Основи створення комп’ютерних презентацій (35 год)


Скачати 304.94 Kb.
НазваОснови створення комп’ютерних презентацій (35 год)
Сторінка3/4
Дата25.02.2016
Розмір304.94 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4

Додаткові технічні пристрої та технології для роботи

з документами (4 години)

100

Електрографічне копіювання. Робота на ксероксі. Встановлення параметрів ксерокопіювання. Комплекси форматного повно колірного друку, ризографія.

Практична робота № 52. Ксерокопіювання

друкованого документа
101

Методи захисту конфіденційної інформації. Комерційна таємниця та її захист технічними засобами. Практична робота № 53. Використання засобів захисту документів
102

Степлери. Брошуратори. Термобіндери. Ламінатори. Плотери. Засоби зберігання і перенесення інформації.

Практична робота №54. Застосування засобів післядрукового опрацювання документів.
103

Представницьке оформлення документів. Проведення презентацій. Техніка для проведення презентацій.

Практична робота № 55. Підготовка презентаційного заходу та його комп'ютерне супроводження.
Тематичне оцінювання з тем «Виявлення та усунення пошкоджень дисків. Захист даних від комп'ютерних вірусів», «Архівування файлів», «Удосконалення вмінь працювати за комп'ютером», «Додаткові технічні пристрої та технології для роботи з документами»

Microsoft Excel у профільному навчанні (52 години)

Основи роботи в середовищі табличного процесора (4 години)

104

Призначення табличного процесора (ТП). Створення, відкриття й збереження документів у середовищі ТП. Поняття електронної книги. Робота з вікнами книг.
105

Основні елементи електронної книги. Аркуші, клітинки, діа пазони клітинок. Адреси клітинок і діапазонів клітинок. Виділення клітинок і діапазонів клітинок.
106

Поняття формату клітинки та формату даних. Перегляд, введення й редагування даних. Форматування клітинок. Створення та форматування електронних таблиць.
107

Автовведення. Введення прогресій. Практична робота №56.
Розв'язування розрахункових задач (6 годин)

108


Базові операції з обробки даних

Використання формул. Автозаповнення діапазонів.109-110

Відносні, абсолютні й змішані адреси. Практична робота № 57.
111

Використання вбудованих функцій. Вбудовані функції в середовищі табличного процесора. Категорії функцій.
112

Використання логічних функцій для опрацювання табличних даних.
113

Використання вбудованих функцій для розв'язування розрахункових задач.Практична робота №58.
Тематичне оцінювання з теми «Розв'язування розрахункових задач»

Аналіз даних (22 години)

Побудова діаграм (2години)

114

Побудова діаграм і графіків на основі табличних даних. Визначення типу діаграми залежно від сформульованої задачі.
115

Настроювання параметрів діаграм.

Практична робота № 59.
Використання функцій ТП для роботи з базою даних (3 години)

116

Табличні бази даних. Основні операції над даними в базі. Надання діапазонам імен та їх використання.
117

Вбудовані функції ТП для роботи з базою даних.
118

Створення запитів до баз даних із

використанням функцій ТП для роботи з базами

даних.

Практична робота № 60.
Обчислення підсумкових показників (3 години)

119

Упорядкування, пошук, фільтрування та групування даних у середовищі ТП.
120

Створення та редагування зведених таблиць.
121

Консолідація даних. Практична робота №61.
Тематичне оцінювання з тем « Побудова діаграм »,

« Використання функцій ТП для роботи з базою даних »,« Обчислення підсумкових показників »

Розв'язування задач на підбір параметра (6 годин)

122

Поняття про чисельні методи розв'язання задач.
123

Точність отриманих результатів і розрядність подання результатів.
124

Множина розв'язків задач на підбір параметра.
125

Графічночисельний метод розв'язання рівнянь.
126

Підбір параметра для розв'язування алгебраїчних рівнянь.
127

Використання засобу табличного процесора Підбір параметра. Практична робота № 62.
Тематичне оцінювання з теми « Розв'язування задач на підбір параметра »

Розв'язування оптимізаційних задач (8 годин)

128

Поняття про оптимізаційні задачі, цільову функцію, систему обмежень на розв'язки оптимізаційних задач. Приклади оптимізаційних задач з різних сфер людської діяльності.
129

Основні етапи розв'язування оптимізаційних задач за допомогою комп'ютера.
130

Апроксимація експериментальних даних. Використання вбудованого засобу середовища табличного процесора
131

Пошук розв'язку для розв'язування оптимізащйних задач.
132

Розв'язування задач на пошук екстремумів функцій однієї змінної.
133

Встановлення обмежень на параметри. Встановлення параметрів пошуку розв'язку.
134

Побудова звітів за результатами, за стійкістю, за граничними умовами.
135

Параметричний аналіз. Побудова лінії тренду. Практична робота № 63.
Тематичне оцінювання з теми «Розв'язування оптимізаційних задач

Статистична обробка експериментальних даних (9 годин)

136

Визначення основних статистичних характеристик вибірки. Поняття математичної статистики. Генеральна та вибрана сукупності.
137

Вибірка. Репрезентативність вибірки Основні статистичні характеристики вибірки (середнє значення, стандартне відхилення, мода, медіана, асиметрія).
138

Використання статистичних функцій для розв'язування статистичних задач, опрацювання експериментальних даних..
139

Використання статистичних функцій для розв'язування статистичних задач, опрацювання експериментальних даних. Практична робота № 64.
140

Ряд розподілу. Статистична залежність.
141

Побудова інтервальних рядів розподілу. Побудова діаграм рядів розподілу.
142

Основи кореляційного аналізу. Коефіцієнт парної лінійної кореляції, кореляційна таблиця. Поняття кореляції статистичних показників.
143

Побудова лінійної регресійної моделі. Обчислення коефіцієнтів парної лінійної регресії.
144

Використання функції КОРРЕЛ для розрахунку коефіцієнтів кореляції.

Практична робота № 65.
Тематичне оцінювання з теми «Статистична обробка експериментальних даних»

Макроси та функції користувача (5годин)

145

Поняття про макроси.
146

Створення та використання макросів.
147

Автоматичний запис та виконання макросів. Практична робота № 66.
148

Функції користувача табличного процесора. Створення та використання функцій користувача.
149

Розв'язання задач за допомогою функцій користувача. Практична робота № 67.
Основи Visual Basic for Applications (6 годин)

150

Реалізація основних алгоритмічних конструкцій у мові Visual Basic for Applications.
151

Реалізація основних алгоритмічних конструкцій у мові Visual Basic for Applications.
152

Реалізація основних алгоритмічних конструкцій у мові Visual Basic for Applications.
153

Використання стандартних функцій у мові VBA
154

Операції з елементами електронних таблиць у мові VBA.
155

Операції з елементами електронних таблиць у мові VESA.

Практична робота № 68.
Тематичне оцінювання з тем «Макроси та функції користувача», «Основи Visual Basic for Applications»

Основи Інтернету (20 годин)

Перші кроки в Інтернеті (2 години)

156

Поняття локальної та глобальної комп'ютерної мережі. Історія створення Інтернету. Адресація в Інтернеті. Послуги Інтернету. Протоколи Інтернету. Способи передавання даних Інтернетом, поняття маршрутизації.
157

Підключення до Інтернету, вибір провайдера. Поняття всесвітньої павутини. Поняття гіперпосилання та гіпертекстового документа, веб-сторінки та веб -сайту. Підключення до Інтернету та встановлення зв'язку з провайдером.
1   2   3   4

Схожі:

Тип уроку: Огляд програмних і технічних засобів створення й демонстрації презентацій Мета
Дати учням поняття технічного та програмного забезпечення для створення комп’ютерних презентацій
1. Комп’ютерні презентації (6 год.)
Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і...
1. Комп’ютерні презентації та публікації (12 год.)
Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і...
Арифметичні основи комп’ютерних систем
Системи числення, що використовуються в комп’ютерних системах. Показник економічності системи. Двійкова система числення, переваги...
На які групи можуть бути розподілені педагогічні програмні засоби?
Основи створення комп’ютерних публікацій  та Програмні засоби навчального призначення
СТРУКТУРА УРОКУ
Тема: Огляд і архітектура комп'ютерних телекомунікаційних та комп’ютерних мереж
Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення....
Мета: ознайомити учнів з поняттям презентації та комп’ютерної презентації, їх призначенням, слайдові та потокові презентації, провести...
Для підключення до мережі комп’ютери повинні мати
Локальні комп’ютерні мережі Комп’ютерні мережі. Однорангові мережі та мережі з виділеним сервером. Принципи роботи в локальних комп’ютерних...
Тернопільський міський центр з нарахування і виплати допомог
Режим роботи: з 00 год до 17. 15 год., п’ятниця з 00 год до 16. 00 год. Обідня перерва з 13. 00 год до 14. 00 год
Згідно з вимогами ISO 9001
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка