Тема: Закони постійного струму. Мета


Скачати 48.42 Kb.
НазваТема: Закони постійного струму. Мета
Дата08.02.2014
Розмір48.42 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Фізика > Закон
Тема: Закони постійного струму.
Мета: поглибити, узагальнити й закріпити знання учнів за темою «Закони постійного струму», продовжити формування вмінь розв’язувати задачі різного типу: розрахункові, експериментальні; розвивати вміння аналізувати, інтерес до вивчення фізики, формувати навички групової роботи в поєднанні з розвитком індивідуальних творчих здібностей учнів; виховувати відповідальність за дотримання правил техніки безпеки при роботі з електричним струмом та бережне ставлення до його використання.

Обладнання: плакати, картки, джерело електричного струму, лампочка, реостат, провід, амперметр, вольтметр, ключ.

Хід уроку.

Слово вчителя.

  • Добрий день! Діти, тема сьогоднішнього уроку «Закони постійного струму»

Мета нашого уроку – поглибити, узагальнити й закріпити знання учнів за темою «Закони постійного струму», продовжити формувати вміння розв’язувати задачі, як розрахункові так і експериментальні.

Сьогодні наш клас об’єднується в 3 групи: теоретики, практики і експериментатори.

Кожній групі було задане домашнє завдання:

Теоретикам – підібрати теоретичний матеріал по даній темі.

Практикам – підібрати розрахункові задачі.

Експериментаторам – підібрати експериментальні задачі за даною темою.

І так, я надаю слово теоретикам.
Слово теоретиків: так, як ми вивчали розділ «Закони постійного струму» ми розбили даний теоретичний матеріал на 5 тем:

І тема – Електричний струм. Сила струму.

ІІ тема – Закон Ома для ділянки кола. Опір металевих провідників.

ІІІ тема – Послідовне і паралельне з’єднання провідників.

IV тема – ЕРС. Закон Ома для повного кола. З’єднання елементів.

V тема – Робота і потужність струму. Закон Джоуля-Ленца.
Слово вчителя.

Добре! Теоретики продемонстрували нам свої знання з теорії і приготували для практиків і експериментаторів деякі вправи:


Слово вчителя. Ми перевірили всі разом наші знання формул. А тепер, теоретики ще пропонують нам повторити одиниці вимірювання фізичних величин. Називаємо фізичну величину і її одиницю.

[ Р] = = [ В ]
[ U] = = [ Вт ]
[ І ] = = [ Ом ]
[ R ] = = [ Дж ]
[ Е ] = = [ Кл ]
[ ρ ] = = [ А ]
[ А ] = = [ В ]
[ q ] = = [ Ом . м]


Слово вчителя. І з цим завданням ви справились.

Група практиків приготувала деякі розрахункові задачі.

Групи теоретиків і експериментаторів отримують «Логічний ланцюжок», де повинні на ділянці кола знайти або напругу, або силу струму або опір при послідовному та паралельному з’єднанні провідників.

Доки групи розв’язують завдання , практики розв’язують на дошці задачу на послідовне та паралельне з’єднання провідників і два чоловіки на місцях розв’язують картки з задачами.
1. До будинку підведено кабель з мідними жилами загальним перерізом 100 мм2 . Довжина кабелю 800 см. Який опір кабелю ?

( м = 0,017 Ом . мм2/м)
2. Дві електричні лампочки, що мають опір 440 Ом і 660 Ом, увімкнені паралельно. У першій з них сила струму 0,5 А. Яка сила струму в другій лампочці ?
3. Як обчислити силу струму і напругу в колі, зображеному на малюнку, якщо відомо, що амперметр показує 1,2А, а опір резисторів

R1 = 3 Ом, R2 = 8 Ом, R3 = 15 Ом, R4 = 5 Ом?R2

R4

A R1 B

R3


Розв’язок


  1. Дано:

ρм = 0,017 Ом * мм2/ м R = ρ * ι / S

ι = 800 см = 8 м

S = 100 мм2
R = ? R = 0,017 Ом * мм2/м * 8 м / 100 мм2 =

= 0,00136 Ом = 1,36 мОм

Відповідь: опір кабелю становить 1,36 мОм.
  1. Дано:

R1 = 440 Ом При паралельному з’єднанні

R2 = 660 Ом U1 = U2

І1 = 0,5 А

За законом Ома для ділянки кола

І2 = ? U = I * R, тоді

U1 = I1 * R1

U2 = I2 * R2

I1 * R1 = I2 * R2

I2 = I1 * R1 / R2 ; I2 = 0,5 А * 440 Ом / 660 Ом = 0,33 А

Відповідь : у другій лампочці сила струму 0,33 А.


  1. Дано:

R1 = 3 Ом Оскільки опори R2 і R3 з’єднані паралельно,

R2 = 8 Ом то напруга на них однакова

R3 = 15 Ом U2 = U3 = I3*R3

R4 = 5 Ом U2 = U3 = 1,2 А * 15 Ом = 18 В

I3 = 1,2 А

За законом Ома для ділянки кола:

U1 = ? U4 = ? I2 = U2 / R2 = 18B / 8 Ом = 2,25 А

U2 = ? UAB = ? З малюнка видно, що I1 = I4 = I2 + I3,

U3 = ? I1 = ? I1 = I4 = 2,25 А + 1,2 А = 3,45 А

I2 = ? I4 = ? U1 = I1 * R1 = 3,45 A * 3 Oм = 10,35 В

U4 = I4 * R4 = 3,45 А * 5 Ом = 17,25 В

UAB = U1 + U3 + U4

UAB = 10,35 В + 18 В + 17,25 В = 45,6 В.

Коли групи розв’язали завдання, учитель перевірив правильність.

Слово вчителя. Експериментатори приготували картки із зображенням схем електричних кіл, які групи повинні скласти.

Всі три групи знайомляться з правилами безпеки при виконанні цього практичного завдання ( на кожній парті лежать правила безпеки ), пригадують всі позначення на схемі і складають електричні кола за схемами.Після виконання даного завдання вчитель з учнями підводить підсумок .

Вчитель задає домашнє завдання (розв’язати задачі записані в зошиті , повторити всі формули по даній темі)

Задача.

  1. Дріт приєднали спочатку до затискачів джерела струму з напругою 6 В, а потім – до джерела з напругою 12 В. В якому випадку робота струму за одиницю часу більша? У скільки разів?

  2. В електроплитці, що розрахована на напругу 220 В, є дві спіралі опорами по 120 Ом кожна. За допомогою перемикача можна увімкнути: одну спіраль, дві спіралі послідовно, дві спіралі паралельно. Як знайти потужність електроплитки в кожному випадку ?

Підводиться підсумок уроку і виставляються бали за урок.

Схожі:

Тема: Кола постійного струму: паралельне, послідовне та змішане з'єднання...
Мета: Розглянути залежність сили струму від напруги на ділянці кола, сформувати основні закони послідовного та паралельного з’єднання...
Чим визначається методична похибка непрямих вимірів сили постійного...
Коли при вимірі сили постійного струму амперметром використовуються зовнішні шунти?
Вимірювання постійного і змінного струму та напруги. Схеми підключення...
Мета. Закріпити й поглибити теоретичні та практичні навички учнів із вимірювання сили струму й напруги
2. Опис. Змістові модулі
Прилади. Загальні відомості, терміни і поняття в колах постійного струму. Електричні кола з одним джерелом живлення, послідовне,...
План-конспект уроку теоретичного навчання Тема: Основні методи розрахунку кіл постійного струму
Мета: закріпити знання учнів про різні з'єднання провідників і сформувати уміння розраховувати параметри комбінованих кіл
Урок контролю й оцінювання знань
Мета уроку.  Вивчення методики вимірів в електричних ланцюгах постійного і змінного струму й ознайомлення з деякими комбінованими...
Опис лабораторної роботи
Вимірювання потужності постійного електричного струму у віртуальному комп’ютерному середовищі LabVIEW
Опис лабораторної роботи
Вимірювання сили постійного електричного струму у віртуальному комп’ютерному середовищі LabVIEW
Тема: «Джерела електричного струму». Варіант №1
При зарядці акумуляторів позитивний полюс акумулятора з’єднають з … полюсом джерела струму, а від’ємний полюс – з … полюсом джерела...
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Навчитись досліджувати електричні кола постійного струму з метою вивчення процесів та встановлення параметрів, що характеризують...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка