КОМПЛЕКСНА ПРАКТИЧНА РОБОТА


Скачати 377.2 Kb.
НазваКОМПЛЕКСНА ПРАКТИЧНА РОБОТА
Сторінка1/3
Дата21.03.2013
Розмір377.2 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3
Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління

Кафедра економіки підприємства


Затверджено

на засіданні кафедри

Пр. № ___ від __________ 200__ р.

КОМПЛЕКСНА ПРАКТИЧНА РОБОТА

з дисципліни

“Планування і контроль на підприємстві”для студентів ІV курсу

Павлоград - 2008
Приклад розрахунку окремих розділів короткострокового плану господарської діяльності підприємства

Машинобудівне підприємство з масовим типом виробництва спеціалізується по випуску запасних частин для сільськогосподарської промисловості.

На підставі прогнозів збуту продукції на 20010 рік установлені наступні показники плану продажу по заданій номенклатурі.

Таблиця 1.1.

Номенклатура продукції й програма випуску на 2009рік


№ з/п

Найменування виробу

План виробництва на 2009 рік тис. шт.

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Вал

63

67

75

47

59

80

82

76

70

56
Підшипники

46

40

58

60

75

70

65

35

80

78
Втулка

20

55

30

40

35

45

30

53

90

75


Необхідно здійснити техніко-економічне обґрунтування виробництва даної продукції, для цього:

  1. розробити план виробництва на 20010р. з розбивкою по кварталах;

  2. розрахувати потребу в матеріалах і ресурсах на виробництво продукції;

  3. скласти план по праці й заробітній платі; окремо розрахувати перспективну чисельність з трудомісткості виробничої програми, розрахувати фонд оплати праці;

  4. скласти план за собівартістю в тому числі, скласти кошторис витрат на виробництво продукції, здійснити калькулювання собівартості виробів;

  5. скласти план по прибутку підприємства і його розподіл, розрахувати ціну продажу виробів;

  6. скласти таблицю техніко-економічних показників.

І. План виробництва продукції й матеріально-технічного забезпечення

Розрахунок плану виробництва проводиться у квартальному розрізі з умовою, що підприємство виготовляє продукцію рівномірно протягом року, тобто розподіл річної програми виробів по кварталах виробляється пропорційно по кількості робочих днів у відповідності до кварталу.

Nкв = Дкв,

де N , Nкв – програма випуску за рік, квартал;

Д , Дкв – кількість робочих днів у році, у кварталі, підраховується безпосередньо за календарним планом.

Програма випуску у вартісному вираженні розраховується по формулі:

Q = N Цпл,

де Ц - планово-розрахункова ціна;

N - кількість виробів.

Після визначення планово- розрахункової ціни у третьому розділі знаходимо обсяг виробництва у вартісному виражені
1.2. Розрахунок потреби в основних матеріалах
Даний розрахунок проводиться виходячи з даних технологічного процесу й виробничої програми і дані розрахунків заносять у табл1.4.

Витрати = програма випускунорму витрат;

Норма відходів = маса заготовки - маса деталі;

Відходи = норма відходів програма випуску;

Вартість матеріалів(відходів) = витрати (відходи) ціну матеріалу (відходів)

При відсутності цін на матеріали продукції, за якою ведуться розрахунки, необхідно використовувати інформацію про ціни , що склалися на біржовому ринку.
1.3. Розрахунок потреби в допоміжних матеріалах
Даний розрахунок виробляється окремо по групах:

А - на технологічні потреби;

Б - на ремонт й експлуатацію встаткування.

Кількість розрахункових одиниць для допоміжних матеріалів на технологічні цілі визначається незалежно від найменування виробів.

Кількість станко-змін визначається по кількості встаткування й режиму роботи підприємства (251 роб день, 2 зміни):

Завершуючи розрахунки визначенням кошторисної ставки витрат допоміжних матеріалів на технологічні цілі з розрахунку на 1000 грн. основних матеріалів.

Кдоп = 1000.

Таблиця 1.5.

Розрахунок потреби в допоміжних матеріалах

Найменування матеріалів

Одиниці виміру

Норма витрат на ед. виробу

Кількість розрахункових одиниць

Витрати на допом. матеріали

Ціна грн.. за т.

Вартість, грн.

А. На технологічні цілі

Сода кальцинована

кг./100 шт.

1,8

1510
350
Кислота саляна

кг./100 шт.

2,0

1510
500
Папір наждач.

м2/100 шт.

0,2

1510
200
Папір пакувальн

м2/100 шт.

2,0

1510
15.56
Б. На ремонт і утримання обладнання

Масло маш.

г. /ст. зміну

3002550
Солідол

г. /ст. зміну

5,02376
Емульсол

г. /ст. зміну

2002980
Гас

кг./ст.

13,52063
Кінці ватні

кг./ст.

252400
Усього
ІІ. План по праці й заробітній платі

2.1. Трудомісткість виробничої програми й нормована заробітна плата.
Нормований час на одиницю продукції визначається як сума норм часу по операціях технологічного процесу.

tшт. = (нормо/година).

Відповідно нормований час на виробничу програму розраховується:

Ті = Np tшт ед. й

Т = .

де Ті - трудомісткість виробничої програми і-го виробу, тис. н./ч.

Таблиця 2.1

Трудомісткість виробничої програми й нормована заробітна плата

Найменування виробів

Виробнича програма, т. шт.

На одиницю

На програму

Нормована з/п з премією

Нормований час, нормо/

год.

Нормована з/п, грн.

Нормований час, т. нормо/год.

Нормована з/п, т. грн.

На одиницю грн.

На програму т. грн.

Вал

Підшипник

Втулка


Нормована заробітна плата на одиницю виробу визначається як сума розцінок по операціях технологічного процесу(табл1.2).

ЗПнорм = шті(ТС)і,

де (ТС)і - годинна тарифна ставка відповідного розряду на технологічні цілі.

Годинні тарифні ставки робітників машинобудівного підприємства

Види виробів та робіт

Кваліфікаційні тарифні розряди

1

2

3

4

5

6

7

Годинна тарифна ставка

1. Слюсарі, верстатники широкого профілю, зайняті на універсальному устаткуванні. Працівники з виготовлення з особливо точних відповідальних і складних прес - форм, приладів для устаткування

1

1,8

2,4

2,9

3,3

3,5

4,7

2. Верстатні роботи по обробці матеріалів різанням, штамповці, роботи з виготовлення і ремонту інструменті та оснащення

1

1,7

2,3

2,8

3,2

3,5

4,1

3. Робітники зайняті на інших роботах, не пов’язаних з основним виробництвом

1

1,5

1,8

2,4

2,8

3,1

3,8


Нормована заробітна плата із премією визначається з розрахунку 30% премії за виконання виробничих завдань.
2.2. Розрахунок балансу робочого часу й чисельності основних працівників

Дійсний фонд робочого часу визначається по формулі:

Фд = Дні явок тривалість робочої зміни.

Чисельність основних робітників розраховується по формулі:

Чосн. = ,

Де ТВП - трудомісткість виробничої програми, тис. н/ч.;

Квн - коефіцієнт виконання норм, що застосовується в рамках 0,8 - 1,1.
Таблиця 2.2.

Розрахунок балансу робочого часу

Найменування показника

Одиниці виміру

Величина показника

1. Кількість робочих днів

дні
2.Неявки на роботу, у т.ч.

- основні й додаткові відпустки;

- через хворобу;

- на навчання;

- виконання цивільних обов'язків;

-з дозволу адміністрації.


дні
дні

дні

дні
дні24
5

5

3
5

3. Кількість явок (п.1 - п.2)

дні
4. Регламентовані простої 2,5%5. Середня тривалість робочого дня.

година
6. Дійсний фонд робочого часу (п.3 п.5).

година
7. Трудомісткість виробничої програми

т. н./ч.
8. Плановий коефіцієнт виконання норм.9. Чисельність основних працівників

чіл.
  1   2   3

Схожі:

Тема. Комплексна робота “Операційна система Windows”
Створити в кореневому каталозі диску А: текстовий файл SOFT. Текст, який входить до нього, повинен бути таким: “Комплексна практична...
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни
Комплексна контрольна робота охоплює навчальний матеріал з дисципліни в обсязі 54 години
План Актуалізація опорних знань. Комплексна обробка фотографій. Ретушування,...
Навчальна. Навчити робити корекцію перспективи, усувати дефекти, здійснювати  ретушування фотографій
План Актуалізація опорних знань. Комплексна обробка фотографій. Ретушування,...
Навчальна. Навчити робити корекцію перспективи, усувати дефекти, здійснювати  ретушування фотографій
Урок 4-5 Тема: Практична робота №2 «Робота з таблицями і зображеннями...
Тема: Практична робота №2 «Робота з таблицями і зображеннями в текстовому документі» Практична робота №3 «Використання стилів та...
Комплексна лабораторна робота Географія

ТЕМА. Практична робота №20. Розробка проекту Мета
Базові поняття й терміни: спільна робота, онлайновий документ, колективний проект
Практична робота. Розробка моделі «Сутність-зв'язок». Р обота з об'єктами...
Практична робота. Розробка моделі «Сутність-зв'язок». Робота з об'єктами БД у середовищі СКБД
Практична робота. Розробка моделі «Сутність-зв'язок». Р обота з об'єктами...
Практична робота. Розробка моделі «Сутність-зв'язок». Робота з об'єктами БД у середовищі СКБД
Розділ Комплексна науково-дослідна робота структурних підрозділів університету

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка