«ХУДОЖНЯ ОБРОБКА ДЕРЕВИНИ ЗА ТРАДИЦІЯМИ МІСЦЕВИХ НАРОДНИХ ПРОМИСЛІВ» Розроблено вчителем технічної праці Торезької загальноосвітньої школи №4 Бондаренко В. П, Пояснювальна записка


Скачати 90.75 Kb.
Назва«ХУДОЖНЯ ОБРОБКА ДЕРЕВИНИ ЗА ТРАДИЦІЯМИ МІСЦЕВИХ НАРОДНИХ ПРОМИСЛІВ» Розроблено вчителем технічної праці Торезької загальноосвітньої школи №4 Бондаренко В. П, Пояснювальна записка
Дата17.12.2013
Розмір90.75 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ДИРЕКТОР ТЗШ №4

Бобруйко К.С.___________ Лисенко О.М._____________

РОЗГЛЯНУТО на науково – предметній

Методичній комісії вчителів трудового навчання

(технічні види праці)

Бойко Н.І.__________________
ПРОГРАМА
ГУРТКА

«ХУДОЖНЯ ОБРОБКА ДЕРЕВИНИ ЗА ТРАДИЦІЯМИ МІСЦЕВИХ НАРОДНИХ ПРОМИСЛІВ»

Розроблено
вчителем технічної праці
Торезької загальноосвітньої школи №4
Бондаренко В.П,


Пояснювальна записка

Програма розрахована на один рік занять гуртка і орієнтована на забезпечення умов для конкретної творчої праці, одного із видів народної творчості «художньої обробки деревини»

Метою занять гуртка «Художня обробка деревини» є: формування знань, початкових умінь і навичок, а також забезпечення всебічного розвитку особистості.

Заняття передбачає розв’язання слідуючих задач;

 • Розкрити, перед вихованцями, витоки і роль народної творчості, декоративно-прикладного мистецтва в духовно-матеріальному житті суспільства;

 • Завдяки можливостей народної праці за програмою гурткової діяльності, сприяти соціалізації вихованців у суспільстві.

Програма містить

 • Пояснювальну записку;

 • Перелік знань та умінь, які формуються у вихованців;

 • Тематичний план.

Зміст теоретичного навчання передбачає ознайомлення вихованців з основами матеріаловедення для художніх робіт, з художнього обробкою матеріалів, основами композиції, народними промислами. В процесі занять вихованці знайомляться з літературою та ілюстративним матеріалом, що розкривають історію художніх промислів творчість народних майстрів. Теоретичний матеріал засвоюється у зв’язку з вправами і практичними роботами, в процесі яких вихованці створюють власні композиції художніх виробів в традиціях місцевих промислів.

Теоретичне і практичне навчання проводяться одночасно, при деякому випередженні вивчення теоретичного матеріалу. Кожне заняття починається з інструктажів ( вхідного, поточного і заключного), направлених на правильне і безпечне виконання робіт, охайного поводження з інструментом та обладнанням, а також економного розходу матеріалу, ефективного використання часу заняття. В процесі практичного навчання вихованці застосовують види художньої обробки матеріалів у техніці, притаманній конкретному художньому народному промислу або виробництву, і виготовляють художні вироби з урахуванням місцевих традицій.

Займаючись різьбленням, випалюванням, точінням виконавці на практиці застосовують знання і розвивають навички не тільки по образотворчому мистецтву, кресленню, технологій, але і по іншим шкільним навчальним дисциплінам – фізики, хімії, біології, географії, математиці, економіки. Весь процес занять носить творчий, виховний характер, високу якість виконання, відповідає функціональним і естетичним вимогам, що є суспільно корисним.

У програмі приділено увагу формуванню у вихованців загальної культурної праці. Вона розрахована на оволодіння графічною грамотою під час виконання робочих креслень і в процесі творіння виробів, ескізів та їх декору.

Програма передбачає розширення знань по фізичним, технологічним властивостям деревини, процесам її обробки, інструментом та пристосуванням. Програмою передбачено вивчення і дослідження властивостей деревини, вивчення будови, принципу роботи приладів: електровипалювача, електролобзика, токарного верстату з обробки деревини та інших інструментів, що має велике значення для дотримування знань вихованців про матеріали, принципах дії і будови машин. В процесі занять звертається увага на особливості ручної та механічної обробки деревини, конструкції ріжучого інструменту і види технологічного обладнання. Під час організації творчої праці, в програмного передбачено застосування різноманітних пристосувань, які дозволяють вихованцям розв’язувати окремі трудові операції з дотримуванням визначених технологічних вимог і точності форм і розмірів, параметрів жорсткості поверхні і таке інше.

Зазначені різноманітні форми організації засвоєння знань виконавцями. Для чого у роботі застосовуються:

- підручники;

- довідники;

- додатковий матеріал;

- додаткова література.

На всіх заняттях ведеться невпинний контроль за дотриманням і виконанням санітарно-гігієнічних вимог, правил безпечної праці.

У програмі передбачено і індивідуальну роботу з вихованцями згідно Положення про порядок організацій індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчаннях закладах, яке затвердження наказом міністерства освіти і науки України від 11.08. 2004 №. 651.


ДАТА ПРОВЕ

ДЕННЯ

К-ТЬ ГОД


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ
1

Вступ.


Ознайомлення зі змістом програми, завданням та метою гуртка. Правила безпечної праці. Ознайомлення із обладнанням. Поняття про види художньої обробки деревини.

Практична робота. Ознайомлення із обладнанням майстерні.

Вивчення правил внутрішнього рас порядку в майстерні та загальних правил безпечної праці. Ознайомлення із обладнанням майстерні.

Наводить приклади основних видів художньої обробки деревини;

розпізнає і називає види пиломатеріалів;

дотримується правил внутрішнього розпорядку та безпечної праці в майстерні.
13

Тема І. Художня обробка деревини на токарному верстаті.2

Місцеві народні промисли з художньої обробки деревини.

Поняття про декоративні особливості деревини, що добирається для виготовлення виробів на токарному верстаті. Аналіз конструкції запланованого виробу, порядок складання технологічної послідовності його виготовлення та оздоблення. Правила безпеки життєдіяльності.

Практична робота. Складання технологічної послідовності виготовлення виробу за зразком.

Складання операційної карти.

Визначає технологічну послідовність виготовлення виробу;

характеризує поняття про декоративні особливості деревини;

виконує операційну карту;

обґрунтовує вибір матеріалів;

розпізнає деревину за текстурою , кольором, запахом;

аналізує конструкції виробів.
11

Токарні роботи.

Інструменти, пристосування для розмітки і обточування на токарному верстаті фасонних поверхонь.

Інструменти і пристосування для виточування внутрішніх порожнин. Демонстрація виробів, виточених на токарному верстаті: ручки, указки, сувеніри, шахи, предмети домашнього вжитку та інше.

Практична робота. Точіння циліндричних та фасонних поверхонь. Виготовлення простих токарних виробів: ручка для надфіля, напилка, корпус для кулькової ручки тощо.

Точіння, висвердлювання торцевих отворів, шліфування, полірування, покриття лаком.

Виготовлення сувенірів. Виготовлення іграшок. Виготовлення виробів із внутрішніми порожнинами, предмети домашнього вжитку, прикраси, кубки. Правила безпеки життєдіяльності.

Характеризує процес точіння деревини на токарному верстаті, інструменти і пристосування для точіння, способи отримання виробу заданої форми і розмірів;

визначає етапи і правила розмічання, точіння, висвердлювання виробів;

обґрунтовує способи закріплення заготовок;

виконує розмічання заготовок, точіння фасонних поверхонь, виробів із внутрішніми порожнинами, шліфування, полірування, покриття лаком;

дотримується правил безпечної праці в процесі виготовлення виробів.
10

Тема ІІ. Контурне різьблення.4

Місцеві народні промисли з художньої обробки деревини. Поняття про контурну різьбу. Демонстрування декоративних тарілок, панно, шкатулок, побутових предметів з оздобленням контурним різьбленням. Ознайомлення з особливостями роботи: матеріали, інструменти, організація робочого місця, правила безпечної праці.

Практична робота. Підготовка до різьблення. Підготовка фанери або дошки для різьблення: шліфування, тонування, полірування, перенесення підготовчого штрихового рисунка на робочу поверхню. Вивчення основних прийомів різьби: «пряма лінія», «хвиля», «кривулька», «овал», «коло», «соломка». Безпека життєдіяльності.

Характеризує художню обробку деревини контурним різьбленням;

виконує перенесення підготовчого штрихового рисунка на робочу поверхню;

розпізнає основні прийоми різьби;

обґрунтовує підбір деревини для різьби.
6

Виготовлення виробів та їх оздоблення технікою контурного різьблення.

Поняття про контрастність, гармонійне поєднання дрібних і великих контрастних елементів композиції. Особливості прикрашання виробів геометричним різьбленням. Правила безпечної праці, організація робочого місця.

Практична робота. Різьблення. Виготовлення декоративно-сюжетного панно, підставок для календаря, для книг. Виготовлення і художнє оформлення різьбленням лінійки, рамки, кришки, шкатулки, кришки альбому. Демонстрація виробів. Безпека життєдіяльності.

Характеризує оздоблення виробів технікою контурного різьблення;

визначає послідовність виконання геометричного різьблення;

виконує художнє оформлення різьбленням;

дотримується правил безпечної роботи.
10

Тема ІІІ. Випалювання.2

Ознайомлення з особистостями роботи техніки випалювання.

Матеріали, інструменти, правила безпечної праці. Організація робочого місця. Демонстрація готових виробів, оздоблених випалюванням.

Практична робота. Підготовка до випалювання. Підготовка деревини для випалювання: шліфування, розмічання орнаменту на поверхні виробу за ескізами.

Характеризує процес випалювання за допомогою електричного випалювача;

наводить приклади орнаменту на поверхні виробу;

виконує розмічання орнаменту на поверхні виробу за ескізами.

8

Випалювання за допомогою електричного випалювача.

Ознайомлення з правилами роботи електричним випалювачем. Виконання штрихового або тонового малюнка для випалювання. Правила безпеки життєдіяльності під час роботи з електроприладами.

Практична робота. Випалювання електричним випалювачем. Виконання вправ на одержання ліній і штрихів потрібного розміру і кольору. Підготовка деревини до роботи: шліфування, перенесення підготовчого малюнка на робочу площину. Випалювання орнаментальної або сюжетної композиції. Художнє оформлення виробів виготовлених раніше: указка, лінійка, кришка шкатулки, тростина та інші. Безпека життєдіяльності.

Характеризує виконання штрихового та тонового малюнка;

розробляє художнє оформлення виробів;

виконує випалювання штрихового та тонового малюнка;

дотримується правил безпечної праці, електробезпеки, організації робочого місця та санітарно-гігієнічних вимог під час випалювання.
1

Підсумкове заняття


Проведення виставки виготовлених робіт.

Характеризує регіональні особливості оздоблення виробів;

виконує оформлення виставки;

здійснює оцінку виготовленого виробу і процесу праці за екологічними і ергономічними вимогами.

всього

35
Література

 1. Дозвілля, техніка, творчість. Збірник методичних рекомендацій. Вип. 3. За ред. В.В. Ткачука – К.: Грамота, 2005

 2. Художні промисли України, - К.: Мистецтво, 1979

 3. Мельниченко П.П. Оздоблення садиби виробами з деревини. – К.: Урожай, 1993

 4. Тимків Б.М., Кавас К.М. Виготовлення художніх виробів з дерева. – Львів: Світ, 1995

 5. Шимега С.С. Технологія виготовлення художніх виробів з дерева. – Львів: Світ, 2001

 6. Коротков В.І. Деревообрабатывающие станки. – М.: Высшая школа, 1986

 7. Ріхвк Е.В. Обработка древесины в школьных мастерских. – М.: Просвещение, 1984

Схожі:

Програма для 8-9 класів з поглибленим вивченням математики Пояснювальна записка
Основним завданням вивчення математики в освітньому закладі загальноосвітньої середньої школи є забезпечення міцного і свідомого...
ПРОГРАМА для 12 класу суспільно-гуманітарного та філологічного напрямів...
Це, насамперед, мистецтво, художня культура, етика та естетика. Їх об’єднує загальний принцип “культуротворення”, проте кожна з них...
Пояснювальна записка
Дані. Різновиди обсягу даних. Поняття про інформаційну надлишковість повідомлень. Способи подання і кодування повідомлень, двійкове...
Пояснювальна записка
Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Тех­но­логії. 10-11 класи”. Програмою модуля передбачено ознайомлення уч­нів...
Урок підготувала учитель біології вищої кваліфікаційної категорії...
Птахи; виявити уміння учнів застосовувати набуті знання в стандартних та нових нестандартних ситуаціях
ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ середньої загальноосвітньої школи...
Батьківський комітет школи керується у своїй роботі Положенням про батьківський комітет загальноосвітньої школи, планом роботи школи,...
Рідна (українська) мова 5 КЛАС Київ 2004 Пояснювальна записка
Програми з української (рідної) мови для шкіл з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України "Про загальну середню...
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Мова йде про формування підприємницької компетентності учнів, яка у подальшому житті підвищить їхню конкурентоспроможність на ринку...
ТИПОВІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ДЛЯ ОСНОВНОЇ ТА СТАРШОЇ ШКОЛИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ...
Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти та від 13. 04. 2007 р. №620 „Про внесення зміни...
1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Здоров'я — найперша необхідна умова успішного розвитку кожної людини, її навчання, праці, добробуту, створення сім'ї і виховання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка