КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


Скачати 400.03 Kb.
НазваКОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Сторінка1/10
Дата24.10.2013
Розмір400.03 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Міністерство освіти і науки України
Красноармійське педагогічне училище


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з основ інформатики

зі спеціальностей:

5.010103 “Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання”,

5.010102 “Початкове навчання”

Розглянуто та затверджено

Методичною радою педучилища

Протокол №__ від «___» ___ 2010 р.

Красноармійськ – 2010


Анотація

на тексти комплексної контрольної роботи

з основ інформатики

зі спеціальностей:

5.010103 “Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання”,

5.010102 “Початкове навчання”

До текстів комплексної контрольної роботи з основ інформатики включені питання, які вимагають від студентів систематизованих знань з основ інформатики з основних розділів курсу.

Разом з тим, вони вимагають вмінь поєднувати теорію з практикою користування комп’ютером.

Питання потребують від студентів вміння свідомо оперувати навчальним матеріалом, аналізувати, обмірковувати і обґрунтовувати свої дії.

Дані тексти ККР адресовані студентам вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Можуть бути використані для перевірки якості знань і вмінь студентів.

Рецензія

на комплексну контрольну роботу

з основ інформатики

зі спеціальностей:

5.010103 “Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання”,

5.010102 “Початкове навчання”

Завдання ККР складені відповідно до вимог змісту та порядку розробки пакетів ККР з фундаментальних дисциплін.

Всі завдання вимагають від студентів систематизованих знань з основ інформатики і дають їм можливість продемонструвати практичні навички роботи з базовим та прикладним програмним забезпеченням; виявити практичні вміння та навички.

Комплексна контрольна робота складається з 19-ти варіантів завдань рівнозначної складності. Завдання контрольної роботи охоплюють теми:

 операційна система MS-DOS;

 операційна система Windows;

 текстовий редактор Microsoft Word;

 графічний редактор Paint;

 електронні таблиці Microsoft Excel.

Час виконання комплексної контрольної роботи – 80 хвилин.
Голова циклової комісії

викладачів математичних дисциплін

________________ ______________

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З ОСНОВ ІНФОРМАТИКИ


При перевірці завдань комплексної контрольної роботи потрібно брати за основу повноту і правильність виконання завдань і враховувати уміння студента:

 складати алгоритм і вибирати методи розв’язування задач;

 оптимальним чином використовувати можливості програмного та апаратного забезпечення;

 використовувати таблиці, графіки і діаграми для інтерпретації результатів розрахунків;

 грамотно застосовувати можливості форматування і редагування текстів, таблиць, діаграм, графіків, малюнків.

Контрольні роботи оцінюються за 5-ти бальною системою:

5 (відмінно) – студент повністю виконав всі завдання, оптимально використав можливості відповідних прикладних програм, грамотно відредагував текст, таблиці, графіки, діаграми, малюнки, користуючись всіма можливостями форматування;

4 (добре) – студент повністю виконав всі завдання, допустивши непринципові помилки при форматуванні результатів розрахунків, що не привело до принципової помилки в кінцевому результаті;

3 (задовільно) – студент правильно виконав більш ніж половину завдань;

2 (незадовільно) – студент виконав менш ніж половину завдань.

Розглянуті та затверджені

на засіданні циклової комісії

викладачів математичних дисциплін

Протокол № __ від «___» ____ 2010 р.

Голова _______________ __________
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни
Комплексна контрольна робота охоплює навчальний матеріал з дисципліни в обсязі 54 години
Тема. Комплексна робота “Операційна система Windows”
Створити в кореневому каталозі диску А: текстовий файл SOFT. Текст, який входить до нього, повинен бути таким: “Комплексна практична...
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
До змісту завдань контрольної роботи включені питання, які відповідають програмному матеріалу додаткової спеціалізації „Вчитель основ...
Тематична контрольна робота
Тематична контрольна робота (за творчістю М. Коцюбинського, О. Кобилянської) І варіант І рівень(0,5 балів)
МОДУЛЬ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА Контрольна робота це важлива форма навчального...
Контрольна робота – це важлива форма навчального процесу, покликана навчити студентів самостійному узагальненню і викладенню інформаційних...
Комплексна лабораторна робота Географія

Розділ Комплексна науково-дослідна робота структурних підрозділів університету

Контрольна робота №2 з теми

КОМПЛЕКСНА ПРАКТИЧНА РОБОТА
Приклад розрахунку окремих розділів короткострокового плану господарської діяльності підприємства
Контрольна робота №1 «Народна та літературна балада» Варіант 4

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка