ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з радіотелефоністами та особами що їх підміняють ДПЧ-21


Скачати 106.39 Kb.
НазваПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з радіотелефоністами та особами що їх підміняють ДПЧ-21
Дата31.03.2013
Розмір106.39 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Право > План-конспект


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ДПЧ-21

ВОНПР на закритих об’єктах

підполковник вн. служби

О.В.Мартинов

“_____” _____________ 2005р.

ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведення заняття по функціональній підготовці

з радіотелефоністами та особами що їх підміняють ДПЧ-21
Тема: Наказ МНС України №102 від 10.04.03р. “Про облік порушень, законності (правопорушень) і НС за участю о/с та порядок проведення службових розслідувань”.
Навчальна мета: Довести Наказ МНС України №102 від 10.04.03р. “Про облік порушень, законності (правопорушень) і НС за участю о/с та порядок проведення службових розслідувань”.. Ознайомити особовий склад.
Час: 45 хвилин
Місце проведення: учбовий клас.
Метод проведення: лекція
Навчально-матеріальне забезпечення: план-конспект.
Література: Наказ МНС України №102 від 10.04.03р. “Про облік порушень, законності (правопорушень) і НС за участю о/с та порядок проведення службових розслідувань”.
Порядок проведення заняття:
1. Організаційний момент - 5 хв.

перевірка присутніх;

оголошення теми і мети заняття, питань, які мають вивчатися.
2. Контроль знань -5 хв.

перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.
3. Викладення матеріалу теми - 25 хв.

Питання, які вивчатимуться:
3.1 Наказ МНС України № 102 від 10.04.2003р.

3.1.1.Інструкція про порядок обліку порушень законності (правопорушень) та надзвичайних подій за участю особового складу державної пожежної охорони МНС України.

3.1.2. Інструкція про порядок проведення службових розслідувань в територіальних органах управління Держпожбезпеки МНС України.

3.1.3. Перелік надзвичайних подій, інформація про які подається до Держпожбезпеки МНС України.


Питання та його короткий зміст

Методичні вказівки

1

2ІНСТРУКЦІЯ


про порядок обліку порушень законності (правопорушень) та

надзвичайних подій за участю особового складу державної пожежної

охорони МНС України
У систему Інформації про порушення законності (правопорушення) та надзвичайні події за участю особового складу державної пожежної охорони включаються такі обліки.

- порушень законності (правопорушень), злочинів;

- надзвичайних подій серед особового складу.

Інформація за вказаними подіями направляється до Держпожбезпеки у передбачені терміни.

1. Обтік порушень законності (правопорушень), злочинів.

Обліку підлягають факти порушень законності (правопорушень) злочинів, скоєні особами рядового та начальницького складу підрозділів державної пожежної охорони МНС України у випадках:

1.1. Засудження за скоєним злочин або притягнення до кримінальної відповідальності.

1.2. Якщо кримінальну справу припинено чи відмовлено у порушенні кримінальної справи по нереабілітуючих мотивах.

1.3. Притягнення до адміністративної відповідальності за порушення вимог Закону України “Про боротьбу з корупцією".

1.4. Притягнення до дисциплінарної відповідальності за скоєння порушення законності (правопорушення).

2. Підставами для статистичного обліку є:

2.1. Судові вироки які набути законної сили.

2.2. Постанови органів дізнання, слідства або суду про припинення кримінальної справи або відмову у порушенні кримінальної справи з нереабілітуючих мотивів.

2.3. Накази про дисциплінарні стягнення.

3. Обліку надзвичайних подій серед особового складу підлягають:

- вбивство або нанесення тілесних ушкоджень, що спричинили смерть працівника пожежної охорони;- загибель працівника ДПО (до загибелі працівників відносяться всі факти смерті, якщо вони сталися при виконанні службових обов'язків;- травмування працівників ДПО (до травмування працівників відносяться всі факти отримання травм при виконанні службових
обов'язків, які призвели до госпіталізації працівника);

- самогубство, замах на самогубство або безвісна відсутність понад 10 діб працівника ДПО;

- подія з автомототранспортом або плавзасобом, що призвела до загибелі чи госпіталізації з тілесними ушкодженнями працівника “ІДО, а
також аналогічна подія стосовно громадиш з тими ж наслідками, за умови, якщо транспортом або плавзасобом керував працівник;

- порушення кримінальної справи стосовно працівника ДПО або за фактом протиправних дій, до яких причетні працівники ДПО;

- факт порушення працівником ДПО вимог Закону України “Про боротьбу з корупцією".

Облік порушень законності (правопорушень) та надзвичайних подій за участю особового складу державної пожежної охорони МНС України здійснюється у журналі за формою, що доїдається.„

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок проведення службових розслідувань в територіальних органах управління Держпожбезпеки МНС України
1. Загальні положення.

1.1. Службові розслідування призначаються за фактами скоєння порушень законності (правопорушень) та надзвичайних подій за участю
особового складу підрозділів ДПО.

1.2. Основними завданнями службового розслідування за фактами скоєння порушень законності (правопорушень) і надзвичайних подій
особовим складом ДПО є:

- повне, всебічне та об'єктивне дослідження обставин надзвичайної події;

- точне і правильне застосуванню норм чинного законодавства та відомчих нормативних актів з метою забезпечення невідворотності
покарання винних і недопущення притягнення до відповідальності невинних;

- виявлення, узагальнення та аналіз причин та умов, що сприяли скоєнню порушень законності (правопорушень) та надзвичайних подій,

- розробка заходів та рекомендацій, спрямованих на усунення причин і умов, що сприяли скоєнню порушень законності (правопорушень)
та надзвичайних подій, профілактику і попередження їх у подальшому.

1.3. Службові розслідування проводяться відповідальними ш стан дисципліни і законності, іншими посадовими особами за дорученням
керівництва У(В)ПБ, Держпожбезпеки або МНС.

2. Підставами проведення службових розслідувань є:

- заяви, скарги та листи громадян;

- повідомлення державних органів, громадських організацій, засобів масової інформації;

- повідомлення органів внутрішніх справ МВС України,

- повідомлення працівників пожежної охорони про допущені або виявлені порушення.

За анонімними повідомленнями, заявами та скаргами службові розслідування не проводяться.

3. Терміни проведення службових розслідувань за фактами порушень законності (правопорушень) та інших надзвичайних подій, скоєних особами рядового і начальницького складу підрозділів ДПО.

З.1. Службове розслідування провощиться у 10-денний термін з дня надходження повідомлення до У(В)ПБ, Держпожбезпеки заяви, скарги або інформації про порушення.

3.2. У випадках, коли під час службового розслідування перед особами, які його проводять, постають складнощі у визнанні винної
сторони, є істотні протиріччя, які потребують усунення, коли для встановлення причин і умов скоєння надзвичайної події потрібно
проведення тривалих за часом заходів (експертиз, залучення фахівців тощо) - термін службового розслідування може бути продовжено
керівництвом У(В)ПБ або Держпожбезпеки, але не більше ніж на 1 місяць.
3.3. У випадках, коли провина працівника державної пожежної охорони, який скоїв порушення законності (правопорушення) та іншу
надзвичайну подію, очевидна службове розслідування проводиться протягом 3-х діб з часу отримання повідомлення про її скоєння.

4. Призначення та проведення службових розслідувань.

4.1. При отриманні інформації про порушення законності (правопорушення) та скоєння іншої надзвичайної події за участю працівника ДПО відповідальний за стан дотримання дисципліни і законності У(В)ПБ (або Держпожбезпеки) або працівник, який його заміняє, особисто виїжджає на місце події, де він має право:

- отримувати від працівників пожежної охорони та громадян усні чи письмові пояснення;

- знайомитися з відповідними документами органів внутрішніх справ, підприємств, організацій та установ за згодою їх керівництва, а у необхідних випадках приєднувати їх копії що матеріалів розслідування.

4.2. За необхідності особа, яка проводить службове розслідування, налає пропозиції керівництву щодо направлення запитів органам внутрішніх справ, іншим інстанціям про надання необхідної допомоги, Інформації для з'ясування обставин, що підтягають встановленню.

4.3. При проведенні службового) розслідування за фактом порушення законності (правопорушення) та скоєння іншої надзвичайної поли за участю працівника ДПО в обов'язковому порядку встановлюються та відображається у висновку:

- обставини надзвичайної події: час, місце, вид події, наслідки;

- посада, звання, прізвище, ім'я та по-батькові, рік народження,
освіта, час служби, в займаній посаді особи;, у відношенні якої проводиться
службове розслідування;

- наявність вини працівника у скоєнні порушення, мета, мотиви
порушення;

- обставини, що впливають на ступінь І характер відповідальності порушника як пом'якшуючі, так і обтяжуючі його відповідальність;

- характеристика особи, яка скоїла порушення (відношення до служби, поведінка до порушення);

- причини та умови, що сприяли скоєнню порушення;

- стан порушника на момент сколення надзвичайної події;

- посада, звання і прізвище працівника, який проводив службове розслідування.

4.4. В обов'язковому порядку виказуються умови загибелі або отримання працівниками тілесних ушкоджень, їх характер і тяжкість:

а) не при виконанні службових обов'язків;

б) при виконанні службових обов'язкові:

- на території підрозділу чи в іншому місці роботи протягом робочого часу, враховуючи понаднормову роботу і встановлені перерви;

- поза територією підрозділу, якщо знаходження там відповідало обов'язкам особи рядового чи начальницького складу державної пожежної
охорони і розпорядку дня або вона була направлена туди за наказом керівництва;

- на шляху слідування на службу ти зі служби, при слідуванні у відрядження, службових поїздках під час відряджень і повернення до місця
служби;

в) виконання службових обов'язків при безпосередній участі в ліквідації пожеж, аварій, стихійних лих або* їх наслідків, рятуванні людей.
Зазначені кваліфікації поширюються також на працівників пожежної охорони, які добровільно, знаходячись поза службою, виконували дані функції в залежності від конкретних обставин.

Якщо працівник пожежної охорони під час скоєння надзвичайної події або при проходженні медичного освідчення на предмет вживання алкоголю чи наркотичних речовин перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, отримані ним тілесні ушкодження або його загибель визнається не при виконанні службових обов'язків навіть у випадках, коли його вина у скоєнні надзвичайної події не вбачається.

4.5. При дорожньо-транспортній пригоді вивчаються додаткові питання:

- анкетні дані водіїв та пасажирів транспортних засобів;

- наявність у них документів, які дають право на управління автомототранспортом (серія та номер волинського посвідчення, відкриті
категорії, дати видачі посвідчення та осінньої здачі заліків з Правил дорожнього руху, медичної довідки);

- характер та тяжкість тілесних ушкоджень у водіїв та пасажирів транспортних засобів;

- належність транспортних засобів (службовий, власний чи керують за дорученням), їх технічний стан до та після ДТП, механічні пошкодження в результаті ДТП;

- безпосередні причини дорожньо-транспортної пригоди, викликані суб'єктивними факторами (невірний розрахунок, ігнорування ПДР,
безвідповідальність), а також умовами, що діють на суб'єкта зовні (дорожня обстановка, погодні умови, виникнення перешкоди, відмова механізму або агрегату).

4.6. У випадках встановлення службовим розслідуванням ознак складу злочину в діях особи, у відношенні якої воно проводиться або в
діях інших осіб, негайно доповісти про не начальнику і вжити заходів відповідно до законодавства.

У випадку порушення кримінальної справи у відношенні працівника рішення про притягнення його до дисциплінарної відповідальності приймається тільки після встановлення його винності або невинності у відповідності з законом.

4.7. Персональну відповідальність за повноту, всебічність та об'єктивність службового розслідуванню несуть працівники, які
безпосередньо його проводили.

4.8. У висновку за матеріалами службового розслідування в обов'язковому порядку відображається особиста роль керівництва
підрозділу у питаннях, направлених на укріплення дисципліни та законності серед особового складу, вносяться пропозиції щодо
відповідальності як працівників, безпосередньо винних у скоєнні надзвичайної події, так і керівництва.

4.9. Висновок по результатах службового розслідування підписується особою чи особами, які безпосередньо його проводили.

4.10. Затвердження висновку за матеріалами службового розслідування здійснюється начальниками У(В)ПБ, УкрНДІПБ,
Вінницького училища професіональної підготовки та ректорами пожежно-технічних навчальних закладів або Держпожбезпеки, у окремих
випадках.

4.11. Особа, у відношенні якої проводилось службове розслідування, ознайомлюється із затвердженим висновком.

4.12. Висновок службового розслідування приєднується до особової справи працівника, який скоїв порушення, матеріали службового
розслідування зберігаються у встановленому порядку.

Копії висновків по результатах службових розслідувань у 3-денний термін після їх затвердження направляються до Держпожбезпеки. У випадку засудження працівника до Держпожбезпеки надсилається копія вироку суду після вступу його в законну

4.13. Контроль за виконанням затвердженого рішення за результатами службового розслідування здійснює особа, відповідальна за стан дотримання дисципліни та законності серед особового складу.

ПЕРЕЛІК


надзвичайних подій, інформація про які подається до Держпожбезпеки МНС України

1. Вбивство працівника ДПО у період проходження служби або нанесення йому тілесних ушкоджень, що спричинило смерть.

2. Загибель працівника ДПО

(до загибелі працівників відносяться всі факти їх смерті, якщо вони сталися при виконанні службових обов'язків).

3. Травмування працівника ДПО у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків.

4. Самогубство або замах на самогубство працівника ДПО.

5. Безвісна відсутність понад 10 діб працівника ДПО.

6. Подія з автомототранспортом або плавзасобом, що призвела до
загибелі чи госпіталізації з тілесними ушкодженнями працівника ДПО
при виконанні ним службових обов'язків, а також аналогічна подія
стосовно громадян з тими ж наслідками, за, умови, якщо службовим
автомототранспортом або плавзасобом керував працівник ДПО

7. Порушення кримінальної справи стосовно працівника ДПО або за фактом протиправних дій, до яких причетний [працівник ДПО.

8. Факт порушення працівником ДПО вимог Закону України “Про боротьбу з корупцією”4. Закріплення вивченого матеріалу - 5 хв.

Питання для закріплення:


4.1 Наказ МНС України № 102 від 10.04.2003р.

4.1.1.Інструкція про порядок обліку порушень законності (правопорушень) та надзвичайних подій за участю особового складу державної пожежної охорони МНС України.

4.1.2. Інструкція про порядок проведення службових розслідувань в територіальних органах управління Держпожбезпеки МНС України.

4.1.3. Перелік надзвичайних подій, інформація про які подається до Держпожбезпеки МНС України.

5. Підведення підсумків - 5 хв.:

вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;

оголосити оцінки;

відповісти на запитання.

План-конспект склав:

начельник 4-го караулу ДПЧ-21

ст. лейтенант вн.сл. В.А.Скоколь

Схожі:

План-конспект для проведення семінарського заняття в системі службової...
Тема : Документи, що регламентують оперативно-службову діяльність пожежної охорони.”
План-конспект для проведення заняття по технічній підготовці з радіотелефоністами...
Тема 3: ТТХ техніки та аварійно-рятувального обладнання, що знаходиться на озброєнні в гарнізоні
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по технічній підготовці з радіотелефоністами...
Тема: Тактико-технічні характеристики техніки та аварійно-рятувального обладнання, що знаходиться на озброєнні в гарнізоні
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття по медичній підготовці з радіотелефонiстами...
ТЕМА: Електротравма. Ураження електричним струмом. Діагностика та надання першої медичної допомоги
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці зі...
Тема Положення про проходження служби цивільного захисту особами рядового та начальницького складу органів та підрозділів цивільного...
ПЛАН КОНСПЕКТ проведення заняття з радіотелефоністами та особами, що їх підміняють СДПЧ-1 Тема
Тема: Інструкція з охорони праці № ІОП–ГУ-9/2007 для радіо телефоністів, затверджена наказом ГУ МНС в Миколаївській області №127...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з начальницьким складом ДПЧ-21
Тема 12: Організація дільності щодо проведення аналітичної роботи, планування заходів (квартальні плани робіт по окремим напрямкам...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з начальницьким складом ДПЧ-21
...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з начальницьким складом ДПЧ-21
ТЕМА: 25 Організація та проведення забезпечення діяльності органів державного пожежного нагляду та техногенної інспекції (керівні...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з особовим складом ДПЧ-21
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка