Вимірювання постійного і змінного струму та напруги. Схеми підключення приладів в електричне коло. Порядок роботи з приладами


Скачати 81.52 Kb.
НазваВимірювання постійного і змінного струму та напруги. Схеми підключення приладів в електричне коло. Порядок роботи з приладами
Дата11.04.2013
Розмір81.52 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи

Група
Дата проведення

Тема. Вимірювання постійного і змінного струму та напруги. Схеми підключення приладів в електричне коло. Порядок роботи з приладами

Мета. Закріпити й поглибити теоретичні та практичні навички учнів із вимірювання сили струму й напруги.

Тип урокуКомбінований урок.

 

Структура  уроку.

І.  Організаційний момент

ІІ.  Викладення нового матеріалу

1)  Вимірювання сили струму.

h:\vimir_35_17\metod_inf\urok\u_3.files\image004.jpgВеличину електричного струму, що проходить через будь-яку ділянку електричного кола, вимірюють амперметром, який вмикається послідовно зі споживачем електричної енергії, що є на цій ділянці. Частину розгалуженого електричного кола з амперметрами, ввімкнутими в окремі його ділянки для виміру струмів, зображено на рисунку. Амперметри А2 і A3 вимірюють струми, що проходять по кожній з двох паралельних гілок, амперметр А1 вимірює загальний струм, споживаний від джерела живлення. Якщо джерело живлення є джерелом постійного струму, то сума струмів, вимірюваних амперметрами А2 і A3, має дорівнювати (у межах точності вимірів) струмові, вимірюваному амперметром А1. Те ж саме має бути при живленні від джерела змінного струму, якщо всі резисторизастосовані у схемі, є активними. При наявності ж у схемі резисторів з реактивними чи змішаними опорами, величина струму, вимірюваного амперметром А, може бути як меншою за суму струмів, виміряних амперметрами А2 і A3, так, в окремих випадках, і дорівнювати їй.

h:\vimir_35_17\metod_inf\urok\u_3.ht1.gif

При вимірюваннях струмів у колах постійного струму можуть використовуватись магнітоелектричні, електродинамічні або теплові амперметри (міліамперметри). Феродинамічні та електромагнітні амперметри можна використовувати лише у тому разі, якщо на шкалах цих приладів позначено, що вони придатні для вимірів на постійному струмі.

Якщо ж такого позначення немає, то при користуванні такими приладами можуть бути більші похибки, ніж це передбачено класом точності приладів.

При вимірюваннях струмів у колах змінного струму можуть використовуватись електромагнітні, електродинамічні, феродинамічні, теплові, термоелектричні або випрямні амперметри. Магнітоелектричні амперметри зовсім непридатні для вимірів на змінному струмі, а їх помилкове вмикання в коло змінного струму може призвести лише до непорозуміння, бо відсутність відхилення їхніх покажчиків від нульової позначки (навіть при значних величинах змінного струму, що проходить через них) може спонукати спостерігача до збільшення напруги (якщо спостерігач може це зробити), що призведе до пошкодження елементів схеми, чутливих до значних напруг і струмів.

Якщо величини струмів необхідно вимірювати у колах зі значними струмами, прямі вимірювання яких неможливі наявними амперметрами, то у колах постійного струму необхідно користуватися зовнішніми шунтами з приєднаними до них магнітоелектричними мілівольтметрами. У колах змінного струму користуються вимірювальними трансформаторами струму з електромагнітними, електродинамічними або феродинамічними амперметрами, розрахованими на величину номінального струму вторинних обмоток цих трансформаторів. Звичайно це 5 А, але може бути і 1 А.

2) Шунтування амперметра

Слід мати на увазі, що  амперметр має деякий опір Rа. Тому опір ділянки кола з ввімкненим амперметром збільшується, й за незмінної напруги сила струму вменшується. Щоб амперметр чинив якомога менший вплив на силу струму, що вимірюється, його внутрішній опір роблять дуже малим. Якщо підключити амперметр до мережі, станеться коротке замикання.

Для розширення меж вимірювання в амперметрах використовують шунти, які приєднуються паралельно до амперметра. Нехай амперметр, розрахований на номінальний струм І0, має опір Rа. Визначимо опір шунта, щоб прилад міг виміряти більшу силу струму І.

Позначимо через п відношення струмів:

h:\vimir_35_17\metod_inf\urok\u_3.files\image006.gif

Оскільки шунт підключений паралельно до амперметра, то їх загальний опір:

h:\vimir_35_17\metod_inf\urok\u_3.files\image008.gif.

Тоді

h:\vimir_35_17\metod_inf\urok\u_3.files\image010.gif

Або

h:\vimir_35_17\metod_inf\urok\u_3.files\image012.gif

Звідки опір шунта

h:\vimir_35_17\metod_inf\urok\u_3.files\image014.gif

3)  Вимірювання напруги.

Вимірювання напруги є чи не найбільш поширеним видом вимірювань на електричному обладнанні. У більшості випадків для вимірювань напруги змінного струму в промисловості користуються електромагнітними вольтметрами, як такими, що мають просту конструкцію, надійні при користуванні та найдешевші за вартістю серед вольтметрів інших систем сумірного класу точності.

У випадках, коли вимірювана напруга вища за 500...600 В, ці вольтметри використовують разом з вимірювальними трансформаторами напруги, здатними перетворювати змінну напругу номінальної для первинної обмотки трансформатора величини, у напругу 100 В, на яку розраховано вольтметри, призначені для роботи з цими трансформаторами. В цих випадках шкали вольтметрів градуюють у значеннях первинної (високої) напруги трансформатора. При цьому обов'язково повинен бути напис на шкалі про коефіцієнт трансформації необхідного вимірювального трансформатора напруги у вигляді дробу з номінальною первинною напругою його у чисельнику і номінальною напругою вторинної обмотки — у знаменнику.

Для вимірювань напруг змінного струму придатні й електродинамічні вольтметри, але в основному їх використовують як переносні прилади для повірки інших вольтметрів.

Досить часто для вимірювань напруг змінного струму користуються випрямними вольтметрами, що являють собою вимірювальний механізм магнітоелектричної системи, зкомбінований з напівпровідниковими випрямлячами та з додатковим опором, суміщеними в одному корпусі. Для вимірювання напруг постійного струму найдоцільніше користуватись магнітоелектричними вольтметрами, як такими, що потребують малої потужності живлення і мають значний обертовий момент вимірювального механізму, що зумовлює їх достатню надійність в експлуатації. На постійному струмі можна вимірювати напругу також приладами електродинамічної, електростатичної, електромагнітної і феродинамічної систем. У останніх двох випадках — якщо на їхніх шкалах є умовна позначка постійного струму. В устаткуваннях, де є напруги змінного струму підвищеної чи високої частоти, можна користуватись вольтметрами електростатичної чи випрямної системи.

h:\vimir_35_17\metod_inf\urok\u_3.files\image016.jpgНапругу, що діє на будь-якій ділянці електричного кола, вимірюють вольтметрами, приєднаними паралельно з контрольованими ділянками. На схемі рис. 1 показано, як треба вмикати вольтметри для вимірювання напруг на різних ділянках електричного кола. Величину напруги мережі, чи якого іншого постачальника електричної енергії, вимірюють вольтметром V1, а величини напруг на опорах резисторів Rі R— вольтметрами Vі V3.

h:\vimir_35_17\metod_inf\urok\u_3.ht2.gif

При вимірюваннях у електричних колах зі значними величинами опорів необхідно враховувати, що приєднання вольтметра до будь-якої ділянки кола може суттєво змінити режим її роботи.

h:\vimir_35_17\metod_inf\urok\u_3.files\image018.jpgВ умовах виробництва, наприклад при пошуку пошкоджень у електричних колах, величини напруг на різних ділянках кола вимірюють одним вольтметром, який почергово приєднують до різних точок кола, як це показано на рис. 2. Щоб виміряти величину напруги джерела, вольтметр за допомогою щупів приєднують до точок А і DДля вимірювання напруги на резисторі R— до точок А і В, на R— до точок В і С, на R3 — до точок С і DЯкщо опори R1, R2 і Rдосить великі, а то й сумірні і власним опором вольтметра, то може статись, що сума напруг, виміряних на резисторах R1Rі R3, буде значно меншою, ніж напруга мережі.

h:\vimir_35_17\metod_inf\urok\u_3.ht3.gif

Пояснюється це тим, що під час вимірювання напруги, коли вольтметр приєднано паралельно до якогось з резисторів, дійсна величина опору між точками приєднання щупів буде дещо меншою за величину опору відповідного резистора. При цьому буде меншим і загальний опір кола, що може призвести до збільшення величини струму в колі та величин падіння напруг на інших опорах, що є у колі (тих, на яких у даний момент величина напруги не вимірюється). Таким чином, на контрольованій ділянці величина напруги буде меншою за ту, що буде при відсутності вольтметра.

З цієї причини, наприклад при пошуку несправності в електронних схемах, недоцільно користуватися вольтметрами високих класів точності, що мають відносно невеликий опір. Доцільніше користуватись вольтметрами класу точності всього 2,5...4,0, але з великим власним опором. Саме такими бувають магнітоелектричні вольтметри, що є основою багатограничних приладів — тестерів.

У цих приладів величина власного опору становить десь 8000...20 000 Ом на один вольт (тобто струм повного відхилення покажчика вольтметра становить 125...50 мкА).

Тестери, звичайно, багатофункціональні вимірювальні прилади, але їхня основна функція — вимірювання напруги. Завдяки малій величині власного споживаного струму (як і споживаної потужності) ці прилади з додатковим опором, вмонтованим у щуп, що має підсилену ізоляцію, бувають здатні вимірювати напруги величиною до 25...30 кВ.

4) Підключення додаткового опору

Для того щоб виміряти напругу в ділянці вола з опором R, до неї паралельно підключають вольтметр.

Якщо опір вольтметра Rа то після ввімкнення його в коло опір ділянки буде вже не R, a

h:\vimir_35_17\metod_inf\urok\u_3.files\image020.gif

Напруга, що вимірюється, зменшується. Для того щоб вольтметр не вносив помітних перекручувань у вимірювану напругу, його опір повинний бути більшим у порівнянні з опором ділянки кола, в якій проводиться вимірювання.

Для розширення меж вимірювання у вольтметрах використовують додаткові опори, які вмикаються послідовно з вольтметром. Нехай вольтметр, розрахований на напругу U0, має опір Rв. Знайдемо значення додаткового опору, щоб прилад міг вимірювати більшу напругу U.

Очевидно, що відношення напруг:

h:\vimir_35_17\metod_inf\urok\u_3.files\image022.gif

Звідки

h:\vimir_35_17\metod_inf\urok\u_3.files\image024.gif,

або

h:\vimir_35_17\metod_inf\urok\u_3.files\image026.gif

 

ІV. Закріплення

1)    Які особливості підключення амперметра в електричне коло?

2)    Які особливості підключення вольтметра в електричне коло?

3)    Що таке шунтування?

4)    Для чого підключають додатковий опір?

 

V. Домашнє завдання

А. М. Гуржій, Н. І. Поворознюк «Електричні і радіотехнічні вимірювання»

§1.4 - 1.6.

Схожі:

Опис лабораторної роботи
Вимірювання напруги змінного електричного струму у віртуальному комп’ютерному середовищі LabVIEW
Урок контролю й оцінювання знань
Мета уроку.  Вивчення методики вимірів в електричних ланцюгах постійного і змінного струму й ознайомлення з деякими комбінованими...
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ З ФІЗИКИ
Електричний струм. Електричне коло. Джерела та споживачі електричного струму. Робота та потужність електричного струму. Безпека під...
РОЗДІЛ 1 ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРОРАДІОВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ
До перетворювальних пристроїв, що здійснюють масштабні функції прийнято відносити шунти, додаткові резистори, подільники напруги,...
Опис лабораторної роботи
Вимірювання потужності постійного електричного струму у віртуальному комп’ютерному середовищі LabVIEW
Опис лабораторної роботи
Вимірювання сили постійного електричного струму у віртуальному комп’ютерному середовищі LabVIEW
В наведеній схемі джерело струму J керується напругою U
В наведеній схемі джерело струму J керується напругою U20, тобто . Значення S відомо: S=20мА/В. Знайти амплітуду напруги на джерелі...
Тема: Електрична напруга. Одиниця вимірювання напруги. Вольтметр. Вимірювання напруги

Чим визначається методична похибка непрямих вимірів сили постійного...
Коли при вимірі сили постійного струму амперметром використовуються зовнішні шунти?
Тема: Кола постійного струму: паралельне, послідовне та змішане з'єднання...
Мета: Розглянути залежність сили струму від напруги на ділянці кола, сформувати основні закони послідовного та паралельного з’єднання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка