Молекулярно-генетичний і клітинний рівні організації життя


НазваМолекулярно-генетичний і клітинний рівні організації життя
Сторінка3/8
Дата20.03.2013
Розмір0.89 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8

Поділ клітини56 Известно, что клеточный цикл включает в себя несколько следующих друг за другом преобразований в клетке. На одном из этапов происходят процессы, подготавливающие синтез ДНК. В какой период жизни клетки это происходит?

A. * Пресинтетический

B. Синтетический

C. Собственно митоз

D. Премитотический

E. Постсинтетический

57 В клетке образовались максимально спирализованные хромосомы. Они расположены по экватору соматической клетки. Какой фазе митоза это соответствует:

A. * Метафазе

B. Телофазе

C. Профазе

D. Анафазе

83 У життєвому циклі клітини і в процесі мітозу відбувається закономірна зміна кількості спадкового матеріалу. На якому етапі кількість ДНК подвоюється?

A. * Інтерфаза

B. Профаза

C. Метафаза

D. Анафаза

E. Телофаза

345 У певних клітинах дорослої людини на протязі життя не спостерігається мітоз і кількісний вміст ДНК залишається постійним. Ці клітини:

A. * Нейрони

B. Ендотелію

C. М’язові (гладкі )

D. Епідерміс

E. Кровотворні

736 В пресинтетичному періоді мітотичного циклу синтез ДНК не відбувається, тому молекул ДНК стільки ж, скільки й хромосом. Скільки молекул ДНК має соматична клітина людини в пресинтетичному періоді?

A. * 46 молекул ДНК

B. 92 молекули ДНК

C. 23 молекули ДНК

D. 69 молекул ДНК

E. 48 молекул ДНК

737 В анафазі мітозу до полюсів розходяться однохроматидні хромосоми. Скільки хромосом має клітина людини в анафазі мітозу?

A. * 92 хромосоми

B. 46 хромосом

C. 23 хромосоми

D. 69 хромосом

E. 96 хромосом

863 Згідно правила сталості числа хромосом кожний вид більшості тварин має певне і стале число хромосом. Механізмом, що підтримує цю сталість при статевому розмноженні організмів є :

A. *Мейоз

B. Шизогонія

C. Амітоз

D. Регенерація

E. Брунькування

880 У малярийного плазмодия набор хромосом 1n=12, далее он размножается путем шизогонии (один из видов митоза). Каково количество хромосом в ядре плазмодия, размножающегося в клетках печени человека?

A. *12

B. 24

C. 32

D. 64

E. 76

902 Відомо, що під впливом колхіцину блокується біосинтез білків тубулінів. Який етап клітинного циклу при цьому порушується?

A. *Постсинтетичний (премітотичний) період інтерфази.

B. Профаза мітоза.

C. Синтетичний період інтерфази.

D. Формування метафазної пластинки.

E. Пресинтетичний (постмітотичний) період інтерфази

905 Під час мітотичного поділу диплоідної соматичної клітини на неї подіяли колхіцином. Хід мітозу порушився і утворилась одноядерна поліплоїдна клітина. На якій стадії було призупинено мітоз?

A. *В анафазі

B. В профазі

C. В метафазі

D. В телофазі

E. В цитокінезі

1749 Для лабораторных исследований шпателем взят соскоб слизистой ротовой полости. Проанализируйте вероятные состояния этих клеток:

A. *делятся митотически и путем амитоза

B. Делятся только митотически

C. Только увеличиваются в размерах

D. Делятся путем мейоза и амитоза

E. Делятся митототически и наблюдается политения

1906 На клітину подіяли колхіцином, що блокує “збирання” ахроматинового веретена. Які етапи мітотичного циклу будуть порушені?

A. *Анафаза

B. Профаза

C. Цитокінез

D. Передсинтетичний період інтерфази

E. Постсинтетичний період інтерфази

2093 При поділі клітини досліднику вдалося спостерігати фазу, при якій були відсутні мембрана ядра, ядерце, центріолі знаходились на полюсах клітини. Хромосоми мали вигляд клубка ниток, які вільно розташовані у цитоплазмі. Для якої фази це характерно:

A. * Профази

B. Метафази

C. Анафази

D. Інтерфази

E. Телофази

2148 Имеется одноклеточный организм, характеризующийся набором хромосом 2n=8, размножающийся бесполым путем. Генетическое разнообразие особей в популяции составит (без учета мутаций):

A. 1 тип

B. 8 типов

C. 32 типа

D. 128 типов

E. 256 типов.

3000 У діагностиці хромосомних хвороб з метою вивчення каріотипу на культуру клітин під час мітозу діють колхіцином – речовиною, яка блокує скорочення ниток веретена поділу. На якій фазі буде зупинений мітоз?

A. Метафаза

B. Інтерфаза

C. Профаза

D. Телофаза

E. Анафаза

3226 С помощью шпателя сделан соскоб слизистой рта человека. В неразрушенных эпителиальных клетках окрашенного мазка хорошо видны овальные ядра, неодинаковые по размерам. Каким путем происходило деление этих клеток:

A. *Амитоз.

B. Шизогония

C. Бинарное деление.

D. Митоз.

E. Мейоз.

3314 З метою одержання каріотипу людини на клітини в культурі тканини подіяли колхіцином – речовиною, яка блокує скорочення ниток веретена поділу. На якій стадії припиняється мітоз?

A. *Метафаза

B. Інтерфаза

C. Анафаза

D. Профаза

E. Телофаза

3339 Транскрипція під час біосинтезу білка йде з ділянок еухроматину. Які зміни в цитоплазмі клітин виникають в разі зростання кількості еухроматину?

A. *Зростає кількість рибосом.

B. Зменшується кількість полісом.

C. Зростає частка агранулярної ендоплазматичної сітки.

D. Зростає активність лізосом.

E. Зменшується активність клітинного центру.

4607 У клітин, які здатні до поділу, відбуваються процеси росту, формування органел, їх накопичення, завдяки активному синтезу білків, РНК, ліпідів, вуглеводів. Як називається період мітотичного циклу, в якому відбуваються вказані процеси, але не синтезується ДНК:

A. * пресинтетичний

B. синтетичний

C. премітотичний

D. телофаза

E. анафаза

4611 В клітині, яка мітотично ділиться спостерігається розходження дочірніх хроматид до полюсів клітини. На якій стадії мітотичного циклу знаходиться клітина:

A. *Анафази

B. Метафази

C. Телофази

D. Профази

E. Інтерфази

4887 У мітозі розрізняють чотири фази. В якій фазі клітина людини має 92 однохроматидні хромосоми?

A. *Анафаза

B. Телофаза

C. Метафаза

D. Профаза

E. Інтерфаза

4888 Соматичні клітини людини – диплоїдні (2n хромосом). Проте поліплоїдні клітини червоного кісткового мозку (мегакаріоцити) можуть мати до 64 n хромосом. Який механізм їх виникнення?

A. *Ендомітоз

B. Політенія

C. Мітоз

D. Амітоз

E. Мейоз

5517 Під дією мутагену у гені змінився склад кількох триплетів, але, незважаючи на це, клітина продовжувала синтезувати той самий білок. З якою властивістю генетичного коду це може бути пов'язано?

A. *виродженістю

B. універсальністю

C. триплетністю

D. неперекриванням

E. колінеарністю

5521 Під час постсинтетичного періоду мітотичного циклу було порушено синтез білків - тубулінів, які беруть участь у побудові веретена поділу. Це може призвести до порушення:

A. * розходження хромосом

B. спіралізації хромосом

C. цитокінезу

D. деспіралізації хромосом

E. тривалості мітозу

6089 Мітотичний цикл є основним клітинним механізмом, який забезпечує розвиток організмів, регенерацію та розмноження. Це можливо, оскільки при такому механізмі забезпечується:

A. * рівномірний розподіл хромосом

B. подвоєння хромосом

C. утворення поліплоїдних клітин

D. нерівномірний розподіл хромосом

E. зміна генетичної інформації

6561 Відбулось пошкодження структурного гена – ділянки молекули ДНК. Однак, це не призвело до заміни амінокислот у білку тому, що через деякий час, пошкодження було ліквідовано за допомогою специфічних ферментів. Це здатність ДНК до:

A. * Репарації.

B. Транскрипції.

C. Мутації.

D. Зворотньої транскрипції.

E. Реплікації.

Досліджуються клітини червоного кісткового мозку людини, які відносяться до клітинного комплексу, що постійно поновлюється. Яким чином у нормі утворюються ці клітини?

А. Мітоз

В. Мейоз

С. Амітоз

Д. Шизогонія

Е. Бінарний поділ

Під час вивчення фаз мітотичного циклу корінця цибулі знайдено клітину, в якій хромосоми лежать в екваторіальній площині, утворюючи зірку. На якій стадії мітозу перебуває клітина?

А. Телофаза

В.*Метафаза

С. Профаза

Д. Інтерфаза

Е. Анафаза

При дослідженні культури тканин злоякісної пухлини виявили поділ клітин, який відбувався без ахромати нового апарату шляхом утворення перетяжки ядра, при якому зберігались ядерна оболонка та ядерце. Який тип поділу клітин відбувався у злоякісній пухлині, що вивчалась?

А. Мейоз

В. Амітоз

С. Мітоз

Д. Ендомітоз

Е. Екзомітоз
Трансплантація, регенерація та адаптація

1124 При різних запальних процесах у людини в крові збільшується кількість лейкоцитів. Проявом якого процесу є ця закономірність?

A. * Адаптації.

B. Регенерації.

C. Репарації

D. Трансплантації

E. Дегенерації.

3224 Человек длительное время проживал в условиях высокогорья. Какие изменения в кровеносной системе будут у него?

A. *Увеличение количества гемоглобина

B. Увеличение количества лейкоцитов

C. Снижение количества лейкоцитов

D. Урежение пульса

E. Увеличение диаметра кровеносных сосудов

3328 При дії ультрафіолетових променів у людини темніє шкіра, що є захисною реакцією. Яка захисна речовина синтезується в клітинах шкіри під впливом вказаного фактора?

A. Меланін

B. Триптофан

C. ДНК

D. Аргинін

E. Вітамін Д

4638 У представників людської популяції тіло подовжене, широка варіабельність зросту, знижений об’єм м’язової маси, збільшена довжина кінцівок, зменшена у розмірах і об’ємі грудна клітка, підвищене потовиділення, знижені показники основного обміну і синтезу жирів. До якого адаптивного типу людей відноситься дана популяція?

A. * Тропічний адаптивний тип

B. Арктичний адаптивний тип

C. Адаптивний тип зони помірного клімату

D. Проміжний адаптивний тип

E. Гірський адаптивний тип

4831 В процессе развития у ребенка позвоночник постепенно приобрел два лордоза и два кифоза. Это объясняется развитием способности к:

A. *Прямохождению

B. Плаванию

C. Ползанию

D. Сидению

E. Лежанию

4838 В результате воздействия химических веществ у человека пострадала иммунная функция Т-системы. При этом прежде всего нарушился:

A. *Противоопухолевый иммунитет

B. Гуморальный иммунитет

C. Синтез РНК

D. Процесс развития ЭПС

E. Синтез иммуноглобулинов

4839 У ликвидатора аварии на ЧАЭС нарушена специфическая активность против антигенов, основанная на синтезе иммуноглобулинов (гликопротеидов) следующими клетками:

A. *Плазматическими

B. Киллерами

C. Супрессорами

D. Хелперами

E. Стволовыми

4840 У человека поставлен предварительный диагноз – множественный склероз, как следствие извращения иммунной реакции. Это заболевание Вы отнесете к:

A. *Аутоиммунным

B. Инфекционным

C. Инвазионным

D. Иммуногенетическим

E. Хромосомным

4841 При пересадке сердца от одного человека к другому для предотвращения отторжения трансплантационный иммунитет подавляют с помощью:

A. *Антидепрессантов

B. Инфракрасное излучение

C. Дезинфицирующих веществ

D. Ультразвука

E. Мутагенов

5116 Після травми у людини провели резекцію нирки. Залишена нирка регенерує зі збільшенням розмірів. Які процеси мали місце під час регенерації?

A. * Проліферація недиференційованих клітин з послідуючою їх діфференціровкою.

B. Збільшення розмірів клітин.

C. Збільшення кількості міжклітинного субстрату.

D. Проліферація диференційованих клітин.

E. Діфференціровка недиференційованих клітин з послідуючою їх проліферацією.

5295 У клiницi хворому було пересаджено нирку. Якi з перелiчених клiтин iмунної системи можуть безпосередньо впливати на клiтини трансплантату?

A. *Т-кiлери

B. Плазмобласти

C. Т-хелпери

D. Супресори

E. Тiмоцити

6028 Пациенту 40 лет в трансплантационном центре осуществлена пересадка почки. Орган взят у донора погибшего в автомобильной катастрофе. Для предотвращения отторжения почки трансплантационный иммунитет у больного подавляют с помощью:

A. *Иммуносупрессоров

B. Мутагенов

C. Антибиотиков

D. Ультразвука

E. Рентгенотерапии

6034 Трансплантология изучает проблемы пересадки органов и тканей. В экспериментальной лаборатории осуществлена пересадка почки от свиньи к теленку. Как называется такой вид трансплантации?

A. *Ксенотрансплантация

B. Аутотрансплантация

C. Аллотрансплантация

D. Эксплантация

E. Гомотрансплантация

6035 У пациента после обширного ожога остался дефект кожи. Для закрытия дефекта на это место хирурги переместили кожный лоскут с другой части тела этого же больного. Какой вид трансплантации был осуществлен?

A. *Аутотрансплантация

B. Эксплантация

C. Аллотрансплантация

D. Ксенотрансплантация
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
Розді Молекулярний рівень організації життя Розділ Клітинний рівень організації життя
Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень
Лугова Т. О. Опорні схеми і таблиці на уроках біології «Клітинний рівень організації живої матерії»
Урок №4 Підтема: Здоровий спосіб життя
Мета: Формувати вміння монологічного мовлення на рівні мікровисловлювання з опорою на таблиці
ТЕМА: Основні класи неорганічних речовин та їх вплив на екологію планети
НАВЧАЛЬНА : перевірити вміння учнів встановлювати генетичний зв’язок між класами
Тема. Клітинний цикл. Мітоз Мета
Обладнання: таблиця „ Мітоз”, портрети вчених, диск програмно-методичний комплекс
Тема: Вираження тригонометричних функцій
...
Уроку з теми «Взаємодія тіл» 8 клас Тема уроку
Обгрунтуватиіснуваннятискув рідинах і газах на основі молекулярно-кінетичних уявлень, пояснити механізм передавання тиску рідинами...
7. Методи контролю ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ Методика розслідування організованої...
Рівні організації пошукової діяльності по виявленню організованої злочинної діяльності та корумпованих зв’язків
ВСЕСВІТНЯ ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЖИВАННЯ, ЗАХИСТУ І РОЗВИТКУ ДІТЕЙ
Прийнята на Всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах дітей, яка відбулася в Організації Об'єднаних Націй в м. Нью-Йорку 30...
Рамкова конвенція Організації об'єднаних націй про зміну клімату
Суть договору: Конвенція спрямована на досягнення стабілізації концентрації парникових газів в атмосфері на такому рівні, який не...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка