2. Опис. Змістові модулі


Скачати 31.11 Kb.
Назва2. Опис. Змістові модулі
Дата08.04.2013
Розмір31.11 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
Електротехніка.

Шифр – ВПП.

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Постійний струм. Електричні та магнітні кола. Прилади. Загальні відомості, терміни і поняття в колах постійного струму. Електричні кола з одним джерелом живлення, послідовне, паралельне і змішане сполучення елементів, властивості і застосування. Закони Ома і Кірхгофа. Розрахунок кіл за допомогою законів Кірхгофа і методом контурних струмів.

Змістовий модуль 2. Змінний струм. Загальні поняття, терміни, співвідношення між різними визначеннями в колах змінного струму. Особливості кіл змінного струму з індуктивними і ємнісними елементами. Звернути увагу на поняття “векторні діаграми” і переваги їх застосування; складові усіх електричних величин в колах змінного струму. Поняття коефіцієнт потужності. Резонансні явища.

Загальні відомості про трифазні кола. Сполучення приймачів зіркою і трикутником при симетричному і несиметричному навантаженні. Потужність трифазних кіл. Переключення сполучення приймачів з зірки на трикутник і навпаки.

Загальні відомості про магнітні кола. Закони магнітних кіл. Розрахунок магнітних кіл. Пряма і зворотна задачі. Котушка з сталевим осердям в колі змінного струму.

Виміри на сучасному розвитку техніки. Похибки при вимірах. Прилади різних систем. Виміри опору, струму, напруги, потужності, енергії, неелектричних параметрів.

Змістовий модуль 3. Трансформатори. Призначення трансформаторів, їх устрій і принцип роботи. Холостий хід і навантажувальний режим роботи. Наведений трансформатор. ККД трансформатора і його зовнішня характеристика. Трифазні, авто- і вимірювальні трансформатори.

Змістовий модуль 4. Асинхронні двигуни. Загальні відомості про асинхронні двигуни. Устрій і принцип роботи, призначення асинхронних двигунів (АД). Рівняння електромагнітного стану. Обертаючий момент. Механічна характеристика, пуск АД. Регулювання частоти обертання ротора. АД малої потужності.

Загальні поняття з електроніки. Напівпровідникові прилади: діод, транзистор, тиристор. Напівпровідникові пристрої: випрямлячі, підсилювачі. Мікропроцесорна техніка.

3. Рівень.

А) Попередні умови. Математика, фізика, теоретична механіка.

Б) Цілі та завдання:

Цілі: вивчення основ електротехніки.

Завдання: в результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • електричні закони, засоби аналізу електричних, магнітних і електронних кіл;

 • принцип дії, конструкцій, властивості, області застосування і потенційні можливості основних електротехнічних, електронних приладів і електровимірювальних приладів;

 • електротехнічну термінологію символіки.

А також вміти:

 • експериментальним способом визначати параметри і характеристики типових електротехнічних, електронних елементів і приладів;

 • проводити виміри основних електричних величин і деяких неелектричних величин, зв’язаних з профілем діяльності;

вмикати електричні прилади, апарати і машини, управляти ними і контролювати їх безпечну роботу.

В) Бібліографія:

 1. Электротехника ( под редакцией В.Г. Герасимова) – М. «Высшая школа», 1985. – 480 с., ил.

 2. Иванов Н.Н., Равдоник В.С. Электротехника. – М.: Высш. шк., 1984. –375 с., ил.

 3. Касаткин А.С. Электротехника – М.: «Высшая школа», 1986.- 416 с., ил.

 4. Волынский Б.А., Зейн Е.Н., Шатерников В.Е. Электротехника – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 348 с., ил.

 5. Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники – К.: “Высшая школа”. 1987. – 422 с.

 6. Электротехника. Курс лекций. Часть 1,2,3,4. – Донецк, ДонГУЭТ. 2000-2004.

 7. Писарєв М.Ф., Гладка А.Д. Електротехніка. Опорний конспект лекцій для студентів – заочників – Донецьк: ДонДУЕТ, 2003. – 51 с.

 8. Писарєв М.Ф., Гладка А.Д., Карпенко В.А. Електротехніка. Комп’ютерне забезпечення курсу. – Донецьк, ДонДУЕТ, 2004. – 112 с.

 9. Писарєв М.Ф. Програма і методичні вказівки до самостійної роботи студентів (СРС) по вивченню електротехнічних дисциплін / Укл. Писарєв М.Ф., Гладка А.Д. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2004, - 62 с.

 10. Писарєв М.Ф. Електротехніка. Тести кредитно-модульного контролю для студентів спеціальності 7.091711 “Технологія харчування” (ТН). Писарєв М.Ф., Гладка А.Д., Соколов С.А., Шульга А.В. Донецьк: ДонДУЕТ, 2005 – 62с.

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад:

Писарєв Микола Федорович, к.т.н., доц.,

Шульга Андрій Вячеславович, асистент

6. Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5. Семестр - 4.

3,4 год. на тиждень: 1 год. лекцій, 1 год. практичні заняття, 1,4 год. сам. робота, 16 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання:

лекції, практичні заняття, лабораторні заняття.

8. Оцінювання.

Контроль знань:

 • поточний (тестування за змістовими модулями, опитування, РГР),

 • підсумковий (залікове тестування).

9. Мова. Українська, російська.

Схожі:

2. Опис. Змістові модулі
Змістовий модуль Опір матеріалів. Розтяг-стиск, крутіння, згин. Складні види деформацій. Стійкість
ПАМЯТКА ПАМЯТНИК. Розрізняються значенням
Складовими частинами опису місцевості є опис місця та опис предметів, що на цьому місці розташовані
Ключові, Тематичні, Змістові питання проекту
Чи згодні ви, що завжди «якщо людину називати постійно свинею, то вона і захрюкає»?
О. О. Селіванова Стаття присвячена обґрунтуванню нової типології...
Стаття присвячена обґрунтуванню нової типології трансформацій у перекладі за параметрами чинників перетворення, семіотичного статусу...
Змістові питання (Вправа «Знизу –Вгору»)
Завдання: Впишіть Ключові і Тематичні питання у відповідні клітинки таблиці, підберіть точні і влучні назви проектам
Урок з української мови Тема: «Особливості побудови опису»
Дати школярам уявлення про особливості побудови опису; формувати вміння відрізняти опис від інших типів мовлення; навчити розрізняти...
Створення Web-сторінок за допомогою засобів MS Office
Попередня підготовка. Для успішного засвоєння модуля потрібно знати матеріал, викладений у модулі №1 цього посібника та володіти...
29. Опис та використання підпрограм
Реалізація базових алгоритмічних структур процедурною мовою програмування. Опис процедур та функцій процедурною мовою програмування....
МОДУЛЬНИЙ КУРС предмета «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» для студентів спеціальностей:...
Даною методичною розробкою передбачається розбивка курсу «Основи охорони праці» на 4 самостійних модулі
Поняття про бібліографію. Історія бібліографії. Бібліографія в Україні....
Мета: ознайомити учнів з поняттям про бібліографію, її призначенням, історією виникнення бібліографії в Україні; навчити аналізувати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка