ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з особовим складом Жовтневого ЗМПО та ПДПЧ-36


Скачати 147.55 Kb.
НазваПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з особовим складом Жовтневого ЗМПО та ПДПЧ-36
Дата08.05.2013
Розмір147.55 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Право > План-конспект
“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Начальник ПДПЧ-36 Жовтневого РВ


ГУ МНС в Миколаївській області

лейтенант сл. цивільного захисту

О.М. Задорожній

"____"______________2008 р.

ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведення заняття по функціональній підготовці

з особовим складом Жовтневого ЗМПО та ПДПЧ-36.
ТЕМА: 1.15 Вивчення нових керівних документів. Наказ МНС України № 177

6.03.2008г.
Навчальна мета: Довести вимоги Наказ МНС України № 177 6.03.2008г.
Час: 45 хвилин
Місце проведення: учбовий клас.
Метод проведення: лекція.
Навчально-матеріальне забезпечення: план-конспект.
Література: Закон України “Про аварійно-рятувальні служби”.
Порядок проведення заняття:
1. Організаційний момент -5 хв.

перевірка присутніх;

оголошення теми і мети заняття, питань, які мають вивчатися.
2. Контроль знань - 5 хв.

перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.
3 викладення матеріалу теми-25 хв.
Питання, які вивчатимуться:


  1. Що визначає цей наказ?

4.2 Загальне керівництво соціально–гуманітарною роботою?

4.3. Основними напрямками реалізації завдань?

4.4.Індивідуальної виховної роботи та профілактики правопорушень?Питання та їх короткий зміст


Методичні вказівки

Наказ МНС України

06.03.2008 № 177

НАСТАНОВА

з організації соціально-гуманітарної роботи з рядовим і начальницьким складом та працівниками органів і підрозділів цивільного захисту
1. Соціально–гуманітарна робота з особами рядового і начальницького складу та працівниками органів і підрозділів цивільного захисту (далі – з особовим складом) – це неперервний процес, який включає комплекс організаційних, соціологічних, педагогічних, психологічних, інформаційно-пропагандистських, правових, культурно-просвітницьких, соціальних та індивідуальних виховних заходів, спрямованих на усвідомлення особовим складом політичної мети діяльності Міністерства, системи цінностей, які вони захищають, розвиток та підтримання професійно необхідних психологічних якостей, сприяння реалізації встановлених державою соціально-економічних та правових гарантій щодо забезпечення високої готовності сил, статутного порядку, згуртованості колективів для виконання завдань за призначенням.
2. Соціально–гуманітарна робота з особовим складом здійснюється відповідно до вимог Конституції України, Закону України “Про правові засади цивільного захисту”, інших законів України, нормативних актів Президента України, Кабінету Міністрів України та МНС, Концепції соціальної і гуманітарної роботи у Міністерстві, цієї Настанови.
3. Метою проведення соціально–гуманітарної роботи з особовим складом є:

утвердження особистості як найвищої соціальної цінності, впровадження гуманістичних взаємовідносин в органах і підрозділах цивільного захисту, формування світогляду та життєвої позиції особового складу, найповніше розкриття здібностей в інтересах гармонійного розвитку як громадян-патріотів так і високопрофесійних спеціалістів;

реалізація громадянських прав та свобод особового складу, забезпечення їх морально-психологічного, духовного, культурного, фізичного розвитку та створення умов для здійснення ефективної професійної діяльності;

реалізація встановлених державою соціально-економічних та правових гарантій особового складу, членів їх сімей, ветеранів МНС, їх соціальній та професійній адаптації;

створення і вдосконалення засобів, форм і методів індивідуальної виховної роботи з особовим складом.
4. Завданнями соціально–гуманітарної роботи з особовим складом є:

реалізація конституційних прав і свобод;

задоволення соціальних потреб та інтересів особового складу, членів їх сімей;

підтримка, соціальний захист і соціальна реабілітація особового складу та осіб, звільнених зі служби у МНС;

забезпечення ефективності процесу навчання, виховання та формування психологічної готовності особового складу до виконання завдань за призначенням;

духовний, культурний та фізичний розвиток особового складу.
5. Для реалізації завдань соціальногуманітарної роботи з особовим складом визначаються наступні основні напрямки:

соціальна робота;

гуманітарна підготовка;

інформаційно-пропагандистське забезпечення;

індивідуальна виховна робота та профілактика правопорушень;

культурно-просвітницька та спортивно-масова робота;

сприяння діяльності ветеранських організацій МНС.

6. Соціальна робота, гуманітарна підготовка та інформаційно-пропагандистське забезпечення полягає у впровадженні гуманітарної політики держави у МНС, здійсненні патріотичного виховання особового складу з метою формування у них громадянської свідомості та відповідальності.

Даний напрямок роботи передбачає здійснення соціально-правових, інформаційних і організаційних заходів щодо сприяння особовому складу, членам їх сімей, ветеранам у реалізації встановлених Законами України, іншими законодавчими актами прав і пільг, в одержанні ними соціальної допомоги та відповідних компенсацій, створенні у колективах соціальних умов і гарантій, які б забезпечили їх нормальну життєдіяльність, сумлінне ставлення до виконання покладених на них обов’язків.

6.1 Основними напрямками реалізації завдань із соціальної роботи, гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення є:

вивчення та аналіз соціальних проблем, матеріальних і духовних потреб особового складу органів і підрозділів цивільного захисту та членів їх сімей, визначення шляхів їх вирішення з метою зняття соціальної напруги в колективах та попередження негативних проявів. Ведення Соціального паспорту органу (підрозділу) цивільного захисту (додаток 1);

створення системи контролю щодо виконання положень чинного законодавства України з питань соціального захисту особового складу, членів їх сімей, ветеранів та пенсіонерів МНС;

доведення до особового складу, членів їх сімей визначених законами соціальних прав, пільг та гарантій;

надання організаційно-методичної допомоги з питань соціально-правового захисту громадським організаціям, профспілкам, що діють в системі МНС;

забезпечення в межах компетенції правового і соціального захисту, соціальної підтримки особового складу, ветеранів та членів їх сімей, співпраця з цих питань з відповідними державними органами та громадськими організаціями;

сприяння вирішенню питань, порушених у заявах, скаргах та зверненнях особового складу, ветеранів та членів їх сімей;

ефективне проведення заходів з інформаційно-пропагандистського забезпечення, відповідно до вимог Положення про інформаційно-пропагандистське забезпечення роботи з особами рядового і начальницького складу та працівниками органів і підрозділів цивільного захисту (додаток 2);

організація та систематичне проведення інформування всіх категорій особового складу;

тематичне інформування із залученням представників депутатського корпусу, працівників правоохоронних органів, місцевих органів виконавчої влади та управління, вчених, творчої інтелігенції, духовенства, ветеранів війни та служби, учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, шефських організацій, товариств тощо;

формування в особового складу правової культури;

доведення та роз’яснення особовому складу внутрішньої і зовнішньої політики держави, вимог Конституції України, чинного законодавства, наказів, розпоряджень та вказівок МНС, мобілізація його на виконання поставлених завдань;

визначення шляхів реалізації питань соціально-гуманітарної роботи з особовим складом в конкретному підрозділі та постійний аналіз ступеня їх виконання;

організація гуманітарної підготовки з різними категоріями особового складу;

здійснення патріотичного виховання особового складу, формування у його свідомості ідеології державного будівництва;

вивчення історії України, виховання особового складу на національно-історичних традиціях українського народу;

забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови;

виховання засобами наочної агітації, ефективне використання у роботі з особовим складом технічних засобів виховання і поліграфії;

організація та здійснення протидії інформаційно-психологічного впливу негативної інформації на особовий склад;

взаємодія з представниками засобів масової інформації;

поширення інформації про діяльність органів і підрозділів цивільного захисту; вивчення шляхів становлення та розвитку Міністерства; підняття авторитету та престижу служби в органах і підрозділах цивільного захисту;

виховання особового складу на кращих традиціях пожежної охорони та військ цивільної оборони, конкретних прикладах героїзму та самовідданості особового складу під час ліквідації надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж, рятування людей, сумлінного ставлення до виконання службових обов’язків;

ведення історичних формулярів, відповідно до вимог наказу МНС України від 30.05.2006 № 325 “Про затвердження Положення про історичний формуляр та історичну довідку організаційно-штатних структур, підпорядкованих МНС України”;

сприяння роботі та надання методичної і організаційної допомоги ветеранським організаціям МНС щодо забезпечення їх статутної діяльності, відповідно до вимог Методичних рекомендацій щодо взаємодії територіальних органів управління та їх підрозділів на місцях з ветеранськими організаціями органів і підрозділів цивільного захисту (додаток 3);

сприяння створенню в органах і підрозділах цивільного захисту необхідних матеріально-побутових умов, своєчасного і повного забезпечення особового складу встановленими видами забезпечення;

поширення передового досвіду.

6.2 Формами і методами соціальної роботи, гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення є соціальний моніторинг, ведення Соціального паспорту, ведення та постійне оновлення банку соціальних проблем, розповідь, колективні бесіди, лекції, доповіді, семінари, лекторії, науково-практичні конференції, навчально-методичні збори та семінари, консультації, наочна агітація, виставки, вечори запитань та відповідей, мітинги тощо.
7. Основними напрямками реалізації завдань щодо індивідуальної виховної роботи та профілактики правопорушень є:

здійснення цілеспрямованих заходів щодо виховання в особового складу поваги до Законів України, недопущення протиправних дій із залученням працівників прокуратури, служби безпеки України, органів внутрішніх справ, суддів, адвокатів;

аналіз та прогнозування соціально-психологічного стану в органах і підрозділах цивільного захисту за результатами його вивчення представниками служби психологічного забезпечення;

створення в колективах здорового соціально-психологічного клімату, проведення заходів щодо поліпшення його стану у відповідності з практичними рекомендаціями психологів;

організація та методичне забезпечення індивідуальної виховної роботи з особовим складом, відповідно до вимог Положення про організацію та проведення індивідуальної виховної роботи з рядовим і начальницьким складом та працівниками органів і підрозділів цивільного захисту (додаток 4);

забезпечення беззаперечного дотримання особовим складом вимог Дисциплінарного статуту органів і підрозділів цивільного захисту;

дотримання єдиної системи заохочень та стягнень з метою стимулювання ефективної службової діяльності;

формування в особового складу прагнення набути високої професійної майстерності. Організація і проведення наставництва над молодими працівниками, відповідно до вимог Положення про наставництво в органах і підрозділах системи МНС (додаток 5);

забезпечення виховного впливу на особовий склад через можливості громадських формувань – Загальних зборів рядового і начальницького складу відповідно до вимог Положення про організацію діяльності Загальних зборів в органах і підрозділах цивільного захисту (додаток 6);

робота зі збереження життя та здоров’я особового складу, забезпечення дотримання правил безпеки на службі, безпечного поводження у побуті. Контроль за проведенням відповідних інструктивно–профілактичних занять.
8. Культурно-просвітницька та спортивно-масова робота забезпечує формування в особового складу високої духовної та фізичної культури і моральних якостей, почуття патріотизму, національної свідомості, вірності традиціям українського народу, сприяє задоволенню їх естетичних потреб через проведення культурно–просвітницьких, фізкультурно-оздоровчих і спортивно - масових заходів та організацію дозвілля.

8.1 Основними напрямками реалізації завдань з культурно-просвітницької та спортивно-масової роботи є:

сприяння подальшому розвитку української культури, задоволення культурно-національних потреб особового складу;

розвиток самодіяльної художньої творчості, проведення фестивалів, концертів, оглядів-конкурсів колективів художньої самодіяльності, виставок робіт самодіяльних художників та інших заходів, у тому числі із залученням членів сімей;

організація урочистих заходів з нагоди знаменних дат і подій;

проведення зустрічей особового складу та членів їх сімей з майстрами культури та мистецтва. Розвиток шефських зв’язків з творчими спілками, установами та організаціями;

духовно–просвітницька робота, створення умов для духовного збагачення;

організація роботи відомчих закладів культури, бібліотек, музеїв та куточків історії тощо;

сприяння естетичному вихованню особового складу, підвищенню його культурного та загальноосвітнього рівнів, оволодіння професійною етикою;

організація дозвілля особового складу;

пропаганда здорового способу життя, організація та проведення спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів з особовим складом та членами їх сімей.
8.2. Соціально–гуманітарна робота з особовим складом проводиться:

керівниками структурних підрозділів центрального апарату Міністерства, органів і підрозділів цивільного захисту – з безпосередньо підпорядкованим особовим складом та відповідно до функціональних обов'язків;

працівниками органів і підрозділів цивільного захисту по роботі з персоналом – відповідно до функціональних обов’язків;

особами начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які визначені розпорядчими документами відповідальними за проведення заходів, керівниками занять тощо;

громадськими організаціями, створеними в органах і підрозділах цивільного захисту - відповідно до чинного законодавства;

наставниками – із закріпленими молодими працівниками;

ветеранами МНС.
9. Загальне керівництво соціально–гуманітарною роботою з особовим складом органів (підрозділів) цивільного захисту та її координацію здійснює керівник цього органу (підрозділу).
10. Організація соціально–гуманітарної роботи з особовим складом в органах (підрозділах) цивільного захисту покладається на одного із заступників керівника цього органу (підрозділу) цивільного захисту.
11. Безпосередньо планування, підготовку і проведення заходів соціально–гуманітарної роботи з особовим складом в органах (підрозділах) цивільного захисту здійснюють працівники органів і підрозділів по роботі з персоналом, начальники підпорядкованих підрозділів, караулів (варт), психологи та особи, призначені відповідним наказом керівником цього органу (підрозділу), відповідальними за даний напрямок роботи.
12. Загальне методичне та організаційне забезпечення соціально–гуманітарної роботи з особовим складом покладається на Управління соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення МНС України.
13. Основні заходи соціально–гуманітарної роботи з особовим складом включаються окремим підрозділом до розділу “Робота з персоналом” планів роботи органів і підрозділів цивільного захисту.

За повноту їх відпрацювання відповідають заступники начальників по роботі з персоналом та відповідальні працівники органів і підрозділів по роботі з персоналом.

14. Індивідуальна виховна робота з особовим складом планується та обліковується в “Журналі планування та обліку проведення індивідуальної виховної роботи з особовим складом” (додаток 7 ), що ведуть керівники, які здійснюють цю роботу відповідно до вимог п. 12 цієї Настанови.

15. Відомчі заклади культури, бібліотеки, музеї, куточки історії, виставки, громадські формування планують та узагальнюють проведену роботу самостійно (щоквартально).

16. Проведена соціально–гуманітарна робота з особовим складом узагальнюється за півріччя та рік у “Звіті про стан соціально–гуманітарної роботи в органі (підрозділі) цивільного захисту” до якого додатком йде кількісна характеристика проведених заходів соціально-гуманітарної направленості у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (додаток 8) та направляється разом з формами №№ 1-14 Соціального паспорту, за підписом керівником органу, до Управління соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення МНС письмово до 5 числа січня та липня місяця кожного року.

17. Керівники територіальних органів управління, навчальних закладів та науково-дослідних установ, аварійно-рятувальних загонів, спеціалізованих формувань за результатами проведеного аналізу не рідше одного разу в півріччя заслуховують відповідальних за організацію соціально–гуманітарної роботи з особовим складом щодо стану справ та оцінюють ефективність і дієвість вжитих заходів.

______________________________________________

дати під

запис

прочитати

дати під

запис


дати під

запис

прочитати

дати під

запис

дати під

запис

прочитати4. Закріплення вивченого матеріалу - 5 хв.

Питання які виносяться на семінар:

  1. Що визначає цей наказ?

4.2 Загальне керівництво соціально–гуманітарною роботою?

4.3. Основними напрямками реалізації завдань?

4.4.Індивідуальної виховної роботи та профілактики правопорушень?


5. Підведення підсумків - 5 хв.:

вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;

оголосити оцінки;

відповісти на запитання.

План-конспект склав:

Начальник караулу ПДПЧ-36

ст. лейтенант сл. Ц.З. О.В. Якименко

Схожі:

ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з особовим...
ТЕМА: 14 Організаційний устрій та порядок функціонування цивільного захисту країни
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з особовим...
Навчальна мета: Довести вимоги Положення про територіальний устрій до особового складу
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по рятувальній підготовці з особовим...
ТЕМА №6: Організація і порядок проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при виникненні НС на водних об’єктах
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по технічній підготовці з водійським складом жовтневого ЗМПО
Навчальна мета: вивчити з особовим складом водіїв основні вимоги безпеки праці до пожежних машин
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття по медичній підготовці з особовим...
ТЕМА №4 «Медичне оснащення аварійно-рятувального, пожежно-рятувального підрозділу»
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з особовим...
Тема: 5: Вивчення нових нормативно-правових документів. Наказ Управління МНС України в Миколаївській області №358
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття з безпеки праці з особовим складом...
ТЕМА №4 Вимоги Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (наказ Державного комітету...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по технічній підготовці з водійським складом Жовтневого ЗМПО
Навчальна мета: вдосконалити знання водійського складу та практично відпрацювати проведення технічного обслуговування карданої передачі...
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття з тактичної підготовки особлвим...
Навчальна мета: Закріпити знання особового складу караулу по ліквідації надзвичайних ситуацій на об'єктах з наявністю радіоактивних...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з співробітниками...
Тема: «Конституція України та Закон України «Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України» від 22. 02. 2006р. №3460-IV...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка