ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з особовим складом ПДПЧ-36 Жовтневого РВ


Скачати 116.15 Kb.
НазваПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з особовим складом ПДПЧ-36 Жовтневого РВ
Дата14.05.2013
Розмір116.15 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Географія > План-конспект

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник УМНС України

в Миколаївській області

підполковник служби

цивільного захисту

М.Г. Грицаєнко
«____» ___________ 2011 рокуПЛАН-КОНСПЕКТ

проведення заняття по функціональній підготовці

з особовим складом ПДПЧ-36 Жовтневого РВТема: 1.2 Основні вимоги Положення про територіальний орган управління
Навчальна мета: Довести вимоги Положення про територіальний устрій до особового складу.
Час: 1 год
Місце проведення: учбовий клас.
Навчально-матеріальне забезпечення: план-конспект.
Література: Типове положення про територіальну підсистему єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 лютого 1999 р. за N 93/3386
Порядок проведення заняття:

1. Організаційний момент - 5 хв.

перевірка присутніх;

оголошення теми і мети заняття, питань, які мають вивчатися.

2. Контроль знань - 5 хв.
3. Викладення матеріалу теми – 25 хв.

перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.
Питання, які вивчатимуться:

2.1 Органи управління територіальною підсистемою.

2.2 Завдання територіальної підсистеми .

2.3 Основні заходи, що реалізуються територіальною підсистемою.

Питання та їх короткий зміст


Методичнi вказiвки

1

2

2.1 Органи управління територіальною підсистемою

Територіальна підсистема має координувальні і постійні органи управління щодо розв'язання завдань у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям, захисту населення і територій від їх наслідків, систему повсякденного управління, сили і засоби, резерви матеріальних і фінансових ресурсів, системи зв'язку та інформаційного забезпечення.
Координуючими органами територіальної підсистеми є:
1) на регіональному рівні - відповідні комісії Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі - регіональні комісії).
В окремих випадках для ліквідації надзвичайної ситуації та її наслідків рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій утворюється спеціальна територіальна комісія;
2) на місцевому рівні - відповідні районні комісії і комісії виконавчих органів рад (сільські, селищні, міські, районні в містах) з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі - місцеві комісії);
3) на об'єктовому рівні - комісія з питань надзвичайних ситуацій об'єкта (далі - об'єктова комісія).
Регіональні, місцеві та об'єктові комісії (залежно від рівня надзвичайної ситуації) забезпечують безпосереднє керівництво реагуванням на надзвичайну ситуацію або на загрозу її виникнення.
Положення про регіональну комісію та її персональний склад затверджуються рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Положення про місцеву комісію та її персональний склад затверджуються рішеннями відповідного органу виконавчої влади і виконавчого органу рад.
Положення про об'єктову комісію та її персональний склад затверджуються рішенням керівника відповідного об'єкта.
Постійними органами управління з питань техногенно-екологічної безпеки, цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій є:
на регіональному рівні - органи виконавчої влади: Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а також уповноважені органи з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, регіональні структури функціональних підсистем єдиної державної системи, що здійснюють функції згідно з додатком;
на місцевому рівні - районні державні адміністрації і виконавчі органи рад, уповноважені органи з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;
на об'єктовому рівні - структурні підрозділи підприємств, установ та організацій або спеціально призначені особи з питань надзвичайних ситуацій.
До системи повсякденного управління територіальної підсистеми входять оснащені належними засобами зв'язку, оповіщення, збирання, аналізу і передачі інформації:
центри управління в надзвичайних ситуаціях, оперативно-чергові служби уповноважених органів з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення регіонального і місцевого рівнів;
диспетчерські служби місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, установ та організацій.

Сили і засоби територіальної підсистеми
До складу сил і засобів територіальної підсистеми входять відповідні сили і засоби територіальних формувань, регіональних структур функціональних підсистем єдиної державної системи подвійного підпорядкування, а також недержавні (добровільні) рятувальні формування, які залучаються для виконання завдань щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в межах підпорядкованої території.
Спеціальні цивільні штатні і позаштатні аварійно- (пошуково)-рятувальні формування, які входять до складу зазначених сил і засобів, укомплектовуються з урахуванням потреби проведення роботи в автономному режимі протягом не менше однієї доби і перебувають у стані постійної готовності (далі - сили постійної готовності).
Сили постійної готовності згідно із законодавством можуть залучатися для термінового реагування у разі виникнення надзвичайної ситуації з повідомленням про це відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів рад, керівників державних підприємств, установ та організацій.
Спеціально підготовлені сили і засоби Міноборони у виняткових випадках залучаються для ліквідації надзвичайних ситуацій на відповідній території у порядку, визначеному Законом України "Про надзвичайний стан".
Сили і засоби МВС, Національної гвардії, Держкомкордону і СБУ залучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків у межах, що не суперечать законодавству.
2.2 Завдання територіальної підсистеми :
участь у розробленні загальнодержавних нормативно-правових актів, а також норм, правил та стандартів з питань запобігання надзвичайним ситуаціям та забезпечення захисту населення і територій від їх наслідків;
розроблення територіальних нормативно-правових актів, необхідних для функціонування територіальної підсистеми;
забезпечення готовності місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів рад, підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;
розроблення та забезпечення реалізації в межах своєї компетенції заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;
навчання населення поведінці та діям у разі виникнення надзвичайної ситуації;
аналіз ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, їх мінімізація та реагування у разі перевищення порогових значень;
упровадження цільових і науково-технічних програм, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення сталого функціонування підприємств, установ та організацій, зменшення можливих матеріальних втрат;
збирання й аналітичне опрацювання інформації про надзвичайні ситуації, видання інформаційних матеріалів з питань захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій;
прогнозування й оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах;
створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних та фінансових ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;
організація проведення на регіональному рівні державної експертизи, забезпечення нагляду за дотриманням вимог щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (у межах повноважень центральних і місцевих органів виконавчої влади);
оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, своєчасне та достовірне його інформування про фактичну обстановку і вжиті заходи;
захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення постраждалого населення;
підготовка обгрунтованих звернень до Кабінету Міністрів України щодо переведення конкретних надзвичайних ситуацій до загальнодержавного рівня, надання необхідної допомоги регіону;
пом'якшення можливих наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення;
здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення, проведення гуманітарних акцій;
реалізація визначених законодавством прав у сфері захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі осіб (чи їх сімей), що брали безпосередню участь у ліквідації цих ситуацій.


2.3 Основні заходи, що реалізуються територіальною підсистемою
у режимі повсякденної діяльності:
ведення спостереження і здійснення контролю за станом довкілля, обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглій до них території;
упровадження заходів цільових і науково-технічних програм і заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення безпеки і захисту населення, зменшення можливих матеріальних втрат;
визначення складу оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки безпосередньо в районі можливого виникнення надзвичайної ситуації;
забезпечення сталого функціонування об'єктів економіки та збереження національної культурної спадщини в разі виникнення надзвичайної ситуації;
удосконалення процесу підготовки персоналу уповноважених місцевих органів з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, підпорядкованих їм сил;
організація навчання населення методам і користуванню засобами захисту, правильним діям за цих ситуацій;
створення і поновлення резервів матеріальних і фінансових ресурсів для ліквідації надзвичайних ситуацій;
здійснення цільових видів страхування;
оцінка загрози виникнення надзвичайної ситуації та можливих її наслідків;
2) у режимі підвищеної готовності:
здійснення заходів, визначених для режиму повсякденної діяльності, і додатково:
формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки безпосередньо в районі можливого виникнення надзвичайної ситуації, підготовка пропозицій щодо її нормалізації;
посилення роботи, пов'язаної з веденням спостереження та здійсненням контролю за станом довкілля, обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглій до них території, прогнозуванням можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;
розроблення комплексних заходів щодо захисту населення і територій, забезпечення стійкого функціонування об'єктів економіки;
приведення до стану підвищеної готовності наявних сил і засобів та залучення додаткових сил, уточнення планів їх дії і переміщення, у разі потреби, в район можливого виникнення надзвичайної ситуації;
проведення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації;
запровадження цілодобового чергування членів регіональної, місцевої чи об'єктової комісії (залежно від рівня надзвичайної ситуації);
своєчасне інформування населення про ситуацію та заходи, що вживаються;
3) у режимі діяльності за надзвичайних ситуацій:
здійснення відповідною комісією у межах її повноважень безпосереднього керівництва функціонуванням ланок і структурних підрозділів територіальної підсистеми;
організація захисту населення і територій;
переміщення оперативних груп у район виникнення надзвичайної ситуації;
організація роботи, пов'язаної з локалізацією або ліквідацією надзвичайної ситуації, із залученням відповідних сил і засобів;
визначення межі території, на якій виникла надзвичайна ситуація;
організація робіт, спрямованих на забезпечення сталого функціонування об'єктів економіки та об'єктів першочергового життєзабезпечення постраждалого населення;
здійснення постійного контролю за станом довкілля на території, що зазнала впливу наслідків надзвичайної ситуації, обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглій до них території;
інформування вищестоящих органів управління щодо рівня надзвичайної ситуації та вжитих заходів, пов'язаних з реагуванням на цю ситуацію, оповіщення населення та надання йому необхідних рекомендацій щодо поведінки в умовах, які склалися;
4) у режимі діяльності за надзвичайного стану - здійснення заходів, передбачених Законом України "Про надзвичайний стан".

Дати під запис


Прочитати

Дати під запис


Прочитати

Дати під запис


Прочитати

Дати під запис


Прочитати


4. Закріплення вивченого матеріалу - 5 хв.

1. Органи управління територіальною підсистемою.

2. Завданнями територіальної підсистеми .

2. Основні заходи, що реалізуються територіальною підсистемою.


5. Підведення підсумків - 5 хв.:

вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;

оголосити оцінки;

відповісти на запитання.

План-конспект склав:

Начальник Жовтневого РВ

УМНС України

в Миколаївській області

майор сл. цив. зах. О.І. Остафій

Схожі:

ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з особовим...
ТЕМА: 14 Організаційний устрій та порядок функціонування цивільного захисту країни
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з особовим...
Конституції України, Закону України “Про правові засади цивільного захисту”, інших законів України, нормативних актів Президента...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по рятувальній підготовці з особовим...
ТЕМА №6: Організація і порядок проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при виникненні НС на водних об’єктах
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття по медичній підготовці з особовим...
ТЕМА №4 «Медичне оснащення аварійно-рятувального, пожежно-рятувального підрозділу»
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з особовим...
Тема: 5: Вивчення нових нормативно-правових документів. Наказ Управління МНС України в Миколаївській області №358
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по технічній підготовці з водійським складом жовтневого ЗМПО
Навчальна мета: вивчити з особовим складом водіїв основні вимоги безпеки праці до пожежних машин
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з співробітниками...
Тема: «Конституція України та Закон України «Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України» від 22. 02. 2006р. №3460-IV...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з особовим складом ДПЧ-21
...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення семінарського заняття по функціональній...
Процес підготовки проекту Основного Закону почався після проголошення державного суверенітету України
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з співробітниками...
Тема 18: „ Про законодавче врегулювання питання боротьби з корупцією в Україні”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка