2. Опис. Змістові модулі


Скачати 27.57 Kb.
Назва2. Опис. Змістові модулі
Дата21.03.2013
Розмір27.57 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Астрономія > Документи
Прикладна механіка.

Шифр – ВПП.

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Теоретична механіка. Статика. Основні поняття та визначення статики. В'язі та їх реакції. Геометричний та аналітичний спосіб додавання сил. Рівновага плоскої системи сил. Рівновага просторової системи сил. Кінематика. Кінематика матеріальної точки. Поступальний та обертальний рухи твердого тіла. Плоскопаралельний рух твердого тіла. Динаміка. Диференціальні рівняння руху матеріальної точки. Введення в динаміку системи. Загальні теореми динаміки. Додаток загальних теорем до динаміки твердого тіла.


Змістовий модуль 2. Опір матеріалів. Розтяг-стиск, крутіння, згин. Складні види деформацій. Стійкість.

Змістовий модуль 3. Теорія механізмів та машин. Кінематичній аналіз. Побудова планів скоростей та прискорення.

Змістовий модуль 4. Деталі машин. Передачі циліндричні, конічні, черв’ячні. Загальні положення “Деталей машин”. Циліндричні і конічні зубчасті передачі. Черв’ячні передачі. Ланцюгові, ремінні, фрикційні передачі. Ланцюгові передачі. Ремінні передачі. Фрикційні передачі. Вали, осі. Підшипники качіння і ковзання. Вали і осі. Підшипники качіння і ковзання. Взаємозмінність та стандартизація. Стандартизація. Взаємозмінність. Шорсткість поверхні і її характеристика.

3. Рівень.

А) Попередні умови. Володіння знаннями з фундаментальних дисциплін: математики, фізики, інженерної та комп’ютерної графіки.

Б) Цілі та завдання:

Цілі: придбання студентами знань основних теоретичних положень та принципів механіки, навиків у вирішенні задач теоретичної механіки та розрахунків деталей та елементів машин. Дати загальне уявлення про устрій та спосіб дії механічних пристроїв, засобах забезпечення їх працездатності при конструюванні, виготовленні та експлуатації.

Завдання: в результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • розрахування проекцій векторів на координатні вісі, аналітичне та геометричне знаходження скалярних та векторних добутки векторів;

 • способи визначення кінематичних характеристик руху матеріальної точки та твердого тіла;

 • основні положення й законі механіки, методи, за допомогою яких вивчають рух матеріальних точок, твердих тіл та механічних систем.

 • методи розрахунку елементів механічних пристроїв на міцність, жорсткісь та стійкість у випадках простих та складних видів деформацій;

 • класифікацію основних типів механізмів, графічні та аналітичні методи кінематичного аналізу, загальні методи силового аналізу, сінтез зубчастих передач;

 • розробляти розрахункові схеми, проектувати зубчасті механізми, виконувати інженерні розрахунки деталей машин з використанням ПК.

В) Бібліографія:

 1. Гузенков П.Г. Детали машин. Москва 1986 г. – 359 с.

 2. Курсовое проектирование деталей машин. – М. Машиностроение. 1979 г. –351с.

 3. Гузенков П.Г. Детали машин. – М. Высшая школа, 1982 – 351 с.

 4. Дунаев П.Ф. Детали машин К.П. – М. В.Ш. 1984 – 336 с.

 5. Сукманов В.А. Курсовое проектирование по прикладной механике в среде EXCEL 97/2000. – Донецк ДонГУЭТ, 2001 г. – 289 с.

 6. Сукманов В.О. Курсове проектування з прикладної механіки у середовищі среде EXCEL 97/2000. – Донецк ДонГУЭТ, 2001 г. – 268 с.

4. Обов'язковий.

5. Викладацький склад:

Сукманов Валерій Олександрович, д.т.н., проф.,

Левіт Ірина Борисівна, к.т.н., доц.,

Миронова Ірина Олександрівна, асистент,

Афенченко Дмітрій Сергійович, асистент.

6. Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3. Семестр – 3, 4.

3,2 год. на тиждень: 1 год. лекцій, 1 год. практичні заняття, 1,2 год. сам. робота, 34 тижні на засвоєння.

7. Форми та методи навчання:

лекції, практичні заняття, РГР, курсовий проект.

8. Оцінювання.

Контроль знань:

 • поточний: (тестування за змістовими модулями, опитування, захист РГР, захист курсових проектів),

 • підсумковий (залікове тестування, іспит).

9. Мова. Українська, російська.

Схожі:

2. Опис. Змістові модулі
Прилади. Загальні відомості, терміни і поняття в колах постійного струму. Електричні кола з одним джерелом живлення, послідовне,...
ПАМЯТКА ПАМЯТНИК. Розрізняються значенням
Складовими частинами опису місцевості є опис місця та опис предметів, що на цьому місці розташовані
Ключові, Тематичні, Змістові питання проекту
Чи згодні ви, що завжди «якщо людину називати постійно свинею, то вона і захрюкає»?
О. О. Селіванова Стаття присвячена обґрунтуванню нової типології...
Стаття присвячена обґрунтуванню нової типології трансформацій у перекладі за параметрами чинників перетворення, семіотичного статусу...
Змістові питання (Вправа «Знизу –Вгору»)
Завдання: Впишіть Ключові і Тематичні питання у відповідні клітинки таблиці, підберіть точні і влучні назви проектам
Урок з української мови Тема: «Особливості побудови опису»
Дати школярам уявлення про особливості побудови опису; формувати вміння відрізняти опис від інших типів мовлення; навчити розрізняти...
Створення Web-сторінок за допомогою засобів MS Office
Попередня підготовка. Для успішного засвоєння модуля потрібно знати матеріал, викладений у модулі №1 цього посібника та володіти...
29. Опис та використання підпрограм
Реалізація базових алгоритмічних структур процедурною мовою програмування. Опис процедур та функцій процедурною мовою програмування....
МОДУЛЬНИЙ КУРС предмета «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» для студентів спеціальностей:...
Даною методичною розробкою передбачається розбивка курсу «Основи охорони праці» на 4 самостійних модулі
Поняття про бібліографію. Історія бібліографії. Бібліографія в Україні....
Мета: ознайомити учнів з поняттям про бібліографію, її призначенням, історією виникнення бібліографії в Україні; навчити аналізувати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка