УРОК З ХІМІЇ Тема: Поняття про періодичну систему хімічних еле­ментів Д. І. Менделєєва


Скачати 67.26 Kb.
НазваУРОК З ХІМІЇ Тема: Поняття про періодичну систему хімічних еле­ментів Д. І. Менделєєва
Дата18.12.2013
Розмір67.26 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > Урок
УРОК З ХІМІЇ


Тема: Поняття про періодичну систему хімічних еле­ментів Д. І. Менделєєва.


Цілі уроку: Ознайомити учнів з будовою періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва; сформувати початкові навички визначення положення хімічного елемента в періодичній системі; продовжити знайомство із символами й назвами елементів за сучасною українською номенклатурою.

Розвивати вміння працювати з таблицею хімічних елементів, працювати з урахуванням характеру порушень зору.

Виховувати дбайливе ставлення до власного здоров’я, вміння аналізувати особисте зорове навантаження, впроваджувати заходи з профілактики зорового стомлювання.

Тип уроку: комбінований.
Форми роботи: фронтальна бесіда, хімічний диктант, розповідь, самостійна робота.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.

Для слабозорих періодична система хімічних елементів збільшеного формату на матовому папері, на світло-жовтому або світло-зеленому фоні.


ХІД УРОКУ

І- Організація класу

Перевірити як сидять діти за характером зорової патології (згідно з рекомендаціями лікаря - офтальмолога).

II. Перевірка домашнього завдання, повторення вивченого матеріалу

1. Хімічний диктант за назвами й хімічними символами елементів

2. Робота біля дошки (що пишемо на дошці, дублюємо роздатковим матеріалом або озвучуємо)

Перевіряємо будову атома.
В + 5)) С+6))
ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Актуалізація опорних знань.
- Які відомості можна знайти про хімічний елемент у періодичній системі?

• хімічний символ;

• назву;

• порядковий номер;

• атомну масу;

• будову атома.
2. Знайомство з будовою періодичної системи Д.Менделєєва

У такому вигляді, як ми користуємося сьогодні, періодична система хімічних елементів була запропонована в 1861 році Д. І. Менделє­євим - російським ученим-хіміком. Тоді було відомо лише 62 елемен- та, але всім знову відкритим елементам у ній знайшлося місце.

У першій половині XIX століття відкриття нових хімічних елемен­тів поставило перед хімією проблему класифікації хімічних елементів, оскільки поділ па металічні й неметалічні був явно неповним.

У пошуках основних властивостей для класифікації хімічних елементів багато вчених дійшли висновку, що це може бути атомна маса. Німецький учений Й. Деберейнер (1829) запропонував класифі­кував елементи на тріади (по три елементи) за ознакою, коли атомна маса середнього елемента в тріаді дорівнює середньому арифметично­му атомних мас крайніх елементів. Але далеко не всі атоми можна було описати такими тріадами. Англійський хімік Дж. Ньюлендс (1869) роз­містив елементи в ряд у міру збільшення їх атомних мас і дійшов висно­вку, що кожен восьмий елемент повторює властивості першого. Але вче­ний не зміг науково обґрунтувати таке положення. Російський учений Д І. Менделєєв помітив періодичну зміну елементів і зумів пояснити залежність між величиною атомної маси елемента і властивостями про­стих і складних речовин. Цю закономірність було покладено в основу структури таблиці класифікації хімічних елементів, що відома як періо­дична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Ця система хімічних елементів сьогодні відома в усьому світ, й ви­користовується ученими всіх країн. У ній положення кожного ХІМІЧНОГО елемента описується точною адресою: порядковим номером, номером групи й періоду, на перетинах яких він знаходиться.

Поширено два варіанти таблиці: короткий і довгий. Розгляньмо ці варіанти. Елементи розташовуються в порядку зростання атомних мас і мають порядковий номер. Складений ряд елементів Д І. Менделєєв поділив на короткі ряди, що починалися характерними металами (лужні метали: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) і закінчувались неметалами (га­логени: F, СI, Вr, І, АT). Пізніше було відкрито інертні елементи (благо­родні гази: Не, Ne, Ar, Хе, Rn), що завершують кожен ряд. Так сфор­мувалися горизонтальні ряди — періодів. (Фізкульт хвилинка, для учнів слабозорих гімнастика для очей).

Періоди це горизонтальні ряди хімічних елементів. На сьогодні відомо сім періодів.

І. II, III — малі періоди, що складаються з одного ряду елементів.

IV. V, VI. VII — великі періоди, шо складаються з двох рядів елемен­тів і можуть мати навіть більш ніж два ряди.

Після розташування періодів один під одним утворилося вісім груп.

Група — вертикальний стовпець елементів. У них зібрані елементи, що мають подібні хімічні властивості, хоча вони можуть відрізнятися за фізичними властивостями.

Усередині групи елементи поділяються на головну і побічну групу.

Наприклад, Не знаходиться в І періоді, VIII групі, головній підгрупі.

О — II період, VI група, головна підгрупа.

S — III період, VI група, головна підгрупа.

Особливу будову має VIII група. її головна підгрупа — інертні гази побічна складається з трьох тріад, що об'єднуються в природні родини: Ферум Fе, Кобальт Со, Нікель Ni; Рутеній Ru, Родій Rh, Палладій Рd; Осмій Os, Іридій Іr, Платина Рt.

У нижній частині системи винесено два ряди по 14 елементів. Вони об'єднуються в природні родини «лантаноїди» Й «актиноїди». Розмі­щення елементів по групах і родинах полегшує їх вивчення. Знаючи бу­дову і властивості одного з них, можна передбачити будову і властивості інших, що входять до цієї групи.

IV. Закріплення нового матеріалу

  1. Назвіть період і групу, в якій знаходяться атоми:

С — II період, IV група, головна підгрупа;

АІ — IIІ період, III група, головна підгрупа;

F— II період, VIII група, головна підгрупа;

Fe - IV період, VIII група, побічна підгрупа;

Сu — IV період, I група, побічна підгрупа;

2. Тепер виконаємо завдання навпаки: ви по ланцюжку називаєте ім'я учня і положення атома в періодичній системі, а учень, чиє ім'я ви назвали, дає назву атома і складає нове завдання.

Наприклад:

• II період, IV група, головна підгрупа —Si Силіцій;

• II період, V група, головна підгрупа — N Нітроген...
3. Ми вже знаємо, що порядковий номер дорівнює заряду ядра атома, а кількість електронів в атомі дорівнює порядковому номеру. За но­мером періоду визначається кількість енергетичних рівнів. Згадаймо, як ми записували будову атома на прикладі:

N+7))Порядковий номер — 7

заряд ядра — +7;

електронів — 7.
N+8))

8e

Порядковий номер — 8;

заряд ядра — +8,

електронів — 8.


(Для учнів слабозорих гімнастика для очей).
Прокоментуйте схему будови атома Оксигену.

II період, два енергетичні рівні, на першому два електрони, на дру­гому — шість електронів.

4. Заповніть пропущені клітинки в таблиці.

Хімічний елемент

СІ

Назва
Натрій


Порядковий номер12Період


ІІ

ІІІ

Група


ІІІ

І

Підгрупа


Головна ПобічнаV. Підбиття підсумків

Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва - унікаль­ний довідковий посібник хіміка, що містить відповіді на багато питань про будову атомів, властивості хімічних елементів та їх сполук.
VI. Домашнє завдання

Прочитати параграф і відповісти на запитання. ( Для слабозорих дітей на 1 питання).

Творче завдання. Підготувати повідомлення про історію виникнення назв хімічних елементів (одну-дві на вибір).

Схожі:

Урок у 9-му класі Тема. Періодичний закон і періодична система хімічних...
Тема. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома
Урок №61 Тема. Розв'язування задач
Мета: закріпити та систематизувати знання учнів про вивчені спів­відношення між сторонами і кутами в прямокутному трикутнику та їх...
УРОК 37 Тема уроку
Мета уроку: Познайомити учнів з комбінаціями без повторень, виведення формули для числа комбінацій з n еле­ментів по m елементів...
Життя Д.І. Менделєєва у датах
Воскресенський А. А. рекомендує Д.І. Менделєєва на місце професора кафедри хімії Інженерної академії
Закон і періодична система елементів Д.І. Менделєєва
Задачі на знаходження елементів періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва
І. Організація класу ІІ. Перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знань
Звернути увагу на головні закономірності періодичної системи; продовжити формування уявлень учнів про періодичну зміну властивостей...
ЗАКОНУ Тема. Періодичний закон, періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва
Розвиваюча: формувати в учнів пізнавальній інтерес і творче мислення, сприяти розвитку в учнів логічного мислення на основі аналізу...
Спарений урок хімії у 8 класі Підготувала Рибченко Людмила Василівна,...
Тема: Класифікація оксидів. Відношення оксидів до води. Способи добування оксидів
До складу якої з речовин входить найбільше хімічних елементів?
...
Життя та діяльність Д.І. Менделєєва
Павловича Менделєєва, що у той час посідав посаду директора Тобольської гімназії і училища Тобольського округу. Його дід по батькові...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка