Молекулярно-генетичний і клітинний рівні організації життя


НазваМолекулярно-генетичний і клітинний рівні організації життя
Сторінка1/8
Дата20.03.2013
Розмір0.89 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8
Крок 1. Медики.

Крок 1. Медики.


Крок 1. Медики

Молекулярно-генетичний і клітинний рівні організації життя
Будова клітин про- и еукаріот58 В м’язовій тканині відбувається інтенсивний аэробний процес накопичення енергії у вигляді макроергічних зв’язків АТФ. Цей процес відбувається за участю органел:

A. * Мітохондрій

B. Гладенької ЕПС

C. Лізосом

D. Шорсткої ЕПС

E. Клітинного центру

64 У 50-річної жінки було видалено зуб. На місці видалення зуба регенерувала нова тканина. Виходячи із функції органел клітин вкажіть найбільш активні з них при відновлені цілісності:

A. * Рибосоми

B. Центросоми

C. Постлизосоми

D. Гладкаенька ЕПС

E. Лизосомі

85 Мукополісахаридоз відноситься до хвороб накопичення. Через відсутність ферментів порушується розщеплення полісахаридів. У хворих спостерігається підвищення виділення їх з сечею і нагромадження. В яких органелах відбувається накопичення мукополісахаридів?

A. * Лізосоми

B. Комплекс Гольджі

C. Ендоплазматичний ретикулум

D. Мітохондрії

E. Клітинний центр

111 Відомо, що старіючі епітеліальні клітини відмирають. Процес перетравлення та виділення рештків забезпечують органели:

A. *Лізосоми

B. Рибосоми

C. Мітохондрії

D. Клітинний центр

E. Комплекс Гольджі

437 У студента 18 років виявлено збільшення щитовидної залози. При цьому був підвищений обмін речовин, збільшення частоти пульсу. Ці ознаки спостерігаються при гіперсекреції гормону тироксину. Які органели клітин щитовидної залози найбільш відповідальні за секрецію і виділення гормонів:

A. * комплекс Гольджі

B. мітохондрії

C. рибосоми

D. центросоми

E. лізосоми

438 При вивченні під електронним мікроскопом клітин підшлункової залози були знайдені структури, які поділяють клітину на велику кількість комірок, каналів, цистерн та поєднані з плазмолемою. Вкажіть ці органели:

A. * ендоплазматична сітка

B. мітохондрії

C. центросоми

D. рибосоми

E. комплекс Гольджі

571 У клітину потрапив вірус грипу. Трансляція при біосинтезі вірусного білка у клітині буде здійснюватись:

A. *На полірибосомах

B. У ядрі

C. У лізосомах

D. На каналах гладенької ендоплазматичної сітки

E. У клітинному центрі

573 При електронно-мікроскопічному вивченні клітини виявлені кулясті пухирці, які обмежені мембраною і місять безліч різноманітних гідролітичних ферментів Відомо, що ці органели забезпечують внутрішньоклітинне травлення, захисні реакції клітини і являють собою:

A. * Лізосоми

B. Центросоми

C. Ендоплазматичну сітку

D. Рибосоми:

E. Мітохондрії

576 Біля ядра виявлена органела. Вона складається з двох циліндрів, розташованих перпендикулярно один до одного. Циліндри утворені мікротрубочками. Було з’ясовано, що ця органела забезпечує формування мітотичного апарата і являє собою:

A. * Центросому

B. Рибосому

C. Ендоплазматичну сітку

D. Мітохондрію

E. Лізосому

599 У людини часто зустрічаються хвороби, пов’язані з накопиченням у клітинах вуглеводів, ліпідів та ін. Причиною виникнення цих спадкових хвороб є відсутність відповідних ферментів в:

A. * лізосомах

B. мітохондріях

C. ендоплазматичній сітці

D. апараті Гольджі

E. ядрі

600 При амавротичній ідіотії Тея - Сакса, яка наслідується аутосомно-рецесивно, розвиваються незворотні важкі порушення центральної нервової системи, що приводять до смерті в ранньому дитячому віці. При цьому захворюванні порушується обмін:

A. * ліпідів

B. вуглеводів

C. амінокислот

D. мінеральних речовин

E. нуклеїнових кислот

603 Підтримка життя на будь-якому рівні зв'язано з явищем репродукції . На якому рівні організації репродукція здійснюється на основі матричного синтезу?

A. * молекулярному

B. субклітинному

C. клітинному

D. тканинному

E. рівні організму

708 Речовини виводяться з клітини в результаті з’єднання мембранної структури апарату Гольджі з цитолемою. Вміст такої структури викидається за межі клітини. Цей процес має назву:

A. * Екзоцитоз

B. Осмос

C. Ендоцитоз

D. Активний транспорт

E. Полегшена дифузія

730 Рибосоми являють собою органели, які здійснюють зв’язування амінокислотних залишків у поліпептидний ланцюг. Кількість рибосом в клітинах різних органів неоднакова і залежить від функції органу. Вкажіть, в клітинах якого органу кількість рибосом буде найбільшою:

A. *Секреторні клітини підшлунковоі залози;

B. Сечового міхура;

C. Епітелію канальців нирок;

D. Верхнього шару клітин епідермісу шкіри;

E. Епітелію тонкого кишечника.

731 Існування життя на всіх його рівнях визначається структурою нижчого рівня. Який рівень організації передує і забезпечує існування життя на клітинному рівні:

A. *Молекулярний

B. Тканевий

C. Організменний

D. Популяційно-видовий

E. Біоценотичний

733 У людини під час активної фізичної праці підвищується концентрація вуглекислоти в крові. Це призводить до поглиблення та прискорення дихання, унаслідок чого в крові зменшується концентрація вуглекислоти та іонів водню. Завдяки цьому підтримується:

A. *гомеостаз;

B. імунітет;

C. онтогенез;

D. ортабіоз;

E. анабіоз .

895 Для вивчення локалізації біосинтезу білка в клітині мишам ввели мічені амінокислоти аланін і триптофан. Біля яких органел спостерігається накопичення мічених амінокислот:

A. * Рибосоми

B. Гладенька ЕПС

C. Клітинний центр

D. Лізосоми

E. Апарат Гольджі

1751 В поживне середовище з клітинами людини внесено урацил (У) з радіоактивною міткою. Мічений урацил при радіоавтографії виявлять перш за все в:

A. *Рибосомах

B. Клітиному центрі

C. Апараті Гольджі

D. Вакуолях

E. Лізосомах

1907 В органелі встановлена наявність власної білоксинтезуючої системи. Це органелла:

A. *Мітохондрії

B. Апарат Гольджі

C. Лізосоми

D. Вакуолі

E. Ендоплазматичний ретикулум

2878 Вивчаючи електронограми клітин печінки щура, студенти на одній з них побачили структури овальної форми, двомембранні, внутрішня мембрана яких утворює кристи. Назвіть ці органели.

A. *Мітохондрії

B. Ядро

C. Лізосоми

D. ЕПС

E. Пероксисоми

3395 В поживне середовище, де вирощуються клітини тварин додали розчин амінокислоти лейцина з радіоактивною міткою. Через деякий час методом радіоавтографії виявили високу концентрацію міченої амінокислоти поблизу певних органоїді в. Цими органоїдами можуть бути:

A. *Рибосоми

B. Лізосоми

C. Клітинний центр

D. Апарат Гольджі

E. Гладенька ендоплазматична сетка

4511 Клітину лабораторної тварини піддали надмірному рентгенівському опроміненню. У результаті утворились білкові фрагменти в цитоплазмі. Який органоїд клітини візьме участь у їхній утилізації?

A. *Лізосоми

B. Комплекс Гольджі

C. Рибосоми

D. Ендоплазматичний ретикулум

E. Клітинний центр

4555 В процесі обміну речовин беруть участь органели, які мають кулясту форму, розміри від 0.2 до 1 мкм. Їх утворення пов"язано з комплексом Гольджі. Вони відіграють суттєву роль в індивідуальному розвитку організму. Їх поділяють на групи, в залежності від вмісту і функцій. Пошкодження цих органел дуже шкідливе для клітини. Назвіть ці органели

A. * лізосоми

B. рибосоми

C. ендоплазматичний ретикулум

D. мітохондрії

E. центросома

4608 У ядрі клітини є непостійні структури, які зникають на початку поділу клітини і знову з’являються в кінці його. Вони містять білок і РНК, їх утворення пов’язане з хромосомами. Їх функція дуже важлива для утворення субодиниць рибосом. Назвіть ці структури:

A. * ядерця

B. нуклеосоми

C. еухроматин

D. мікрофібрили

E. гетерохроматин

5088 При біохімічному дослідженніі клітинних органел в них виявлені травні ферменти. Цими органелами є:

A. * Лізосоми

B. Пластинчастий комплекс

C. Ендоплазматичний ретикулюм

D. Мітохондрії

E. Рибосоми

5113 При деяких захворюваннях в клітинах виникають зміни, які супроводжуються порушеннями цілісності мембран лизосом. Які зміни відбудуться в клітинах?

A. *Аутоліз

B. Порушення мітозу

C. Порушення трансляції

D. Порушення транскрипції

E. Накопичення речовин

5115 В клітинах здорової печiнки активно синтезується глiкоген та бiлки. Якi типи органел добре розвинутi?

A. * Гранулярна та агранулярна ЕПС.

B. Клітинний центр.

C. Лiзосоми.

D. Мітохондрії

E. Пероксiсоми.

5348 Жінці був встановлений діагноз – хвороба Тея - Сакса, яка пов’язана з порушенням обміну речовин. Яке порушення обміну речовин викликає ця хвороба?

A. * ліпідного

B. мінерального

C. вуглеводного

D. амінокислотного

E. білкового

5454 В одній з органел клітини відбувається завершення побудови білкової молекули та комплексування білкових молекул з вуглеводами, жирами. Назвіть цю органелу?

A. *Комплекс Гольджі

B. Ендоплазматична сітка

C. Лізосоми

D. Рибосоми

E. Мітохондрії

5471 У клітинах людини є органела, з якою пов’язано формування лізосом, а також біосинтез полісахаридів, ліпідів, утворення зерен жовтка при дозріванні овоцитів. Яка це органела?

A. *Комплекс Гольджі

B. Ендоплазматична сітка

C. Лізосоми

D. Мікротрубочки

E. Рибосоми

5518 На клітину подіяли речовиною, яка спричинила порушення цілісності мембран лізосом. Що відбудеться з клітиною внаслідок цього?

A. *автоліз

B. диференціація

C. дегенерація

D. трансформація

E. спеціалізація

5519 Під час дослідження електронограми у клітині виявлено деструкцію мітохондрій. Які процеси в клітині можуть бути порушені внаслідок цього?

A. *окислення органічних речовин

B. поділ ядра

C. кросинговер

D. синтез білків

E. дроблення

5520 Ядра клітин обробили препаратом, що зруйнував структуру гістонів. Які компоненти клітини зміняться внаслідок цього в першу чергу?

A. *хромосоми

B. ядерна оболонка

C. рибосоми

D. мітохондрії

E. плазматична мембрана

5556 У хворого гострий панкреатит, що загрожує автолізом підшлункової залози. З функціями яких органел клітини може бути пов'язаний цей процес?

A. * Лізосом

B. Мітохондрій

C. Рибосом

D. Центріолей

E. Мікротрубочок

6080 На практичному занятті студенти вивчали забарвлений мазок крові миші з фагоцитованими лейкоцитами бактеріями. Яка органела клітини завершує перетравлення цих бактерій?:

A. * Лізосоми

B. Мітохондрії

C. Гранулярна ендоплазматична сітка

D. Апарат Гольджі

E. Рибосоми

6556 У хворого на гепато-церебральну дегенерацію при обстеженні виявлено порушення синтезу білка - церулоплазміну. З якими з перелічених органел пов’язаний цей дефект?

A. *Гранулярна ендоплазматична сітка

B. Агранулярна ендоплазматична сітка

C. Мітохондрії

D. Комплекс Гольджі

E. Лізосоми

6562 Аналіз ідіограми каріотипу жінки дозволив встановити, що в Х–хромосомі центромера розташована майже посередині. Така хромосома має назву:

A. *Субметацентрична.

B. Субакроцентрична

C. Телоцентрична.

D. Акроцентрична.

E. Супутникова.

6610 Експериментально (дією мутагенних факторів) у клітині порушено формування субодиниць рибосом. На якому метаболічному процесі це позначиться?

A. * Біосинтезі білка

B. Біосинтезі вуглеводів

C. Синтезі АТФ

D. Фотосинтезі

E. Біологічному окисненні

1 В процесі ембріогенезу епітеліальний тяж, який має назву вестибулярної пластинки, дає початок розвитку присінку порожнини рота. Який біологічний механізм запрограмованої загибелі клітин забезпечує утворення з епітеліальної пластинки щічно-губної борозни?

А. Паранекроз

В. Мейоз

С. Апоптоз

D. Некроз

Е. Амітоз
У цитоплазмі клітин підшлункової залози в процесі секреторного циклу в апікальній частині з'являються і зникають гранули секрету. До яких структурних елементів можна віднести ці гранули?

А. Лізосоми

В. Включення

С. Гранулярна ендоплазматична сітка

Д. Екзоцитозні вакуолі

Е. Мікрофіламенти
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
Розді Молекулярний рівень організації життя Розділ Клітинний рівень організації життя
Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень
Лугова Т. О. Опорні схеми і таблиці на уроках біології «Клітинний рівень організації живої матерії»
Урок №4 Підтема: Здоровий спосіб життя
Мета: Формувати вміння монологічного мовлення на рівні мікровисловлювання з опорою на таблиці
ТЕМА: Основні класи неорганічних речовин та їх вплив на екологію планети
НАВЧАЛЬНА : перевірити вміння учнів встановлювати генетичний зв’язок між класами
Тема. Клітинний цикл. Мітоз Мета
Обладнання: таблиця „ Мітоз”, портрети вчених, диск програмно-методичний комплекс
Тема: Вираження тригонометричних функцій
...
Уроку з теми «Взаємодія тіл» 8 клас Тема уроку
Обгрунтуватиіснуваннятискув рідинах і газах на основі молекулярно-кінетичних уявлень, пояснити механізм передавання тиску рідинами...
7. Методи контролю ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ Методика розслідування організованої...
Рівні організації пошукової діяльності по виявленню організованої злочинної діяльності та корумпованих зв’язків
ВСЕСВІТНЯ ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЖИВАННЯ, ЗАХИСТУ І РОЗВИТКУ ДІТЕЙ
Прийнята на Всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах дітей, яка відбулася в Організації Об'єднаних Націй в м. Нью-Йорку 30...
Рамкова конвенція Організації об'єднаних націй про зміну клімату
Суть договору: Конвенція спрямована на досягнення стабілізації концентрації парникових газів в атмосфері на такому рівні, який не...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка