ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з начальницьким складом ДПЧ-21


Скачати 99.89 Kb.
НазваПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з начальницьким складом ДПЧ-21
Дата13.04.2013
Розмір99.89 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Інформатика > План-конспект


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ДПЧ-21 ВОНПР на з/о

підполковник вн. служби

О.В.Мартинов

“_____” _____________ 2005 р.

ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведення заняття по функціональній підготовці

з начальницьким складом ДПЧ-21
Тема 1.12: Організація дільності щодо проведення аналітичної роботи, планування заходів (квартальні плани робіт по окремим напрямкам діяльності) та виконавської дисципліни.
Навчальна мета: Довести вимоги наказу до співробітників підрозділу. Ознайомити начальницький склад з основними положеннями наказу ГУ МНС України в Миколаївській області від „ 31 „ січня 2005 року № 18

Час: 45 хвилин
Місце проведення: учбовий клас.
Метод проведення: семінар
Навчально-матеріальне забезпечення: план-конспект.
Література: наказ ГУ МНС України в Миколаївській області від „ 31 „ січня 2005 року № 18
Порядок проведення заняття:
1. Організаційний момент - 5 хв.

перевірка присутніх;

оголошення теми і мети заняття, питань, які мають вивчатися.
2. Контроль знань - 5 хв.

перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.
3. Викладення матеріалу теми - 25 хв.


Питання, які вивчатимуться:

1. Організація дільності щодо проведення аналітичної роботи

2. планування заходів (квартальні плани робіт по окремим напрямкам діяльності) та виконавської дисципліни.

3. Порядок підготовки й оформлення документів, їх погодження та візування.

Вивчаємі питання та їх короткий зміст


Методичні рекомендації

Методичні рекомендації

щодо планування роботи в ГУ МНС області

та підпорядкованих підрозділах
Вивчення питань планування роботи в ГУ МНС області та підпорядкованих підрозділах свідчить про наявність суттєвих недоліків, які негативно впливають на службову діяльність та стан виконавчої дисципліни.

Планування – це визначення мети і завдань, які стоять перед підрозділом, цілеспрямована робота щодо вдосконалення діяльності підрозділу. Важливою вимогою до планування є його обґрунтованість і реальність.

План – це комплекс завдань, об‘єднаних загальною метою, які необхідно виконати в повній послідовності і у встановлені терміни. Він повинен містити вузлові питання, на вирішення яких у даному періоді будуть спрямовуватися головні зусилля підрозділу. В плані повинно відображатися: загальні мета і завдання, шляхи і засоби досягнення завдань і мети, конкретні заходи та заходи непередбачених вказівок, конкретні виконавці запланових заходів і терміни, спосіб контролю за виконанням заходів і плану в цілому. Сукупність цих заходів і складають зміст плану, з таким підходом план розглядається як складне управлінське рішення. Оцінка якості плану здійснюється по наступним критеріям: чи відповідають завдання вимогам МНС України, ГУ МНС області, чи дозволяють заплановані заходи виконати кожне із завдань, чи передбачена участь всіх працівників і зацікавлених служб у вирішенні комплексних завдань, можливість виконати заходи при наявності матеріальних ресурсів.

Планування передбачає процес розробки плану. У підготовчий період здійснюється збір, обробка, систематизація та аналіз інформації, необхідної для розробки проекту плану.

В Головному управлінні підготовча робота щодо планування проводиться відділом контролю та аналітичного забезпечення під безпосереднім керівництвом начальника Головного управління, в підрозділах – заступниками начальників під керівництвом начальника підрозділу.

З метою впровадження єдиної системи планування в ГУ МНС та підпорядкованих підрозділах, з урахуванням положень Регламенту роботи МНС України, затвердженого наказом МНС від 25.06.2003 р. №208, телеграми МНС від 2.02.204 р. №03-1153/121, методичних рекомендацій МНС щодо перспективного та поточного планування роботи в ГУ МНС України в регіонах на 2005 рік (№04-2520/121 від 3.12.204 р.):


 1. Планування роботи Головного управління здійснюється на рік та півріччя, структурних підрозділів ГУ МНС та місцевих підрозділів – на квартал. Працівники ГУ МНС та підрозділів складають особисті плани роботи на місяць. (зразок для працівників ГУМНС додається)
 1. Персональну відповідальність за забезпечення належної організації планування роботи несуть начальники підрозділів.
 1. Розробка планів роботи на рік та півріччя в ГУ МНС здійснюється відділом контролю та аналітичного забезпечення на підставі наданих заступниками начальників ГУ МНС пропозицій. В підрозділах розробка планів роботи здійснюється заступниками начальників на підставі пропозицій, наданих відповідальними по напрямкам діяльності.


Форма плану для ГУ МНС (на рік, півріччя) і підрозділів (на квартал):
П Л А Н

роботи ____________________________ на ________________

(який період)п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні за контроль та виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5


В графі „зміст заходів” речення повинно починатись з іменника. Наприклад:

- Проведення аналітичної роботи по різним напрямкам діяльності.

- Виконання рішень колегій МНС України.

Терміни виконання повинні бути конкретними.

В графі „відповідальні за контроль та виконання” першою ставиться особа відповідальна за контроль, потім – відповідальні за виконання.

В графі „відмітка про виконання” проставляється дата виконання заходу, при наявності номер вихідного документа, а також номер справи, в якому знаходяться документи по даному питанню.

Позапланова робота обліковується додатково.
4. Планування роботи здійснюється на підставі:

 • вимог Закону України „Про правові засади цивільного захисту”;

 • інших актів законодавства, Президента України, Кабінету Міністрів, МНС, актів місцевих органів влади;

 • Положення про МНС України та ГУ МНС в області;

 • перспективного плану роботи МНС України.

Під час планування враховується аналіз виконання планів за попередній період, стан техногенної та природної безпеки в районі, сезонність заходів, вказівки ГУ МНС, плани щодо виконання рішень колегій МНС України тощо.
5. План роботи ГУ МНС в області складається з таких розділів:

 • виконання завдань, визначених у посланнях Президента України до Верховної Ради України, Програмі діяльності Кабінету Міністрів України;

 • організаційно-управлінські заходи;

 • функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій;

 • наглядово-профілактична діяльність;

 • підготовка та підвищення готовності органів та підрозділів цивільного захисту до дій за призначенням, забезпечення їх повсякденної діяльності;

 • матеріально-технічне забезпечення;

 • фінансово-економічна діяльність;

 • робота з персоналом;

 • взаємодія з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

 • робота із ЗМІ та зв’язок із громадськістю;

 • інші заходи, що забезпечують виконання покладених завдань та функцій.

Структурним підрозділам ГУ МНС при наданні пропозицій до ВКтаАЗ для розробки плану заходи подавати в розрізі наведених розділів згідно вищезгаданої форми.

План роботи місцевих підрозділів складається з таких розділів:

 • виконання Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, заходи щодо функціонування єдиної системи цивільного захисту у межах району;

 • організаційно-управлінські заходи;

 • взаємодія з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

 • наглядово-профілактична діяльність (в даний розділ включаються питання відділів державного пожежного нагляду, державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки, нормативно-технічної роботи, дослідно-випробувальної лабораторії);

 • робота із засобами масової інформації та зв‘язок з громадськістю;

 • підготовка та підвищення готовності органів та підрозділів цивільного захисту до дій за призначенням, забезпечення їх повсякденної діяльності (в даний розділ включаються заходи з питань планування та моніторингу, цивільного захисту, реагування на НС, зв‘язку, мобілізаційної роботи);

 • експлуатація техніки, будівель та споруд, матеріально-технічне забезпечення;

 • фінансово-господарська діяльність;

 • робота з персоналом.


6. Проект плану роботи:

 • ГУ МНС області на рік підписується першим заступником начальника ГУ МНС, затверджується начальником ГУ МНС, надається для перевірки до управління стратегічного планування та моніторингу Департаменту управління МНС України і погодження з заступником Міністра –куратором;

 • ГУ МНС області на півріччя підписується першим заступником начальника ГУ МНС, затверджується начальником ГУ МНС;

 • структурних підрозділів ГУ МНС на квартал підписується начальником структурного підрозділу та затверджується заступником начальника ГУ МНС – куратором;

 • місцевих підрозділів на квартал підписується начальником підрозділу, погоджується з начальниками ВКтаАЗ, ВДПН, УРС, УЦЗ, УМТЗ, УРП та затверджується першим заступником начальника ГУ МНС, заступниками начальника ГУ МНС – кураторами зон;

 • особисті плани роботи працівників ГУ МНС та підрозділів затверджуються керівниками структурних підрозділів.


7. Контроль за виконанням:

планів роботи ГУ МНС області на рік та півріччя здійснює начальник ГУ МНС через відділ контролю та аналітичного забезпечення;

планів роботи структурних підрозділів ГУ МНС на квартал – керівники цих підрозділів та заступник начальника ГУ МНС – куратор;

планів роботи місцевих підрозділів на квартал – керівники підрозділів;

особистих планів роботи працівників на місяць – керівники відповідних підрозділів.
Керівник підрозділу зобов‘язаний щотижня проводити перевірку стану виконання запланованих заходів, проводити розслідування по фактам невиконання заходів та вживати необхідні заходи щодо їх виконання.

При перевірці виконання особистих планів роботи працівників на місяць давати оцінку роботи працівника, вказувати на недоліки (письмово).

По результатам роботи за місяць розглядати на оперативній нараді питання виконавчої дисципліни, у тому числі виконання працівниками місячних планів роботи.

8. Всі плани складаються та затверджуються не пізніше як за п‘ять днів до початку того періоду, на який вони розраховані, і в стислі строки доводяться до виконавців.

Начальники структурних підрозділів ГУ МНС для розробки перспективного плану роботи ГУ МНС на рік та перше півріччя надають до ВКтаАЗ пропозиції, узгоджені з заступниками начальника ГУ МНС – кураторами до 10 грудня, на друге півріччя – до 15 червня.
9. При необхідності, у процесі виконання заходів, передбачених планами, до них можуть вноситися корективи. Дозвіл на внесення змін до планів (перенесення терміну виконання заходу, зняття з виконання тощо) надає лише керівник, який затвердив план, згідно поданого рапорту.

Зразок:

Затверджую

Перший заступник

начальника ГУМНС України

в Миколаївській області

полковник вн. сл.

О.А. Мазур“ ” ______________ 2005 р.
План

роботи ДПЧ -21 ВОНПР на з/о


ГУМНС України в Миколаївській області на листопад 2005 року.
Погоджую:
ВКтаАЗ: Щербина О.В. ________ ___________________________

(П. І..Б.) (підпис, дата) ( примітка)

ВДПН: Жуковський С.Є.________ ___________________________

УРС: Платухін В.В. ________ ___________________________

УЦЗ: Горностай С.П. ________ ___________________________

УМТЗ: Білошапка В.П. ________ ___________________________

УРП: Сушкевич С.С. ________ ___________________________

з/п

Зміст заходів


Термін виконання

Відповідальні

за контроль

та виконання

Відмітка про

виконання

1

2

3

4

5

1.

Виконання Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, заходи щодо функціонування єдиної системи цивільного захисту у межах району.Начальник ДПЧ-21 ВОНПР на з/о

ГУ МНС України в Миколаївській

області

підполковник внутрішньої служби О.В. Мартинов


4. Закріплення вивченого матеріалу - 5 хв.

4.1. Організація дільності щодо проведення аналітичної роботи

4.2. планування заходів (квартальні плани робіт по окремим напрямкам діяльності) та виконавської дисципліни.

4.3. Порядок підготовки й оформлення документів, їх погодження та візування.

5. Підведення підсумків - 5 хв.:

вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;

оголосити оцінки;

відповісти на запитання.


План-конспект склала:

Мол. інспектор ДПЧ-21

прапорщик вн.сл. І.А. Шмалько


Схожі:

ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з начальницьким складом ДПЧ-21
...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з начальницьким складом ДПЧ-21
ТЕМА: 25 Організація та проведення забезпечення діяльності органів державного пожежного нагляду та техногенної інспекції (керівні...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з особовим складом ДПЧ-21
...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття по медичній підготовці з начальницьким складом ДПЧ-21
ТЕМА: Електротравма. Ураження блискавкою. Променева хвороба. Діагностика та надання першої медичної допомоги
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття по медичній підготовці з начальницьким складом ДПЧ-21
ТЕМА: 1 Електротравма. Ураження блискавкою. Променева хвороба. Діагностика та надання першої медичної допомоги
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття по тактичній підготовці з начальницьким складом ДПЧ-21
ТЕМА № Бойові дії підрозділів на об’єктах з наявністю радіоактивних речовин (гасіння пожеж та ліквідація наслідків аварій)
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці зі...
Тема Положення про проходження служби цивільного захисту особами рядового та начальницького складу органів та підрозділів цивільного...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з радіотелефоністами...
Тема: Наказ МНС України №102 від 10. 04. 03р. “Про облік порушень, законності (правопорушень) і НС за участю о/с та порядок проведення...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з особовим...
ТЕМА: 14 Організаційний устрій та порядок функціонування цивільного захисту країни
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з особовим...
Навчальна мета: Довести вимоги Положення про територіальний устрій до особового складу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка