежі.

Перша Автоцистерна, як правило, встановлюється ближче до місця пожежі з подачею ствола на вирішальному напрямку, а послідуючі на вододжерело з прокладкою магістральних ліній.

При розвинутій пожежі, коли необхідна подача ств,А, перша АЦ встановлюється на вододжерело відразу.

При роботі зі стволом пожежний зобов’язаний:

 • підійти якнайближче до місця горіння, утворити необхідний запас рукавної лінії;

 • направляти струмінь назустріч розповсюдженню вогню (в першу чергу на ті конструкції, нагрів яки може привести до обрушення);

 • направляти струмінь зверху вниз при гасінні вертикальних поверхностей;

 • перекривати, або виводити ствол назовні після того як горіння ліквідоване;

 • при зміні позиції перекривати ствол або переводити опущеним вниз;

 • не залишати ствол без нагляду, навіть коли подача води припинена;

 • не торкатись і не направляти струмінь на електропровода;

 • ліквідовувати горіння при наявності крихкої або скляної тари розпиленою водою або піною;

 • не направляти струмінь води в місця подачі піни.

На гасіння розвинутої пожежі подають стволи А та лафетні стволи.

При горінні в пустотах будівель подають стволи Б та пінні.

Для проливки місць гасіння подають стволи Б.


БСПО ст.53

ст.54БСПО

Дати під запис

Приклад ситуації на пожежі

Ст.55 БСПО


Ст.69 БСПО

Ст.127 БСПО

Під запис


Ст.66 БСПО

Ст.67 БСПО


2.

Спеціальні роботи на пожежі.

Спеціальні роботи забезпечують виконання бойового завдання по гасінню пожеж і рятуванню людей.

До них відносяться:

 • робота в непридатному для дихання середовищі;

 • видалення диму;

 • розборка та вскриття конструкцій;

 • відключення електрообладнання;

 • освітлення місця пожежі;

 • захист від надлишку пролитої води і т.п.

Ел. провода і установки обезструмлюються, якщо вони :

 • пошкоджені і небезпечні для працюючих на пожежі;

 • утворюють небезпеку виникнення нових осередків горіння при поданні на них води.

Відключення електрообладнання, що перебуває під високою напругою проводиться представником енергослужби підприємства.

Відключення електрообладнання при напрузі до 220 В може проводитись пожежними тільки по вказівці КГП, НБД і під керівником командира.

При неможливості використати для цього вимикачі, рубильники, запобіжники і т.п., електропровода перерізають спеціальними ножицями, при цьому слід дотримуватись заходів безпеки.

Особовий склад зобов’язаний постійно за появою обвислих (обірваних, обгорілих) ел. проводів в місцях роботи ствольщиків, при розборці конструкцій, встановленні драбин, прокладенні рукавних ліній і своєчасно доповідати КГП, негайно попереджати працюючих в небезпечній зоні.

Доти не буде встановлено, що виявлені провода обезструмлені, слід рахувати їх під напругою.

Роботи по різці електропроводів проводяться під наглядом начальника караула (командиром відділення) особами, що пройшли практичне навчання, спорядженими ножицями, діелектричними рукавицями та ботами.

Прицьому необхідно:

 • визначити дільницю де різка найбільш доступна, безпечна і забезпечить обезструмлення на певній площі;

 • обрізати проводи біля ізоляторів, починати з нижнього ряду;

 • обрізати кожну жилу (провід) окремо.

Забороняється обрізати багатожильні проводи і кабелі, проложені в ізоляційних трубах металорукавах.

Для боротьби з димом слід використовувати системи протидимного захисту, пожежні автомобілі димовидалення і димососи, вентилятори, брезентові перемички, а також вскриття конструкцій.

Для зниження температури в приміщеннях проводять вскриття конструкцій, подачу тонкорозпиленої води.

Вскриття конструкцій проводиться після того, як поблизу місця вскриття будуть встановлені засоби гасіння, готові до дії.

В дахових приміщеннях для видалення диму, зниження температури, дах вскривають поблизу конька з підворотної сторони. Площа викритих отворів повинна бути більше площі слухових вікон не менше ніж у два рази.Ст.79БСПО


Ст.78 БСПО

Ст.89 БСПО


Ст.90 БСПО

Ст.91 БСПОСт.162 БСПО

Ст.82 БСПО

Пояснити
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по правилам техніки безпеки з особовим...
Вимоги ПТБ при роботі на пожежі (бойовому розгортанні, поведені розвідки, роботі з ПТО і т. ін.). 55 хв
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття з психологічної підготовки з особовим...
Навчальна мета: Вивчити з особовим складом види конфліктів з метою їх попередження
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по безпеці праці з особовим складом чергових караулів ЗМПО
Тема: 1 Вимоги безпеки праці до пожежної техніки, обладнання, бойового одягу та спорядження
План проведення семінарського заняття з безпеки праці з особовим...
ТЕМА: 4 Вимоги безпеки праці принесенні служби, гасінні пожеж, розбиранні будівельних конструкцій і роботі з ручним інструментом...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття з психологічної підготовки з особовим...
Тема Соціально-психологічні причини травматизму і загибелі людей на пожежах
ПЛАН проведення семінарського заняття з безпеки праці з особовим складом 4-го караулу СДПЧ-1
Тема №2 „Вимоги безпеки праці при виконанні господарчих робіт на службі та в позаслужбовий час. Правила роботи на верстатах та агрегатах,...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з водійським складом СДПЧ-3 з технічної підготовки
ТЕМА: Правила техніки безпеки, пожежної безпеки і виробничої санітарії під час технічного обслуговування і експлуатації пожежного...
План-конспект для проведення занять по безпеки праці з особовим складом 3-го караулу СДПЧ-1
Тема : Вимоги правил безпеки праці при виконанні господарчих робіт на службі та в побуті. Правила роботи на верстатах та агрегатах...
План-конспект на проведення семінарського заняття по медичній підготовці...
Навчальна мета: Навчити о\с караулу наданню першої медичної допомоги потерпілим при ДТП
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття з психологічної підготовки з особовим...
Тема: : Психологічна етика та культура поведінки працівників при виконання службових обов’язків
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка