Тема: Стандартні програми операційної системи


НазваТема: Стандартні програми операційної системи
Сторінка1/5
Дата27.04.2013
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5


Лабораторна робота 2
Тема: Стандартні програми операційної системи Windows 7
Мета: навчитись використовувати довідкову систему в сере­довищах прикладних програм, вивчити можливості текстового редактора Блокнот, текстового редактора WordPad, графічного редактора Paint, найпростішого, програми Калькулятор, вико­ристовувати Таблицю символів, навчитись створювати і збе­рігати документи, засвоїти технологію OLE обміну даними між програмами.
Обладнання та методичне забезпечення:

 • комп’ютери;

 • програмне забезпечення (система Windows 7);

 • роздатковий дидактичний матеріал.


Література:

 1. Microsoft «Добро пожаловать в Windows 7 (Руководство по продукту Windows 7)». Microsoft, 2010. – 140 с.

 2. Вавилов С. Современный самоучитель работы на компьютере в Windows 7 / С. Вавилов. – СПб. : Питер, 2010. – 320 с.

 3. Зозуля Ю. Н. Windows Wista. Популярный самоучитель / Ю. Н. Зозуля. – СПб. : Питер, 2008. – 336 с.

 4. Зозуля, Ю. Windows 7 на 100% / Ю. Зозуля. – СПб. : Питер, 2010. – 472 с.

 5. Колисниченко Д. Н. Работа на ноутбуке с Windows 7 / Д. Н. Колисниченко. – М. : ООО «И. Д. Вильяме», 2010. – 528 с.

 6. Лебедев А. Н. Windows 7 и Office 2010. Компьютер для начинающих / А. Н. Лебедев. – СПб. : Питер, 2010. – 299 с.

 7. Леонтьев В. П. Работаем в Windows 7 / В. П. Леонтьев. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2009. – 268 с.

 8. Леонтьев В. П. Window 7. Office 2010. Энциклопедические справочники. – М. : Олма Медиа групп, 2010. – 768 с.

 9. Маклин И. Установка и настройка Windows 7 : учеб. курс Microsoft / Иен Маклин, Орин Томас. М. : Рус. редакция, 2011. – 848 с.

 10. Мак-Федрис, П. Microsoft Windows 7. Полное руководство / П. Мак-Федрис. – М. : ООО «И. Д. Вильямc», 2010. – 800 с.

 11. Меженный О. A. Microsoft Windows 7. Краткое руководство / О. А. Меженный. – М. : ООО «И. Д. Вильямc», 2010. – 281 с.

 12. Пташинский, В. С. Знакомьтесь Windows 7 / В. С. Пташинский. – М. : Эксмо, 2009. – 209 с.

 13. Чекмарев А. Н. Microsoft® Windows 7 – это вам понравится! / A. Н. Чекмарев. – СПб. : БХВ-Петербург, 2009. – 336 с.


Теоретичні відомості
2.1. Програма «Проводник»
Програма Проводник є стандартною програмою ОС. Вона призна­чена для роботи з інформаційною системою персонального комп’ютера та локальної мережі. За допомогою програми Проводник можна ство­рювати файли, теки, ярлики, переглядати їх на локальних дисках та інших носіях, копіювати, видаляти, змінювати властивості, пересила­ти, перейменовувати, друкувати, архівувати тощо. Програма Проводник викликається через головне меню (Все программы/Стандартные) або через контекстне меню головного меню ОС (правою кнопкою миші на кнопці «Пуск»).

Вікно програми Проводник (рис. 2.1) ідентичне вікну Компьютер. Головне меню у програмі Проводник включається (або виключається) натисканням лівої кнопки Alt на клавіатурі.

У лівій панелі (навігації) показано ієрархічну структуру тек. У Windows 7 у структурі завжди відображаються теки Избранное, Библиотеки, Компьютер, Сеть. Коло тек, які мають вкладені теки, відображає значок не заштрихованої стрілочки-трикутника. Клацання мишею по цьому значку приводить до розкриття відповідної теки у правій частині вікна програми Проводник. У процесі цього значок біля імені теки зміниться на заштриховану стрілочку-трикутник.

У правому верхньому куті вікна програми знаходиться поле по­шуку для роботи у поточній теці. Активізувати пошук можна натис­канням F3, рядок пошуку можна заповнювати в будь-який момент. Пошук відновлюється під час введення кожного наступного символа.

У правій панелі програми Проводник відображається зміст поточ­ної теки. Вигляд варіанта перегляду можна обирати у контекстному меню Вид або у головному меню програми Проводник. Доступними є такі варіанти: Огромные значки, Крупные значки, Обычные значки, Мелкие значки, Список, Таблица, Плитка, Содержимое. Особливості відображення є такими.

Огромные значки, Крупные значки, Обычные значки – об’єкти відображаються у вигляді рисунків. Рисунки, що відповідають картин­кам, відеофайлам, інтернет-сторінкам та деяким іншим файлам, відо­бражають у зменшеному вигляді зміст цих файлів. Режим дозволяє сортувати всі об’єкти і відображати їх групами.


Рис. 2.1. Зовнішній вигляд вікна програми Проводник
Мелкие значки – об’єкти відображаються у вигляді невеличких значків, поряд з якими записуються їх імена. Режим дозволяє сортува­ти всі об’єкти і відображати їх групами.

Список – вміст поточної папки відображається у вигляді списку імен об’єктів, перед якими відображені маленькі значки. У цьому ре­жимі об’єкти можна сортувати, але неможливо відображати групами. Це найбільш компактний режим відображення.

Таблица – вміст теки відображається у вигляді таблиці з доклад­ною інформацією про теки, файли та ярлики. Характеристики об’єктів подаються окремими стовпчиками. В цьому режимі їх можна об’єднувати в групи і сортувати. Для вибору характеристик, що відо­бражаються в таблиці, необхідно клацнути правою кнопкою миші на заголовку будь-якого стовпчика таблиці й у контекстному меню обрати один із запропонованих стовпчиків або команду Подробнее, яка відо­бразить повний перелік можливих стовпчиків (рис. 2.2), і вказати у ньому потрібні.

Плитка – об’єкти відобража­ються у вигляді значків, поряд з яки­ми вказано імена об’єктів та деякі їх характеристики. У цьому режимі об’єкти можна автоматично сорту­вати та відображати групами.

Содержимое – кожний об’єкт відображається своїм значком, а та­кож інформацією про тип файлу, дату зміни та його розмір.

Об’єкти у вікні програми Про­водник можна сортувати і групувати за різними ознаками. Для цього у кон­текстному меню правої панелі є пунк­ти Сортировка, Группировка.Рис. 2.2. Вибір стовпчиків для відображення у таблиці програми Проводник, меню команди По­дробнее

Сортировка – дозволяє впо­рядкувати об’єкти у теці за алфаві­том імен, датою створення (або змі­ни), типом, розміром. У процесі цього можна встановити як порядок зрос­тання, так і порядок зменшення.

Группировка – дозволяє впорядкувати об’єкти у теці за групами: іменем, датою зміни, типом, розміром.

Панелі у вікні програми Проводник настроюються пунктом Панелі інструментів Упорядочить/Представление (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Зміна вигляду вікна програми Проводник – включення панелі Область предпросмотра
Узагалі панель інструментів автоматично налаштовується на по­точну ситуацію і пропонує ті інструменти, які можуть бути викорис­таними у поточній ситуації. Наприклад, якщо у правій панелі виділено файл документа Word, то у панелі інструментів з’являться кнопки Открыть, Печать, Записать на оптический диск.

У процесі роботи з об’єктами (файлами, теками, ярликами) у програмі Проводник використовується буфер обміну. Буфер обміну – це сис­темна область пам’яті Windows 7, в яку записуються об’єкти (точніше, посилання на них) для виконання операцій Вырезать, Копировать, Вставить. Отже, у буфер обміну можна занести будь-яку кількість об’єктів для копіювання і переміщення. В процесі виконання цих операцій попередньо необхідно помітити обрані об’єкти у панелі програми Проводник. Команди Вырезать, Копировать, Вставить можна обрати в пункті Правка головного меню вікна програми. Команда Копировать записує обрані об’єкти в буфер обміну, де вони зберігатимуться до того часу, доки туди не буде записано інший набір об’єктів. Команда Вырезать записує обрані об’єкти в буфер обміну, але помічає їх у панелі як такі, що будуть знищені у своїй теці в процесі виконання операції Вставить. Команда Вставить записує всі об’єкти, що знаходяться в буфері обміну, в поточну теку, відкриту в панелі програми Проводник, або в закриту теку, на яку вказав користувач мишею. Також з Панелі змісту поточної теки на теку, видиму в Панелі навігації, виділені об’єкти можна перемістити шляхом виконання операції перетаскування.
2.2. Робота з текстовими документами
2.2.1. Програма «Блокнот»
В ОС Windows 7 є декілька простих стандартних додатків для ро­боти з текстовими документами. Спершу розглянемо програму Блок­нот – простий додаток для створення і переглядання текстів, команд­них файлів і Web-сторінок. Такі прийоми можна застосовувати для роботи з документами різних типів і використовувати в інших додатках, наприклад WordPad, Word, Excel або PhotoShop.

Запуск програми Блокнот і робота з меню

Для запуску програми Блокнот краще за все використовувати рядок пошуку в меню «Пуск». Для цього після натиснення кнопки «Пуск» наберіть першу літеру назви програми в рядку Найти программы и файлы і клацніть на значок додатка, який з’явиться у верхній части­ні меню. Вікно програми дуже просте: воно складається з області для введення тексту і рядка меню у верхній частині (рис. 2.4).

Рядок меню програми Блокнот містить п’ять пунктів. Клацання на будь-якому з них розкриває список команд. Слід звернути увагу на деякі загальні закономірності при роботі з меню. Так, команда, зобра­жена блідим кольором, не може бути виконана в даний момент. Напри­клад, команда Правка/Копировать буде недоступна за відсутності виділеного фрагмента.

Якщо назва команди закінчується трьома крапками (...), то при її виборі відкриється діалогове вікно. Наприклад, у процесі виконання команди Формат/Шрифт відкриється діалогове вікно настроювання шрифту.

Рис. 2.4. Вікно програми Блокнот
Більшість команд меню мають аналоги у вигляді поєднань клавіш, які вказані праворуч від назви. Наприклад, для виконання команди Правка/Найти можна використовувати комбінацію клавіш [Ctrl+F].

Звернення до деяких команд змінює стан програми. Наприклад, виконуючи пункт меню Формат і команду Перенос по словам, ви вклю­чаєте або вимикаєте режим перенесення тексту по словах у вікні про­грами.

У меню Файл присутні команди для створення, відкриття, збере­ження та друкування документів. Пункт Правка меню містить коман­ди для редагування документа. Тут є група команд для роботи з фраг­ментами документа, пошуку і заміни слів, вставки часу і дати. Меню Формат містить команду Перенос по словам и команду Шрифт, що відкриває діалогове вікно настройки шрифту. У програмі Блокнот зміна параметрів шрифту відбивається відразу на всьому тексті. Мож­ливість шрифтового виділення окремих фрагментів відсутня. Меню Вид містить один рядок – Строка состояния, який буде доступний при відключенні Перенос по словам пункту Формат і дозволить по­казати або приховати рядок стану в нижній частині вікна програми. Команда Просмотреть справку відкриває вікно з довідковою інфор­мацією по використанню програми Блокнот.

Створення документів і введення тексту

У всіх програмах для роботи з текстом присутній текстовий кур­сор – вертикальна миготлива лінія, що вказує місце введення тексту. Не слід плутати курсор з покажчиком миші – це два різних поняття. Покажчик миші – активний елемент управління, а курсор – тільки маркер, що не виходить за межі документа. Переміщення курсору на одну позицію в обраному напрямку здійснюється клавішами з відпо­відними стрілками (,, , ).

У процесі введення тексту з клавіатури для введення прописних (заголов­них) літер використовують клавішу [Shift ()]. Якщо потрібно ввести довгий ряд (потік) прописних символів, клавіатуру можна перемкнути за допомогою клавіші [Caps Lock]. Коли текст досягає правої межі ві­кна, він може автоматично перетікати на новий рядок, але може про­довжуватися далі, доки не буде натиснута клавіша [Enter]. Аби вклю­чити (чи відключити) режим автоматичного перетікання тексту, ви­користовують команду Формат/Перенос по словам.

Перемикання між російськими і латинськими символами здійсню­ється загальносистемним способом і не залежить від конкретної про­грами. Це функція операційної системи, яка відображає індикатор поточної мови на панелі завдань. Перемикання між мовами можна ви­конувати клацанням миші на даному індикатору або використовувати комбінацію клавіш [Ctrl+Shift].

Форма і розмір символів мови, що вводяться, визначаються викорис­таним шрифтом. Обрання шрифту в програмі здійснюється тільки для всього тексту і виконується командою Формат/Шрифт, після якої від­кривається системне діалогове вікно Шрифт, показане на рис. 2.5.

Рис. 2.5. Вибір шрифту в програмі Блокнот
У списку Шрифт можна обрати один із можливих шрифтів, а в списку Начертание – задати зображення для обраного шрифту з чо­тирьох основних типів.

У списку Размер обирають розмір шрифту. Аби документ добре читався на екрані, зазвичай використовують шрифт розміром 12 пунк­тів. У полі Образец вікна Шрифт можна побачити, як виглядатиме обраний шрифт. Гіперпосилання Показать дополнительные шрифты відкриває діалогові вікна обрання додаткових шрифтів і управління мовами та службами текстового введення.

Редагування тексту

Під редагуванням зазвичай розуміють зміну вже наявних доку­ментів. Редагування починають із завантаження (відкриття) докумен­та. Для цього слугує команда Файл/Открыть, за якою на екрані з’являється стандартне діалогове вікно Открыть (рис. 2.6). Воно од­накове в усіх додатках.

У вікні Открыть, що з’явилося, знайдіть потрібний файл і двічі клацніть на ньому кнопкою миші. Наприклад, пункт Недавние места містить ярлики 15 документів, що недавно редагувалися. Для перемі­щення курсору на екранну сторінку вгору або вниз використовують клавіші [Page Up] і [Page Down]. Для перекладу курсору в початок по­точного рядка використовують клавішу [Home], а в кінець рядка – клавішу [End]. Комбінація клавіш [Ctrl+Home] і [Ctrl+End] переводить курсор у початок або кінець документа відповідно. Для довільного розміщення курсору використовують покажчик миші.

Рис. 2.6. Вікно відкриття документа
Видалення помилкових символів виконують клавіші [Backspace ] і [Delete]. Різниця між ними полягає в тому, що перша видаляє симво­ли, які стоять ліворуч від курсору, а інша – праворуч. Для видалення великого блоку тексту спочатку виділяють цей текстовий блок, а потім натискають клавішу [Delete] або виконують команду Удалить контекст­ного меню. В процесі цього видаляється весь виділений блок. Аби виді­лити блок (фрагмент) тексту, слід клацнути на першому символі цього фрагмента кнопкою миші і, не відпускаючи її, протягти до кінця по­трібного фрагмента, після чого відпустити кнопку. Виділений текст буде зображений на чорному або іншому контрастному тлі. Для скасу­вання виділення досить клацнути кнопкою миші на будь-якому місці документа.

Виділені фрагменти тексту можна не тільки видаляти, а й копію­вати чи переміщати. Для цього використовується буфер обміну – спе­ціальна ділянка пам’яті, куди можна поміщати виділені об’єкти. Для роботи з буфером обміну використовують три основні команди: Копи­ровать, Вырезать та Вставить. Виконати їх можна або через пункт Правка меню, або відкривши контекстне меню. Копировать – виді­лений фрагмент буде поміщений у буфер. У процесі цього попередній вміст буфера видаляється. Вырезать – виділений фрагмент переміщається в буфер і видаляється з поточного місця. Попередній вміст буфера також видаляється.

Вставить – фрагмент буде поміщений із буфера у вказане курсо­ром для вставки місце. Команду вставки можна повторювати, створю­ючи в такий спосіб декілька копій вмісту буфера. Через буфер обміну можна також організувати обмін даними між різними додатками.

Якщо потрібно вставити в документ час і дату, то помістіть курсор в місце вставки і виконайте команду Время и дата пункту меню Прав­ка. Аби знайти певні знаки або слова, клацніть меню Правка і вико­найте команду Найти...

У полі Что (рис. 2.7) вікна Найти введіть текст, який потрібно знайти, і у групі Направление клацніть Вверх, – якщо шукати від поточної по­зиції курсору до початку документа, і Вниз – якщо шукати від поточної позиції курсору до кінця документа. Натисніть кнопку [Найти далее]. Аби замінити певні знаки чи слова у тексті, виконайте в тому самому пункті меню Правка команду Заменить і заповніть відповідні поля вікна Заме­нить Что і Чем замінити і натисніть кнопку [Заменить].

Рис. 2.7. Вікно пошуку знаків або слів
У процесі створення або редагування тексту можна використовувати колонтитули – текст, що відображається на верхньому і нижньому полях документа. Для цього клацніть меню Файл, оберіть пункт Параметры страницы і в полі Верхний колонтитул або Нижний колонтитул уведіть текст колонтитула. Слід відзначити, що набрані колонтитули відо­бражатимуться лише в надрукованому документі.

Для створення складніших колонтитулів можна використовувати поєднання символів, наведених у табл. 2.1.
Таблиця 2.1

Таблиця поєднання символів при використанні колонтитулів

Дія

Введіть

Вставка дати

&d

Вставка часу за годинником комп’ютера

&t

Вставка номерів сторінокВирівняти колонтитул по лівому краю, центру або правому краю

&l, &с або &r

Допускається також поєднання тексту з комбінаціями символів. Наприклад, сторінка &р буде надрукована як сторінка 1, сторінка 2 іт. д.

Збереження документів

Після первинного набору тексту в програмі Блокнот його необхід­но зберегти. Для цього клацніть на пункті меню Файл в рядку меню й оберіть команду Сохранить. З’явиться вікно збереження документа (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Вікно збереження документів
За умовчанням система пропонує зберегти файл у теці Документы, і якщо ви згодні, то слід ввести ім’я файлу у відповідне поле діалого­вого вікна Сохранить как і натиснути кнопку [Сохранить]. За необхід­ності зберегти документ в іншій теці клацніть на посиланні Обзор папок, після чого вікно збереження стане схожим на вже розглянуте вікно відкриття документа (файлу) (рис. 2.6), і ви зможете обрати будь-яку теку. У вас також з’явиться можливість швидко створити нову теку, натиснувши на панелі інструментів кнопку [Новая папка].

Для збереження документа, що пройшов редагування, досить ви­конати команду Файл/Сохранить і нова копія документа замінить стару. Якщо стару копію документа не слід заміщати, то документ зберігають або в іншу папку, або під іншим ім’ям командою Сохранить как.

Друкування документів

Команда Файл/Печать виводить на екран діалогове вікно, в якому можна обрати принтер для друкування, установити кількість необхід­них копій і діапазон друкованих сторінок (рис. 2.9).

Параметры страницы – підготовча команда перед друкуванням документа. Аби змінити вид друкованого документа, у меню Файл оберіть команду Параметры страницы і в діалоговому вікні цієї ко­манди можна задати розмір використовуваного при друкуванні паперу, орієнтацію сторінки, величину полів та інші параметри.


Рис. 2.9. Вікно друкування документа
  1   2   3   4   5

Схожі:

Тема: Конфігурування операційної системи
Мета: Навчити учнів здійснювати налагоджування конфігурування операційної системи
Завадський І. О. та ін. Інформатика: 9 кл.: Підруч для загальноосвіт...
Тема. Інтерфейс користувача операційної системи. Практична робота №2. Робота з інтерфейсом користувача операційної системи
Тема. Використання облікових записів користувачів та груп для захисту...
Формування вмінь і навиків надання обмеженого доступу до окремих папок та кореневого диску флеш-носіїв засобами операційної системи....
Тема: Пошук інформації. Практична робота № Пошук інформації засобами...
Тема: Пошук інформації. Практична робота № Пошук інформації засобами пошуку операційної системи
Тема «Налагоджування параметрів операційної системи»
Додатково (Дополнительно). Параметри на вкладці Додатково (Дополнительно) діалогового вікна властивостей системи дозволяють вам настроїти...
УРОКУ Тема: Завантаження операційної системи. Файлова система, каталоги....
Мета: навчити учнів працювати з ОС, користуватись файловою системою та каталогами
Уроку: комбінований. Методичне забезпечення уроку
Тема: Завантаження операційної системи. Файлова система, каталоги. Кореневий, поточний та батьківський каталоги. Повне складене ім'я...
Головне меню програми «Древо Жизни» складається з трьох вкладок:...
«Древо Жизни» складається з трьох вкладок: Персони, Події, Документи. Зліва знаходяться вже стандартні панелі для багатьох програм...
Тема: Налагоджування параметрів операційної системи
Для перегляду чи зміни властивостей робочого столу в Панелі управління натисніть категорію Оформлення і теми, а потім — Екран. Вкладки...
Тема. Організація підключення до Інтернету. Робота з файлами по протоколу FTP
Закріплення вмінь і навиків використання локальної мережі. Актуалізація знань, вмінь і навичок використання можливостей операційної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка